Gjennomgått i samarbeid med Offshore Norge 03. mai 2023

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Arbeidsoppgaver

Som geofysiker arbeider du med, eller forsker på, jordens fysikk.

Det kan være alt fra seismologi (læren om jordskjelv og beslektede fenomen), til vannets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læren om is). Andre jobber med meteorologi, som er vitenskapen om atmosfæren.

Et viktig arbeidsfelt for geofysikere er leting etter mineraler og olje. Andre områder er miljø og klima.

Vanlige arbeidsoppgaver for en geofysiker:

 • planlegge, gjennomføre og lede innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
 • forklare hendelser som skjer både i jordas indre og ytre, slik som hvorfor et jordskjelv oppstår, eller hvorfor det regner
 • samarbeide med geologer for å kartlegge olje- og gassforekomster, fjellforhold og bergarter
 • forklare fenomener i havet, og vannets fysiske og kjemiske egenskaper

Det å øke forståelsen for jordas sammensetning og fysiske egenskaper generelt er en viktig oppgave for geofysikere.

Hvor jobber geofysikere?

Mange geofysikere jobber i oljebransjen. Andre arbeider innen meteorologi eller er tilknyttet forskningsinstitusjoner der de forsker på eksempelvis hav, is, fjell, vulkaner eller miljø og klima.

Intervjuer

Geofysiker Cecilie Skiple jobber med å tolke store mengder data fra havbunnen..

Geofysiker

Cecilie Skiple

Geofysiker Cecilie tror det blir stor aktivitet innen havvind de kommende årene

Viktige egenskaper

For å bli geofysiker må du være nysgjerrig og analytisk. Du bør ha interesse for jordens prosesser og fenomener. Som geofysiker må du også like å jobbe i team med andre fagpersoner.

Lønn

Utdanning

Det vanligste er å ta en femårig masterutdanning innen geofysikk. Du kan også ta sivilingeniørutdanning innen geologi eller petroleumsfag.

De vanligste jobbene blant geofysikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756302 - Cand.scient.-utdanning, naturgeografi
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 656999 - Geofag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 656299 - Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter som ansetter geofysikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geofysikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114109 - PETROFYSIKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.