Image
Tavlemontør i arbeid på elektrotavle.

Yrkesbeskrivelse

Tavlemontør

Tavlemontøren bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektrotavler.

En tavlemontør er en elektrofagarbeider som jobber med produksjon, reparasjon og vedlikehold av elektrotavler for energidistribusjon, automatisering og maskinanlegg.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner. Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tavlemontør er:

  • planlegging og vurdering av arbeidet, arbeidsmetoder, teknisk løsning og utførelse
  • bygging, montering og kontroll av elektrotavler
  • testing av tavlens funksjoner og gjennomføring av sluttkontroll
  • feilsøking og feilretting
  • service, reparasjon, vedlikehold, utvidelser og ombygging i eksisterende tavler

Som tavlemontør bruker du både avanserte verktøy og maskiner, og digitale, elektroniske og programmerbare instrumenter i arbeidet. Du må holde deg løpende oppdatert på kunnskap innen digitaliseringsutvikling og endringer i regelverk og markedskrav.

Hvor jobber tavlemontører ?

Tavlemontører jobber i bedrifter som produserer elektrotavler. Dette kan være både offentlige og private virksomheter. De fleste tavlemontører arbeider i verksted hos tavleprodusenter, mens andre jobber i automasjons- og industribedrifter, i installasjonsbedrifter eller hos maskinbyggere.

Personlige egenskaper

Som tavlemontør må du ha praktiske ferdigheter og være nøyaktig. Kreativitet, helhetsforståelse og evne til å se løsninger er viktig. Du må jobbe godt selvstendig, men også være flink til å samarbeide med kolleger og kunder. Ansvarlighet og fokus på regelverk og sikkerhet er svært viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i tavlemontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber tavlemontørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 455130 - Tavlemontørfaget, Vg3

Bedrifter

Tavlemontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
  • 7243102 - TAVLEMONTØR

Sist kvalitetssikret den 08. april 2019, av Norsk Eltavleforening, EL og IT Forbundet