Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 04. januar 2022

Personalrådgiver

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Arbeidsoppgaver

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. 

Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

 • HMS-arbeid
 • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
 • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
 • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
 • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
 • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
 • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
 • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
 • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid
 • jobbe med lønnsforhandlinger
 • rekruttere nye arbeidstakere ved å skrive stillingsbeskrivelser, ha jobbintervjuer og eventulet velge hvilke testverktøy som skal brukes for å finne de beste medarbeiderne

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Hvor jobber personalrådgivere?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.

Hvordan er det å jobbe som personalrådgiver?

Intervjuer

En dame som smiler

Personalrådgiver

Linda Kittelsen

– Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like, forteller Linda.

Passer jeg til å bli personalrådgiver?

En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Hva tjener personalrådgivere?

Hvordan utdanner du deg til personalrådgiver?

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

Hvilke utdanninger er vanligst for personalrådgivere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber personalrådgiverutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741143 - Master, personalledelse, 1½-årig
 • 641162 - Bachelor, personalledelse, treårig
 • 631908 - Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631907 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631903 - Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, toårig

Bedrifter: Hvor jobber personalrådgivere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med personalrådgivere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2512111 - PERSONALKONSULENT
 • 2512121 - SENIORRÅDGIVER (PERSONAL)
 • 2512155 - SENIORRÅDGIVER (HR)
 • 4114138 - HR-ASSISTENT
 • 2512153 - SAKSBEHANDLER (HR)
 • 2512149 - PERSONALRÅDGIVER
 • 2512145 - ORGANISASJONSRÅDGIVER
 • 2512141 - SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2512140 - KONSULENT (LEDERUTVIKLING)
 • 2512135 - HOVEDTILLITSVALGT
 • 2512129 - SPESIALKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512126 - PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL)
 • 2512125 - PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512124 - FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512122 - FAGKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512120 - RÅDGIVER (HR/PERSONAL)
 • 2512119 - SENIORRÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512109 - BEDRIFTSKONSULENT
 • 2512108 - MARITIM PERSONALKONSULENT
 • 2512107 - PERSONALKOORDINATOR
 • 2512105 - KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512102 - ORGANISASJONSKONSULENT
 • 2512101 - FORHANDLINGSKONSULENT
 • 2352119 - OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER)
 • 2512136 - ORGANISASJONSUTVIKLER
 • 4114139 - PERSONALASSISTENT (PERSONALKONTOR)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512165 - FØRSTEKONSULENT (HR/PERSONAL)
 • 3431143 - LAVERE SAKSBEHANDLER (PERSONAL/HR)
 • 3423107 - PERSONALKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 4113109 - PERSONALSEKRETÆR
 • 3423111 - BEMANNINGSRÅDGIVER
 • 2512161 - TEAMLEDER (HR)
 • 2512162 - TEAMLEDER (HR OG LØNN)
 • 2512163 - GRUPPELEDER (HR)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.