Jurist i retten
Yrkesbeskrivelse

Politijurist

favoritt ikon

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Som politijurist er du utdannet jurist, og arbeider for politi- og påtalemyndigheten. En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak. 

Hovedoppgaven er å være etterforskningsleder, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om en sak skal tas til retten eller ikke. Politijurister er ledere, og deres avgjørelser kan ikke overprøves av andre i politiet. Politijurister tar del i vaktordninger for påtalemyndigheten i politiet, såkalt jourvakt. Som jourhavende tar du beslutninger om tvangsmiddelbruk, som for eksempel pågripelser og ransaking. 

Politijurister kan være ansatt som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

Politifullmektig er en opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvidet påtalekompetanse. Som politifullmektig har du en veileder som har ansvar for opplæringen i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søke når du har fått utvidet påtalekompetanse. I noen tilfeller kan du søke stilling som politiadvokat uten påtalekompetanse, dersom du har advokatbevilling. Personer med spesiell kompetanse eller lang erfaring kan søke stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemyndigheten, deriblant politibetjenter og advokater. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personer i offentlig forvaltning.

Jurister kan også ha andre stillinger i politiet, for eksempel lensmann, politiinspektør, politimester og politioverbetjent.

Noen juriststillinger i politiet har ikke politi- og/eller påtalemyndighet. Dette kan være namsmenn med namsmyndighet, namsfullmektiger og ansatte i forliksrådsekretariatene. Jurister kan også ha stillinger innen administrasjon og forvaltningsgjøremål. For eksempel skal hvert politidistrikt ha en eller flere personvernrådgivere, som fortrinnsvis skal ha juridisk utdannelse. 

Hvor jobber politijurister?

Politijurister er ansatt i et av landets politidistrikter eller i et av politiets særorgan.

Personlige egenskaper

Som politijurist må du ha gode lederegenskaper, være beslutningsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskningsleder og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjøre veien videre i etterforskningen. Selv om jobben i stor grad er selvstendig, bør du ha gode samarbeidsegenskaper. Høy grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe beslutninger. Du bør ha høye etiske standarder, evne til å motivere medarbeidere og kunne planlegge og prioritere. 

Utdanning

Politijurister er utdannet jurist, det vil si at de har mastergrad i rettsvitenskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjoner tilbyr fordypningsemner i politi- og påtalerett. Du utdanner deg med andre ord ikke til politibetjent.

Når du er ferdigutdannet og skal ansettes i Politiet vil du gå gjennom et kurs for politijurister. Dette kurset holdes på Politihøgskolen.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber jurister som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurister og advokater
Deltid
Alle sektorer
615 personer
346 personer
269 personer
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
59 970 kr
56 960 kr
64 340 kr
719 640 kr
683 520 kr
772 080 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
60 170 kr
57 180 kr
64 530 kr
722 040 kr
686 160 kr
774 360 kr
Jurister og advokater
Heltid
Alle sektorer
7 516 personer
3 781 personer
3 735 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
65 530 kr
60 350 kr
70 760 kr
786 360 kr
724 200 kr
849 120 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
66 200 kr
61 020 kr
71 430 kr
794 400 kr
732 240 kr
857 160 kr
Jurister og advokater
Heltid
Kommunal
254 personer
151 personer
103 personer
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 310 kr
58 040 kr
63 630 kr
723 720 kr
696 480 kr
763 560 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 820 kr
58 630 kr
64 010 kr
729 840 kr
703 560 kr
768 120 kr
Jurister og advokater
Deltid
Privat
506 personer
263 personer
243 personer
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 300 kr
59 550 kr
65 510 kr
747 600 kr
714 600 kr
786 120 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 490 kr
59 740 kr
65 710 kr
749 880 kr
716 880 kr
788 520 kr
Jurister og advokater
Heltid
Privat
5 433 personer
2 574 personer
2 859 personer
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 390 kr
63 520 kr
74 680 kr
832 680 kr
762 240 kr
896 160 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 790 kr
63 920 kr
75 090 kr
837 480 kr
767 040 kr
901 080 kr
Jurister og advokater
Heltid
Statlig
1 829 personer
1 056 personer
773 personer
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
53 980 kr
623 040 kr
607 200 kr
647 760 kr
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
54 010 kr
623 040 kr
607 200 kr
648 120 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
52 960 kr
57 200 kr
657 120 kr
635 520 kr
686 400 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
56 260 kr
54 320 kr
58 910 kr
675 120 kr
651 840 kr
706 920 kr
Andre juridiske yrker
Deltid
Alle sektorer
135 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 780 kr
645 360 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 860 kr
646 320 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Alle sektorer
644 personer
386 personer
258 personer
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 369 kr
52 660 kr
50 000 kr
59 740 kr
631 920 kr
600 000 kr
716 880 kr
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 369 kr
52 660 kr
50 000 kr
59 740 kr
631 920 kr
600 000 kr
716 880 kr
Ca 382 kr
Ca 357 kr
Ca 419 kr
61 890 kr
57 900 kr
67 860 kr
742 680 kr
694 800 kr
814 320 kr
Ca 382 kr
Ca 357 kr
Ca 419 kr
62 730 kr
58 790 kr
68 630 kr
752 760 kr
705 480 kr
823 560 kr
Andre juridiske yrker
Deltid
Privat
122 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 840 kr
646 080 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 890 kr
646 680 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Privat
451 personer
264 personer
187 personer
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 406 kr
59 110 kr
56 130 kr
65 830 kr
709 320 kr
673 560 kr
789 960 kr
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 406 kr
59 110 kr
56 130 kr
65 830 kr
709 320 kr
673 560 kr
789 960 kr
Ca 410 kr
Ca 383 kr
Ca 449 kr
66 450 kr
62 000 kr
72 720 kr
797 400 kr
744 000 kr
872 640 kr
Ca 410 kr
Ca 383 kr
Ca 449 kr
67 520 kr
63 140 kr
73 700 kr
810 240 kr
757 680 kr
884 400 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 780 kr
537 360 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 780 kr
537 360 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 700 kr
632 400 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 970 kr
635 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold