Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Stillasbygger

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en stillasbygger:

 • montere ulike typer stillaser, atkomster, arbeidsplattformer, inndekking og andre midlertidige konstruksjoner
 • rigge og stroppe i forbindelse med montering og demontering av stillas

Som stillasbygger jobber du både på bakken og i høyden. Du må kunne lese arbeidstegninger og framdriftsplaner.

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Økende krav til bygg og installasjoner gjør at stillasbygging blir stadig mer komplisert. Det øker i sin tur kravet til stillasmontørens kompetanse når det gjelder både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregå på ulike oppdragssteder.

Bli med en stillasbygger på jobb

Hvordan er det å jobbe som stillasbygger?

Intervjuer

Stillasbygger Stein Isak Jensen har en spennende jobb i høyden.

Stillasbygger

Stein Isak Jensen

– Stillasmontering er spennende, nesten som å bygge LEGO for voksne, sier Stein Isak Jensen.

Passer jeg til å bli stillasbygger?

Som stillasbygger må du være kreativ og løsningsorientert. Du må like fysisk arbeid og ikke ha høydeskrekk. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, siden jobben innebærer kontakt med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

 

Hva tjener stillasbyggere?

Hvordan utdanner du deg til stillasbygger?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for stillasbyggere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber stillasbyggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457144 - Stillasbyggerfaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 457123 - Stillasbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber stillasbyggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med stillasbyggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7128112 - FAGANSVARLIG (STILLAS)
 • 7128108 - SPESIALARBEIDER (STILLASBYGGING)
 • 7128107 - FORMANN (STILLASBYGGING)
 • 7128105 - FAGARBEIDER (STILLASBYGGING)
 • 7128104 - STILLASBYGGER
 • 7128103 - STILLASMONTØR
 • 7128101 - STILLASARBEIDER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.