En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.
Yrkesbeskrivelse

Astronom

favoritt ikon

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.


Astronomi er vitenskapen om universet utenfor jorden. Astronomer, også kalt astrofysikere, er forskere som undersøker sammensetningen, utviklingen og bevegelsene til planeter, galakser, stjerner og andre himmellegemer og fenomener i universet. 

En astronoms forskning er basert på fysikk og matematikk. Astronomer bruker høyteknologisk verktøy i arbeidet med å samle informasjon, og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Astronomer analyserer store mengder data fra observasjonsmateriale, og bruker datamaskiner til å simulere hvordan stjerner og andre objekter utvikles og beveger seg.

Hvor jobber astronomer?

Astronomer er ansatt på universiteter og høgskoler, der de driver med forskning og undervisning. Noen astronomer jobber som lærere innenfor videregående opplæring som lærere i realfag. Som astronom kan du mange arbeidsverktøy og analysemetoder. Derfor kan du også få jobb andre steder enn ved astronomiske forskningsinstitusjoner. Du kan for eksempel få jobb innen meteorologi og konsulentvirksomhet. Noen astronomer jobber også på museer.

Personlige egenskaper

Astronomiyrket krever interesse for realfag og teknologi. Innenfor realfag er det spesielt matematikk og fysikk som er nødvendig. Du må være detaljorientert og systematisk, siden det stilles strenge krav til nøyaktighet og troverdighet av arbeidet.

Utdanning

Foruten meget gode kunnskaper i astronomi trenger du bakgrunn på universitetsnivå i blant annet matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du normalt ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forskning må du i tillegg ta doktorgrad.

Etter- og videreutdanning
Forskningen fører til nye oppdagelser, og det er veldig viktig for en astronom å alltid holde seg oppdatert og videreutvikle sin kompetanse i faget.

Hva jobber astronomi- og fysikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for astronomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysikere og astronomer
Heltid
Alle sektorer
341 personer
106 personer
235 personer
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 410 kr
53 900 kr
61 910 kr
712 920 kr
646 800 kr
742 920 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 920 kr
54 230 kr
62 500 kr
719 040 kr
650 760 kr
750 000 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Privat
235 personer
53 personer
182 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 360 kr
61 820 kr
65 100 kr
772 320 kr
741 840 kr
781 200 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 890 kr
61 820 kr
65 680 kr
778 680 kr
741 840 kr
788 160 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 480 kr
581 760 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 940 kr
587 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold