Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  10. september 2021

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.

Arbeidsoppgaver

Bunadtilvirkeren utarbeider mønstre, broderer, monterer og tilpasser bunader og tilbehør. Det finnes hundrevis av ulike bunader, så arbeidet varierer etter område og bunadens historiske opphav. De fleste spesialiserer seg på bunader fra en bestemt region. Utøvere kan arbeide med dame- eller herrebunader. Omsøm og reparasjoner hører med til yrket. Bunadstilvirkeren syr både for hånd og på symaskin.

Vanlige arbeidsoppgaver for bunadtilvirkeren:

  • måltaking og klipping
  • brodering
  • søm- og monteringsarbeid
  • pressing og etterbehandling

I tillegg til ulike søm- og broderingsteknikker kan arbeidet omfatte tradisjonelle tekstilteknikker som veving, strikking og tvinning av snorer og bånd. Kundeveiledning i bruk av bunad og tilbehør og variasjonsmuligheter i materialbruk og farger inngår også i arbeidet.

I perioder av året vil det være mye arbeid som skal ferdigstilles til en bestemt tid, for eksempel til 17. mai.

Hvor jobber bunadtilvirkere?

Bunadtilvirkere kan arbeide i husflidsbutikker, ved museer eller i mindre tekstilvirksomheter. De fleste bunadtilvirkere driver eget verksted.

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med brunt hår og blå topp. I bakgrunnen henger en hvit gardin og hun har et målebånd rundt halsen.

Bunadtilvirker

Vilde Augestad

Kan du sy bunad, kan du sy alt, fikk jeg høre. Det er nok en av grunnene til at jeg valgte å bli bunadtilvirker, forteller Vilde Augestad.
Portrett av bunadstilvirker Julia Wachs

Bunadtilvirker

Julia Wachs

– Jeg er veldig glad i brodering, design, håndarbeid og hva bunaden betyr for nordmenn, sier tyske Julia Wachs.

Viktige egenskaper

Bunadtilvirkeren må ha godt håndlag, være nøyaktig og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør være interessert i drakthistorie og tekstiler. I tillegg bør du være serviceinnstilt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i bunadtilvirkerfaget. Les mer om mesterbrev

De som jobber som bunadtilvirkere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant bunadtilvirkerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 416613 - Bunadtilvirkerfaget, Vg3
  • 416601 - Bunadtilvirkerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter bunadtilvirkere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bunadtilvirkere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7431112 - BUNADMEDARBEIDER
  • 7431104 - HÅNDBRODERER
  • 7431106 - SYER (HÅNDSØM)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.