Kvalitetssikret av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 04. januar 2023

Personalrådgiver

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Arbeidsoppgaver

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. 

Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

 • HMS-arbeid
 • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
 • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
 • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
 • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
 • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
 • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
 • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
 • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid
 • jobbe med lønnsforhandlinger
 • rekruttere nye arbeidstakere ved å skrive stillingsbeskrivelser, ha jobbintervjuer og eventulet velge hvilke testverktøy som skal brukes for å finne de beste medarbeiderne

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Hvor jobber personalrådgivere?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.

Intervjuer

En dame som smiler

Personalrådgiver

Linda Kittelsen

– Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like, forteller Linda.

Viktige egenskaper

En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Lønn

Utdanning

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

De som jobber som personalrådgivere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant personalrådgiverutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741143 - Master, personalledelse, 1½-årig
 • 641162 - Bachelor, personalledelse, treårig
 • 631908 - Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631907 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631903 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, toårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med personalrådgivere

 • 2512111 - PERSONALKONSULENT
 • 2512121 - SENIORRÅDGIVER (PERSONAL)
 • 2512155 - SENIORRÅDGIVER (HR)
 • 4114138 - HR-ASSISTENT
 • 2512153 - SAKSBEHANDLER (HR)
 • 2512149 - PERSONALRÅDGIVER
 • 2512145 - ORGANISASJONSRÅDGIVER
 • 2512141 - SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2512140 - KONSULENT (LEDERUTVIKLING)
 • 2512135 - HOVEDTILLITSVALGT
 • 2512129 - SPESIALKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512126 - PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL)
 • 2512125 - PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512124 - FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512122 - FAGKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512120 - RÅDGIVER (HR/PERSONAL)
 • 2512119 - SENIORRÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512109 - BEDRIFTSKONSULENT
 • 2512108 - MARITIM PERSONALKONSULENT
 • 2512107 - PERSONALKOORDINATOR
 • 2512105 - KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512102 - ORGANISASJONSKONSULENT
 • 2512101 - FORHANDLINGSKONSULENT
 • 2352119 - OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER)
 • 2512136 - ORGANISASJONSUTVIKLER
 • 4114139 - PERSONALASSISTENT (PERSONALKONTOR)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512165 - FØRSTEKONSULENT (HR/PERSONAL)
 • 3431143 - LAVERE SAKSBEHANDLER (PERSONAL/HR)
 • 3423107 - PERSONALKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 4113109 - PERSONALSEKRETÆR
 • 3423111 - BEMANNINGSRÅDGIVER
 • 2512161 - TEAMLEDER (HR)
 • 2512162 - TEAMLEDER (HR OG LØNN)
 • 2512163 - GRUPPELEDER (HR)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.