Avioniker i arbeider.
Yrkesbeskrivelse

Avioniker

favoritt ikon

En avioniker er en flymekaniker som utfører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

En avioniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av luftfartøyets elektriske, elektroniske, og digitale systemer.

Disse systemene kan være for blant annet kommunikasjon, navigasjon, radar og instrumenter. Avionikeren jobber i tett samarbeid med flysystemmekanikere, flymotormekanikere og flystrukturmekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker:

  • utføre service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett
  • inspisere og feilrette avionikksystemer
  • teste avionikksystemer
  • dokumentere alt arbeid som er utført

En avioniker arbeider etter et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe med de ulike systemene på et luftfartøy. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest. 

Hvor jobber avionikere?

Som avioniker arbeider du på flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Personlige egenskaper

Som avioniker er det viktig at du er nøyaktig og utfører arbeidet systematisk og samvittighetsfullt. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må tenke sikkerhet i alle situasjoner. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Etter godkjent fagbrev som flysystem- eller flykomponentavioniker, kan du videreutdanne deg til flytekniker B2. Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker B2 er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. B2-teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan også bli flytekniker B2 uten fagbrev. 

Hva jobber avionikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Alle sektorer
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Alle sektorer
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Privat
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Privat
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold