En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Som avioniker vedlikeholder, reparerer og modifiserer du elektriske, elektroniske og digitale systemer på luftfartøy. Du jobber også med komponenter knyttet til navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar, autopilotsystemer og andre styrings- og overvåkingssystem. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker:

 • utføre planlagt service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett og komponenter
 • inspisere avionikksystemer på luftfartøyet og tilhørende komponentener
 • feilsøking og feilretting av avionikksystemer
 • testing av avionikksystemer 
 • montering og demontering av komponenter i systemene

En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike systemene på et luftfartøy. 

Avionikeren jobber i tett samarbeid med flysystemmekanikere, flymotormekanikere og flystrukturmekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Hvor jobber avionikere ?

Som avioniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Personlige egenskaper

Som avioniker må du arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til ogisk tenking og vurderingsevne viktig. Videre må du kunne samarbeide, kommunisere og yte service. Engelsk er fagspråket innen luftfart, derfor bør du beherske muntlig og skriftlig engelsk. 

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest. Forsvaret krever sikkerhetsklarering og plettfri vandel for å tegne lærekontrakt i flyfagene.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter yrkeserfaring med flytype(r), og flytypekurs, kan du bli flytekniker. (Den samme utdanningen kvalifiserer for å jobbe med helikopter. Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker B2 er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. B2-teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan også bli flytekniker B2 uten fagbrev

For komponentvedlikehold er det nødvendig med kurs og/eller opplæring på de ulike komponentene eller komponentgruppene. 

Grunnleggende flyteknisk utdanning gis i dag sivilt ved videregående skoler i Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola

Med fagbrev i avionikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber avionikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4
 • 455111 - Flykomponentavionikerfaget, VK III
 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III

Bedrifter

Avioniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241107 - FLYKOMPONENTAVIONIKER
 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232101 - FLYELEKTROTEKNIKER
 • 7232102 - FLY-RADIOTEKNIKER
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7241162 - AVIONIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi