Yrkesbeskrivelse

Avioniker

En avioniker utfører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Som avioniker er du en flymekaniker eller flytekniker med spesialisering innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold av luftfartøys elektriske, elektroniske og digitale systemer. Komponentene kan enten være montert i luftfartøyet eller de repareres på et flykomponentverksted.

Det er flere systemer i et moderne luftfartøy hvor en avioniker jobber. Det kan være navigasjon, kommunikasjon, radar, instrumenter og autopilot.

I tillegg kan det være kontroll og overvåking av for eksempel: flight controls, landing gear, trykk-kabin eller komfortsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker:

 • utføre planlagt service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett og komponenter
 • inspisere avionikksystemer på luftfartøyet og komponentene
 • feilsøking og feilretting av avionikksystemer
 • testing av avionikksystemer
 • følge produsentens underlag, og dokumentere alt arbeid som er utført

En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike systemene på et luftfartøy. 

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest. 

Avionikeren jobber i tett samarbeid med flysystemmekanikere, flymotormekanikere og flystrukturmekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Hvor jobber avionikere ?

Som avioniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Personlige egenskaper

Som avioniker må du være nøyaktig, systematisk og ansvarsbevisst. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må ha evnen til å tenke sikkerhet i alle situasjoner. 

Utdanning

Et vanlig utdanningsforløp starter med tre år på videregående skole; Elektro, Flyfag og Avionikk, deretter læretid i bedrift. Etter 24 måneders læretid avlegges en fagprøve. Bestått fagprøve gir deg rett til å kalle deg fagarbeider. Etter yrkeserfaring med flytype(r), og flytypekurs, kan du bli flytekniker. (Den samme utdanningen kvalifiserer for å jobbe med helikopter.)

For komponentvedlikehold er det nødvendig med kurs og/eller opplæring på de ulike komponentene eller komponentgruppene. 

Grunnleggende flyteknisk utdanning gis i dag sivilt ved videregående skoler i Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola.

Etter- og videreutdanning
Etter godkjent fagbrev som flysystem- eller flykomponentavioniker, kan du videreutdanne deg til flytekniker B2. Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker B2 er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. B2-teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan også bli flytekniker B2 uten fagbrev

Med fagbrev i avionikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber avionikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4
 • 455111 - Flykomponentavionikerfaget, VK III
 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III

Bedrifter

Avioniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241107 - FLYKOMPONENTAVIONIKER
 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232101 - FLYELEKTROTEKNIKER
 • 7232102 - FLY-RADIOTEKNIKER
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)

Sist kvalitetsikret den 13. mars 2019, av NHO Luftfart