Personalrådgiver i samtale med kollega
Yrkesbeskrivelse

Personal­rådgiver

favoritt ikon

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, forhandling av lønn og oppfølging av sykefravær.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

  • jobbe med lønnsforhandlinger
  • HMS-arbeid
  • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
  • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
  • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
  • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
  • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
  • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
  • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
  • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid

Som personalrådgiver hjelper du også til med å rekruttere nye arbeidstakere. Det vil si at du utarbeider stillingsbeskrivelser, intervjuer potensielle arbeidstakere og eventuelt velger hva slags testverktøy virksomheten bør bruke for å finne de best egnede medarbeiderne. 

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen

Hvor jobber personalrådgivere?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.  

Personlige egenskaper

En personalrådgiver liker å jobbe med mennesker og har gode samarbeidsevner. Du må være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Utdanning

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

Hva jobber personalrådgiverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for personalrådgivere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 782 personer
1 206 personer
576 personer
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 340 kr
43 020 kr
50 620 kr
544 080 kr
516 240 kr
607 440 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 380 kr
43 070 kr
50 650 kr
544 560 kr
516 840 kr
607 800 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 752 personer
3 224 personer
2 528 personer
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 150 kr
46 310 kr
59 610 kr
625 800 kr
555 720 kr
715 320 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 450 kr
46 580 kr
59 960 kr
629 400 kr
558 960 kr
719 520 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Kommunal
821 personer
602 personer
219 personer
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 420 kr
42 490 kr
46 200 kr
521 040 kr
509 880 kr
554 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 430 kr
42 500 kr
46 200 kr
521 160 kr
510 000 kr
554 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Kommunal
529 personer
363 personer
166 personer
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 820 kr
43 170 kr
45 230 kr
525 840 kr
518 040 kr
542 760 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 870 kr
43 190 kr
45 330 kr
526 440 kr
518 280 kr
543 960 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Privat
552 personer
306 personer
246 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 290 kr
45 580 kr
54 430 kr
591 480 kr
546 960 kr
653 160 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 360 kr
45 670 kr
54 480 kr
592 320 kr
548 040 kr
653 760 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Privat
2 983 personer
1 202 personer
1 781 personer
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 070 kr
52 570 kr
65 130 kr
720 840 kr
630 840 kr
781 560 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 400 kr
52 910 kr
65 450 kr
724 800 kr
634 920 kr
785 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Statlig
409 personer
298 personer
111 personer
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 800 kr
41 120 kr
48 520 kr
513 600 kr
493 440 kr
582 240 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 850 kr
41 180 kr
48 540 kr
514 200 kr
494 160 kr
582 480 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Statlig
2 240 personer
1 659 personer
581 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 600 kr
42 470 kr
46 830 kr
523 200 kr
509 640 kr
561 960 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 940 kr
42 740 kr
47 360 kr
527 280 kr
512 880 kr
568 320 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Alle sektorer
7 283 personer
5 281 personer
2 002 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 630 kr
42 440 kr
47 230 kr
523 560 kr
509 280 kr
566 760 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 770 kr
42 580 kr
47 370 kr
525 240 kr
510 960 kr
568 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Alle sektorer
58 973 personer
36 777 personer
22 196 personer
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 260 kr
45 090 kr
50 840 kr
567 120 kr
541 080 kr
610 080 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 910 kr
45 590 kr
51 750 kr
574 920 kr
547 080 kr
621 000 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Kommunal
2 907 personer
2 220 personer
687 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 610 kr
41 730 kr
45 750 kr
511 320 kr
500 760 kr
549 000 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 710 kr
41 830 kr
45 850 kr
512 520 kr
501 960 kr
550 200 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Kommunal
17 393 personer
11 344 personer
6 049 personer
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
45 950 kr
44 760 kr
48 200 kr
551 400 kr
537 120 kr
578 400 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
46 300 kr
45 070 kr
48 640 kr
555 600 kr
540 840 kr
583 680 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Privat
1 238 personer
741 personer
497 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 750 kr
43 600 kr
46 580 kr
537 000 kr
523 200 kr
558 960 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
43 670 kr
46 670 kr
537 960 kr
524 040 kr
560 040 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Privat
6 670 personer
3 500 personer
3 170 personer
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 270 kr
50 090 kr
60 990 kr
663 240 kr
601 080 kr
731 880 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 810 kr
50 480 kr
61 700 kr
669 720 kr
605 760 kr
740 400 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Statlig
3 138 personer
2 320 personer
818 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 130 kr
42 750 kr
48 910 kr
529 560 kr
513 000 kr
586 920 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 330 kr
42 950 kr
49 120 kr
531 960 kr
515 400 kr
589 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Statlig
34 910 personer
21 933 personer
12 977 personer
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
46 380 kr
44 470 kr
49 600 kr
556 560 kr
533 640 kr
595 200 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
47 200 kr
45 080 kr
50 770 kr
566 400 kr
540 960 kr
609 240 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 395 personer
1 009 personer
386 personer
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 140 kr
46 860 kr
48 230 kr
565 680 kr
562 320 kr
578 760 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 290 kr
47 030 kr
48 310 kr
567 480 kr
564 360 kr
579 720 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Alle sektorer
9 445 personer
6 721 personer
2 724 personer
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
52 840 kr
51 040 kr
57 270 kr
634 080 kr
612 480 kr
687 240 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
53 290 kr
51 440 kr
57 830 kr
639 480 kr
617 280 kr
693 960 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Kommunal
215 personer
143 personer
72 personer
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 200 kr
42 710 kr
41 190 kr
506 400 kr
512 520 kr
494 280 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 230 kr
42 760 kr
41 190 kr
506 760 kr
513 120 kr
494 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Kommunal
864 personer
663 personer
201 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
45 840 kr
45 300 kr
47 640 kr
550 080 kr
543 600 kr
571 680 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 030 kr
45 500 kr
47 790 kr
552 360 kr
546 000 kr
573 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Privat
881 personer
635 personer
246 personer
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 770 kr
47 860 kr
47 370 kr
573 240 kr
574 320 kr
568 440 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 970 kr
48 090 kr
47 440 kr
575 640 kr
577 080 kr
569 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Privat
5 669 personer
3 862 personer
1 807 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 070 kr
54 150 kr
60 160 kr
672 840 kr
649 800 kr
721 920 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 590 kr
54 620 kr
60 790 kr
679 080 kr
655 440 kr
729 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Statlig
299 personer
231 personer
68 personer
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 270 kr
46 210 kr
55 270 kr
579 240 kr
554 520 kr
663 240 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 360 kr
46 280 kr
55 270 kr
580 320 kr
555 360 kr
663 240 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Statlig
2 912 personer
2 196 personer
716 personer
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
48 630 kr
47 310 kr
52 670 kr
583 560 kr
567 720 kr
632 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
49 010 kr
47 660 kr
53 160 kr
588 120 kr
571 920 kr
637 920 kr
Rådgivere innen kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
633 personer
212 personer
421 personer
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
49 000 kr
47 020 kr
50 260 kr
588 000 kr
564 240 kr
603 120 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
49 000 kr
47 020 kr
50 260 kr
588 000 kr
564 240 kr
603 120 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 332 kr
52 880 kr
51 010 kr
53 830 kr
634 560 kr
612 120 kr
645 960 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 332 kr
53 390 kr
51 480 kr
54 360 kr
640 680 kr
617 760 kr
652 320 kr
Rådgivere innen kompetanseutvikling
Heltid
Privat
616 personer
200 personer
416 personer
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
47 110 kr
50 340 kr
588 000 kr
565 320 kr
604 080 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
47 110 kr
50 340 kr
588 000 kr
565 320 kr
604 080 kr
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
53 100 kr
51 390 kr
53 920 kr
637 200 kr
616 680 kr
647 040 kr
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
53 590 kr
51 850 kr
54 420 kr
643 080 kr
622 200 kr
653 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En mann står og peker på en graf som er på et stort ark, mens han står foran sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.