Gjennomgått i samarbeid med Norsk Forening For Musikkterapi 31. oktober 2022

Musikkterapeut

Som musikkterapeut bruker du musikk og musikkopplevelser for å fremme helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Arbeidsoppgaver

Musikkterapeuter jobber med barn, unge, voksne og eldre, med både fysiske og psykiske utfordringer. Musikkterapeuter kan jobbe i institusjoner, skoler, sykehus, fengsler eller i privatpraksis.

Det viktigste verktøyet til musikkterapien er musikken og musikkopplevelsene, og forbindelsene som skapes i et musikalsk samspill med musikkterapeuten. Målgruppen sine behov er alltid utgangspunktet når musikkterapeuten setter mål for terapien. Vanlige mål for musikkterapeuten kan være å forbedre ulike deler ved fysisk og/eller psykisk helse, legge til rette for mestring og deltakelse, eller fremme utvikling og livskvalitet.

Vanlige aktiviteter i musikkterapi er musikklytting, sang, musikkutøvelse på forskjellige instrumenter, og musikalsk improvisasjon. Arbeidet foregår både individuelt og i forskjellige typer grupper (for eksempel kor, band, trommegrupper, improvisasjonsgrupper). Musikkterapeutene jobber både med personer, miljøer og samfunnet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musikkterapeut:

  • Kartlegge målgruppen sine behov, ønsker og musikkpreferanser
  • Formulere langsiktige og kortsiktige mål sammen med brukerne
  • Forberede og gjennomføre/lede opplegg og aktiviteter for individuelle samlinger og gruppesamlinger.
  • Dokumentere terapi over tid og brukerne sin utvikling.
  • Formidle faget til relevante faggrupper og delta i tverrfaglig dialog om brukerne.

Som musikkterapeut samarbeider du gjerne med leger, sykepleiere, ergoterapeuterfysioterapeuter, psykologer og miljøarbeidere.

 

 

Hvor jobber musikkterapeuter?

Musikkterapeuter jobber i barnehager, skoler, kulturskoler, sykehus, eldreomsorgen, rusomsorgen, psykisk helsevern, barnevern og fengsler. 

 

Hvordan er det å jobbe som musikkterapeut?

Intervjuer

En kvinne smiler hjertelig til kameraet. Hun har langt, bølgete brunt hår, brune øyne og et stort smil. Hun har på seg en sort genser.

Musikkterapeut

Stine Camilla Flydal Blichfeldt-Ærø

Jeg får møte mennesker og gjøre noe for dem i en eksistensiell situasjon, sier musikkterapeut Stine Camilla.

Viktige egenskaper for en musikkterapeut

I dette yrket må du være musikalsk, kreativ, reflekterende og empatisk. Du må også like å arbeide med mennesker, være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner. 

Hva tjener musikkterapeuter?

Hvordan utdanner du deg til musikkterapeut?

Hva jobber musikkterapiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 715136 - Master, musikkterapi, femårig
  • 715131 - Master, musikkterapi, toårig
  • 715109 - Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi
  • 725101 - Musikkterapi, toårig, videreutdanning

Bedrifter: Hvor jobber musikkterapeuter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med musikkterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2359103 - MUSIKKTERAPEUT

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.