Stillas
Yrkesbeskrivelse

Stillasbygger

favoritt ikon

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for stillasbyggere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre bygningsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 737 personer
490 personer
1 247 personer
Ca 186 kr
Ca 138 kr
Ca 189 kr
30 200 kr
22 390 kr
30 550 kr
362 400 kr
268 680 kr
366 600 kr
Ca 186 kr
Ca 138 kr
Ca 189 kr
30 270 kr
22 390 kr
30 780 kr
363 240 kr
268 680 kr
369 360 kr
Ca 190 kr
Ca 139 kr
Ca 197 kr
30 730 kr
22 550 kr
31 880 kr
368 760 kr
270 600 kr
382 560 kr
Ca 190 kr
Ca 139 kr
Ca 197 kr
32 350 kr
22 660 kr
33 720 kr
388 200 kr
271 920 kr
404 640 kr
Andre bygningsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
2 918 personer
39 personer
2 879 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 680 kr
415 320 kr
416 160 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 400 kr
35 510 kr
424 800 kr
426 120 kr
Ca 219 kr
Ca 173 kr
Ca 219 kr
35 450 kr
28 070 kr
35 550 kr
425 400 kr
336 840 kr
426 600 kr
Ca 219 kr
Ca 173 kr
Ca 219 kr
37 250 kr
28 070 kr
37 370 kr
447 000 kr
336 840 kr
448 440 kr
Andre bygningsarbeidere
Deltid
Privat
1 737 personer
490 personer
1 247 personer
Ca 186 kr
Ca 138 kr
Ca 189 kr
30 200 kr
22 390 kr
30 550 kr
362 400 kr
268 680 kr
366 600 kr
Ca 186 kr
Ca 138 kr
Ca 189 kr
30 270 kr
22 390 kr
30 780 kr
363 240 kr
268 680 kr
369 360 kr
Ca 190 kr
Ca 139 kr
Ca 197 kr
30 730 kr
22 550 kr
31 880 kr
368 760 kr
270 600 kr
382 560 kr
Ca 190 kr
Ca 139 kr
Ca 197 kr
32 350 kr
22 660 kr
33 720 kr
388 200 kr
271 920 kr
404 640 kr
Andre bygningsarbeidere
Heltid
Privat
2 915 personer
39 personer
2 876 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 680 kr
415 320 kr
416 160 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 400 kr
35 510 kr
424 800 kr
426 120 kr
Ca 219 kr
Ca 173 kr
Ca 220 kr
35 460 kr
28 090 kr
35 560 kr
425 520 kr
337 080 kr
426 720 kr
Ca 219 kr
Ca 173 kr
Ca 220 kr
37 260 kr
28 090 kr
37 390 kr
447 120 kr
337 080 kr
448 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold