Image
Forsker studerer isformasjon i en hule
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Som geofysiker arbeider du med, eller forsker på, jordens fysikk.

Det kan være alt fra seismologi (læren om jordskjelv og beslektede fenomen), til vannets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læren om is). Andre jobber med meteorologi, som er vitenskapen om atmosfæren.

Et viktig arbeidsfelt for geofysikere er leting etter mineraler og olje. Andre områder er miljø og klima.

Vanlige arbeidsoppgaver for en geofysiker:

 • planlegge, gjennomføre og lede innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
 • forklare hendelser som skjer både i jordas indre og ytre, slik som hvorfor et jordskjelv oppstår, eller hvorfor det regner
 • samarbeide med geologer for å kartlegge olje- og gassforekomster, fjellforhold og bergarter
 • forklare fenomener i havet, og vannets fysiske og kjemiske egenskaper

Det å øke forståelsen for jordas sammensetning og fysiske egenskaper generelt er en viktig oppgave for geofysikere.

Hvor jobber geofysikere ?

Mange geofysikere jobber i oljebransjen. Andre arbeider innen meteorologi eller er tilknyttet forskningsinstitusjoner der de forsker på eksempelvis hav, is, fjell, vulkaner eller miljø og klima.

Personlige egenskaper

For å bli geofysiker må du være nysgjerrig og analytisk. Du bør ha interesse for jordens prosesser og fenomener. Som geofysiker må du også like å jobbe i team med andre fagpersoner.

Utdanning

Det vanligste er å ta en femårig masterutdanning innen geofysikk. Du kan også ta sivilingeniørutdanning innen geologi eller petroleumsfag.

Hva jobber geofysikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 756302 - Cand.scient.-utdanning, naturgeografi
 • 656999 - Geofag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 656299 - Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter

Geofysiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)

Sist kvalitetssikret den 11. april 2019, av Norsk olje og gass