Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

­Ingeniør

favoritt ikon

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

   

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida. 

Felles for ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Det er ulike retninger innen ingeniørfaget. Les mer om:

Du kan også velge spesialisering innen energi og miljø. Noen arbeidsoppgaver kan kombineres med dykking og utføres under vann. 

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
45 personer
153 personer
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
65 290 kr
64 580 kr
65 500 kr
783 480 kr
774 960 kr
786 000 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
66 130 kr
64 580 kr
66 570 kr
793 560 kr
774 960 kr
798 840 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 245 personer
400 personer
2 845 personer
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
64 720 kr
58 640 kr
65 580 kr
776 640 kr
703 680 kr
786 960 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
66 680 kr
59 790 kr
67 650 kr
800 160 kr
717 480 kr
811 800 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Privat
171 personer
40 personer
131 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
67 930 kr
66 520 kr
68 360 kr
815 160 kr
798 240 kr
820 320 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
68 780 kr
66 520 kr
69 460 kr
825 360 kr
798 240 kr
833 520 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Privat
2 987 personer
377 personer
2 610 personer
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
65 830 kr
58 870 kr
66 830 kr
789 960 kr
706 440 kr
801 960 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
67 630 kr
60 020 kr
68 730 kr
811 560 kr
720 240 kr
824 760 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Statlig
252 personer
22 personer
230 personer
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
49 460 kr
49 200 kr
593 520 kr
590 400 kr
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
50 530 kr
50 390 kr
606 360 kr
604 680 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
51 950 kr
54 980 kr
51 660 kr
623 400 kr
659 760 kr
619 920 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
55 810 kr
54 980 kr
55 770 kr
669 720 kr
659 760 kr
669 240 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
528 personer
231 personer
297 personer
Ca 355 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
57 520 kr
50 670 kr
61 940 kr
690 240 kr
608 040 kr
743 280 kr
Ca 355 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
57 520 kr
50 670 kr
61 940 kr
690 240 kr
608 040 kr
743 280 kr
Ca 381 kr
Ca 349 kr
Ca 406 kr
61 690 kr
56 490 kr
65 740 kr
740 280 kr
677 880 kr
788 880 kr
Ca 381 kr
Ca 349 kr
Ca 406 kr
62 450 kr
57 030 kr
66 680 kr
749 400 kr
684 360 kr
800 160 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Privat
418 personer
163 personer
255 personer
Ca 383 kr
Ca 356 kr
Ca 409 kr
61 980 kr
57 710 kr
66 240 kr
743 760 kr
692 520 kr
794 880 kr
Ca 383 kr
Ca 356 kr
Ca 409 kr
61 980 kr
57 710 kr
66 240 kr
743 760 kr
692 520 kr
794 880 kr
Ca 405 kr
Ca 376 kr
Ca 424 kr
65 680 kr
60 940 kr
68 710 kr
788 160 kr
731 280 kr
824 520 kr
Ca 405 kr
Ca 376 kr
Ca 424 kr
66 530 kr
61 560 kr
69 700 kr
798 360 kr
738 720 kr
836 400 kr
Sivilingeniører (kjemi)
Heltid
Statlig
103 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 050 kr
540 600 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 050 kr
540 600 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Alle sektorer
518 personer
271 personer
247 personer
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 060 kr
67 430 kr
73 470 kr
840 720 kr
809 160 kr
881 640 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 900 kr
67 870 kr
74 830 kr
850 800 kr
814 440 kr
897 960 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Alle sektorer
11 217 personer
2 875 personer
8 342 personer
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
77 130 kr
70 100 kr
79 550 kr
925 560 kr
841 200 kr
954 600 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
79 480 kr
71 570 kr
82 200 kr
953 760 kr
858 840 kr
986 400 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Privat
498 personer
263 personer
235 personer
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
70 630 kr
67 820 kr
74 390 kr
847 560 kr
813 840 kr
892 680 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
71 480 kr
68 270 kr
75 780 kr
857 760 kr
819 240 kr
909 360 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Privat
10 598 personer
2 712 personer
7 886 personer
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
78 030 kr
70 690 kr
80 550 kr
936 360 kr
848 280 kr
966 600 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
80 400 kr
72 180 kr
83 230 kr
964 800 kr
866 160 kr
998 760 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Statlig
589 personer
150 personer
439 personer
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
58 510 kr
59 010 kr
58 450 kr
702 120 kr
708 120 kr
701 400 kr
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
59 010 kr
59 100 kr
59 040 kr
708 120 kr
709 200 kr
708 480 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
62 500 kr
61 690 kr
62 780 kr
750 000 kr
740 280 kr
753 360 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
64 480 kr
62 890 kr
65 020 kr
773 760 kr
754 680 kr
780 240 kr
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
Heltid
Alle sektorer
2 689 personer
264 personer
2 425 personer
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
58 980 kr
56 690 kr
59 230 kr
707 760 kr
680 280 kr
710 760 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
59 370 kr
56 890 kr
59 640 kr
712 440 kr
682 680 kr
715 680 kr
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
Heltid
Privat
2 689 personer
264 personer
2 425 personer
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
58 980 kr
56 690 kr
59 230 kr
707 760 kr
680 280 kr
710 760 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
59 370 kr
56 890 kr
59 640 kr
712 440 kr
682 680 kr
715 680 kr
Elektronikkingeniører
Deltid
Alle sektorer
771 personer
134 personer
637 personer
Ca 286 kr
Ca 300 kr
Ca 283 kr
46 390 kr
48 550 kr
45 910 kr
556 680 kr
582 600 kr
550 920 kr
Ca 286 kr
Ca 300 kr
Ca 283 kr
46 390 kr
48 550 kr
45 910 kr
556 680 kr
582 600 kr
550 920 kr
Ca 304 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
49 290 kr
49 750 kr
49 190 kr
591 480 kr
597 000 kr
590 280 kr
Ca 304 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
50 560 kr
50 360 kr
50 620 kr
606 720 kr
604 320 kr
607 440 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Alle sektorer
11 724 personer
1 076 personer
10 648 personer
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
52 230 kr
50 960 kr
52 380 kr
626 760 kr
611 520 kr
628 560 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
52 360 kr
50 960 kr
52 560 kr
628 320 kr
611 520 kr
630 720 kr
Ca 340 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
55 100 kr
55 430 kr
55 070 kr
661 200 kr
665 160 kr
660 840 kr
Ca 340 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
57 800 kr
57 080 kr
57 870 kr
693 600 kr
684 960 kr
694 440 kr
Elektronikkingeniører
Deltid
Privat
765 personer
134 personer
631 personer
Ca 287 kr
Ca 300 kr
Ca 284 kr
46 440 kr
48 550 kr
46 070 kr
557 280 kr
582 600 kr
552 840 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
Ca 284 kr
46 440 kr
48 550 kr
46 070 kr
557 280 kr
582 600 kr
552 840 kr
Ca 305 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
49 370 kr
49 750 kr
49 280 kr
592 440 kr
597 000 kr
591 360 kr
Ca 305 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
50 650 kr
50 360 kr
50 720 kr
607 800 kr
604 320 kr
608 640 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Privat
11 501 personer
1 047 personer
10 454 personer
Ca 323 kr
Ca 316 kr
Ca 324 kr
52 400 kr
51 230 kr
52 500 kr
628 800 kr
614 760 kr
630 000 kr
Ca 323 kr
Ca 316 kr
Ca 324 kr
52 510 kr
51 230 kr
52 660 kr
630 120 kr
614 760 kr
631 920 kr
Ca 341 kr
Ca 343 kr
Ca 341 kr
55 240 kr
55 610 kr
55 200 kr
662 880 kr
667 320 kr
662 400 kr
Ca 341 kr
Ca 343 kr
Ca 341 kr
57 930 kr
57 230 kr
58 000 kr
695 160 kr
686 760 kr
696 000 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Statlig
168 personer
21 personer
147 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
46 520 kr
46 630 kr
558 240 kr
559 560 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
49 610 kr
49 780 kr
595 320 kr
597 360 kr
Ca 303 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
49 040 kr
49 950 kr
48 910 kr
588 480 kr
599 400 kr
586 920 kr
Ca 303 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
52 820 kr
49 950 kr
52 750 kr
633 840 kr
599 400 kr
633 000 kr
Kjemiingeniører
Deltid
Alle sektorer
309 personer
204 personer
105 personer
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 940 kr
41 380 kr
503 280 kr
496 560 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 940 kr
41 380 kr
503 280 kr
496 560 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
45 920 kr
44 380 kr
48 910 kr
551 040 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 650 kr
45 040 kr
48 910 kr
559 800 kr
540 480 kr
586 920 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Alle sektorer
2 157 personer
924 personer
1 233 personer
Ca 321 kr
Ca 282 kr
Ca 360 kr
51 960 kr
45 620 kr
58 330 kr
623 520 kr
547 440 kr
699 960 kr
Ca 321 kr
Ca 282 kr
Ca 360 kr
51 960 kr
45 620 kr
58 330 kr
623 520 kr
547 440 kr
699 960 kr
Ca 346 kr
Ca 300 kr
Ca 381 kr
56 130 kr
48 670 kr
61 720 kr
673 560 kr
584 040 kr
740 640 kr
Ca 346 kr
Ca 300 kr
Ca 381 kr
57 500 kr
49 640 kr
63 390 kr
690 000 kr
595 680 kr
760 680 kr
Kjemiingeniører
Deltid
Privat
265 personer
177 personer
88 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 210 kr
42 500 kr
518 520 kr
510 000 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 210 kr
42 500 kr
518 520 kr
510 000 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 318 kr
47 480 kr
45 490 kr
51 480 kr
569 760 kr
545 880 kr
617 760 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 318 kr
48 300 kr
46 230 kr
51 480 kr
579 600 kr
554 760 kr
617 760 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Privat
1 966 personer
797 personer
1 169 personer
Ca 331 kr
Ca 291 kr
Ca 366 kr
53 550 kr
47 120 kr
59 310 kr
642 600 kr
565 440 kr
711 720 kr
Ca 331 kr
Ca 291 kr
Ca 366 kr
53 550 kr
47 120 kr
59 310 kr
642 600 kr
565 440 kr
711 720 kr
Ca 356 kr
Ca 308 kr
Ca 389 kr
57 660 kr
49 900 kr
62 940 kr
691 920 kr
598 800 kr
755 280 kr
Ca 356 kr
Ca 308 kr
Ca 389 kr
59 130 kr
50 980 kr
64 680 kr
709 560 kr
611 760 kr
776 160 kr
Kjemiingeniører
Heltid
Statlig
168 personer
109 personer
59 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 530 kr
39 390 kr
474 360 kr
472 680 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 530 kr
39 390 kr
474 360 kr
472 680 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 249 kr
39 730 kr
39 370 kr
40 400 kr
476 760 kr
472 440 kr
484 800 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 249 kr
39 940 kr
39 530 kr
40 400 kr
479 280 kr
474 360 kr
484 800 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Deltid
Alle sektorer
916 personer
176 personer
740 personer
Ca 357 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
57 910 kr
53 290 kr
58 820 kr
694 920 kr
639 480 kr
705 840 kr
Ca 357 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
59 710 kr
53 290 kr
61 950 kr
716 520 kr
639 480 kr
743 400 kr
Ca 389 kr
Ca 353 kr
Ca 397 kr
62 980 kr
57 150 kr
64 330 kr
755 760 kr
685 800 kr
771 960 kr
Ca 389 kr
Ca 353 kr
Ca 397 kr
68 330 kr
59 050 kr
70 490 kr
819 960 kr
708 600 kr
845 880 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Heltid
Alle sektorer
10 878 personer
1 474 personer
9 404 personer
Ca 381 kr
Ca 350 kr
Ca 386 kr
61 760 kr
56 670 kr
62 530 kr
741 120 kr
680 040 kr
750 360 kr
Ca 381 kr
Ca 350 kr
Ca 386 kr
62 060 kr
56 670 kr
63 120 kr
744 720 kr
680 040 kr
757 440 kr
Ca 416 kr
Ca 392 kr
Ca 420 kr
67 440 kr
63 450 kr
68 060 kr
809 280 kr
761 400 kr
816 720 kr
Ca 416 kr
Ca 392 kr
Ca 420 kr
71 750 kr
65 150 kr
72 780 kr
861 000 kr
781 800 kr
873 360 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Deltid
Privat
908 personer
173 personer
735 personer
Ca 358 kr
Ca 330 kr
Ca 363 kr
57 920 kr
53 400 kr
58 820 kr
695 040 kr
640 800 kr
705 840 kr
Ca 358 kr
Ca 330 kr
Ca 363 kr
59 730 kr
53 400 kr
62 090 kr
716 760 kr
640 800 kr
745 080 kr
Ca 390 kr
Ca 355 kr
Ca 398 kr
63 140 kr
57 450 kr
64 450 kr
757 680 kr
689 400 kr
773 400 kr
Ca 390 kr
Ca 355 kr
Ca 398 kr
68 520 kr
59 370 kr
70 630 kr
822 240 kr
712 440 kr
847 560 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Heltid
Privat
10 813 personer
1 454 personer
9 359 personer
Ca 382 kr
Ca 351 kr
Ca 387 kr
61 880 kr
56 870 kr
62 640 kr
742 560 kr
682 440 kr
751 680 kr
Ca 382 kr
Ca 351 kr
Ca 387 kr
62 190 kr
56 870 kr
63 250 kr
746 280 kr
682 440 kr
759 000 kr
Ca 417 kr
Ca 393 kr
Ca 421 kr
67 570 kr
63 720 kr
68 170 kr
810 840 kr
764 640 kr
818 040 kr
Ca 417 kr
Ca 393 kr
Ca 421 kr
71 900 kr
65 450 kr
72 910 kr
862 800 kr
785 400 kr
874 920 kr
Tekniske tegnere
Deltid
Alle sektorer
408 personer
226 personer
182 personer
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
42 970 kr
43 560 kr
42 330 kr
515 640 kr
522 720 kr
507 960 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
42 970 kr
43 560 kr
42 330 kr
515 640 kr
522 720 kr
507 960 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 280 kr
43 840 kr
42 520 kr
519 360 kr
526 080 kr
510 240 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 590 kr
44 020 kr
43 010 kr
523 080 kr
528 240 kr
516 120 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Alle sektorer
2 193 personer
746 personer
1 447 personer
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 284 kr
45 710 kr
44 870 kr
46 000 kr
548 520 kr
538 440 kr
552 000 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 284 kr
45 710 kr
44 870 kr
46 000 kr
548 520 kr
538 440 kr
552 000 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 660 kr
45 930 kr
48 550 kr
571 920 kr
551 160 kr
582 600 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
48 540 kr
46 460 kr
49 610 kr
582 480 kr
557 520 kr
595 320 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Kommunal
231 personer
80 personer
151 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 288 kr
45 830 kr
46 580 kr
549 960 kr
558 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 288 kr
45 830 kr
46 580 kr
549 960 kr
558 960 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
45 340 kr
43 910 kr
46 100 kr
544 080 kr
526 920 kr
553 200 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
45 540 kr
43 910 kr
46 320 kr
546 480 kr
526 920 kr
555 840 kr
Tekniske tegnere
Deltid
Privat
365 personer
211 personer
154 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
42 690 kr
42 860 kr
41 630 kr
512 280 kr
514 320 kr
499 560 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
42 690 kr
42 860 kr
41 630 kr
512 280 kr
514 320 kr
499 560 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 270 kr
43 750 kr
42 540 kr
519 240 kr
525 000 kr
510 480 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 610 kr
43 940 kr
43 110 kr
523 320 kr
527 280 kr
517 320 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Privat
1 945 personer
659 personer
1 286 personer
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 284 kr
45 790 kr
45 000 kr
46 000 kr
549 480 kr
540 000 kr
552 000 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 284 kr
45 790 kr
45 000 kr
46 000 kr
549 480 kr
540 000 kr
552 000 kr
Ca 297 kr
Ca 285 kr
Ca 302 kr
48 040 kr
46 230 kr
48 970 kr
576 480 kr
554 760 kr
587 640 kr
Ca 297 kr
Ca 285 kr
Ca 302 kr
49 010 kr
46 810 kr
50 140 kr
588 120 kr
561 720 kr
601 680 kr
Andre ingeniører
Deltid
Alle sektorer
2 022 personer
660 personer
1 362 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 470 kr
44 900 kr
45 820 kr
545 640 kr
538 800 kr
549 840 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 470 kr
44 900 kr
45 820 kr
545 640 kr
538 800 kr
549 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
49 210 kr
47 280 kr
50 170 kr
590 520 kr
567 360 kr
602 040 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
50 110 kr
47 560 kr
51 380 kr
601 320 kr
570 720 kr
616 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Alle sektorer
21 307 personer
3 849 personer
17 458 personer
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
48 300 kr
50 940 kr
605 040 kr
579 600 kr
611 280 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
48 300 kr
51 080 kr
605 040 kr
579 600 kr
612 960 kr
Ca 330 kr
Ca 316 kr
Ca 333 kr
53 490 kr
51 230 kr
53 990 kr
641 880 kr
614 760 kr
647 880 kr
Ca 330 kr
Ca 316 kr
Ca 333 kr
55 830 kr
52 050 kr
56 660 kr
669 960 kr
624 600 kr
679 920 kr
Andre ingeniører
Deltid
Kommunal
212 personer
81 personer
131 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
41 830 kr
42 530 kr
501 960 kr
510 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
41 830 kr
42 530 kr
501 960 kr
510 360 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 210 kr
41 770 kr
44 100 kr
518 520 kr
501 240 kr
529 200 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 410 kr
41 770 kr
44 380 kr
520 920 kr
501 240 kr
532 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Kommunal
864 personer
257 personer
607 personer
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 250 kr
45 690 kr
46 430 kr
555 000 kr
548 280 kr
557 160 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 250 kr
45 690 kr
46 430 kr
555 000 kr
548 280 kr
557 160 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 293 kr
47 230 kr
46 580 kr
47 500 kr
566 760 kr
558 960 kr
570 000 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 293 kr
48 150 kr
46 900 kr
48 670 kr
577 800 kr
562 800 kr
584 040 kr
Andre ingeniører
Deltid
Privat
1 626 personer
484 personer
1 142 personer
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
47 260 kr
47 260 kr
47 080 kr
567 120 kr
567 120 kr
564 960 kr
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
47 260 kr
47 260 kr
47 080 kr
567 120 kr
567 120 kr
564 960 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 317 kr
50 690 kr
49 310 kr
51 300 kr
608 280 kr
591 720 kr
615 600 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 317 kr
51 700 kr
49 620 kr
52 630 kr
620 400 kr
595 440 kr
631 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Privat
18 181 personer
2 971 personer
15 210 personer
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 770 kr
50 420 kr
52 010 kr
621 240 kr
605 040 kr
624 120 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 770 kr
50 420 kr
52 070 kr
621 240 kr
605 040 kr
624 840 kr
Ca 338 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
54 760 kr
53 290 kr
55 050 kr
657 120 kr
639 480 kr
660 600 kr
Ca 338 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
57 220 kr
54 120 kr
57 830 kr
686 640 kr
649 440 kr
693 960 kr
Andre ingeniører
Deltid
Statlig
184 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 150 kr
469 800 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 150 kr
469 800 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 450 kr
485 400 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 900 kr
490 800 kr
Andre ingeniører
Heltid
Statlig
2 262 personer
621 personer
1 641 personer
Ca 264 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
42 780 kr
41 330 kr
43 400 kr
513 360 kr
495 960 kr
520 800 kr
Ca 264 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
43 240 kr
41 330 kr
44 160 kr
518 880 kr
495 960 kr
529 920 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
45 700 kr
43 310 kr
46 600 kr
548 400 kr
519 720 kr
559 200 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
47 590 kr
44 280 kr
48 840 kr
571 080 kr
531 360 kr
586 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold