Image
Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida. 

Mange av fagene på ingeniørstudiene er praktisk rettet. På denne måten vil du tidlig jobbe med ekte problemstillinger fra næringslivet, og bruke programmer som er vanlige i relevante jobber.

Felles for ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Det er ulike retninger innen ingeniørfaget. Les mer om:

Du kan også velge spesialisering innen energi og miljø. Noen arbeidsoppgaver kan kombineres med dykking og utføres under vann. 

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Utdanning

Bedrifter

Ingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3119136 - INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119141 - SENIOR INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147152 - KONTRAKTINGENIØRER (OLJE OG GASS)
 • 3115111 - INGENIØR (KJEMIPROSESS)
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2148112 - JORDSKIFTEINGENIØR
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 3212114 - INGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 3113135 - FLYINGENIØR
 • 2145105 - SKIPSINGENIØR, SIVIL
 • 3415102 - SALGSINGENIØR
 • 3119122 - SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119142 - PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119106 - DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119105 - DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119144 - SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119111 - KONSTRUKTØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119123 - SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119126 - TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3116129 - INGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3119116 - PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119148 - INGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 3119138 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119147 - INGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2111109 - SIVILINGENIØR (AKUSTIKK)
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114107 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSGEOLOGI)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2141107 - SIVILINGENIØR (VEIPLANLEGGER)
 • 2141123 - SIVILINGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 2141124 - SIVILINGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142104 - SIVILINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142105 - SENIORINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142106 - INGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142111 - BYGNINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2142112 - OVERINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142123 - SIVILINGENIØR (VVS-TEKNIKK)
 • 2142124 - SIVILINGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 2142125 - SIVILINGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 2142126 - SIVILINGENIØR (BRANNSIKRING)
 • 2142127 - PROSJEKTINGENIØR (VVS- OG KLIMAANLEGG)
 • 2142130 - KONTRAKTSLEDER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2143101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143104 - SENIORINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143108 - INGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143109 - SIVILINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143110 - SYSTEMINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143111 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143113 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144114 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144127 - SIVILINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144142 - OVERINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144152 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144153 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2145101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145103 - OVERINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145106 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145107 - SENIORINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145111 - SIVILINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145112 - INGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145120 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145124 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145129 - SIVILINGENIØR (AUTOMASJON)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2146101 - BRYGGERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146102 - MEIERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147103 - GRUVEINGENIØR
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147110 - INGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147114 - SIVILINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147116 - SENIORINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147120 - INGENIØR, SIVIL (GRUVE)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147124 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147125 - OVERINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147126 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147138 - SENIORRÅDGIVER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147151 - FAGSPESIALIST (OLJE OG GASS)
 • 2147155 - PLANLEGGER (OLJE OG GASS)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 2147157 - PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147163 - SENIORINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147164 - OVERINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)
 • 2149102 - SIVILINGENIØR (BYGNINGS- OG BYGDEPLANLEGGING)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2149105 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149106 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON)
 • 2149107 - SIVILINGENIØR (MILJØFYSIKK)
 • 2149108 - SIVILINGENIØR (NATUR- OG MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 2149118 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI)
 • 2149120 - KVALITETSINGENIØR
 • 2149121 - KVALITETSLEDER (SIVILINGENIØR)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149124 - SENIORRÅDGIVER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149127 - AVDELINGSINGENIØR (KVALITET)
 • 2149128 - SIVILINGENIØR (VANNRESSURSFORVALTNING)
 • 2149129 - SKIPSINSPEKTØR
 • 2149130 - INSPEKTØR (SKIPSTEKNISK)
 • 2149134 - OVERINGENIØR (BRANNVESEN)
 • 2212123 - SIVILINGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111107 - AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111111 - KONSTRUKSJONSTEGNER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111132 - BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111138 - STANDARDISERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111145 - VEDLIKEHOLDSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)
 • 3112110 - SERVICEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112111 - SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112112 - SKIFTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112115 - UTREDNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112116 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112119 - BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112121 - ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112122 - INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112123 - TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112128 - VERNEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112130 - KRAFTVERKSINGENIØR
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112138 - INGENIØR (MEKATRONIKK)
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 3113103 - TELEINGENIØR
 • 3113105 - UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113106 - SIGNALINGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113107 - RADIOINGENIØR
 • 3113109 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113111 - BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3113114 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113124 - KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113130 - TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113138 - PROSJEKTINGENIØR (ALARMANLEGG)
 • 3113141 - PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113147 - INDUSTRIROBOTKONTROLLØR
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3115104 - SERVICEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115106 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115109 - PROSJEKTINGENIØR (KJEMI)
 • 3115114 - VERNEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115117 - PROSESSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115118 - DRIFTSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 3115121 - INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115123 - KONTROLLINGENIØR (KJEMI)
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 3116107 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116112 - SERVICEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116120 - INSPEKSJONSINGENIØR (UNDERVANNS)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116130 - VERNEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116131 - AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116132 - PRODUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116142 - PROSJEKTINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116144 - KONTROLLINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116145 - DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116150 - RØRINGENIØR
 • 3116151 - PIPING INGENIØR
 • 3116152 - MUB INGENIØR
 • 3116153 - KOMPLETTERINGSINGENIØR
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 3116157 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116159 - BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT)
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116164 - INSTRUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116170 - PROSESSINGENIØR (METALLURGI)
 • 3119102 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119104 - BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119108 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119113 - PATENTINGENIØR
 • 3119118 - GRAFISK INGENIØR
 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3119124 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119127 - UTREDNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119128 - VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119130 - VERNEINGENIØR
 • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
 • 3119135 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ANNEN TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119137 - KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119140 - SENIOR KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119149 - AVDELINGSINGENIØR (AVFALLSDEPONI)
 • 3119150 - DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119152 - PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 3211101 - BIOINGENIØR
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 2144150 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 2142101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142110 - BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142113 - PRODUKSJONSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2143103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143106 - SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143112 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143122 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143125 - PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144115 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144118 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144120 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144133 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144134 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144138 - INGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144139 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144141 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144143 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144145 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144148 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144149 - SENIORINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144151 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144157 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144160 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2145102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145104 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145108 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2145109 - BERGVERKSINGENIØR, SIVIL
 • 2145114 - MARINTEKNOLOGIINGENIØR, SIVIL
 • 2145115 - MARININGENIØR, SIVIL
 • 2145116 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145119 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145121 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)

Sist kvalitetssikret den 15. mars 2022, av Rådgivende ingeniørers forening