Revisor i møte med kunder.
Yrkesbeskrivelse

Revisor

favoritt ikon

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi.

Som revisor utfører du revisjon. Det vil si at hovedoppgaven din er å kontrollere at årsregnskapene er riktig utført. Mange revisorer har andre arbeidsoppgaver enn å utføre revisjon, for eksempel å fungere som rådgivere for bedrifter. Du kan veilede og gi råd, slik at bedriftene kan etablere gode rutiner for økonomistyring, og passe på at lover og regler følges. 

Etter at revisjonen er utført, skriver revisoren en rapport om den økonomiske situasjonen i bedriften. Rapporten gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.  

I Norge må man enten være registrert revisor eller statsautorisert revisor for å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige selskaper. For å kunne utføre revisjon for børsnoterte selskap må du være statsautorisert revisor.

En registrert revisor har bachelorgrad i revisjon og tre års praksis. En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Les mer om godkjenning av disse titlene hos Finanstilsynet.

Hvor jobber revisorer?

Mange revisorer jobber i små, mellomstore eller internasjonale firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med tall, og være nøyaktig og tålmodig. Du bør like å være en diskusjonspartner og veileder for dine kunder. Mye av arbeidet foregår ute hos kundene, og som revisor må du være sosial og utadvendt. Du bør være analytisk, og like å jobbe med lover og regler.

Utdanning

En registrert revisor har bachelorgrad fra høgskole eller universitet. En statsautorisert revisor har mastergrad i regnskap og revisjon (MMR).

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det er viktig at en revisor til enhver tid er faglig oppdatert. Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som registrert- eller statsautorisert revisor.

Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor.

Hva jobber revisorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 848 personer
6 764 personer
6 084 personer
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
60 570 kr
55 960 kr
65 700 kr
726 840 kr
671 520 kr
788 400 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
61 960 kr
57 190 kr
67 260 kr
743 520 kr
686 280 kr
807 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 412 personer
968 personer
444 personer
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 260 kr
52 060 kr
59 900 kr
651 120 kr
624 720 kr
718 800 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 810 kr
52 590 kr
60 490 kr
657 720 kr
631 080 kr
725 880 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
651 personer
469 personer
182 personer
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
47 270 kr
45 740 kr
51 190 kr
567 240 kr
548 880 kr
614 280 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
48 150 kr
46 630 kr
52 060 kr
577 800 kr
559 560 kr
624 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
125 personer
113 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 590 kr
43 570 kr
523 080 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 790 kr
43 780 kr
525 480 kr
525 360 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 634 personer
4 627 personer
5 007 personer
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
64 830 kr
60 390 kr
68 940 kr
777 960 kr
724 680 kr
827 280 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
66 400 kr
61 820 kr
70 640 kr
796 800 kr
741 840 kr
847 680 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 101 personer
701 personer
400 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 200 kr
55 070 kr
61 580 kr
686 400 kr
660 840 kr
738 960 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 870 kr
55 750 kr
62 230 kr
694 440 kr
669 000 kr
746 760 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 563 personer
1 668 personer
895 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
47 930 kr
46 540 kr
50 520 kr
575 160 kr
558 480 kr
606 240 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
48 760 kr
47 310 kr
51 460 kr
585 120 kr
567 720 kr
617 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
186 personer
154 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 750 kr
45 470 kr
549 000 kr
545 640 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 890 kr
45 610 kr
550 680 kr
547 320 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 744 personer
9 744 personer
5 000 personer
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
50 920 kr
48 400 kr
55 810 kr
611 040 kr
580 800 kr
669 720 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
52 130 kr
49 590 kr
57 080 kr
625 560 kr
595 080 kr
684 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 543 personer
3 415 personer
1 128 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 510 kr
46 540 kr
51 430 kr
570 120 kr
558 480 kr
617 160 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 820 kr
46 860 kr
51 700 kr
573 840 kr
562 320 kr
620 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 269 personer
962 personer
307 personer
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
44 640 kr
43 850 kr
47 120 kr
535 680 kr
526 200 kr
565 440 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 420 kr
47 520 kr
542 040 kr
533 040 kr
570 240 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
240 personer
193 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 870 kr
42 820 kr
514 440 kr
513 840 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 920 kr
42 870 kr
515 040 kr
514 440 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
13 178 personer
8 570 personer
4 608 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
51 630 kr
49 010 kr
56 500 kr
619 560 kr
588 120 kr
678 000 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
52 920 kr
50 270 kr
57 830 kr
635 040 kr
603 240 kr
693 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 275 personer
3 199 personer
1 076 personer
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
47 820 kr
46 800 kr
51 880 kr
573 840 kr
561 600 kr
622 560 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
48 150 kr
47 140 kr
52 170 kr
577 800 kr
565 680 kr
626 040 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
297 personer
212 personer
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
46 080 kr
44 570 kr
552 960 kr
534 840 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
47 040 kr
45 570 kr
564 480 kr
546 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 397 personer
10 159 personer
3 238 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 810 kr
44 210 kr
46 710 kr
537 720 kr
530 520 kr
560 520 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 500 kr
45 530 kr
49 570 kr
558 000 kr
546 360 kr
594 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 568 personer
5 423 personer
1 145 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 340 kr
42 350 kr
42 250 kr
508 080 kr
508 200 kr
507 000 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 610 kr
42 620 kr
42 550 kr
511 320 kr
511 440 kr
510 600 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
172 personer
144 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 440 kr
42 200 kr
509 280 kr
506 400 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 080 kr
42 730 kr
516 960 kr
512 760 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 125 personer
9 943 personer
3 182 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
44 230 kr
46 730 kr
537 960 kr
530 760 kr
560 760 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 540 kr
45 570 kr
49 620 kr
558 480 kr
546 840 kr
595 440 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 487 personer
5 352 personer
1 135 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 380 kr
42 400 kr
42 250 kr
508 560 kr
508 800 kr
507 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 650 kr
42 670 kr
42 560 kr
511 800 kr
512 040 kr
510 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.