Image
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Yrkesbeskrivelse

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.

En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører til private hus, kirker eller offentlige bygg. Utøveren skjærer til og setter sammen fargede glassbiter i messing- eller blyprofiler. Noen ganger slipes eller males og brennes glasset før det monteres. Mønsteret loddes sammen med smeltet tinn. I for eksempel trappeoppganger i eldre bygårder kan man finne blyglass som er 100 år eller mer. Hvis disse restaureres, kan de overleve 100 nye år.

Vanlige arbeidsoppgaver for blyglasshåndverkeren:

  • restaurere og vedlikeholde gamle blyglassarbeider
  • skjære og montere sammen glassbiter
  • lage nye dekorative elementer

Noen oppdrag forutsetter at antikvariske retningslinjer skal følges, mens andre arbeider må oppfylle bygningstekniske forskrifter. Yrket omfatter også demontering og montering av glassarbeider. Blyglassarbeid utføres ofte som en del av andre typer glassarbeid innen fasade, innramming og liknende.

 

Hvor jobber blyglasshåndverkere ?

Blyglasshåndverkere er enten ansatt i en glassmesterforretning eller driver eget verksted, gjerne med mer kunstnerisk preg. Ved Nidarosdomen i Trondheim er det blyglassverksted med ekspertise innen antikvarisk blyglassarbeid.

Personlige egenskaper

Blyglasshåndverkere må ha god farge- og formsans i tillegg til godt håndlag. Kreative evner er en fordel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber blyglasshåndverkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 458302 - Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter

Blyglasshåndverker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7133101 - BLYGLASSMESTER
  • 7133102 - BLYGLASSMESTERSVENN
  • 7133114 - BLYGLASSHÅNDVERKER

Sist kvalitetssikret den 24. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt