Personalrådgiver i samtale med kollega
Yrkesbeskrivelse

Personal­rådgiver

favoritt ikon

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, forhandling av lønn og oppfølging av sykefravær.

Som personalrådgiver har du tett kontakt med ledelse og ansatte i virksomheten. Ofte hjelper du personalsjefen eller andre ledere i spørsmål angående ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål. Personalrådgiveren kan ha ulike drifts- og utviklingsoppgaver avhengig av arbeidssted og virksomhetens størrelse. Som personalrådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og du deltar i arbeidet med å finne gode måter å tilpasse driften til disse. 

Vanlige oppgaver for en personalrådgiver:

  • jobbe med lønnsforhandlinger
  • HMS-arbeid
  • analysere medarbeiderundersøkelser og lage strategier for å forbedre arbeidsmiljøet
  • rådgi og følge opp de ansattes karriere- og kompetanseutvikling
  • rådgivning til ledere om lov og avtaleverk
  • følge opp ansatte som er sykemeldt og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
  • samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
  • utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
  • jobbe med nedbemanning eller andre endringer i virksomheten som påvirker de ansatte
  • forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid

Som personalrådgiver hjelper du også til med å rekruttere nye arbeidstakere. Det vil si at du utarbeider stillingsbeskrivelser, intervjuer potensielle arbeidstakere og eventuelt velger hva slags testverktøy virksomheten bør bruke for å finne de best egnede medarbeiderne. 

I tillegg er det vanlig at personalrådgivere bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved juridiske spørsmål innen arbeidsrett, som for eksempel ferieloven. 

Stillingen kalles også HR-rådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent. I større virksomheter jobber personalrådgiveren ofte i personalavdelingen, og er underlagt personalsjefen

Hvor jobber personalrådgivere?

Personalrådgivere jobber både i offentlig og privat virksomhet. Større virksomheter har som regel en egen personalavdeling, mens mindre virksomheter ofte har en person som har ansvar for å gi råd til ledelsen i personalspørsmål.  

Personlige egenskaper

En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du bør være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha gode IKT-ferdigheter. 

Utdanning

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. 

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr kurs i lønn, personal og administrasjon.

Hva jobber personalrådgiverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for personalrådgivere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 280 personer
3 541 personer
2 739 personer
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 150 kr
49 820 kr
62 040 kr
661 800 kr
597 840 kr
744 480 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 520 kr
50 160 kr
62 460 kr
666 240 kr
601 920 kr
749 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 930 personer
1 231 personer
699 personer
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 660 kr
46 340 kr
55 600 kr
595 920 kr
556 080 kr
667 200 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 700 kr
46 370 kr
55 670 kr
596 400 kr
556 440 kr
668 040 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
591 personer
411 personer
180 personer
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
46 940 kr
45 960 kr
49 190 kr
563 280 kr
551 520 kr
590 280 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
47 080 kr
46 040 kr
49 460 kr
564 960 kr
552 480 kr
593 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
820 personer
621 personer
199 personer
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 530 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 360 kr
600 840 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 540 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 480 kr
600 840 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 433 personer
1 438 personer
1 995 personer
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 330 kr
55 960 kr
66 920 kr
747 960 kr
671 520 kr
803 040 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 750 kr
56 420 kr
67 300 kr
753 000 kr
677 040 kr
807 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
727 personer
341 personer
386 personer
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 690 kr
49 420 kr
59 700 kr
656 280 kr
593 040 kr
716 400 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 760 kr
49 450 kr
59 800 kr
657 120 kr
593 400 kr
717 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 256 personer
1 692 personer
564 personer
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 390 kr
45 560 kr
48 890 kr
556 680 kr
546 720 kr
586 680 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 760 kr
45 860 kr
49 470 kr
561 120 kr
550 320 kr
593 640 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
383 personer
269 personer
114 personer
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 200 kr
43 420 kr
46 490 kr
530 400 kr
521 040 kr
557 880 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 260 kr
43 480 kr
46 550 kr
531 120 kr
521 760 kr
558 600 kr
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
10 406 personer
7 570 personer
2 836 personer
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 140 kr
54 350 kr
60 920 kr
673 680 kr
652 200 kr
731 040 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 680 kr
54 860 kr
61 550 kr
680 160 kr
658 320 kr
738 600 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 024 personer
417 personer
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 310 kr
49 590 kr
53 050 kr
603 720 kr
595 080 kr
636 600 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 520 kr
49 840 kr
53 140 kr
606 240 kr
598 080 kr
637 680 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
908 personer
708 personer
200 personer
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 120 kr
48 550 kr
51 110 kr
589 440 kr
582 600 kr
613 320 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 430 kr
48 820 kr
51 560 kr
593 160 kr
585 840 kr
618 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
247 personer
149 personer
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
40 920 kr
42 810 kr
491 040 kr
513 720 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
41 030 kr
42 920 kr
492 360 kr
515 040 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
6 340 personer
4 450 personer
1 890 personer
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
59 580 kr
57 580 kr
64 300 kr
714 960 kr
690 960 kr
771 600 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
60 220 kr
58 200 kr
64 980 kr
722 640 kr
698 400 kr
779 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
900 personer
641 personer
259 personer
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 000 kr
50 890 kr
56 380 kr
624 000 kr
610 680 kr
676 560 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 270 kr
51 210 kr
56 450 kr
627 240 kr
614 520 kr
677 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 158 personer
2 412 personer
746 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 250 kr
50 100 kr
54 980 kr
615 000 kr
601 200 kr
659 760 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 680 kr
50 490 kr
55 540 kr
620 160 kr
605 880 kr
666 480 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
294 personer
234 personer
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 670 kr
49 590 kr
620 040 kr
595 080 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 770 kr
49 690 kr
621 240 kr
596 280 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
703 personer
242 personer
461 personer
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
56 900 kr
55 500 kr
57 640 kr
682 800 kr
666 000 kr
691 680 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
57 410 kr
55 880 kr
58 220 kr
688 920 kr
670 560 kr
698 640 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Privat
689 personer
232 personer
457 personer
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 100 kr
55 870 kr
57 720 kr
685 200 kr
670 440 kr
692 640 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 600 kr
56 260 kr
58 270 kr
691 200 kr
675 120 kr
699 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.