Samfunnsplanlegger
Yrkesbeskrivelse

Samfunns­planlegger

favoritt ikon

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

En samfunnsplanlegger jobber med samfunnsutfordringer som for eksempel vekst, fraflytting, utbyggingsmønster, folkehelse, næringsutvikling eller samferdsel.

Som samfunnsplanlegger i kommunesektoren jobber du med planlegging i en kommune eller region. Du tilrettelegger slik at innbyggere kan delta, slik at planlegging fungerer som et politisk styringsverktøy og slik at ulike aktører kan samarbeide for å få til den samfunnsutviklingen de ønsker.

Hvis du er samfunnsplanlegger i staten, for eksempel i et departement eller et direktorat, jobber du med utvikling av en bestemt sektor. For eksempel transport eller folkehelse. Samfunnsplanleggere i privat sektor jobber ofte i konsulentselskap som gjør plan- og utredningsoppdrag for stat, kommune og private.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsplanlegger kan være:  

  • utrede og fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere
  • økonomisk planlegging eller bærekraft-/miljøplanlegging
  • nærings – og lokaliseringsanalyser
  • utvikling av offentlige tjenester

Som samfunnsplanlegger har du god kompetanse i prosessledelse, og er ofte prosessleder for et plan- eller utviklingsarbeid. 

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner, og du samarbeider med personer i andre sektorer og på ulike nivåer.  

Yrket samfunnsplanlegger har mye til felles med arealplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller er at samfunnsplanleggeren arbeider mer på samfunnsnivå, med tema som sosial og økonomisk bærekraft, demokratisk medvirkning, politisk ledelse og styring.

Hvor jobber samfunnsplanleggere?

Samfunnsplanleggere arbeider i kommuner, i staten eller i private selskaper som driver med plan- og utredningsarbeid. 

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse, evne til analytisk tenkning og interesse for samfunnsutvikling. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig. 

Utdanning

Du kan studere samfunnsplanlegging på både bachelor og masternivå. Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Tittelen samfunnsplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Miljøvernrådgiver
Heltid
Alle sektorer
404 personer
199 personer
205 personer
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 314 kr
48 750 kr
47 000 kr
50 800 kr
585 000 kr
564 000 kr
609 600 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 314 kr
48 750 kr
47 000 kr
50 800 kr
585 000 kr
564 000 kr
609 600 kr
Ca 334 kr
Ca 311 kr
Ca 356 kr
54 140 kr
50 420 kr
57 750 kr
649 680 kr
605 040 kr
693 000 kr
Ca 334 kr
Ca 311 kr
Ca 356 kr
55 020 kr
50 630 kr
59 290 kr
660 240 kr
607 560 kr
711 480 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Privat
272 personer
130 personer
142 personer
Ca 325 kr
Ca 304 kr
Ca 363 kr
52 700 kr
49 280 kr
58 850 kr
632 400 kr
591 360 kr
706 200 kr
Ca 325 kr
Ca 304 kr
Ca 363 kr
52 700 kr
49 280 kr
58 850 kr
632 400 kr
591 360 kr
706 200 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 389 kr
58 350 kr
53 300 kr
62 970 kr
700 200 kr
639 600 kr
755 640 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 389 kr
59 570 kr
53 560 kr
65 070 kr
714 840 kr
642 720 kr
780 840 kr
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 121 personer
485 personer
636 personer
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
54 730 kr
52 850 kr
56 160 kr
656 760 kr
634 200 kr
673 920 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
56 200 kr
53 490 kr
58 260 kr
674 400 kr
641 880 kr
699 120 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
263 personer
143 personer
120 personer
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
49 210 kr
50 460 kr
597 360 kr
590 520 kr
605 520 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
50 100 kr
49 380 kr
50 960 kr
601 200 kr
592 560 kr
611 520 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
753 personer
315 personer
438 personer
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
57 360 kr
54 820 kr
59 180 kr
688 320 kr
657 840 kr
710 160 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
59 340 kr
55 700 kr
61 940 kr
712 080 kr
668 400 kr
743 280 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 470 kr
545 640 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 930 kr
587 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Politijurist i rettsak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.