Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Arbeidsoppgaver

Banemontøren jobber med legging av jernbanespor og sporvekslere, planoverganger, dreneringsanlegg og plattformer. Banemontøren jobber også med kontroll, feilretting og vedlikehold av jernbane og sporvei. Dette innebærer å arbeide utendørs både sommer og vinter med alt fra manuelt håndverktøy til store skinnegående arbeidsmaskiner. Man jobber på og ved jernbanesporet, sporveksler, planoverganger og plattformer.

Vanlige arbeidsoppgaver for banemontøren:

  • nybygging, vedlikehold, kontroll av systemer og feilretting
  • enkelt oppmålingsarbeid
  • ettersyn og kontroll av dreneringssystemer og bruer
  • planlegging og kvalitetssikring

Arbeidet består i stor grad av bygging, kontroll- og vedlikeholdsrutiner, men også akutte feilsituasjoner hvor banemontøren må rykke ut og utbedre feilen.

Det stilles meget høye krav til sikkerhet under arbeidet og til kvaliteten på arbeidet som utføres.

Hvor jobber banemontører?

Banemontører arbeider i offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren.

Intervjuer

En kvinne med lyst, langt hår og øredobber smiler mot kamera. Hun har på seg en svart topp, og har tatoveringer på skuldrene. Bildet er tatt utendørs. I bakgrunnen er det andre mennesker.

Banemontør

Anna Tveita

Anna savner flere kvinnelige kollegaer i sporet.

Viktige egenskaper

Som banemontør jobber du både selvstendig og i arbeidslag. Du må kunne samarbeide med andre fagarbeidere og yrkesgrupper, og du må være praktisk anlagt. Det er viktig at banemontøren arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk, og i henhold til regler for HMS, teknisk regelverk og aktuell fagteori. Arbeidet foregår hovedsakelig utendørs så man må like å oppholde seg ute, både sommer og vinter.

Fagarbeidere i jernbanen har et stort ansvar med tanke på sikkerheten til publikum, kolleger, materiell og seg selv. Derfor stilles det krav om godkjent helsekontroll for de som skal starte i lære. Viktige faktorer er førlighet, syn, hørsel og forhold til rusmidler.

Lønn

Banemontør er inkludert i lønnskategorien anleggsmaskinførere.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Du kan også ta påbygging for å få generell studiekompetanse. Dette gir rett til å studere ved høgskoler og universitet.

I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Bedrifter som ansetter banemontører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med banemontører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7126113 - FAGSPESIALIST (BANE)
  • 7126112 - BANEREPERATØR
  • 7126106 - BANEMONTØR
  • 8312105 - SPORSKIFTER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.