Gjennomgått i samarbeid med Norsk fagoversetterforening (Norfag) 04. januar 2024

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Arbeidsoppgaver

Oversetteren skal overføre innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter. Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette

 • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • tekniske dokumenter (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
 • filmer, TV-program og dataspill
 • nettsteder, innlegg i sosiale medier og e-læringsprogram

Oversetteryrket har som mange andre yrker hatt en rivende teknisk utvikling i løpet av de siste årene. De fleste oversettere jobber i dag med spesialisert oversetterprogramvare som gjør jobben mer effektiv og kvalitetssikrer resultatet - blant annet gjennom korrekturlesing og hjelp til oversetting. 

Fremveksten av maskinoversettelse har også ført til endringer, spesielt på tekniske områder, og det blir stadig mer vanlig at oppdrag består av etterredigering av maskinoversatt tekst.

For å bli statsautorisert translatør må man bestå autorisasjonsprøven i oversettelse ved Norges handelshøyskole (NHH) i en bestemt språkretning (for eksempel i engelsk-norsk eller norsk-tysk). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • lese gjennom teksten og sette deg inn i betydningen
 • lete opp ord på språket du skal oversette til, som kan brukes for å oversette vanskelige ord eller fagterminologi
 • finne gode oversettelser av eller erstatninger for ordtak og slanguttrykk
 • lese korrektur på oversettelsen
 • sjekke at du har fulgt alle instruksjoner fra kunden om konsekvent bruk av termer, tagger i teksten, tegnbegrensninger osv.
 • ved tolking: forberede deg på terminologien som kan oppstå i den relevante tolkesituasjonen (juridisk, medisinsk osv.).
 • ved teksting: Ta hensyn til strenge plassbegrensninger mens man likevel får med kjernen i det som sies

I tillegg har du mange administrative oppgaver:

 • sette deg inn i nye oversetterprogrammer og sørge for at det tekniske er på plass og oppdatert (nødvendig utstyr, datasikkerhet osv.)
 • fakturere, purre og føre regnskap
 • følge med på utviklingen på dine spesialområder og for dine kildespråk eller målspråk
 • drive markedsføring (eget nettsted, medlemskap i organisasjoner/nettverksbygging, oppsøke nye kunder)

Hvor jobber oversettere?

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV-selskap eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer. De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for én eller flere oppdragsgivere. 

Bli med en oversetter på jobb

Hvordan er det å jobbe som oversetter?

Intervjuer

Elisabeth Samstad smiler i kamera. Hun har brunt hår, briller og nesering.

Oversetter

Elisabeth Samstad

Det er mange kommunale dokumenter som skal oversettes fra norsk til samisk, og det er sårt behov for samisktalende oversettere forteller Elisabeth Samstad.

Viktige egenskaper for en oversetter

En oversetter må være dyktig i, og ha interesse for, fremmedspråk. Du må også være svært god i norsk og ha god oversikt over norske rettskrivingsregler. Kulturforståelse er nødvendig for å kunne formidle et budskap slik at mottakeren får tak i meningsinnholdet på best mulig måte. I tillegg til at du må ha meget gode språkkunnskaper, må du være nøyaktig og ha gode formidlingsevner. Du må dessuten ha evnen til å sette deg godt inn i både kjente og ukjente temaer. Ofte arbeider du under tidspress, og evnen til å takle denne typen arbeidssituasjon er en nyttig egenskap. Oversettere, spesielt de som driver for seg selv, må kunne arbeide selvstendig og være selvmotiverte. 

Hva tjener oversettere?

Lønnsstatistikken som vises her er medianlønnen for ansatte oversettere, tolker mv. Det finnes veldig få ansatte oversettere. Den reelle lønnsstatistikken til oversettere kan variere, og det finnes ingen statistikk som kombinerer lønnsinntekt for oversettere og næringsinntekt for oversettere. 

Hvordan utdanner du deg til oversetter?

Oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Ved Universitetet i Agder kan du ta en mastergrad i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes kurs og konferanser for etter- og videreutdanning. Statsautoriserte translatørers forening formidler informasjon om dette.

Hvilke utdanninger er vanligst for oversettere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber translatør- og oversetterutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 6116 - Translatørutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber oversettere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med oversettere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2544103 - OVERSETTER
 • 2544113 - TRANSLATØR
 • 2544111 - STATSAUTORISERT TRANSLATØR
 • 2544107 - FAGOVERSETTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.