Gjennomgått i samarbeid med Karriereveiledning.no 13. juni 2023

Karriereveileder

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

Arbeidsoppgaver

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper mennesker med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier, egenskaper og ambisjoner, men også samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • veilede mennesker i alle aldre til å ta valg om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • veilede mennesker som står i overganger eller omstillinger 
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvor du jobber. 

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Hvor jobber karriereveiledere?

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet fylkesvise karrieresentre, NAV, rekrutteringsbyråer og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, i kriminalomsorgen, på folkehøgskoler og i enkelte yrkesorganisasjoner. Noen jobber også i privat næringsliv, og noen som selvstendig næringsdrivende

Intervjuer

Karriereveileder Frida Hatland stortrives i yrket sitt.

Karriereveileder

Frida Natland

For å jobbe med dette må du være nysgjerrig på folk og være en god lytter, sier karriereveileder Frida Natland.

Viktige egenskaper

Som karriereveileder må du være nysgjerrig på og like å jobbe med mennesker. Du må ha gode pedagogiske egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det er også viktig at du liker å lære, og holde deg oppdatert blant annet på utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet.

Lønn

Utdanning

Dersom du ønsker videreutdanning innen karriereveiledning finnes det også muligheter for det. 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 724908 - Master, karriereveiledning, toårig

Bedrifter som ansetter karriereveiledere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med karriereveiledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3423109 - KARRIEREVEILEDER (JOBBSØKING)
  • 2512148 - KARRIERERÅDGIVER
  • 2352111 - STUDIEVEILEDER
  • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
  • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.