Yrkesbeskrivelse

Fagarbeider industriell matproduksjon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • oppstart, overvåking og drift av produksjonsmaskiner og utstyr
 • enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
 • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, bærekraftige produksjonsmetoder, produksjonsutstyr og om HMS.

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Hvor jobber fagarbeidere industriell matproduksjon ?

Som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du jobbe innen hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av mange ulike produkter.

Personlige egenskaper

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være strukturert og nøyaktig, ha produksjonsteknisk innsikt og kunne jobbe effektivt og planmessig. Du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber fagarbeiderutdannede i industriell matproduksjon som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 558103 - Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig
 • 558102 - Teknisk fagskole, næringsmiddellinje
 • 458105 - Industriell matproduksjon, Vg3

Bedrifter

Fagarbeider industriell matproduksjon i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8279110 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279105 - ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279115 - KONSERVERINGSARBEIDER (ANNEN NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON)
 • 8279111 - MASKINPAKKER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8272110 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272107 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8273112 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8276106 - PRODUKSJONSARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8272116 - FAGARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272122 - ARBEIDSLEDER (INDUSTRI)
 • 8272112 - MASKINPAKKER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8277101 - LAGERARBEIDER (BRYGGERI)
 • 8274106 - PRODUKSJONSARBEIDER (KORN OG KRYDDERMØLLE)
 • 8273114 - MASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8272114 - SLAKTERIARBEIDER
 • 8274101 - MØLLEARBEIDER (KORN)
 • 8273111 - FORMANN (MEIERIPRODUKTER)
 • 8277136 - OPERATØR (BRYGGERI)
 • 8274104 - FAGOPERATØR (KORN- OG KRYDDERMØLLE)
 • 8273101 - ISKREMARBEIDER
 • 8277137 - ARBEIDSLEDER (BRYGGERI)
 • 8272120 - ARBEIDSLEDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8273121 - FAGOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8276114 - OPERATØR (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER)
 • 8273103 - MEIERIARBEIDER
 • 8274113 - SILOOPERATØR (MØLLE)
 • 8279123 - FAGARBEIDER, INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 24. august 2020, av NHO mat og drikke