Illustrasjonsbilde av en sosionom.
Yrkesbeskrivelse

Sosionom

favoritt ikon

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Sosionomer arbeider med:

  • individuelt arbeid med enkeltpersoner og deres familier, nettverk og omgivelser
  • gruppearbeid med mennesker med felles problemer og interesser
  • samfunnsarbeid i form av naboskaps-, grasrot- og reformarbeid
  • sosial administrasjon og planlegging

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Hvor jobber sosionomer?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Dersom du velger å videreutdanne deg innen klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sosionomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
1 635 personer
1 412 personer
223 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
40 910 kr
40 830 kr
42 370 kr
490 920 kr
489 960 kr
508 440 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
40 910 kr
40 830 kr
42 370 kr
490 920 kr
489 960 kr
508 440 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
41 880 kr
41 690 kr
43 260 kr
502 560 kr
500 280 kr
519 120 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
42 230 kr
42 020 kr
43 690 kr
506 760 kr
504 240 kr
524 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
5 208 personer
4 342 personer
866 personer
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 380 kr
40 980 kr
42 690 kr
496 560 kr
491 760 kr
512 280 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 380 kr
40 980 kr
42 690 kr
496 560 kr
491 760 kr
512 280 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 267 kr
41 270 kr
40 870 kr
43 230 kr
495 240 kr
490 440 kr
518 760 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 267 kr
41 710 kr
41 310 kr
43 710 kr
500 520 kr
495 720 kr
524 520 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
1 115 personer
993 personer
122 personer
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 120 kr
39 900 kr
42 080 kr
481 440 kr
478 800 kr
504 960 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 120 kr
39 900 kr
42 080 kr
481 440 kr
478 800 kr
504 960 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 268 kr
41 360 kr
41 140 kr
43 490 kr
496 320 kr
493 680 kr
521 880 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 268 kr
41 730 kr
41 490 kr
44 030 kr
500 760 kr
497 880 kr
528 360 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
3 498 personer
3 068 personer
430 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 250 kr
39 950 kr
42 030 kr
483 000 kr
479 400 kr
504 360 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 250 kr
39 950 kr
42 030 kr
483 000 kr
479 400 kr
504 360 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 262 kr
40 150 kr
39 830 kr
42 400 kr
481 800 kr
477 960 kr
508 800 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 262 kr
40 640 kr
40 320 kr
42 930 kr
487 680 kr
483 840 kr
515 160 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Privat
295 personer
230 personer
65 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
40 970 kr
40 910 kr
491 640 kr
490 920 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
40 970 kr
40 910 kr
491 640 kr
490 920 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 680 kr
41 700 kr
41 610 kr
500 160 kr
500 400 kr
499 320 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 850 kr
41 840 kr
41 610 kr
502 200 kr
502 080 kr
499 320 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Privat
846 personer
572 personer
274 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 470 kr
42 400 kr
42 900 kr
509 640 kr
508 800 kr
514 800 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 470 kr
42 400 kr
42 900 kr
509 640 kr
508 800 kr
514 800 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 210 kr
42 980 kr
43 690 kr
518 520 kr
515 760 kr
524 280 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 390 kr
43 130 kr
43 940 kr
520 680 kr
517 560 kr
527 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
225 personer
189 personer
36 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 830 kr
43 800 kr
525 960 kr
525 600 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 830 kr
43 800 kr
525 960 kr
525 600 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 279 kr
44 450 kr
44 310 kr
45 190 kr
533 400 kr
531 720 kr
542 280 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 279 kr
44 910 kr
44 790 kr
45 190 kr
538 920 kr
537 480 kr
542 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
864 personer
702 personer
162 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
43 750 kr
43 700 kr
43 930 kr
525 000 kr
524 400 kr
527 160 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
43 750 kr
43 700 kr
43 930 kr
525 000 kr
524 400 kr
527 160 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
43 890 kr
43 720 kr
44 610 kr
526 680 kr
524 640 kr
535 320 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 400 kr
44 170 kr
45 330 kr
532 800 kr
530 040 kr
543 960 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Deltid
Alle sektorer
684 personer
568 personer
116 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
37 330 kr
37 270 kr
37 630 kr
447 960 kr
447 240 kr
451 560 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
37 450 kr
37 380 kr
37 820 kr
449 400 kr
448 560 kr
453 840 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Alle sektorer
5 800 personer
4 347 personer
1 453 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 231 kr
36 810 kr
36 620 kr
37 380 kr
441 720 kr
439 440 kr
448 560 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 231 kr
37 360 kr
37 120 kr
38 110 kr
448 320 kr
445 440 kr
457 320 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Kommunal
197 personer
156 personer
41 personer
Ca 235 kr
Ca 234 kr
Ca
38 040 kr
37 940 kr
456 480 kr
455 280 kr
Ca 235 kr
Ca 234 kr
Ca
38 040 kr
37 940 kr
456 480 kr
455 280 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 070 kr
37 760 kr
39 250 kr
456 840 kr
453 120 kr
471 000 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 140 kr
37 840 kr
39 250 kr
457 680 kr
454 080 kr
471 000 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Privat
495 personer
356 personer
139 personer
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 630 kr
39 120 kr
40 580 kr
475 560 kr
469 440 kr
486 960 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 630 kr
39 120 kr
40 580 kr
475 560 kr
469 440 kr
486 960 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 256 kr
39 960 kr
39 340 kr
41 530 kr
479 520 kr
472 080 kr
498 360 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 256 kr
40 150 kr
39 490 kr
41 840 kr
481 800 kr
473 880 kr
502 080 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Deltid
Statlig
537 personer
453 personer
84 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
36 830 kr
36 860 kr
36 670 kr
441 960 kr
442 320 kr
440 040 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
36 980 kr
36 990 kr
36 670 kr
443 760 kr
443 880 kr
440 040 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Statlig
5 108 personer
3 835 personer
1 273 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 460 kr
36 320 kr
36 870 kr
437 520 kr
435 840 kr
442 440 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
37 070 kr
36 860 kr
37 670 kr
444 840 kr
442 320 kr
452 040 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
5 509 personer
4 033 personer
1 476 personer
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 710 kr
39 580 kr
40 080 kr
476 520 kr
474 960 kr
480 960 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 710 kr
39 580 kr
40 080 kr
476 520 kr
474 960 kr
480 960 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 710 kr
40 430 kr
41 560 kr
488 520 kr
485 160 kr
498 720 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
41 070 kr
40 720 kr
42 140 kr
492 840 kr
488 640 kr
505 680 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
13 435 personer
9 937 personer
3 498 personer
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 630 kr
39 470 kr
40 070 kr
475 560 kr
473 640 kr
480 840 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 630 kr
39 470 kr
40 070 kr
475 560 kr
473 640 kr
480 840 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 250 kr
39 790 kr
39 530 kr
40 550 kr
477 480 kr
474 360 kr
486 600 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 250 kr
40 070 kr
39 780 kr
40 910 kr
480 840 kr
477 360 kr
490 920 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
2 545 personer
2 028 personer
517 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 540 kr
39 340 kr
40 170 kr
474 480 kr
472 080 kr
482 040 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 540 kr
39 340 kr
40 170 kr
474 480 kr
472 080 kr
482 040 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 258 kr
40 550 kr
40 240 kr
41 850 kr
486 600 kr
482 880 kr
502 200 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 258 kr
40 820 kr
40 480 kr
42 240 kr
489 840 kr
485 760 kr
506 880 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
7 295 personer
6 004 personer
1 291 personer
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 248 kr
39 350 kr
39 250 kr
40 210 kr
472 200 kr
471 000 kr
482 520 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 248 kr
39 350 kr
39 250 kr
40 210 kr
472 200 kr
471 000 kr
482 520 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 310 kr
39 060 kr
40 440 kr
471 720 kr
468 720 kr
485 280 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 540 kr
39 300 kr
40 620 kr
474 480 kr
471 600 kr
487 440 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Privat
1 773 personer
1 200 personer
573 personer
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 300 kr
38 480 kr
37 010 kr
459 600 kr
461 760 kr
444 120 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 300 kr
38 480 kr
37 010 kr
459 600 kr
461 760 kr
444 120 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 237 kr
39 050 kr
39 320 kr
38 420 kr
468 600 kr
471 840 kr
461 040 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 237 kr
39 240 kr
39 460 kr
38 710 kr
470 880 kr
473 520 kr
464 520 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Privat
4 443 personer
2 753 personer
1 690 personer
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 210 kr
39 200 kr
39 220 kr
470 520 kr
470 400 kr
470 640 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 210 kr
39 200 kr
39 220 kr
470 520 kr
470 400 kr
470 640 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
39 870 kr
39 790 kr
39 990 kr
478 440 kr
477 480 kr
479 880 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
40 080 kr
39 960 kr
40 260 kr
480 960 kr
479 520 kr
483 120 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
1 191 personer
805 personer
386 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 283 kr
43 330 kr
42 400 kr
45 770 kr
519 960 kr
508 800 kr
549 240 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 283 kr
43 420 kr
42 420 kr
46 100 kr
521 040 kr
509 040 kr
553 200 kr
Ca 271 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
43 860 kr
42 790 kr
46 350 kr
526 320 kr
513 480 kr
556 200 kr
Ca 271 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
44 730 kr
43 440 kr
47 720 kr
536 760 kr
521 280 kr
572 640 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
1 697 personer
1 180 personer
517 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 910 kr
41 670 kr
42 820 kr
502 920 kr
500 040 kr
513 840 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 910 kr
41 670 kr
42 920 kr
502 920 kr
500 040 kr
515 040 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 263 kr
41 690 kr
41 270 kr
42 670 kr
500 280 kr
495 240 kr
512 040 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 263 kr
42 380 kr
41 780 kr
43 770 kr
508 560 kr
501 360 kr
525 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold