Image
Banemontør i arbeid.

Yrkesbeskrivelse

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane.

Banemontøren jobber med bygging, kontroll, feilretting og vedlikehold av jernbanen. Dette innebærer å arbeide utendørs både sommer og vinter. med alt fra manuelt håndverktøy til store skinnegående arbeidsmaskiner. Man jobber på og ved jernbanesporet, sporveksler, planoverganger og plattformer.

Vanlige arbeidsoppgaver for banemontøren:

  • nybygging, vedlikehold, kontroll av systemer og feilretting
  • enkelt oppmålingsarbeid
  • ettersyn og kontroll av dreneringssystemer og bruer
  • planlegging og kvalitetssikring

Arbeidet består i stor grad av bygging, kontroll- og vedlikeholdsrutiner, men også akutte feilsituasjoner hvor banemontøren må rykke ut og utbedre feilen.

Det stilles meget høye krav til sikkerhet under arbeidet og til kvaliteten på arbeidet som utføres.

Hvor jobber banemontører ?

Banemontører arbeider i offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren.

Personlige egenskaper

Som banemontør jobber du både selvstendig og i arbeidslag. Du må kunne samarbeide med andre fagarbeidere og yrkesgrupper, og du må være praktisk anlagt. Det er viktig at banemontøren arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk, og i henhold til regler for HMS, teknisk regelverk og aktuell fagteori. Arbeidet foregår hovedsakelig utendørs så man må like å oppholde seg ute, både sommer og vinter.

Fagarbeidere i jernbanen har et stort ansvar med tanke på sikkerheten til publikum, kolleger, materiell og seg selv. Derfor stilles det krav om godkjent helsekontroll for de som skal starte i lære. Viktige faktorer er førlighet, syn, hørsel og forhold til rusmidler.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Du kan også ta påbygging for å få generell studiekompetanse. Dette gir rett til å studere ved høgskoler og universitet.

I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Lønn

Banemontør er inkludert i lønnskategorien anleggsmaskinførere.

Bedrifter

Banemontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7126106 - BANEMONTØR
  • 7126112 - BANEREPERATØR
  • 7126113 - FAGSPESIALIST (BANE)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 18. oktober 2021, av Opplæringskonteret for jernbanesektoren