Personalrådgiver i samtale med kollega
Yrkesbeskrivelse

Personal­rådgiver

favoritt ikon

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. 

Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

 • HMS-arbeid
 • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
 • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
 • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
 • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
 • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
 • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
 • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
 • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid
 • jobbe med lønnsforhandlinger
 • rekruttere nye arbeidstakere ved å skrive stillingsbeskrivelser, ha jobbintervjuer og eventulet velge hvilke testverktøy som skal brukes for å finne de beste medarbeiderne

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Hvor jobber personalrådgivere?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.

Personlige egenskaper

En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Utdanning

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

Hva jobber personalrådgiverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for personalrådgivere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
10 406 personer
7 570 personer
2 836 personer
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 140 kr
54 350 kr
60 920 kr
673 680 kr
652 200 kr
731 040 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 680 kr
54 860 kr
61 550 kr
680 160 kr
658 320 kr
738 600 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 024 personer
417 personer
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 310 kr
49 590 kr
53 050 kr
603 720 kr
595 080 kr
636 600 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 520 kr
49 840 kr
53 140 kr
606 240 kr
598 080 kr
637 680 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
908 personer
708 personer
200 personer
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 120 kr
48 550 kr
51 110 kr
589 440 kr
582 600 kr
613 320 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 430 kr
48 820 kr
51 560 kr
593 160 kr
585 840 kr
618 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
247 personer
149 personer
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
40 920 kr
42 810 kr
491 040 kr
513 720 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
41 030 kr
42 920 kr
492 360 kr
515 040 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
6 340 personer
4 450 personer
1 890 personer
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
59 580 kr
57 580 kr
64 300 kr
714 960 kr
690 960 kr
771 600 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
60 220 kr
58 200 kr
64 980 kr
722 640 kr
698 400 kr
779 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
900 personer
641 personer
259 personer
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 000 kr
50 890 kr
56 380 kr
624 000 kr
610 680 kr
676 560 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 270 kr
51 210 kr
56 450 kr
627 240 kr
614 520 kr
677 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 158 personer
2 412 personer
746 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 250 kr
50 100 kr
54 980 kr
615 000 kr
601 200 kr
659 760 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 680 kr
50 490 kr
55 540 kr
620 160 kr
605 880 kr
666 480 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
294 personer
234 personer
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 670 kr
49 590 kr
620 040 kr
595 080 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 770 kr
49 690 kr
621 240 kr
596 280 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
703 personer
242 personer
461 personer
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
56 900 kr
55 500 kr
57 640 kr
682 800 kr
666 000 kr
691 680 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
57 410 kr
55 880 kr
58 220 kr
688 920 kr
670 560 kr
698 640 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Privat
689 personer
232 personer
457 personer
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 100 kr
55 870 kr
57 720 kr
685 200 kr
670 440 kr
692 640 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 600 kr
56 260 kr
58 270 kr
691 200 kr
675 120 kr
699 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.