Image
Elektroreparatør fikser vaskemaskin

Yrkesbeskrivelse

Elektroreparatør

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, motorer og transformatorer.

Elektroreparatørene reparerer elektrisk drevet utstyr, som for eksempel komfyrer, kjøleskap, mikrobølge- og induksjonsapparater og aircondition-anlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroreparatøren:

  • reparere og vedlikeholde elektriske apparater
  • skifte stikkontakter og brytere
  • bygge og vedlikeholde airconditionanlegg og storkjøkken
  • gass-, sveise- og lodde utstyr hvor det er nødvendig

Du må reparere elektriske apparater og utstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og må derfor være oppdatert på disse. Arbeidet foregår både på verksted og hjemme hos kunder.

Elektroreparatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber elektroreparatører ?

En elektroreparatør kan være selvstendig næringsdrivende og ha et eget kontor/verksted, eller være ansatt hos en registrert elektroinstallatør. Elektroreparatøren kan også jobbe ved større verksteder.

Personlige egenskaper

Som elektroreparatør må du kunne jobbe selvstendig ved mindre reparasjoner, men også sammen med andre håndverkere på større reparasjoner. Du må kunne yte god service til kundene og være kvalitetsbevisst.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber elektroreparatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 455105 - Elektroreparatørfaget, Vg3

Bedrifter

Elektroreparatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241105 - ELEKTROREPARATØR
  • 7242114 - SVAKSTRØMSREPARATØR
  • 7242104 - RADIO- OG TV-REPARATØR
  • 7241141 - ELEKTROARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. august 2020, av EL og IT Forbundet, NELFO