Yrkesbeskrivelse

Speditør

Speditører jobber med transport og logistikk.

Speditøren jobber med logistikk og transport av varer via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet. 

Som speditør jobber du globalt og må kunne internasjonale tollregler, sikkerhetsbestemmelser, geografi og kommunikasjonsveier. Det er også nødvendig å ta hensyn til tid og økonomi, og å være i stand til å kommunisere godt med personer i både inn- og utland.

Mange speditørfirmaer har kontorer over hele verden, og det kan gi muligheter for å jobbe i utlandet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for speditører kan være: 

 • ordne med grensepassering og fortolling av varer på vegne av kunder
 • formidle transportoppdrag til transportører
 • kommunisere med kunder og gi tilbud på ulike fraktløsninger
 • lagre og sortere gods i terminaler 

Hvor jobber speditører ?

Speditører er ansatt i spedisjonsbedrifter som jobber med transport og logistikk.

Personlige egenskaper

Som speditør må du ha gode språk- og kommunikasjonsferdigheter. Du må være serviceinnstilt, nøyaktig og kunne jobbe i et hektisk miljø.

Utdanning

Det eksisterer ingen formelle utdanningskrav for å bli speditør, men mange arbeidsgivere krever høyere utdanning. For å bli speditør er det en fordel med kompetanse innen fagfelt som språk og logistikk.

NHO Logistikk og Transport og Høgskolen i Molde, arrangerer Speditørskolen, hvor du etter endt studie får tittelen ”Speditørkandidat”.

Etter- og videreutdanning
NHO Logistikk og Transport arrangerer relevante kurs for speditører, innenfor kompetanseområder som tollbehandling, leveringsbetingelser, transport- og spedisjonsjuss, reklamasjonsbehandling og annet.

Hva er de vanligste utdanningene for speditører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Speditør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3422115 - SPEDITØR
 • 3422118 - SPEDITØRMEDARBEIDER
 • 3422101 - BEFRAKTER (SPEDISJON)
 • 3422119 - EKSPORTKONSULENT
 • 3422104 - EKSPORTMEDARBEIDER
 • 3422120 - FORTOLLER (SPEDISJON)
 • 3422113 - IMPORTMEDARBEIDER
 • 3422105 - LINJEBEFRAKTER (SPEDISJON)
 • 3422106 - OPERASJONSMEDARBEIDER (SPEDISJON)
 • 3422107 - TRAFIKKASSISTENT (SPEDISJON)
 • 3422109 - TRAFIKKLEDER (SPEDISJON)
 • 3422123 - TRAFIKKOORDINATOR (SPEDISJON)
 • 3422117 - TRANSPORTFORMANN
 • 3422122 - TRANSPORTKONSULENT
 • 3422108 - TRANSPORTMEDARBEIDER (SPEDISJON)
 • 3422121 - TRANSPORTPLANLEGGER
 • 3422110 - TRANSPORTØR
 • 4131129 - TERMINALARBEIDER (SPEDISJON)
 • 4131128 - SPEDISJONSMEDARBEIDER
 • 4131101 - DEPOTARBEIDER
 • 4131130 - FORMANN (SPEDISJONSTERMINAL)
 • 4131119 - VOGNFORDELER
 • 4132110 - ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT)
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 3422124 - BEFRAKTER (REDERI)
 • 3422111 - SENIORBEFRAKTER
 • 3422103 - SKIPSAGENT
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)

Sist kvalitetssikret den 22. januar 2013, av NHO logisitkk og transport