Image
Revisor i møte med kunder.

Yrkesbeskrivelse

Revisor

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi.

Som revisor utfører du revisjon. Det vil si at hovedoppgaven din er å kontrollere at årsregnskapene er riktig utført. Mange revisorer har andre arbeidsoppgaver enn å utføre revisjon, for eksempel å fungere som rådgivere for bedrifter. Du kan veilede og gi råd, slik at bedriftene kan etablere gode rutiner for økonomistyring, og passe på at lover og regler følges. 

Etter at revisjonen er utført, skriver revisoren en rapport om den økonomiske situasjonen i bedriften. Rapporten gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.  

I Norge må man være statsautorisert revisor for å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige selskaper. For å kunne utføre revisjon for børsnoterte selskap må du være statsautorisert revisor.

En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Les mer om godkjenning av disse titlene hos Finanstilsynet.

Hvor jobber revisorer ?

Mange revisorer jobber i små, mellomstore eller internasjonale firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med tall, og være nøyaktig og tålmodig. Du bør like å være en diskusjonspartner og veileder for dine kunder. Mye av arbeidet foregår ute hos kundene, og som revisor må du være sosial og utadvendt. Du bør være analytisk, og like å jobbe med lover og regler.

Utdanning

For å bli en godkjent revisor, en statsautorisert revisor, må du ha mastergrad i regnskap og revisjon. 

Etter- og videreutdanning
Det er viktig at en revisor til enhver tid er faglig oppdatert. Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som registrert- eller statsautorisert revisor.

Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor.

Hva jobber revisorutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 741130 - Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig
 • 741118 - Revisoreksamen, høyere, 1½-årig
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641127 - Revisoreksamen, høyere, ettårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig

Bedrifter

Revisor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2511110 - FAGKONSULENT (REVISJON)
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 2511114 - REGISTRERT REVISOR
 • 2511103 - REVISOR (STATSAUTORISERT)
 • 2511108 - RÅDGIVER (REVISJON)
 • 2511106 - SENIOR KONSULENT (REVISJON)
 • 2511109 - SENIORRÅDGIVER (REVISJON)
 • 2511107 - SJEFSKONSULENT (REVISJON)
 • 2511113 - SPESIALKONSULENT (REVISJON)
 • 2511104 - STATSAUTORISERT REVISOR
 • 3432103 - BANKREVISOR
 • 3432104 - BEDRIFTSREVISOR
 • 3432105 - FØRSTEREVISOR
 • 3432106 - INTERNREVISOR
 • 3432119 - LIGNINGSREVISOR (LIGNINGSKONTOR)
 • 3432107 - POLITIREVISOR
 • 3432113 - REVISJONSLEDER
 • 3432108 - REVISJONSRÅDGIVER
 • 3432109 - REVISOR (IKKE STATSAUTORISERT)
 • 3432110 - REVISORMEDARBEIDER
 • 3432118 - SKATTEREVISOR
 • 3432123 - SPESIALREVISOR
 • 3432120 - TOLLREVISOR
 • 3432111 - TRYGDEREVISOR
 • 1231108 - FYLKESREVISOR
 • 1231120 - KOMMUNEREVISOR
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 4121114 - REGNSKAPSKONTROLLØR

Sist kvalitetssikret den 17. februar 2017, av Revisorforeningen