Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Arbeidsoppgaver

Som avioniker vedlikeholder, reparerer og modifiserer du elektriske, elektroniske og digitale systemer på luftfartøy. Du jobber også med komponenter knyttet til navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar, autopilotsystemer og andre styrings- og overvåkingssystem. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker:

 • utføre planlagt service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett og komponenter
 • inspisere avionikksystemer på luftfartøyet og tilhørende komponentener
 • feilsøking og feilretting av avionikksystemer
 • testing av avionikksystemer 
 • montering og demontering av komponenter i systemene

En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike systemene på et luftfartøy. 

Avionikeren jobber i tett samarbeid med flysystemmekanikere, flymotormekanikere og flystrukturmekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Hvor jobber avionikere?

Som avioniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Intervjuer

En mann iført en oransje og gul refleksvest med påskriften "SAS", smiler mot kamera. Han står foran en hvit, blank bakgrunn.

Avioniker

Martin Kristiansen Knutsen

– Yrket passer for folk som er glad i en variert arbeidsdag, er nøye, tålmodig og håndterer stress godt, sier Martin.

Viktige egenskaper

Som avioniker må du arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til ogisk tenking og vurderingsevne viktig. Videre må du kunne samarbeide, kommunisere og yte service. Engelsk er fagspråket innen luftfart, derfor bør du beherske muntlig og skriftlig engelsk. 

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest. Forsvaret krever sikkerhetsklarering og plettfri vandel for å tegne lærekontrakt i flyfagene.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter yrkeserfaring med flytype(r), og flytypekurs, kan du bli flytekniker. (Den samme utdanningen kvalifiserer for å jobbe med helikopter. Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker B2 er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. B2-teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan også bli flytekniker B2 uten fagbrev

For komponentvedlikehold er det nødvendig med kurs og/eller opplæring på de ulike komponentene eller komponentgruppene. 

Grunnleggende flyteknisk utdanning gis i dag sivilt ved videregående skoler i Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola

Med fagbrev i avionikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant avionikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III
 • 455111 - Flykomponentavionikerfaget, VK III
 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter avionikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med avionikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7241162 - AVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7241107 - FLYKOMPONENTAVIONIKER
 • 7232101 - FLYELEKTROTEKNIKER
 • 7241106 - FLYELEKTRIKER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.