En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.
Yrkesbeskrivelse

Astronom

favoritt ikon

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.


Astronomi er vitenskapen om universet utenfor jorden. Astronomer, også kalt astrofysikere, er forskere som undersøker sammensetningen, utviklingen og bevegelsene til planeter, galakser, stjerner og andre himmellegemer og fenomener i universet. 

En astronoms forskning er basert på fysikk og matematikk. Astronomer bruker høyteknologiske verktøy i arbeidet med å samle informasjon, og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Gjennom dette arbeidet simulerer astronomer hvordan stjerner og andre objekter utvikles og beveger seg.

Hvor jobber astronomer?

Mange astronomer er ansatt på universiteter og høgskoler, der de driver med forskning og undervisning. Du kan også få jobb som forsker andre steder, for eksempel ved SINTEF. Som astronom eller astrofysiker har du gode ferdigheter i matematikk, fysikk og programmering. Derfor kan du også få jobb i skoleverket eller for eksempel innenfor teknologibransjen, meteorologi, flysikkerhet eller bank og forsikring. 

Personlige egenskaper

Astronomyrket krever interesse for realfag og teknologi. Du må være detaljorientert og systematisk, siden det stilles strenge krav til nøyaktighet i arbeidet.

Utdanning

Foruten meget gode kunnskaper i astronomi trenger du bakgrunn på universitetsnivå i blant annet matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du normalt ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forskning må du i tillegg ta doktorgrad.

Etter- og videreutdanning
Det er viktig å holde seg oppdatert og videreutvikle sin kompetanse i faget.

Hva jobber astronomi- og fysikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for astronomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysiker eller astronom
Heltid
Alle sektorer
350 personer
106 personer
244 personer
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
60 920 kr
53 790 kr
64 030 kr
731 040 kr
645 480 kr
768 360 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
61 880 kr
54 500 kr
65 090 kr
742 560 kr
654 000 kr
781 080 kr
Fysiker eller astronom
Privat
266 personer
209 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 850 kr
797 280 kr
814 200 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
67 510 kr
68 940 kr
810 120 kr
827 280 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Privat
239 personer
189 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
66 380 kr
67 650 kr
796 560 kr
811 800 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
67 520 kr
68 800 kr
810 240 kr
825 600 kr
Fysiker eller astronom
Statlig
120 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 290 kr
591 480 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 840 kr
598 080 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 200 kr
590 400 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 760 kr
597 120 kr
Fysiker eller astronom
Alle sektorer
387 personer
119 personer
268 personer
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 060 kr
53 930 kr
64 250 kr
732 720 kr
647 160 kr
771 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 970 kr
54 590 kr
65 270 kr
743 640 kr
655 080 kr
783 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold