Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter. Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette:

 • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • teknisk oversettelse (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
 • filmer, Tv-program og dataspill
 • nettsteder, innlegg i sosiale medier, e-læringsprogram

Oversetteryrket har som mange andre yrker hatt en rivende teknisk utvikling i løpet av de siste årene. De fleste oversettere jobber i dag med spesialisert oversetterprogramvare som gjør jobben mer effektiv og kvalitetssikrer resultatet. Blant annet gjennom korrekturlesing og hjelp til oversetting. 

Fremveksten av maskinoversettelse har også ført til endringer, spesielt på tekniske områder, og det blir stadig mer vanlig at oppdrag består av etterredigering av maskinoversatt tekst.

Som statsautorisert translatør kreves translatøreksamen fra Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Lese gjennom teksten og sette seg inn i betydningen.
 • Lete opp ord på språket du skal oversette til, som kan brukes for å oversette vanskelige ord eller fagterminologi.
 • Finne gode oversettelser eller versjoner for ordtak og slanguttrykk.
 • Lese korrektur av oversettelsen.
 • Sjekke at alle du har fulgt alle instruksjoner fra kunden; konsekvent bruk av termer, tagger i teksten, tegnbegrensninger osv.
 • Ved tolking: forberede seg på terminologien som kan oppstå i den relevante tolkesituasjonen (juridisk, medisinsk osv.).
 • Ved teksting: Ta hensyn til strenge plassbegrensninger mens man likevel får med kjernen i det som sies.

I tillegg har du mange administrative oppgaver:

 • Sette seg inn i nye oversetterprogrammer og sørge for at det tekniske er på plass og oppdatert (nødvendig utstyr, datasikkerhet osv.).
 • Fakturering, purring, føre regnskap.
 • Følge med på utviklingen innen dine spesialområder og dine kildespråk eller målspråk.
 • Markedsføring (eget nettsted, medlemskap i organisasjoner/nettverksbygging, oppsøke nye kunder).

Hvor jobber oversettere ?

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV- eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer. De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for en eller flere oppdragsgivere. 

Personlige egenskaper

En oversetter må være dyktig i, og ha interesse for, fremmedspråk. Du må også være svært god i norsk. Kulturforståelse er nødvendig for å kunne formidle et budskap slik at mottakeren får tak i meningsinnholdet på en best mulig måte. I tillegg til meget gode språkkunnskaper, må du være nøyaktig og ha gode formidlingsevner. Du må dessuten ha evnen til å sette deg godt inn i både kjente og ukjente temaer. Ofte arbeider du under tidspress, og evnen til å takle denne typen arbeidssituasjon er en nyttig egenskap. Oversettere, spesielt de som driver for seg selv, må kunne arbeide selvstendig og være selvmotiverte. 

Utdanning

Oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Etter- og videreutdanning
Det finnes kurs og konferanser for etter- og videreutdanning. Statsautoriserte translatørers forening formidler informasjon om dette.

Hva jobber translatør- og oversetterutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 6116 - Translatørutdanninger
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging

Hva er de vanligste utdanningene for oversettere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Oversetter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2544103 - OVERSETTER
 • 2544107 - FAGOVERSETTER
 • 2544111 - STATSAUTORISERT TRANSLATØR
 • 2544113 - TRANSLATØR

Sist kvalitetssikret den 18. september 2021, av Norsk fagoversetterforening (Norfag)