Fagarbeider i arbeid på bakeri.
Yrkesbeskrivelse

­Fag­arbeider industriell mat­produksjon

favoritt ikon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat.

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • starte og stille inn produksjonsutstyret
  • styre produksjonen fra start til ferdig produkt
  • enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr. 

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Hvor jobber fagarbeidere industriell matproduksjon?

Matproduksjon er en stor industri, og som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du jobbe innen hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av ulike produkter.

Personlige egenskaper

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være godt organisert, og flinkt til å jobbe effektivt og planmessig. Det er viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber fagarbeiderutdannede i industriell matproduksjon som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Deltid
Alle sektorer
11 681 personer
5 359 personer
6 322 personer
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
31 580 kr
31 420 kr
31 710 kr
378 960 kr
377 040 kr
380 520 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
32 350 kr
31 930 kr
32 710 kr
388 200 kr
383 160 kr
392 520 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 530 kr
32 060 kr
32 920 kr
390 360 kr
384 720 kr
395 040 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
34 690 kr
33 670 kr
35 530 kr
416 280 kr
404 040 kr
426 360 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Heltid
Alle sektorer
13 104 personer
3 962 personer
9 142 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
33 820 kr
32 710 kr
34 500 kr
405 840 kr
392 520 kr
414 000 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
34 900 kr
33 390 kr
35 830 kr
418 800 kr
400 680 kr
429 960 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 970 kr
33 420 kr
35 640 kr
419 640 kr
401 040 kr
427 680 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 160 kr
38 350 kr
448 680 kr
421 920 kr
460 200 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Deltid
Privat
11 643 personer
5 333 personer
6 310 personer
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
31 580 kr
31 410 kr
31 710 kr
378 960 kr
376 920 kr
380 520 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
32 350 kr
31 920 kr
32 720 kr
388 200 kr
383 040 kr
392 640 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 530 kr
32 040 kr
32 920 kr
390 360 kr
384 480 kr
395 040 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
34 690 kr
33 650 kr
35 530 kr
416 280 kr
403 800 kr
426 360 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Heltid
Privat
13 075 personer
3 945 personer
9 130 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
33 820 kr
32 710 kr
34 490 kr
405 840 kr
392 520 kr
413 880 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
34 910 kr
33 400 kr
35 830 kr
418 920 kr
400 800 kr
429 960 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 970 kr
33 410 kr
35 650 kr
419 640 kr
400 920 kr
427 800 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 160 kr
38 360 kr
448 680 kr
421 920 kr
460 320 kr
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
Deltid
Alle sektorer
267 personer
139 personer
128 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 290 kr
36 240 kr
36 360 kr
435 480 kr
434 880 kr
436 320 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 870 kr
36 630 kr
37 060 kr
442 440 kr
439 560 kr
444 720 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
35 380 kr
35 240 kr
35 540 kr
424 560 kr
422 880 kr
426 480 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
37 340 kr
36 810 kr
37 910 kr
448 080 kr
441 720 kr
454 920 kr
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
Heltid
Alle sektorer
667 personer
213 personer
454 personer
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 251 kr
39 940 kr
37 200 kr
40 730 kr
479 280 kr
446 400 kr
488 760 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
37 660 kr
41 770 kr
488 520 kr
451 920 kr
501 240 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
38 750 kr
36 310 kr
39 890 kr
465 000 kr
435 720 kr
478 680 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
40 830 kr
37 840 kr
42 230 kr
489 960 kr
454 080 kr
506 760 kr
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
Deltid
Privat
267 personer
139 personer
128 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 290 kr
36 240 kr
36 360 kr
435 480 kr
434 880 kr
436 320 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 870 kr
36 630 kr
37 060 kr
442 440 kr
439 560 kr
444 720 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
35 380 kr
35 240 kr
35 540 kr
424 560 kr
422 880 kr
426 480 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
37 340 kr
36 810 kr
37 910 kr
448 080 kr
441 720 kr
454 920 kr
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
Heltid
Privat
667 personer
213 personer
454 personer
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 251 kr
39 940 kr
37 200 kr
40 730 kr
479 280 kr
446 400 kr
488 760 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
37 660 kr
41 770 kr
488 520 kr
451 920 kr
501 240 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
38 750 kr
36 310 kr
39 890 kr
465 000 kr
435 720 kr
478 680 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
40 830 kr
37 840 kr
42 230 kr
489 960 kr
454 080 kr
506 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold