En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Som brønnborer fastland jobber du med brønnboring på landjorda (i motsetning til ute på oljeplattform). 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • planlegge boring av brønn og brønnhull, inkludert valg av metoder, maskiner og verktøy.
  • transport og rigging av maskiner og utstyr til borestedet
  • effektiv kommunikasjon med kollegaer og kunder
  • boring i ulike typer grunnforhold
  • vurdering av hms, bærekraft og miljøhensyn, samt å kunne forholde seg til gjeldende regelverk
  • vedlikehold av borerigg og andre maskiner og verktøy

Jobben kan inneholde tunge løft, og det er ofte nyttig å ha lastebilsertifikat eller andre maskinførerbevis.

Hvor jobber Brønnborere ?

Brønnborer fastland jobber som regel i brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Personlige egenskaper

Brønnborere må ha gode samarbeidsevner, og være strukturerte og nøyaktige. Man bør ha interesse for mekanikk og være i god fysisk form.

Utdanning

Bedrifter

Brønnborer fastland i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8113119 - BOREARBEIDER
  • 7127106 - BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.)
  • 1222139 - BORESJEF
  • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)

Andre yrker