Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  24. september 2021

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.

Arbeidsoppgaver

En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører til private hus, kirker eller offentlige bygg. Utøveren skjærer til og setter sammen fargede glassbiter i messing- eller blyprofiler. Noen ganger slipes eller males og brennes glasset før det monteres. Mønsteret loddes sammen med smeltet tinn. I for eksempel trappeoppganger i eldre bygårder kan man finne blyglass som er 100 år eller mer. Hvis disse restaureres, kan de overleve 100 nye år.

Vanlige arbeidsoppgaver for blyglasshåndverkeren:

  • restaurere og vedlikeholde gamle blyglassarbeider
  • skjære og montere sammen glassbiter
  • lage nye dekorative elementer

Noen oppdrag forutsetter at antikvariske retningslinjer skal følges, mens andre arbeider må oppfylle bygningstekniske forskrifter. Yrket omfatter også demontering og montering av glassarbeider. Blyglassarbeid utføres ofte som en del av andre typer glassarbeid innen fasade, innramming og liknende.

 

Hvor jobber blyglasshåndverkere?

Blyglasshåndverkere er enten ansatt i en glassmesterforretning eller driver eget verksted, gjerne med mer kunstnerisk preg. Ved Nidarosdomen i Trondheim er det blyglassverksted med ekspertise innen antikvarisk blyglassarbeid.

Hvordan er det å jobbe som blyglasshåndverker?

Intervjuer

Portrett av Karl Arne Hagen i arbeidsklær

Blyglasshåndverker

Karl Arne Hagen

Karl Arne anbefaler blyglasshåndverketyrket til alle som er glad i historie og håndverk, de bruker nemlig ingen maskiner, og alt er håndarbeid.

Passer jeg til å bli blyglasshåndverker?

Blyglasshåndverkere må ha god farge- og formsans i tillegg til godt håndlag. Kreative evner er en fordel.

Hva tjener blyglasshåndverkere?

Hvordan utdanner du deg til blyglasshåndverker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber blyglasshåndverkerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458332 - Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp
  • 458302 - Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber blyglasshåndverkere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med blyglasshåndverkere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7133114 - BLYGLASSHÅNDVERKER
  • 7133102 - BLYGLASSMESTERSVENN
  • 7133101 - BLYGLASSMESTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designer

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.

Relaterte lenker