Image
En matros på en supplybåt.

Yrkesbeskrivelse

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på båter som seiler innenriks eller utenriks.

Arbeidsoppgavene varierer litt etter hvilken type båt du jobber på, for eksempel om det er en liten ferge, en hurtigbåt eller et stort skip.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matros:

  • vedlikehold på båten
  • lasting og lossing
  • brovakt, som betyr at du er på utkikk under seiling
  • fortøye når båten skal legge til kai

Matroser er på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus. Matrosen jobber i tett samarbeid med kaptein og styrmann

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber matroser ?

Matroser jobber både på mindre ferger, hurtigbåter og på større båter som seiler både innenriks og utenriks. 

Personlige egenskaper

Som matros bør du like praktisk arbeid. Du må kunne samarbeide med andre om bord. På mange fartøy jobber personer fra ulike nasjonaliteter, så gode engelskkunnskaper er en fordel. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Du kan også ta fagbrev som matros i Forsvaret.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til styrmann eller kaptein når du har oppnådd nok fartstid om bord. 

Hva jobber matrosutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 481302 - Matrosfaget, Vg3

Bedrifter

Matros i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8341106 - LETTMATROS
  • 8341107 - MATROS

Sist kvalitetsikret den 23. september 2021, av Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler