Kvalitetssikret av Rådgivende ingeniørers forening 15. mars 2022

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Arbeidsoppgaver

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida. 

Mange av fagene på ingeniørstudiene er praktisk rettet. På denne måten vil du tidlig jobbe med ekte problemstillinger fra næringslivet, og bruke programmer som er vanlige i relevante jobber.

Felles for ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Det er ulike retninger innen ingeniørfaget. Les mer om:

Du kan også velge spesialisering innen energi og miljø. Noen arbeidsoppgaver kan kombineres med dykking og utføres under vann. 

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Intervjuer

Portrett av ingeniør Anders Lien

Ingeniør

Anders Lien

– Det er mange typer ingeniørutdanninger man kan ta, sier ingeniør og systemutvikler Anders Lien.

Lønn

Bedrifter som ansetter ingeniører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3415102 - SALGSINGENIØR
 • 3212114 - INGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211101 - BIOINGENIØR
 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3119152 - PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119150 - DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119149 - AVDELINGSINGENIØR (AVFALLSDEPONI)
 • 3119148 - INGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 3119147 - INGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 3119144 - SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119142 - PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119141 - SENIOR INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119140 - SENIOR KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119138 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119137 - KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119136 - INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119135 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ANNEN TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
 • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR
 • 3119130 - VERNEINGENIØR
 • 3119128 - VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119127 - UTREDNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119126 - TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119124 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119123 - SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119122 - SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3119118 - GRAFISK INGENIØR
 • 3119116 - PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119113 - PATENTINGENIØR
 • 3119111 - KONSTRUKTØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119108 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119106 - DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119105 - DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119104 - BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119102 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3116170 - PROSESSINGENIØR (METALLURGI)
 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 3116164 - INSTRUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116159 - BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT)
 • 3116157 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116153 - KOMPLETTERINGSINGENIØR
 • 3116152 - MUB INGENIØR
 • 3116151 - PIPING INGENIØR
 • 3116150 - RØRINGENIØR
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116145 - DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116144 - KONTROLLINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116142 - PROSJEKTINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116132 - PRODUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116131 - AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116130 - VERNEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116129 - INGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116120 - INSPEKSJONSINGENIØR (UNDERVANNS)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116112 - SERVICEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116107 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 3115123 - KONTROLLINGENIØR (KJEMI)
 • 3115121 - INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 3115118 - DRIFTSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115117 - PROSESSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115114 - VERNEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115111 - INGENIØR (KJEMIPROSESS)
 • 3115109 - PROSJEKTINGENIØR (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115106 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115104 - SERVICEINGENIØR (KJEMI)
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 3113147 - INDUSTRIROBOTKONTROLLØR
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113141 - PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113138 - PROSJEKTINGENIØR (ALARMANLEGG)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113135 - FLYINGENIØR
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113130 - TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113124 - KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113114 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3113111 - BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113109 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113107 - RADIOINGENIØR
 • 3113106 - SIGNALINGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113105 - UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113103 - TELEINGENIØR
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 3112138 - INGENIØR (MEKATRONIKK)
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3112130 - KRAFTVERKSINGENIØR
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112128 - VERNEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112123 - TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112122 - INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112121 - ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112119 - BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112116 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112115 - UTREDNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112112 - SKIFTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112111 - SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112110 - SERVICEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)
 • 3111145 - VEDLIKEHOLDSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111138 - STANDARDISERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111132 - BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111111 - KONSTRUKSJONSTEGNER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111107 - AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE)
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2212123 - SIVILINGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 2149134 - OVERINGENIØR (BRANNVESEN)
 • 2149130 - INSPEKTØR (SKIPSTEKNISK)
 • 2149129 - SKIPSINSPEKTØR
 • 2149128 - SIVILINGENIØR (VANNRESSURSFORVALTNING)
 • 2149127 - AVDELINGSINGENIØR (KVALITET)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149124 - SENIORRÅDGIVER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149121 - KVALITETSLEDER (SIVILINGENIØR)
 • 2149120 - KVALITETSINGENIØR
 • 2149118 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 2149108 - SIVILINGENIØR (NATUR- OG MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149107 - SIVILINGENIØR (MILJØFYSIKK)
 • 2149106 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON)
 • 2149105 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2149102 - SIVILINGENIØR (BYGNINGS- OG BYGDEPLANLEGGING)
 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148112 - JORDSKIFTEINGENIØR
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2147164 - OVERINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147163 - SENIORINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 2147157 - PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 2147155 - PLANLEGGER (OLJE OG GASS)
 • 2147152 - KONTRAKTINGENIØRER (OLJE OG GASS)
 • 2147151 - FAGSPESIALIST (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147138 - SENIORRÅDGIVER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147126 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147125 - OVERINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147124 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147120 - INGENIØR, SIVIL (GRUVE)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147116 - SENIORINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147114 - SIVILINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147110 - INGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147103 - GRUVEINGENIØR
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146102 - MEIERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146101 - BRYGGERIINGENIØR, SIVIL
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145129 - SIVILINGENIØR (AUTOMASJON)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145124 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145121 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145120 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145119 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145116 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145115 - MARININGENIØR, SIVIL
 • 2145114 - MARINTEKNOLOGIINGENIØR, SIVIL
 • 2145113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145112 - INGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145111 - SIVILINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145109 - BERGVERKSINGENIØR, SIVIL
 • 2145108 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2145107 - SENIORINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145106 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145105 - SKIPSINGENIØR, SIVIL
 • 2145104 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145103 - OVERINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144160 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144157 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144153 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144152 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144151 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144150 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144149 - SENIORINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144148 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144145 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144143 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144142 - OVERINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144141 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144139 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144138 - INGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144134 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144133 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144127 - SIVILINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144120 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144118 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144115 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144114 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2143125 - PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 2143122 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143113 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143112 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143111 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143110 - SYSTEMINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143109 - SIVILINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143108 - INGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143106 - SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143104 - SENIORINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142130 - KONTRAKTSLEDER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142127 - PROSJEKTINGENIØR (VVS- OG KLIMAANLEGG)
 • 2142126 - SIVILINGENIØR (BRANNSIKRING)
 • 2142125 - SIVILINGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 2142124 - SIVILINGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 2142123 - SIVILINGENIØR (VVS-TEKNIKK)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142113 - PRODUKSJONSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142112 - OVERINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142111 - BYGNINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2142110 - BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142106 - INGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142105 - SENIORINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142104 - SIVILINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2141124 - SIVILINGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 2141123 - SIVILINGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 2141107 - SIVILINGENIØR (VEIPLANLEGGER)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2114107 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSGEOLOGI)
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2111109 - SIVILINGENIØR (AKUSTIKK)
 • 1227101 - SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON)
 • 1227213 - BYINGENIØR
 • 1227224 - FYLKESINGENIØR
 • 2141130 - LANDSKAPSINGENIØR
 • 2147106 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147127 - BERGINGENIØR, SIVIL
 • 2147130 - PRODUKSJONSINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147131 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147133 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2149135 - AVDELINGSINGENIØR (MILJØRETTET HELSEVERN)
 • 2149141 - SPESIALINGENIØR (SYKEHUS)
 • 2149142 - OVERINGENIØR (SYKEHUS)
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 3111102 - BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3112103 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112106 - KONTROLLINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112113 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113101 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3115102 - PLANLEGGINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3116122 - VERNEINGENIØR (OLJE)
 • 3119139 - SENIOR PLANLEGGSINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119145 - SENIOR SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119154 - NDT-INGENIØR
 • 3119155 - INGENIØR (ISOLASJON, STILLAS OG OVERFLATEBEHANDLING)
 • 3120105 - EDB-INGENIØR
 • 3131109 - LYDINGENIØR
 • 3131113 - PROGRAMINGENIØR (RADIO/FJERNSYN)
 • 3152120 - KONTROLLINGENIØR (SIKKERHET)
 • 3213111 - SKOGINGENIØR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å lede og koordinere produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.