Image
Stillas

Yrkesbeskrivelse

Stillasbygger

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en stillasbygger:

  • montere ulike typer stillaser, atkomster, arbeidsplattformer, inndekking og andre midlertidige konstruksjoner
  • rigge og stroppe i forbindelse med montering og demontering av stillas

Som stillasbygger jobber du både på bakken og i høyden. Du må kunne lese arbeidstegninger og framdriftsplaner.

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Økende krav til bygg og installasjoner gjør at stillasbygging blir stadig mer komplisert. Det øker i sin tur kravet til stillasmontørens kompetanse når det gjelder både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Hvor jobber stillasbyggere ?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregå på ulike oppdragssteder.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være kreativ og løsningsorientert. Du må like fysisk arbeid og ikke ha høydeskrekk. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, siden jobben innebærer kontakt med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 457123 - Stillasbyggerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for stillasbyggere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Stillasbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7128105 - FAGARBEIDER (STILLASBYGGING)
  • 7128107 - FORMANN (STILLASBYGGING)
  • 7128108 - SPESIALARBEIDER (STILLASBYGGING)
  • 7128101 - STILLASARBEIDER
  • 7128104 - STILLASBYGGER
  • 7128103 - STILLASMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 13. mars 2019, av Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening