Elektroreparatør fikser vaskemaskin
Yrkesbeskrivelse

Elektro­reparatør

favoritt ikon

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, motorer og transformatorer.

Elektroreparatørene reparerer elektrisk drevet utstyr, som for eksempel komfyrer, kjøleskap, mikrobølge- og induksjonsapparater og aircondition-anlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroreparatøren:

  • reparere og vedlikeholde elektriske apparater
  • skifte stikkontakter og brytere
  • bygge og vedlikeholde airconditionanlegg og storkjøkken
  • gass-, sveise- og lodde utstyr hvor det er nødvendig

Du må reparere elektriske apparater og utstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og må derfor være oppdatert på disse. Arbeidet foregår både på verksted og hjemme hos kunder.

Elektroreparatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber elektroreparatører?

En elektroreparatør kan være selvstendig næringsdrivende og ha et eget kontor/verksted, eller være ansatt hos en registrert elektroinstallatør. Elektroreparatøren kan også jobbe ved større verksteder.

Personlige egenskaper

Som elektroreparatør må du kunne jobbe selvstendig ved mindre reparasjoner, men også sammen med andre håndverkere på større reparasjoner. Du må kunne yte god service til kundene og være kvalitetsbevisst.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber elektroreparatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektriker
Heltid
Alle sektorer
25 817 personer
626 personer
25 191 personer
Ca 266 kr
Ca 237 kr
Ca 267 kr
43 120 kr
38 400 kr
43 240 kr
517 440 kr
460 800 kr
518 880 kr
Ca 266 kr
Ca 237 kr
Ca 267 kr
43 660 kr
38 730 kr
43 790 kr
523 920 kr
464 760 kr
525 480 kr
Ca 263 kr
Ca 222 kr
Ca 265 kr
42 680 kr
35 890 kr
42 850 kr
512 160 kr
430 680 kr
514 200 kr
Ca 263 kr
Ca 222 kr
Ca 265 kr
44 850 kr
37 330 kr
45 040 kr
538 200 kr
447 960 kr
540 480 kr
Elektriker
Deltid
Alle sektorer
6 773 personer
277 personer
6 496 personer
Ca 253 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
40 910 kr
37 950 kr
41 010 kr
490 920 kr
455 400 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
41 010 kr
37 950 kr
41 120 kr
492 120 kr
455 400 kr
493 440 kr
Ca 235 kr
Ca 209 kr
Ca 235 kr
37 990 kr
33 900 kr
38 150 kr
455 880 kr
406 800 kr
457 800 kr
Ca 235 kr
Ca 209 kr
Ca 235 kr
39 160 kr
34 580 kr
39 340 kr
469 920 kr
414 960 kr
472 080 kr
Elektriker
Heltid
Kommunal
327 personer
314 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca 237 kr
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 237 kr
38 710 kr
38 760 kr
464 520 kr
465 120 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 190 kr
39 240 kr
470 280 kr
470 880 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
40 670 kr
40 740 kr
488 040 kr
488 880 kr
Elektriker
Heltid
Privat
25 186 personer
573 personer
24 613 personer
Ca 267 kr
Ca 241 kr
Ca 268 kr
43 260 kr
39 110 kr
43 360 kr
519 120 kr
469 320 kr
520 320 kr
Ca 267 kr
Ca 241 kr
Ca 268 kr
43 800 kr
39 470 kr
43 910 kr
525 600 kr
473 640 kr
526 920 kr
Ca 264 kr
Ca 221 kr
Ca 265 kr
42 760 kr
35 870 kr
42 920 kr
513 120 kr
430 440 kr
515 040 kr
Ca 264 kr
Ca 221 kr
Ca 265 kr
44 940 kr
37 380 kr
45 120 kr
539 280 kr
448 560 kr
541 440 kr
Elektriker
Deltid
Privat
6 670 personer
247 personer
6 423 personer
Ca 253 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
40 960 kr
38 610 kr
41 050 kr
491 520 kr
463 320 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
41 060 kr
38 610 kr
41 160 kr
492 720 kr
463 320 kr
493 920 kr
Ca 234 kr
Ca 208 kr
Ca 235 kr
37 980 kr
33 630 kr
38 140 kr
455 760 kr
403 560 kr
457 680 kr
Ca 234 kr
Ca 208 kr
Ca 235 kr
39 150 kr
34 330 kr
39 330 kr
469 800 kr
411 960 kr
471 960 kr
Elektriker
Heltid
Statlig
304 personer
264 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
38 750 kr
39 320 kr
465 000 kr
471 840 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
39 460 kr
40 240 kr
473 520 kr
482 880 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
39 920 kr
40 580 kr
479 040 kr
486 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
41 770 kr
42 620 kr
501 240 kr
511 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.