Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.

Arbeidsoppgaver

En arbeidsleder innen bygg og anlegg, også kjent som en byggeleder eller anleggsleder, har en viktig rolle i å organisere og overvåke byggeprosjekter for å sikre at de blir gjennomført effektivt, innenfor budsjettet og i samsvar med alle nødvendige regler og forskrifter.

Arbeidslederens oppgaver innebærer å ha oversikt over prosjektets budsjett og ressursbruk, overholde tidsfrister og påse at prosjektet har god standard og kvalitet. Arbeidsleder er også den som rapporterer hvordan det går med prosjektet til arbeidsgiver eller eier og sørger for god kommunikasjon mellom kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arbeidsleder innen bygg og anlegg:

 • prosjektledelse
 • bestilling av materialer og mottakskontroll
 • koordinering og oppfølgning av underentreprenører
 • dokumentere kvalitet
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • oppfølging av kontrakt- og endringsarbeider
 • overvåke og rapportere fremdrift, budsjett og kostnader

Arbeidslederen må ha god teknisk kompetanse for å kunne gjøre gode faglige vurderinger og takle utfordringer som kan oppstå underveis i et prosjekt.

Hvor jobber arbeidsledere innen bygg og anlegg?

Arbeidsledere innen bygg og anlegg kan være ansatt hos ulike entreprenører innen bygg og anlegg, eller hos offentlige instanser som plan – og bygningsavdelingen i en kommune.

Hvordan er det å jobbe som arbeidsleder bygg og anlegg?

Intervjuer

Mann med skjegg i gul arbeidsuniform

Arbeidsleder i bygg og anleggsbransjen

Christer Stavnem

– Det gøyeste er jo å se at de tingene du har planlagt fungerer, forteller Christer.

Viktige egenskaper for en arbeidsleder bygg og anlegg

Da jobben innebærer en lederrolle, og mye kontakt med kunder, samarbeidspartnere og leverandører bør du være god på å kommunisere, forklare og samarbeide. Struktur og evne til å holde oversikt over flere ulike prosesser på samme tid kommer godt med. En arbeidsleder må også være nøyaktig og klare å jobbe målrettet over lang tid med samme prosjekt.

 

Hva tjener arbeidsledere innen bygg og anlegg?

Hvordan utdanner du deg til arbeidsleder bygg og anlegg?

Bedrifter: Hvor jobber arbeidsledere innen bygg og anlegg?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arbeidsledere innen bygg og anlegg

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 7125115 - ARBEIDSLEDER (BYGG)
 • 7126109 - FORMANN (BYGG OG ANLEGG)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.