Image
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Astronomi er vitenskapen om universet utenfor jorden. Astronomer, også kalt astrofysikere, er forskere som undersøker sammensetningen, utviklingen og bevegelsene til planeter, galakser, stjerner og andre himmellegemer og fenomener i universet. 

En astronoms forskning er basert på fysikk og matematikk. Astronomer bruker høyteknologiske verktøy i arbeidet med å samle informasjon, og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Gjennom dette arbeidet simulerer astronomer hvordan stjerner og andre objekter utvikles og beveger seg.

Hvor jobber astronomer ?

Mange astronomer er ansatt på universiteter og høgskoler, der de driver med forskning og undervisning. Du kan også få jobb som forsker andre steder, for eksempel ved SINTEF. Som astronom eller astrofysiker har du gode ferdigheter i matematikk, fysikk og programmering. Derfor kan du også få jobb i skoleverket eller for eksempel innenfor teknologibransjen, meteorologi, flysikkerhet eller bank og forsikring. 

Personlige egenskaper

Astronomyrket krever interesse for realfag og teknologi. Du må være detaljorientert og systematisk, siden det stilles strenge krav til nøyaktighet i arbeidet.

Utdanning

Foruten meget gode kunnskaper i astronomi trenger du bakgrunn på universitetsnivå i blant annet matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du normalt ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forskning må du i tillegg ta doktorgrad.

Etter- og videreutdanning
Det er viktig å holde seg oppdatert og videreutvikle sin kompetanse i faget.

Hva jobber astronomi- og fysikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 8521 - Fysiske fag
  • 752101 - Cand.real.-utdanning, astronomi
  • 752103 - Cand.scient.-utdanning, astronomi
  • 752112 - Master, astronomi, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for astronomer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Astronom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2111102 - ASTRONOM
  • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111101 - ASTROFYSIKER

Sist kvalitetssikret den 05. februar 2019, av UiO, Institutt for teoretisk astrofysikk