Gjennomgått i samarbeid med Norsk Eltavleforening, EL og IT Forbundet 08. april 2019

Tavlemontør

Tavlemontøren bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektrotavler.

Arbeidsoppgaver

En tavlemontør er en elektrofagarbeider som jobber med produksjon, reparasjon og vedlikehold av elektrotavler for energidistribusjon, automatisering og maskinanlegg.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner. Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tavlemontør er:

  • planlegging og vurdering av arbeidet, arbeidsmetoder, teknisk løsning og utførelse
  • bygging, montering og kontroll av elektrotavler
  • testing av tavlens funksjoner og gjennomføring av sluttkontroll
  • feilsøking og feilretting
  • service, reparasjon, vedlikehold, utvidelser og ombygging i eksisterende tavler

Som tavlemontør bruker du både avanserte verktøy og maskiner, og digitale, elektroniske og programmerbare instrumenter i arbeidet. Du må holde deg løpende oppdatert på kunnskap innen digitaliseringsutvikling og endringer i regelverk og markedskrav.

Hvor jobber tavlemontører?

Tavlemontører jobber i bedrifter som produserer elektrotavler. Dette kan være både offentlige og private virksomheter. De fleste tavlemontører arbeider i verksted hos tavleprodusenter, mens andre jobber i automasjons- og industribedrifter, i installasjonsbedrifter eller hos maskinbyggere.

Hvordan er det å jobbe som tavlemontør?

Intervjuer

En ung mann ser i kameraet og har et mildt smil om munnen. Han har mørkt, kort hår som ligger løst bakover, mørke øyne og har på seg en mørk T-skjorte med hvite striper.

Tavlemontør

Jon Erik Kristiansen

– Jeg liker godt forutsigbarheten, det at jeg vet hva jeg skal i gang med neste dag, sier Jon Erik.

Passer jeg til å bli tavlemontør?

Som tavlemontør må du ha praktiske ferdigheter og være nøyaktig. Kreativitet, helhetsforståelse og evne til å se løsninger er viktig. Du må jobbe godt selvstendig, men også være flink til å samarbeide med kolleger og kunder. Ansvarlighet og fokus på regelverk og sikkerhet er svært viktig.

Hva tjener tavlemontører?

Hvordan utdanner du deg til tavlemontør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i tavlemontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber tavlemontørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455130 - Tavlemontørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber tavlemontører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tavlemontører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
  • 7243102 - TAVLEMONTØR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeider

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.