Image
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Yrkesbeskrivelse

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette:

 • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • teknisk oversettelse (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
 • filmer eller TV-program 

Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Som statsautorisert translatør kreves translatøreksamen fra Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

En oversetter må være dyktig i, og ha interesse for, fremmedspråk. Du må også være svært god i norsk. Kulturforståelse er nødvendig for å kunne formidle et budskap slik at mottakeren får tak i meningsinnholdet på en best mulig måte.

Hvor jobber oversettere ?

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV- eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer.  De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for en eller flere oppdragsgivere. 

Personlige egenskaper

Som oversetter må du i tillegg til meget gode språkkunnskaper, være nøyaktig og ha gode formidlingsevner. Du må dessuten ha evnen til å sette deg godt inn i både kjente og ukjente temaer. Ofte arbeider du under tidspress, og evnen til å takle denne typen arbeidssituasjon er en nyttig egenskap.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli oversetter, men det er vanlig å ha høyere utdanning innen ett eller flere språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Etter- og videreutdanning
Det finnes kurs og konferanser for etter- og videreutdanning. Statsautoriserte translatørers forening formidler informasjon om dette.

Hva jobber translatør- og oversetterutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 6116 - Translatørutdanninger
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging

Hva er de vanligste utdanningene for oversettere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Oversetter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2544103 - OVERSETTER
 • 2544107 - FAGOVERSETTER
 • 2544111 - STATSAUTORISERT TRANSLATØR
 • 2544113 - TRANSLATØR

Sist kvalitetsikret den 18. januar 2017, av