Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.

Arbeidsoppgaver

En arbeidsleder har ansvaret for byggeprosjekters drift og produksjon fra start til slutt. Dette innebærer å ha oversikt over prosjektets budsjett og ressursbruk, overholde tidsfrister og påse at prosjektet har god standard og kvalitet. Arbeidsleder er også den som rapporterer hvordan det går med prosjektet til arbeidsgiver eller eier og sørger for god kommunikasjon mellom kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arbeidsleder innen bygg og anlegg:

 • Bestilling av materialer og mottakskontroll
 • Koordinering og oppfølgning av underentreprenører
 • Dokumentere kvalitet
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Oppfølging av kontrakt- og endringsarbeider
 • Overvåke og rapportere fremdrift, budsjett og kostnader

Hvor jobber arbeidsledere innen bygg og anlegg?

Arbeidsledere innen bygg og anlegg kan være ansatt hos ulike entreprenører innen bygg og anlegg, eller hos offentlige instanser som plan – og bygningsavdelingen i en kommune.

Viktige egenskaper

Da jobben innebærer en lederrolle, og mye kontakt med kunder, samarbeidspartnere og leverandører bør du være god på å kommunisere, forklare og samarbeide. Struktur og evne til å holde oversikt over flere ulike prosesser på samme tid kommer godt med. En arbeidsleder må også være nøyaktig og klare å jobbe målrettet over lang tid med samme prosjekt.

Lønn

Arbeidsmarked

Bedrifter med arbeidsledere innen bygg og anlegg

 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 7125115 - ARBEIDSLEDER (BYGG)
 • 7126109 - FORMANN (BYGG OG ANLEGG)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.