Image
Musikkterapeut spiller gitar

Yrkesbeskrivelse

Musikkterapeut

Som musikkterapeut bruker du musikalske opplevelser for å forbedre helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Som musikkterapeut kan du jobbe med både barn, unge, voksne og eldre. Målet med musikkterapi er ofte å fremme utvikling og gi økt livsglede. 

Musikalske opplevelser kan danne grunnlag for mestringsfølelse og skaperglede, følelse av tilhørighet og fellesskap.

Musikkterapeuter arbeider for eksempel med personer som har utviklingsmessige utfordringer, ulike fysiske og psykiske lidelser eller bor på institusjoner. Arbeidet foregår både enkeltvis og i grupper.

Aktivitetene kan være sang, musikkutøvelse, improvisasjon eller læring gjennom musikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musikkterapeut:

  • lage og gjennomføre individuelt tilpassede opplegg for enkeltpersoner/pasienter
  • lage opplegg for og lede musikkterapigrupper
  • tilrettelegge musikkundervisning for personer med spesielle utfordringer
  • delta i tverrfaglige team
  • administrasjon, dokumentasjon av eget arbeid og videreutvikling av tilbudet

Som musikkterapeut samarbeider du gjerne med fysioterapeut, psykolog og miljøarbeider.

 

 

Hvor jobber musikkterapeuter ?

Musikkterapeuter jobber i barnehager, skoler, kulturskoler, sykehus, eldreomsorgen, rusomsorgen, psykisk helsevern, barnevern og fengsler. 

 

Personlige egenskaper

I dette yrket må du være musikalsk og kreativ. Du må også like å arbeide med mennesker som har spesielle behov, være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner. 

Utdanning

Hva jobber musikkterapiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 715109 - Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi
  • 715136 - Master, musikkterapi, femårig
  • 715131 - Master, musikkterapi, toårig

Bedrifter

Musikkterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2359103 - MUSIKKTERAPEUT

Sist kvalitetssikret den 01. april 2019, av Norsk Forening For Musikkterapi