Image
Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Platearbeider

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Dette innebærer bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner.

Arbeidet foregår etter klart spesifiserte metoder og prosesser. Platearbeideren har også ansvar for vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. Som platearbeider er det viktig at du har fokus på sikkerhet og følger HMS-regler. 

Typiske arbeidsoppgaver for en platearbeider:

 • Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
 • Sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
 • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • Bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
 • Utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
 • Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Hvor jobber platearbeidere ?

Platearbeideren jobber innen kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljevirksomhet.

Personlige egenskaper

Platearbeideren må jobbe effektivt og planmessig, og være i stand til å arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er en fordel. Arbeidet kan være fysisk krevende.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i platearbeiderfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber sveise- og platearbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 455228 - Metallvareproduksjon, VK II
 • 455234 - Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 455233 - Platearbeiderfaget, Vg3
 • 455239 - Sveisefaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for platearbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Platearbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7214108 - FAGARBEIDER (PLATEARBEIDER)
 • 7214107 - FORMANN (PLATEARBEIDER)
 • 7214102 - PLATEARBEIDER
 • 7214112 - PLATEARBEIDERE (SVEISE- OG PLATEARBEID)
 • 7214109 - SPESIALARBEIDER (PLATEARBEIDER)
 • 7214111 - STÅLMONTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 7214105 - STÅLPLATEARBEIDER
 • 7214101 - TYNNPLATEARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag