Elektrofagarbeider i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Elektro­fag­arbeider

favoritt ikon

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Elektorfagarbeideryrket spenner vidt og det er mulig å spesialisere seg innenfor en rekke felt. Eksempler på spesialiseringsområder er:

Det stilles strenge krav til utøvelsen av de ulike kompetansene. For å jobbe selvstendig må du ha fagbrev.

Utdanning

Utdanning som elektrofagarbeider foregår i videregående opplæring. På Vg1-nivå kan du velge elektrofag, mens valgmulighetene videre avhenger av hvilken retning du ønsker å spesialisere deg innen.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber elektrofagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Kranfører i action

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Satelitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger.

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Murer i arbeid.

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

En anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.