Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 13. desember 2023

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.

Arbeidsoppgaver

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på skip som kan seile både innenriks og utenriks. 

Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken type skip du jobber på, for eksempel hvor stort skipet er, eller hva slags type arbeid skipet utfører. Noen skip frakter ulike typer laster mellom havner, mens noen skip arbeider opp mot f.eks. installasjoner som havvindsanlegg, oppdrettsanlegg eller oljeplattformer.

Matrosen jobber i tett samarbeid med kaptein og styrmann

Vanlige arbeidsoppgaver for en matros:

 • vedlikehold, som maling og spyling på skipet
 • nødvendig arbeid på dekk
 • lasting og lossing
 • være på bro og seile (brovakt)
 • fortøye når skipet skal legge til eller gå fra kai
 • holde orden, vasking og rydding
 • avfallshåndtering
 • observere og rapportere avvik
 • følge gitte rutiner og prosedyrer
 • sikkerhet og beredskap

Arbeidstider for en som jobber som matros er turnus. Det vil si at man jobber for eksempel 4 uker på skipet og har 4 uker fri etterpå. Turnus varierer veldig fra skipstype til skipstype.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber matroser?

Matroser jobber både på mindre ferger, hurtigbåter og på større båter som seiler både innenriks og utenriks. 

Bli med en matros på jobb

Hvordan er det å jobbe som matros?

Intervjuer

En ung mann med matrosstriper på skuldrene smiler til kamera.

Matros

Torje Mathisen Seljeseth

– Ingen dager er like på en hurtigbåt langs norskekysten, forteller Torje.
Hans Erik Christoffersen er maskinist på D/S Kysten i Tøsnberg.

Matros

Hans Erik Christoffersen

Hans Erik Christoffersen er en stolt matros på på det historiske skipet D/S Kysten.

Viktige egenskaper for en matros

Som matros bør du like praktisk arbeid. Du må kunne samarbeide med andre om bord. På mange fartøy jobber personer fra ulike nasjonaliteter, så gode engelskkunnskaper er en fordel. 

Hva tjener matroser?

Hvordan utdanner du deg til matros?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Videreutdanning

Du kan også ta fagbrev som matros i Forsvaret.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til styrmann eller kaptein når du har oppnådd nok fartstid om bord. 

Hva jobber matrosutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 481302 - Matrosfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber matroser?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med matroser

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8341107 - MATROS
 • 8341106 - LETTMATROS
 • 8341105 - JUNGMANN
 • 8341102 - DEKKSGUTT
 • 8341104 - ARBEIDSLEDER (BÅTSMANN)
 • 8341101 - BÅTSMANN
 • 3142112 - LOSBÅTSMANN

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.