Samfunnsplanlegger
Yrkesbeskrivelse

Samfunns­planlegger

favoritt ikon

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

En samfunnsplanlegger jobber med samfunnsutfordringer som for eksempel vekst, fraflytting, utbyggingsmønster, folkehelse, næringsutvikling eller samferdsel.

Som samfunnsplanlegger i kommunesektoren jobber du med planlegging i en kommune eller region. Du tilrettelegger slik at innbyggere kan delta, slik at planlegging fungerer som et politisk styringsverktøy og slik at ulike aktører kan samarbeide for å få til den samfunnsutviklingen de ønsker.

Hvis du er samfunnsplanlegger i staten, for eksempel i et departement eller et direktorat, jobber du med utvikling av en bestemt sektor. For eksempel transport eller folkehelse. Samfunnsplanleggere i privat sektor jobber ofte i konsulentselskap som gjør plan- og utredningsoppdrag for stat, kommune og private.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsplanlegger kan være:  

  • utrede og fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere
  • økonomisk planlegging eller bærekraft-/miljøplanlegging
  • nærings – og lokaliseringsanalyser
  • utvikling av offentlige tjenester

Som samfunnsplanlegger har du god kompetanse i prosessledelse, og er ofte prosessleder for et plan- eller utviklingsarbeid. 

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner, og du samarbeider med personer i andre sektorer og på ulike nivåer.  

Yrket samfunnsplanlegger har mye til felles med arealplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller er at samfunnsplanleggeren arbeider mer på samfunnsnivå, med tema som sosial og økonomisk bærekraft, demokratisk medvirkning, politisk ledelse og styring.

Hvor jobber samfunnsplanleggere?

Samfunnsplanleggere arbeider i kommuner, i staten eller i private selskaper som driver med plan- og utredningsarbeid. 

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse, evne til analytisk tenkning og interesse for samfunnsutvikling. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig. 

Utdanning

Du kan studere samfunnsplanlegging på både bachelor og masternivå. Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Tittelen samfunnsplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Miljøvernrådgiver
Heltid
Alle sektorer
354 personer
171 personer
183 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
53 460 kr
49 320 kr
57 320 kr
641 520 kr
591 840 kr
687 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
54 080 kr
49 580 kr
58 270 kr
648 960 kr
594 960 kr
699 240 kr
Miljøvernrådgiver
Privat
258 personer
119 personer
139 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
57 670 kr
52 390 kr
62 020 kr
692 040 kr
628 680 kr
744 240 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
58 500 kr
52 690 kr
63 280 kr
702 000 kr
632 280 kr
759 360 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Privat
231 personer
101 personer
130 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 810 kr
52 450 kr
61 970 kr
693 720 kr
629 400 kr
743 640 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
58 670 kr
52 780 kr
63 240 kr
704 040 kr
633 360 kr
758 880 kr
Miljøvernrådgiver
Alle sektorer
398 personer
198 personer
200 personer
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 230 kr
49 190 kr
57 170 kr
638 760 kr
590 280 kr
686 040 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 820 kr
49 440 kr
58 100 kr
645 840 kr
593 280 kr
697 200 kr
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 094 personer
463 personer
631 personer
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
52 670 kr
50 730 kr
54 090 kr
632 040 kr
608 760 kr
649 080 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
54 160 kr
51 470 kr
56 130 kr
649 920 kr
617 640 kr
673 560 kr
Arealplanlegger
Kommunal
298 personer
150 personer
148 personer
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 990 kr
46 750 kr
49 300 kr
575 880 kr
561 000 kr
591 600 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 370 kr
47 120 kr
49 700 kr
580 440 kr
565 440 kr
596 400 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
273 personer
145 personer
128 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 950 kr
46 810 kr
49 250 kr
575 400 kr
561 720 kr
591 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 350 kr
47 190 kr
49 670 kr
580 200 kr
566 280 kr
596 040 kr
Arealplanlegger
Privat
784 personer
320 personer
464 personer
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
55 720 kr
53 320 kr
57 400 kr
668 640 kr
639 840 kr
688 800 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
57 690 kr
54 240 kr
60 110 kr
692 280 kr
650 880 kr
721 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
717 personer
291 personer
426 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
55 440 kr
53 060 kr
57 070 kr
665 280 kr
636 720 kr
684 840 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
57 490 kr
54 010 kr
59 870 kr
689 880 kr
648 120 kr
718 440 kr
Arealplanlegger
Statlig
111 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 890 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
104 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 880 kr
550 560 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Alle sektorer
1 193 personer
500 personer
693 personer
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
52 880 kr
50 920 kr
54 320 kr
634 560 kr
611 040 kr
651 840 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
54 320 kr
51 650 kr
56 280 kr
651 840 kr
619 800 kr
675 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker