Image
En konditor sprøyter ut kakedeig på en stekeplate
Lenke
Adobe stock / herraez

Yrkesbeskrivelse

Konditor

Konditorer lager, pynter og setter sammen kaker.

Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt. Som konditor må du forholde deg til moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må være i stand til å utnytte dyre råvarer på en økonomisk forsvarlig måte og sette sammen lekre utstillinger og ferdige varer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for konditoren:

 • lage alle typer desserter, kaker og søte bakervarer
 • lage glasurer, kremer og konfekt
 • lage dekor og figurer
 • betjene og rengjøre nødvendig produksjonsutstyr
 • vurdere kvalitet og pris på råvarer
 • tilpasse resepter og produksjonsprosesser 
 • beregne deklarasjon (fortegnelse over varer) og næringsinnhold i de ferdige produktene
 • jobbe for å tilfredsstille strenge krav til hygiene

En konditor bruker både tradisjonelle og nyere tilberedings- og konserveringsmetoder. Arbeidet består av både håndverk og maskinell produksjon. Økt påvirkning fra utlandet gjør at konditoren må være i stand til å hente inn og ta opp internasjonale impulser, samtidig som man beholder grepet om gamle nasjonale tradisjoner. 

Konditoren har kunnskap om råvarepriser og kvalitet på råvarer.

Mange konditorer har også svennebrev som baker.

Hvor jobber konditorer ?

Som konditor kan du jobbe i bakerier, konditorier og i storhusholdninger som hoteller, restauranter eller cruiseskip.

Personlige egenskaper

En konditor bør ha interesse for matlaging, forming og smak. Du bør være kreativ og ha sans for farge og form. Du må kunne planlegge arbeidet og jobbe effektivt, samt være hygienisk og nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i konditorfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber konditorfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 458110 - Konditorfaget, Vg3

Bedrifter

Konditor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7412106 - FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412108 - FORMANN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412102 - KONDITOR
 • 7412110 - MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412105 - SUKKERTØYMAKER

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag