Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

­Ingeniør

favoritt ikon

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

   

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida. 

Felles for ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Det er ulike retninger innen ingeniørfaget. Les mer om:

Du kan også velge spesialisering innen energi og miljø. Noen arbeidsoppgaver kan kombineres med dykking og utføres under vann. 

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
164 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 760 kr
64 670 kr
777 120 kr
776 040 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
65 380 kr
65 350 kr
784 560 kr
784 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 334 personer
414 personer
2 920 personer
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
66 690 kr
60 470 kr
67 580 kr
800 280 kr
725 640 kr
810 960 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
68 920 kr
61 530 kr
69 970 kr
827 040 kr
738 360 kr
839 640 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Privat
3 242 personer
412 personer
2 830 personer
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
67 830 kr
61 060 kr
68 810 kr
813 960 kr
732 720 kr
825 720 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
69 870 kr
62 080 kr
71 000 kr
838 440 kr
744 960 kr
852 000 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
177 personer
147 personer
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 150 kr
67 150 kr
805 800 kr
805 800 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 800 kr
67 860 kr
813 600 kr
814 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 065 personer
382 personer
2 683 personer
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
67 850 kr
60 700 kr
68 870 kr
814 200 kr
728 400 kr
826 440 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
61 760 kr
71 110 kr
839 280 kr
741 120 kr
853 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Statlig
280 personer
249 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
51 150 kr
50 100 kr
613 800 kr
601 200 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
52 030 kr
51 260 kr
624 360 kr
615 120 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
53 080 kr
52 500 kr
636 960 kr
630 000 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
56 770 kr
56 510 kr
681 240 kr
678 120 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
264 personer
234 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
51 360 kr
50 370 kr
616 320 kr
604 440 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
52 330 kr
51 570 kr
627 960 kr
618 840 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
53 500 kr
52 910 kr
642 000 kr
634 920 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
57 320 kr
57 060 kr
687 840 kr
684 720 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Alle sektorer
3 532 personer
448 personer
3 084 personer
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
66 620 kr
60 730 kr
67 480 kr
799 440 kr
728 760 kr
809 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
68 790 kr
61 760 kr
69 820 kr
825 480 kr
741 120 kr
837 840 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
541 personer
247 personer
294 personer
Ca 362 kr
Ca 329 kr
Ca 394 kr
58 700 kr
53 340 kr
63 870 kr
704 400 kr
640 080 kr
766 440 kr
Ca 362 kr
Ca 329 kr
Ca 394 kr
58 700 kr
53 340 kr
63 870 kr
704 400 kr
640 080 kr
766 440 kr
Ca 390 kr
Ca 361 kr
Ca 414 kr
63 130 kr
58 470 kr
67 050 kr
757 560 kr
701 640 kr
804 600 kr
Ca 390 kr
Ca 361 kr
Ca 414 kr
63 950 kr
59 020 kr
68 100 kr
767 400 kr
708 240 kr
817 200 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Privat
503 personer
212 personer
291 personer
Ca 391 kr
Ca 360 kr
Ca 414 kr
63 310 kr
58 400 kr
67 080 kr
759 720 kr
700 800 kr
804 960 kr
Ca 391 kr
Ca 360 kr
Ca 414 kr
63 310 kr
58 400 kr
67 080 kr
759 720 kr
700 800 kr
804 960 kr
Ca 414 kr
Ca 385 kr
Ca 435 kr
67 050 kr
62 450 kr
70 410 kr
804 600 kr
749 400 kr
844 920 kr
Ca 414 kr
Ca 385 kr
Ca 435 kr
67 930 kr
63 060 kr
71 480 kr
815 160 kr
756 720 kr
857 760 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Privat
428 personer
178 personer
250 personer
Ca 392 kr
Ca 363 kr
Ca 417 kr
63 470 kr
58 840 kr
67 520 kr
761 640 kr
706 080 kr
810 240 kr
Ca 392 kr
Ca 363 kr
Ca 417 kr
63 470 kr
58 840 kr
67 520 kr
761 640 kr
706 080 kr
810 240 kr
Ca 415 kr
Ca 387 kr
Ca 435 kr
67 210 kr
62 730 kr
70 390 kr
806 520 kr
752 760 kr
844 680 kr
Ca 415 kr
Ca 387 kr
Ca 435 kr
68 140 kr
63 370 kr
71 530 kr
817 680 kr
760 440 kr
858 360 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Statlig
119 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 610 kr
559 320 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 990 kr
563 880 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 880 kr
562 560 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
47 270 kr
567 240 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Alle sektorer
631 personer
293 personer
338 personer
Ca 363 kr
Ca 327 kr
Ca 394 kr
58 780 kr
52 960 kr
63 870 kr
705 360 kr
635 520 kr
766 440 kr
Ca 363 kr
Ca 327 kr
Ca 394 kr
58 780 kr
52 960 kr
63 870 kr
705 360 kr
635 520 kr
766 440 kr
Ca 389 kr
Ca 359 kr
Ca 415 kr
63 030 kr
58 140 kr
67 280 kr
756 360 kr
697 680 kr
807 360 kr
Ca 389 kr
Ca 359 kr
Ca 415 kr
63 810 kr
58 670 kr
68 270 kr
765 720 kr
704 040 kr
819 240 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
538 personer
265 personer
273 personer
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
75 510 kr
73 390 kr
77 940 kr
906 120 kr
880 680 kr
935 280 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
76 320 kr
73 650 kr
79 390 kr
915 840 kr
883 800 kr
952 680 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 807 personer
3 008 personer
8 799 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 340 kr
74 110 kr
82 470 kr
964 080 kr
889 320 kr
989 640 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
83 030 kr
75 690 kr
85 540 kr
996 360 kr
908 280 kr
1 026 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Privat
11 692 personer
3 094 personer
8 598 personer
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
81 220 kr
74 880 kr
83 480 kr
974 640 kr
898 560 kr
1 001 760 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
83 890 kr
76 390 kr
86 560 kr
1 006 680 kr
916 680 kr
1 038 720 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
510 personer
251 personer
259 personer
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
76 410 kr
73 930 kr
79 290 kr
916 920 kr
887 160 kr
951 480 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
77 250 kr
74 200 kr
80 790 kr
927 000 kr
890 400 kr
969 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 182 personer
2 843 personer
8 339 personer
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
81 370 kr
74 940 kr
83 550 kr
976 440 kr
899 280 kr
1 002 600 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
84 090 kr
76 530 kr
86 660 kr
1 009 080 kr
918 360 kr
1 039 920 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Statlig
614 personer
161 personer
453 personer
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
59 860 kr
59 740 kr
59 910 kr
718 320 kr
716 880 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
60 450 kr
59 920 kr
60 630 kr
725 400 kr
719 040 kr
727 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
62 880 kr
61 440 kr
63 380 kr
754 560 kr
737 280 kr
760 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
65 100 kr
62 910 kr
65 860 kr
781 200 kr
754 920 kr
790 320 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
593 personer
150 personer
443 personer
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
59 910 kr
59 630 kr
59 910 kr
718 920 kr
715 560 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
60 530 kr
59 840 kr
60 680 kr
726 360 kr
718 080 kr
728 160 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
62 860 kr
61 210 kr
63 410 kr
754 320 kr
734 520 kr
760 920 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
65 120 kr
62 750 kr
65 920 kr
781 440 kr
753 000 kr
791 040 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Alle sektorer
12 345 personer
3 273 personer
9 072 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 200 kr
74 070 kr
82 390 kr
962 400 kr
888 840 kr
988 680 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
82 840 kr
75 570 kr
85 430 kr
994 080 kr
906 840 kr
1 025 160 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 619 personer
267 personer
2 352 personer
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 420 kr
60 130 kr
61 570 kr
737 040 kr
721 560 kr
738 840 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 860 kr
60 350 kr
62 030 kr
742 320 kr
724 200 kr
744 360 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Privat
2 707 personer
290 personer
2 417 personer
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 340 kr
59 610 kr
61 550 kr
736 080 kr
715 320 kr
738 600 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 770 kr
59 830 kr
62 010 kr
741 240 kr
717 960 kr
744 120 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Privat
2 619 personer
267 personer
2 352 personer
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 420 kr
60 130 kr
61 570 kr
737 040 kr
721 560 kr
738 840 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 860 kr
60 350 kr
62 030 kr
742 320 kr
724 200 kr
744 360 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Alle sektorer
2 707 personer
290 personer
2 417 personer
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 340 kr
59 610 kr
61 550 kr
736 080 kr
715 320 kr
738 600 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 770 kr
59 830 kr
62 010 kr
741 240 kr
717 960 kr
744 120 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
770 personer
138 personer
632 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
50 430 kr
51 420 kr
50 200 kr
605 160 kr
617 040 kr
602 400 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
51 700 kr
52 340 kr
51 550 kr
620 400 kr
628 080 kr
618 600 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 872 personer
1 158 personer
10 714 personer
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 790 kr
52 910 kr
53 880 kr
645 480 kr
634 920 kr
646 560 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 940 kr
52 910 kr
54 080 kr
647 280 kr
634 920 kr
648 960 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
56 920 kr
57 380 kr
56 870 kr
683 040 kr
688 560 kr
682 440 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
59 830 kr
59 270 kr
59 900 kr
717 960 kr
711 240 kr
718 800 kr
Elektronikkingeniør
Privat
12 406 personer
1 266 personer
11 140 personer
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 690 kr
52 910 kr
53 810 kr
644 280 kr
634 920 kr
645 720 kr
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 780 kr
52 910 kr
53 960 kr
645 360 kr
634 920 kr
647 520 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
56 790 kr
57 110 kr
56 760 kr
681 480 kr
685 320 kr
681 120 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
59 630 kr
58 930 kr
59 710 kr
715 560 kr
707 160 kr
716 520 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
762 personer
138 personer
624 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
50 540 kr
51 420 kr
50 340 kr
606 480 kr
617 040 kr
604 080 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
51 820 kr
52 340 kr
51 700 kr
621 840 kr
628 080 kr
620 400 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
11 644 personer
1 128 personer
10 516 personer
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
53 950 kr
53 040 kr
54 080 kr
647 400 kr
636 480 kr
648 960 kr
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
54 080 kr
53 040 kr
54 250 kr
648 960 kr
636 480 kr
651 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
57 060 kr
57 600 kr
57 000 kr
684 720 kr
691 200 kr
684 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
59 960 kr
59 490 kr
60 010 kr
719 520 kr
713 880 kr
720 120 kr
Elektronikkingeniør
Statlig
171 personer
149 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 780 kr
49 310 kr
585 360 kr
591 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
51 740 kr
52 880 kr
620 880 kr
634 560 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
50 740 kr
50 920 kr
608 880 kr
611 040 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
55 030 kr
55 570 kr
660 360 kr
666 840 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Statlig
169 personer
147 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
48 800 kr
49 400 kr
585 600 kr
592 800 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
51 780 kr
52 990 kr
621 360 kr
635 880 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
50 890 kr
51 090 kr
610 680 kr
613 080 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
55 220 kr
55 790 kr
662 640 kr
669 480 kr
Elektronikkingeniør
Alle sektorer
12 642 personer
1 296 personer
11 346 personer
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 520 kr
52 770 kr
53 630 kr
642 240 kr
633 240 kr
643 560 kr
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 640 kr
52 770 kr
53 790 kr
643 680 kr
633 240 kr
645 480 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
56 650 kr
56 920 kr
56 620 kr
679 800 kr
683 040 kr
679 440 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
59 500 kr
58 730 kr
59 580 kr
714 000 kr
704 760 kr
714 960 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
280 personer
189 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
48 140 kr
46 990 kr
577 680 kr
563 880 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
49 060 kr
47 660 kr
588 720 kr
571 920 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 199 personer
938 personer
1 261 personer
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
57 520 kr
50 150 kr
63 000 kr
690 240 kr
601 800 kr
756 000 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
58 900 kr
51 040 kr
64 740 kr
706 800 kr
612 480 kr
776 880 kr
Kjemiingeniør
Privat
2 276 personer
989 personer
1 287 personer
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
58 180 kr
50 870 kr
63 660 kr
698 160 kr
610 440 kr
763 920 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
59 630 kr
51 830 kr
65 470 kr
715 560 kr
621 960 kr
785 640 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
254 personer
169 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
49 040 kr
47 870 kr
588 480 kr
574 440 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
50 050 kr
48 610 kr
600 600 kr
583 320 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 022 personer
820 personer
1 202 personer
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
58 940 kr
51 290 kr
64 150 kr
707 280 kr
615 480 kr
769 800 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
60 420 kr
52 290 kr
65 960 kr
725 040 kr
627 480 kr
791 520 kr
Kjemiingeniør
Statlig
178 personer
120 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 230 kr
40 620 kr
482 760 kr
487 440 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 330 kr
40 710 kr
483 960 kr
488 520 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
153 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 380 kr
484 560 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 490 kr
485 880 kr
Kjemiingeniør
Alle sektorer
2 479 personer
1 127 personer
1 352 personer
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 800 kr
49 770 kr
62 510 kr
681 600 kr
597 240 kr
750 120 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
58 140 kr
50 640 kr
64 240 kr
697 680 kr
607 680 kr
770 880 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
966 personer
209 personer
757 personer
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
54 810 kr
60 570 kr
711 240 kr
657 720 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
54 810 kr
62 030 kr
720 120 kr
657 720 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
63 980 kr
57 220 kr
65 720 kr
767 760 kr
686 640 kr
788 640 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
69 020 kr
59 220 kr
71 550 kr
828 240 kr
710 640 kr
858 600 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
10 780 personer
1 547 personer
9 233 personer
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 150 kr
57 780 kr
64 000 kr
757 800 kr
693 360 kr
768 000 kr
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 540 kr
57 780 kr
64 750 kr
762 480 kr
693 360 kr
777 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
69 480 kr
64 880 kr
70 250 kr
833 760 kr
778 560 kr
843 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
74 100 kr
66 670 kr
75 350 kr
889 200 kr
800 040 kr
904 200 kr
Petroleumingeniør
Privat
11 682 personer
1 738 personer
9 944 personer
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
62 880 kr
57 520 kr
63 860 kr
754 560 kr
690 240 kr
766 320 kr
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
63 310 kr
57 520 kr
64 660 kr
759 720 kr
690 240 kr
775 920 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
69 260 kr
64 400 kr
70 090 kr
831 120 kr
772 800 kr
841 080 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
73 930 kr
66 220 kr
75 250 kr
887 160 kr
794 640 kr
903 000 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
960 personer
206 personer
754 personer
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
55 040 kr
60 570 kr
711 240 kr
660 480 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
55 040 kr
62 030 kr
720 120 kr
660 480 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
64 070 kr
57 400 kr
65 770 kr
768 840 kr
688 800 kr
789 240 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
69 130 kr
59 410 kr
71 610 kr
829 560 kr
712 920 kr
859 320 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
10 722 personer
1 532 personer
9 190 personer
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 270 kr
57 910 kr
64 150 kr
759 240 kr
694 920 kr
769 800 kr
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 680 kr
57 910 kr
64 920 kr
764 160 kr
694 920 kr
779 040 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
69 600 kr
65 070 kr
70 360 kr
835 200 kr
780 840 kr
844 320 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
74 250 kr
66 880 kr
75 480 kr
891 000 kr
802 560 kr
905 760 kr
Petroleumingeniør
Alle sektorer
11 746 personer
1 756 personer
9 990 personer
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
62 710 kr
57 440 kr
63 720 kr
752 520 kr
689 280 kr
764 640 kr
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
63 120 kr
57 440 kr
64 490 kr
757 440 kr
689 280 kr
773 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
69 140 kr
64 210 kr
69 990 kr
829 680 kr
770 520 kr
839 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
73 790 kr
66 020 kr
75 130 kr
885 480 kr
792 240 kr
901 560 kr
Teknisk tegner
Deltid
Alle sektorer
397 personer
217 personer
180 personer
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
44 250 kr
44 370 kr
44 230 kr
531 000 kr
532 440 kr
530 760 kr
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
44 250 kr
44 370 kr
44 230 kr
531 000 kr
532 440 kr
530 760 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 280 kr
44 750 kr
44 310 kr
45 320 kr
537 000 kr
531 720 kr
543 840 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 280 kr
45 030 kr
44 610 kr
45 570 kr
540 360 kr
535 320 kr
546 840 kr
Teknisk tegner
Heltid
Alle sektorer
2 217 personer
747 personer
1 470 personer
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
45 830 kr
47 500 kr
563 280 kr
549 960 kr
570 000 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
45 830 kr
47 500 kr
563 280 kr
549 960 kr
570 000 kr
Ca 304 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
49 270 kr
47 420 kr
50 210 kr
591 240 kr
569 040 kr
602 520 kr
Ca 304 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
50 120 kr
47 910 kr
51 250 kr
601 440 kr
574 920 kr
615 000 kr
Teknisk tegner
Kommunal
263 personer
167 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 295 kr
47 230 kr
47 830 kr
566 760 kr
573 960 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 295 kr
47 230 kr
47 830 kr
566 760 kr
573 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 292 kr
46 290 kr
47 270 kr
555 480 kr
567 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 292 kr
46 480 kr
47 500 kr
557 760 kr
570 000 kr
Teknisk tegner
Heltid
Kommunal
225 personer
145 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 297 kr
47 230 kr
48 080 kr
566 760 kr
576 960 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 297 kr
47 230 kr
48 080 kr
566 760 kr
576 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
46 410 kr
47 580 kr
556 920 kr
570 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
46 620 kr
47 830 kr
559 440 kr
573 960 kr
Teknisk tegner
Privat
2 334 personer
862 personer
1 472 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 650 kr
45 610 kr
47 290 kr
559 800 kr
547 320 kr
567 480 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 650 kr
45 610 kr
47 290 kr
559 800 kr
547 320 kr
567 480 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
49 140 kr
47 230 kr
50 210 kr
589 680 kr
566 760 kr
602 520 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
50 010 kr
47 730 kr
51 280 kr
600 120 kr
572 760 kr
615 360 kr
Teknisk tegner
Deltid
Privat
350 personer
200 personer
150 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
44 180 kr
44 060 kr
44 230 kr
530 160 kr
528 720 kr
530 760 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
44 180 kr
44 060 kr
44 230 kr
530 160 kr
528 720 kr
530 760 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 020 kr
44 240 kr
46 120 kr
540 240 kr
530 880 kr
553 440 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 330 kr
44 560 kr
46 420 kr
543 960 kr
534 720 kr
557 040 kr
Teknisk tegner
Heltid
Privat
1 984 personer
662 personer
1 322 personer
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 080 kr
47 420 kr
563 280 kr
552 960 kr
569 040 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 080 kr
47 420 kr
563 280 kr
552 960 kr
569 040 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 312 kr
49 620 kr
47 840 kr
50 510 kr
595 440 kr
574 080 kr
606 120 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 312 kr
50 550 kr
48 380 kr
51 640 kr
606 600 kr
580 560 kr
619 680 kr
Teknisk tegner
Alle sektorer
2 614 personer
964 personer
1 650 personer
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 292 kr
46 670 kr
45 540 kr
47 370 kr
560 040 kr
546 480 kr
568 440 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 292 kr
46 670 kr
45 540 kr
47 370 kr
560 040 kr
546 480 kr
568 440 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 308 kr
48 790 kr
46 910 kr
49 850 kr
585 480 kr
562 920 kr
598 200 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 308 kr
49 580 kr
47 370 kr
50 830 kr
594 960 kr
568 440 kr
609 960 kr
Ingeniør
Deltid
Alle sektorer
2 010 personer
639 personer
1 371 personer
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 000 kr
45 340 kr
46 600 kr
552 000 kr
544 080 kr
559 200 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 000 kr
45 340 kr
46 600 kr
552 000 kr
544 080 kr
559 200 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 316 kr
50 380 kr
48 590 kr
51 210 kr
604 560 kr
583 080 kr
614 520 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 316 kr
51 450 kr
48 840 kr
52 660 kr
617 400 kr
586 080 kr
631 920 kr
Ingeniør
Heltid
Alle sektorer
21 934 personer
3 944 personer
17 990 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 980 kr
50 000 kr
52 500 kr
623 760 kr
600 000 kr
630 000 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 980 kr
50 000 kr
52 650 kr
623 760 kr
600 000 kr
631 800 kr
Ca 340 kr
Ca 326 kr
Ca 342 kr
55 000 kr
52 870 kr
55 470 kr
660 000 kr
634 440 kr
665 640 kr
Ca 340 kr
Ca 326 kr
Ca 342 kr
57 440 kr
53 780 kr
58 240 kr
689 280 kr
645 360 kr
698 880 kr
Ingeniør
Kommunal
1 121 personer
365 personer
756 personer
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 980 kr
46 260 kr
47 330 kr
563 760 kr
555 120 kr
567 960 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 980 kr
46 260 kr
47 330 kr
563 760 kr
555 120 kr
567 960 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 299 kr
47 960 kr
46 970 kr
48 410 kr
575 520 kr
563 640 kr
580 920 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 299 kr
48 810 kr
47 300 kr
49 510 kr
585 720 kr
567 600 kr
594 120 kr
Ingeniør
Deltid
Kommunal
193 personer
114 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 276 kr
42 600 kr
44 750 kr
511 200 kr
537 000 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 276 kr
42 600 kr
44 750 kr
511 200 kr
537 000 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 283 kr
44 410 kr
45 880 kr
532 920 kr
550 560 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 283 kr
44 720 kr
46 380 kr
536 640 kr
556 560 kr
Ingeniør
Heltid
Kommunal
928 personer
286 personer
642 personer
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 280 kr
46 670 kr
47 380 kr
567 360 kr
560 040 kr
568 560 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 280 kr
46 670 kr
47 380 kr
567 360 kr
560 040 kr
568 560 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 300 kr
48 290 kr
47 550 kr
48 620 kr
579 480 kr
570 600 kr
583 440 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 300 kr
49 200 kr
47 920 kr
49 770 kr
590 400 kr
575 040 kr
597 240 kr
Ingeniør
Privat
20 344 personer
3 508 personer
16 836 personer
Ca 328 kr
Ca 319 kr
Ca 330 kr
53 060 kr
51 670 kr
53 430 kr
636 720 kr
620 040 kr
641 160 kr
Ca 328 kr
Ca 319 kr
Ca 330 kr
53 060 kr
51 670 kr
53 500 kr
636 720 kr
620 040 kr
642 000 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 348 kr
56 060 kr
54 690 kr
56 340 kr
672 720 kr
656 280 kr
676 080 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 348 kr
58 580 kr
55 600 kr
59 190 kr
702 960 kr
667 200 kr
710 280 kr
Ingeniør
Deltid
Privat
1 604 personer
456 personer
1 148 personer
Ca 296 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 900 kr
47 500 kr
48 060 kr
574 800 kr
570 000 kr
576 720 kr
Ca 296 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 900 kr
47 500 kr
48 060 kr
574 800 kr
570 000 kr
576 720 kr
Ca 321 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
51 930 kr
51 060 kr
52 290 kr
623 160 kr
612 720 kr
627 480 kr
Ca 321 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
53 140 kr
51 330 kr
53 890 kr
637 680 kr
615 960 kr
646 680 kr
Ingeniør
Heltid
Privat
18 740 personer
3 052 personer
15 688 personer
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 331 kr
53 330 kr
52 000 kr
53 640 kr
639 960 kr
624 000 kr
643 680 kr
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 331 kr
53 330 kr
52 000 kr
53 750 kr
639 960 kr
624 000 kr
645 000 kr
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
56 270 kr
55 030 kr
56 520 kr
675 240 kr
660 360 kr
678 240 kr
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
58 860 kr
56 000 kr
59 420 kr
706 320 kr
672 000 kr
713 040 kr
Ingeniør
Statlig
2 479 personer
710 personer
1 769 personer
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 279 kr
44 240 kr
41 960 kr
45 160 kr
530 880 kr
503 520 kr
541 920 kr
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 279 kr
44 560 kr
41 960 kr
45 770 kr
534 720 kr
503 520 kr
549 240 kr
Ca 290 kr
Ca 272 kr
Ca 296 kr
46 920 kr
44 140 kr
47 990 kr
563 040 kr
529 680 kr
575 880 kr
Ca 290 kr
Ca 272 kr
Ca 296 kr
48 640 kr
44 910 kr
50 070 kr
583 680 kr
538 920 kr
600 840 kr
Ingeniør
Deltid
Statlig
213 personer
104 personer
109 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
40 420 kr
39 790 kr
40 830 kr
485 040 kr
477 480 kr
489 960 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
40 420 kr
39 790 kr
40 830 kr
485 040 kr
477 480 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 690 kr
40 340 kr
43 030 kr
500 280 kr
484 080 kr
516 360 kr
Ca 257 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
42 100 kr
40 580 kr
43 610 kr
505 200 kr
486 960 kr
523 320 kr
Ingeniør
Heltid
Statlig
2 266 personer
606 personer
1 660 personer
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 530 kr
42 200 kr
45 330 kr
534 360 kr
506 400 kr
543 960 kr
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 900 kr
42 200 kr
46 000 kr
538 800 kr
506 400 kr
552 000 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
47 190 kr
44 510 kr
48 160 kr
566 280 kr
534 120 kr
577 920 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
48 970 kr
45 330 kr
50 300 kr
587 640 kr
543 960 kr
603 600 kr
Ingeniør
Alle sektorer
23 944 personer
4 583 personer
19 361 personer
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 323 kr
51 670 kr
49 540 kr
52 290 kr
620 040 kr
594 480 kr
627 480 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 323 kr
51 670 kr
49 540 kr
52 410 kr
620 040 kr
594 480 kr
628 920 kr
Ca 338 kr
Ca 324 kr
Ca 341 kr
54 760 kr
52 490 kr
55 280 kr
657 120 kr
629 880 kr
663 360 kr
Ca 338 kr
Ca 324 kr
Ca 341 kr
57 130 kr
53 340 kr
57 990 kr
685 560 kr
640 080 kr
695 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold