Image
Personalrådgiver i samtale med kollega
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Personalrådgiver

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. 

Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

 • HMS-arbeid
 • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
 • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
 • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
 • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
 • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
 • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
 • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
 • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid
 • jobbe med lønnsforhandlinger
 • rekruttere nye arbeidstakere ved å skrive stillingsbeskrivelser, ha jobbintervjuer og eventulet velge hvilke testverktøy som skal brukes for å finne de beste medarbeiderne

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Hvor jobber personalrådgivere ?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.

Personlige egenskaper

En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Utdanning

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

Hva jobber personalrådgiverutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 741143 - Master, personalledelse, 1½-årig
 • 631908 - Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631903 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, toårig
 • 631907 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 641162 - Bachelor, personalledelse, treårig

Hva er de vanligste utdanningene for personalrådgivere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Personalrådgiver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2512105 - KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512108 - MARITIM PERSONALKONSULENT
 • 2512111 - PERSONALKONSULENT
 • 2512107 - PERSONALKOORDINATOR
 • 2512149 - PERSONALRÅDGIVER
 • 2512126 - PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL)
 • 2512120 - RÅDGIVER (HR/PERSONAL)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512121 - SENIORRÅDGIVER (PERSONAL)
 • 2512129 - SPESIALKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512135 - HOVEDTILLITSVALGT
 • 2512124 - FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512125 - PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512122 - FAGKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512101 - FORHANDLINGSKONSULENT
 • 2512140 - KONSULENT (LEDERUTVIKLING)
 • 2512141 - SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2512146 - HELSEFAGLIG RÅDGIVER
 • 2512115 - SENIOR KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512145 - ORGANISASJONSRÅDGIVER
 • 2512109 - BEDRIFTSKONSULENT
 • 2512119 - SENIORRÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512102 - ORGANISASJONSKONSULENT
 • 4114138 - HR-ASSISTENT
 • 2512153 - SAKSBEHANDLER (HR)
 • 2512155 - SENIORRÅDGIVER (HR)
 • 2352119 - OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER)

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2017, av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal)