Stillas
Yrkesbeskrivelse

Stillasbygger

favoritt ikon

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en stillasbygger:

  • montere ulike typer stillaser, atkomster, arbeidsplattformer, inndekking og andre midlertidige konstruksjoner
  • rigge og stroppe i forbindelse med montering og demontering av stillas

Som stillasbygger jobber du både på bakken og i høyden. Du må kunne lese arbeidstegninger og framdriftsplaner.

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Økende krav til bygg og installasjoner gjør at stillasbygging blir stadig mer komplisert. Det øker i sin tur kravet til stillasmontørens kompetanse når det gjelder både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregå på ulike oppdragssteder.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være kreativ og løsningsorientert. Du må like fysisk arbeid og ikke ha høydeskrekk. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, siden jobben innebærer kontakt med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for stillasbyggere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bygningsarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 948 personer
3 904 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 000 kr
37 100 kr
444 000 kr
445 200 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 200 kr
38 320 kr
458 400 kr
459 840 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 150 kr
38 240 kr
457 800 kr
458 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
40 430 kr
40 530 kr
485 160 kr
486 360 kr
Bygningsarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 914 personer
509 personer
1 405 personer
Ca 207 kr
Ca 142 kr
Ca 210 kr
33 580 kr
22 970 kr
34 100 kr
402 960 kr
275 640 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 142 kr
Ca 210 kr
33 820 kr
22 970 kr
34 590 kr
405 840 kr
275 640 kr
415 080 kr
Ca 209 kr
Ca 143 kr
Ca 218 kr
33 800 kr
23 210 kr
35 330 kr
405 600 kr
278 520 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca 143 kr
Ca 218 kr
35 330 kr
23 310 kr
37 060 kr
423 960 kr
279 720 kr
444 720 kr
Bygningsarbeider
Heltid
Privat
3 946 personer
3 902 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 000 kr
37 090 kr
444 000 kr
445 080 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 200 kr
38 310 kr
458 400 kr
459 720 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 150 kr
38 240 kr
457 800 kr
458 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
40 430 kr
40 540 kr
485 160 kr
486 480 kr
Bygningsarbeider
Deltid
Privat
1 914 personer
509 personer
1 405 personer
Ca 207 kr
Ca 142 kr
Ca 210 kr
33 580 kr
22 970 kr
34 100 kr
402 960 kr
275 640 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 142 kr
Ca 210 kr
33 820 kr
22 970 kr
34 590 kr
405 840 kr
275 640 kr
415 080 kr
Ca 209 kr
Ca 143 kr
Ca 218 kr
33 800 kr
23 210 kr
35 330 kr
405 600 kr
278 520 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca 143 kr
Ca 218 kr
35 330 kr
23 310 kr
37 060 kr
423 960 kr
279 720 kr
444 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.