Gjennomgått i samarbeid med NHO logisitkk og transport 22. januar 2013

Speditør

Speditører jobber med transport og logistikk.

Arbeidsoppgaver

Speditøren jobber med logistikk og transport av varer via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet. 

Som speditør jobber du globalt og må kunne internasjonale tollregler, sikkerhetsbestemmelser, geografi og kommunikasjonsveier. Det er også nødvendig å ta hensyn til tid og økonomi, og kunne kommunisere godt med personer i både inn- og utland.

Mange speditørfirmaer har kontorer over hele verden, og det kan gi muligheter for å jobbe i utlandet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en speditør: 

 • ordne med grensepassering og fortolling av varer på vegne av kunder
 • formidle transportoppdrag til transportører
 • kommunisere med kunder og gi tilbud på ulike fraktløsninger
 • lagre og sortere gods i terminaler 

Hvor jobber speditører?

Speditører er ansatt i spedisjonsbedrifter som jobber med transport og logistikk.

Intervjuer

Portrettfoto av en mann kledd i svart genser og svart jakke som smiler mot kamera. Bak ham står det en lastebil.

Speditør

Petter Mood

– Å være speditør er å sørge for at varer kan fraktes fra A til B, forklarer Petter.

Viktige egenskaper

Som speditør må du ha gode språk- og kommunikasjonsferdigheter. Du må være serviceinnstilt, nøyaktig og kunne jobbe i et hektisk miljø.

Lønn

Utdanning

Det eksisterer ingen formelle utdanningskrav for å bli speditør, men mange arbeidsgivere krever høyere utdanning. For å bli speditør er det en fordel med kompetanse innen fagfelt som språk og logistikk.

NHO Logistikk og Transport og Høgskolen i Molde, arrangerer Speditørskolen, hvor du etter endt studie får tittelen ”Speditørkandidat”.

Etter- og videreutdanning
NHO Logistikk og Transport arrangerer relevante kurs for speditører, innenfor kompetanseområder som tollbehandling, leveringsbetingelser, transport- og spedisjonsjuss, reklamasjonsbehandling og annet.

De som jobber som speditører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant logistikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681311 - Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig
 • 781905 - Master of Science, logistics, toårig
 • 781902 - Master of Science, European logistics, transport and distribution, 1½-årig
 • 781905 - Master of Science, logistics, toårig
 • 769932 - Master, helselogistikk, 1½-årig
 • 781904 - Master, logistikk, 1½-årig
 • 781901 - Master, logistikk, toårig
 • 681909 - Bachelor, logistikk, treårig
 • 681908 - Bachelor, transportøkonomi og logistikk, treårig
 • 659911 - Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig
 • 642103 - Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig
 • 581903 - Fagskoleutdanning, logistikk, toårig
 • 681901 - Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, toårig
 • 681902 - Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, treårig
 • 581904 - Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig
 • 581909 - Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse
 • 551405 - Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 581901 - Fagskoleutdanning, logistikk og transport
 • 581907 - Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig
 • 581906 - Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig
 • 581908 - Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk
 • 681906 - Transportfag, ettårig videreutdanning
 • 454102 - Terminalarbeiderfaget, VK II

Bedrifter som ansetter speditører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med speditører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3422115 - SPEDITØR
 • 4131129 - TERMINALARBEIDER (SPEDISJON)
 • 4132110 - ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT)
 • 4131130 - FORMANN (SPEDISJONSTERMINAL)
 • 4131128 - SPEDISJONSMEDARBEIDER
 • 4131119 - VOGNFORDELER
 • 4131101 - DEPOTARBEIDER
 • 3422124 - BEFRAKTER (REDERI)
 • 3422123 - TRAFIKKOORDINATOR (SPEDISJON)
 • 3422122 - TRANSPORTKONSULENT
 • 3422121 - TRANSPORTPLANLEGGER
 • 3422120 - FORTOLLER (SPEDISJON)
 • 3422119 - EKSPORTKONSULENT
 • 3422118 - SPEDITØRMEDARBEIDER
 • 3422117 - TRANSPORTFORMANN
 • 3422113 - IMPORTMEDARBEIDER
 • 3422111 - SENIORBEFRAKTER
 • 3422110 - TRANSPORTØR
 • 3422109 - TRAFIKKLEDER (SPEDISJON)
 • 3422108 - TRANSPORTMEDARBEIDER (SPEDISJON)
 • 3422107 - TRAFIKKASSISTENT (SPEDISJON)
 • 3422106 - OPERASJONSMEDARBEIDER (SPEDISJON)
 • 3422105 - LINJEBEFRAKTER (SPEDISJON)
 • 3422104 - EKSPORTMEDARBEIDER
 • 3422103 - SKIPSAGENT
 • 3422101 - BEFRAKTER (SPEDISJON)
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)
 • 2141114 - TRAFIKKPLANLEGGER
 • 4133109 - GODSEKSPEDITØR
 • 4133106 - FRAKTASSISTENT (VEITRAFIKK)
 • 4133107 - FRAKTEKSPEDISJONSLEDER
 • 4133108 - FRAKTFULLMEKTIG
 • 3422114 - SKIPSKLARERER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.