Image
Bunadstilvirker broderer en bunad

Yrkesbeskrivelse

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.

Bunadtilvirkeren utarbeider mønstre, broderer, monterer og tilpasser bunader og tilbehør. Det finnes hundrevis av ulike bunader, så arbeidet varierer etter område og bunadens historiske opphav. De fleste spesialiserer seg på bunader fra en bestemt region. Utøvere kan arbeide med dame- eller herrebunader. Omsøm og reparasjoner hører med til yrket. Bunadstilvirkeren syr både for hånd og på symaskin.

Vanlige arbeidsoppgaver for bunadtilvirkeren:

  • måltaking og klipping
  • brodering
  • søm- og monteringsarbeid
  • pressing og etterbehandling

I tillegg til ulike søm- og broderingsteknikker kan arbeidet omfatte tradisjonelle tekstilteknikker som veving, strikking og tvinning av snorer og bånd. Kundeveiledning i bruk av bunad og tilbehør og variasjonsmuligheter i materialbruk og farger inngår også i arbeidet.

I perioder av året vil det være mye arbeid som skal ferdigstilles til en bestemt tid, for eksempel til 17. mai.

Hvor jobber bunadtilvirkere ?

Bunadtilvirkere kan arbeide i husflidsbutikker, ved museer eller i mindre tekstilvirksomheter. De fleste bunadtilvirkere driver eget verksted.

Personlige egenskaper

Bunadtilvirkeren må ha godt håndlag, være nøyaktig og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør være interessert i drakthistorie og tekstiler. I tillegg bør du være serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i bunadtilvirkerfaget. Les mer om mesterbrev

Hva jobber bunadtilvirkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416601 - Bunadtilvirkerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for bunadtilvirkere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Bunadtilvirker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7431112 - BUNADMEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 10. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt