En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier, egenskaper og ambisjoner, men også samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • veilede mennesker i alle aldre til å ta valg om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • veilede mennesker som står i overganger eller omstillinger 
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvor du jobber. 

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Hvor jobber karriereveiledere ?

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet fylkesvise karrieresentre, NAV, rekrutteringsbyråer og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorgen, på folkehøgskoler og i enkelte yrkesorganisasjoner. 

Personlige egenskaper

Som karriereveileder må du være nysgjerrig på og like å jobbe med mennesker. Du må ha gode pedagogiske egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Dersom du ønsker videreutdanning innen karriereveiledning finnes det også muligheter for det. 

Bedrifter

Karriereveileder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3423109 - KARRIEREVEILEDER (JOBBSØKING)
  • 2512148 - KARRIERERÅDGIVER
  • 2352111 - STUDIEVEILEDER
  • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
  • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. november 2020, av Karriereveiledning.no