Image
Illustrasjonsbilde av blodpose.

Yrkesbeskrivelse

Hematolog

En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

En hematolog er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på det medisinske feltet hematologi, læren om blodsykdommer. Hematologen diagnostiserer og behandler sykdommer som leukemi, anemi, lymfekreft, beinmargskreft, blødningsforstyrrelser og blodpropp i vener. 

Som spesialist i blodsykdommer tar du benmargsprøver og vurderer blodceller fra blodprøver og beinmargsprøver i mikroskop. Kunnskap om mutasjoner i genene til de syke blodcellene brukes for å stille diagnose og vurdere effekten av behandling. Behandlingen kan inkludere cellegift- og immunbehandling, blodoverføring og oppfølging etter stamcellebehandling. Hematologi er tett knyttet til onkologi og spesialiseringene samarbeider en del.

Vanlige arbeidsoppgaver for hematologen:

  • undersøke symptomer og stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Hematologen samarbeider tett med laboratorier og leger ved andre avdelinger. I arbeidet med å stille diagnose og vurdere effekten av behandling, samarbeider du med andre spesialister for analyse blodprøver, gen- og kromosomforandringer, ultralyd- eller røntgenundersøkelser, mage- og tarmundersøkelser eller vevsprøver.

Som hematolog har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer.

Hvor jobber hematologer ?

Hematologen arbeider ved hematologisk seksjon på sykehus, indremedisinske avdeling på sentral- og lokalsykehus, onkologisk avdeling og ved ulike spesiallaboratorier.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialiseringene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. For å bli spesialist i blodsykdommer (hematolog) tar det seks år å bli ferdig spesialist, etter halvannet år i praksis. 

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Bedrifter

Hematolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. januar 2013, av Norsk selskap for hematologi