En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.
Yrkesbeskrivelse

Matros

favoritt ikon

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Som matros kan du være ansatt på både mindre ferger, hurtigbåter og på større skip som seiler innenriks og utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere en del avhengig av på hvilken type båt du jobber.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matros:

  • vedlikehold og vakthold på båten
  • lasting og lossing når båten ligger i havn
  • fungere som assistent på broen, blant annet være på utkikk eller ha rollen som rormann

Matrosen hjelper også til ved ankomst og avgang. Som nyutdannet begynner du som lettmatros, og etter tre år blir du matros. Matroser er på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Matrosen jobber i tett samarbeid med motormann, skipper og styrmann.

Hvor jobber matroser?

Matroser jobber både på mindre ferger og hurtigbåter, og på større båter som seiler både innenriks og utenriks. 

Personlige egenskaper

Som matros må du være praktisk anlagt. Du må være god til å kommunisere og yrket krever god muntlig fremstillingsevne. På mange fartøy jobber personer fra ulike nasjonaliteter, så gode engelskkunnskaper er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan utdanne deg videre til styrmann (skipsfører) eller kystskipper hvis du har nok fartstid.

Hva jobber matrosutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
600 personer
58 personer
542 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 330 kr
40 330 kr
473 520 kr
375 960 kr
483 960 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 380 kr
31 330 kr
41 220 kr
484 560 kr
375 960 kr
494 640 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 952 personer
247 personer
5 705 personer
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 120 kr
43 180 kr
516 240 kr
421 440 kr
518 160 kr
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 250 kr
43 180 kr
516 240 kr
423 000 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
40 960 kr
33 770 kr
41 270 kr
491 520 kr
405 240 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
42 200 kr
35 420 kr
42 490 kr
506 400 kr
425 040 kr
509 880 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
572 personer
55 personer
517 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 190 kr
40 340 kr
473 520 kr
374 280 kr
484 080 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 320 kr
31 190 kr
41 230 kr
483 840 kr
374 280 kr
494 760 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 845 personer
240 personer
5 605 personer
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 310 kr
43 180 kr
516 120 kr
423 720 kr
518 160 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 440 kr
43 180 kr
516 120 kr
425 280 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
40 940 kr
33 890 kr
41 240 kr
491 280 kr
406 680 kr
494 880 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
42 180 kr
35 520 kr
42 460 kr
506 160 kr
426 240 kr
509 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Lokfører tar en stopp på Åsta togstasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Illustrasjonsbilde av to piloter i cockpiten på et fly.

Pilot

En pilot fører et fly eller et helikopter, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.