Elektroreparatør reparerer en oppvaskmaskin
Yrkesbeskrivelse

Elektro­reparatør

favoritt ikon

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, motorer og transformatorer.

Elektroreparatørene reparerer elektrisk drevet utstyr, som for eksempel komfyrer, kjøleskap, mikrobølge- og induksjonsapparater og aircondition-anlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroreparatøren:

  • reparere og vedlikeholde elektriske apparater
  • skifte stikkontakter og brytere
  • bygge og vedlikeholde airconditionanlegg og storkjøkken
  • gass-, sveise- og lodde utstyr hvor det er nødvendig

Du må reparere elektriske apparater og utstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og må derfor være oppdatert på disse. Arbeidet foregår både på verksted og hjemme hos kunder.

Elektroreparatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber elektroreparatører?

En elektroreparatør kan være selvstendig næringsdrivende og ha et eget kontor/verksted, eller være ansatt hos en registrert elektroinstallatør. Elektroreparatøren kan også jobbe ved større verksteder.

Personlige egenskaper

Som elektroreparatør må du kunne jobbe selvstendig ved mindre reparasjoner, men også sammen med andre håndverkere på større reparasjoner. Du må kunne yte god service til kundene og være kvalitetsbevisst.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber elektroreparatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektriker
Deltid
Alle sektorer
7 157 personer
291 personer
6 866 personer
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 030 kr
36 260 kr
40 110 kr
480 360 kr
435 120 kr
481 320 kr
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 100 kr
36 260 kr
40 190 kr
481 200 kr
435 120 kr
482 280 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 229 kr
36 990 kr
32 700 kr
37 160 kr
443 880 kr
392 400 kr
445 920 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 229 kr
38 050 kr
33 270 kr
38 240 kr
456 600 kr
399 240 kr
458 880 kr
Elektriker
Heltid
Alle sektorer
24 256 personer
566 personer
23 690 personer
Ca 259 kr
Ca 228 kr
Ca 260 kr
41 970 kr
36 870 kr
42 090 kr
503 640 kr
442 440 kr
505 080 kr
Ca 259 kr
Ca 228 kr
Ca 260 kr
42 380 kr
37 100 kr
42 510 kr
508 560 kr
445 200 kr
510 120 kr
Ca 256 kr
Ca 214 kr
Ca 257 kr
41 410 kr
34 670 kr
41 570 kr
496 920 kr
416 040 kr
498 840 kr
Ca 256 kr
Ca 214 kr
Ca 257 kr
43 220 kr
35 690 kr
43 400 kr
518 640 kr
428 280 kr
520 800 kr
Elektriker
Kommunal
376 personer
355 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 360 kr
37 560 kr
448 320 kr
450 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 980 kr
38 050 kr
455 760 kr
456 600 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
39 390 kr
39 520 kr
472 680 kr
474 240 kr
Elektriker
Heltid
Kommunal
313 personer
298 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 220 kr
37 260 kr
446 640 kr
447 120 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 540 kr
37 650 kr
450 480 kr
451 800 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 050 kr
38 110 kr
456 600 kr
457 320 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 520 kr
39 630 kr
474 240 kr
475 560 kr
Elektriker
Privat
30 646 personer
755 personer
29 891 personer
Ca 257 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 600 kr
36 960 kr
41 710 kr
499 200 kr
443 520 kr
500 520 kr
Ca 257 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 930 kr
37 090 kr
42 040 kr
503 160 kr
445 080 kr
504 480 kr
Ca 251 kr
Ca 209 kr
Ca 252 kr
40 600 kr
33 870 kr
40 760 kr
487 200 kr
406 440 kr
489 120 kr
Ca 251 kr
Ca 209 kr
Ca 252 kr
42 270 kr
34 800 kr
42 450 kr
507 240 kr
417 600 kr
509 400 kr
Elektriker
Deltid
Privat
7 045 personer
255 personer
6 790 personer
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 080 kr
36 260 kr
40 130 kr
480 960 kr
435 120 kr
481 560 kr
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 160 kr
36 260 kr
40 210 kr
481 920 kr
435 120 kr
482 520 kr
Ca 228 kr
Ca 199 kr
Ca 229 kr
36 990 kr
32 280 kr
37 160 kr
443 880 kr
387 360 kr
445 920 kr
Ca 228 kr
Ca 199 kr
Ca 229 kr
38 060 kr
32 900 kr
38 240 kr
456 720 kr
394 800 kr
458 880 kr
Elektriker
Heltid
Privat
23 601 personer
500 personer
23 101 personer
Ca 260 kr
Ca 228 kr
Ca 261 kr
42 110 kr
37 010 kr
42 210 kr
505 320 kr
444 120 kr
506 520 kr
Ca 260 kr
Ca 228 kr
Ca 261 kr
42 520 kr
37 260 kr
42 620 kr
510 240 kr
447 120 kr
511 440 kr
Ca 256 kr
Ca 213 kr
Ca 257 kr
41 480 kr
34 490 kr
41 630 kr
497 760 kr
413 880 kr
499 560 kr
Ca 256 kr
Ca 213 kr
Ca 257 kr
43 290 kr
35 540 kr
43 460 kr
519 480 kr
426 480 kr
521 520 kr
Elektriker
Statlig
391 personer
310 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 270 kr
38 920 kr
459 240 kr
467 040 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 910 kr
39 880 kr
466 920 kr
478 560 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
39 380 kr
40 190 kr
472 560 kr
482 280 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
41 190 kr
42 250 kr
494 280 kr
507 000 kr
Elektriker
Heltid
Statlig
342 personer
291 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca 240 kr
38 450 kr
38 920 kr
461 400 kr
467 040 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 240 kr
39 220 kr
39 900 kr
470 640 kr
478 800 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 248 kr
39 540 kr
40 190 kr
474 480 kr
482 280 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 248 kr
41 480 kr
42 300 kr
497 760 kr
507 600 kr
Elektriker
Alle sektorer
31 413 personer
857 personer
30 556 personer
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 257 kr
41 490 kr
36 550 kr
41 600 kr
497 880 kr
438 600 kr
499 200 kr
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 257 kr
41 820 kr
36 670 kr
41 940 kr
501 840 kr
440 040 kr
503 280 kr
Ca 250 kr
Ca 211 kr
Ca 251 kr
40 560 kr
34 120 kr
40 730 kr
486 720 kr
409 440 kr
488 760 kr
Ca 250 kr
Ca 211 kr
Ca 251 kr
42 230 kr
35 020 kr
42 420 kr
506 760 kr
420 240 kr
509 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Dataelektroniker i arbeid.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.