Elektriker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Elektro­fag­arbeider

favoritt ikon

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Mulighetene for å jobbe innenfor elektrofaget er mange, og elektorfagarbeideryrket spenner vidt. Det er gode muligheter for å spesialisere seg innenfor en rekke felt. Eksempler på spesialiseringsområder er:

Det stilles strenge krav til utøvelsen av de ulike kompetansene. For å jobbe selvstendig må du ha fagbrev.

Utdanning

Utdanning som elektrofagarbeider foregår i videregående opplæring. På Vg1-nivå kan du velge elektrofag, mens valgmulighetene videre avhenger av hvilken retning du ønsker å spesialisere deg innen.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber elektrofagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Prosessteknikere som står og diskuterer

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Fu-operatører styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Automatikar jobbar med tynne kabler med skjerm i fletta metall, om bord på ein oljeplattform i Nordsjøen.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Betongfagarbeidere i arbeid.

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.