Kvalitetssikret av Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Arbeidsoppgaver

Som arrangementsplanlegger har du ansvaret for arrangementer av ulik størrelse. Du kan for eksempel arrangere  konferanser, messer, bryllup eller konserter.

Du jobber som leder av arrangementet og må planlegge, koordinere og gjennomføre arrangementet fra start til slutt. Det er også viktig å ha god dialog med alle involverte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arrangementsplanlegger:

 • planlegge arrangementet etter forespørsel fra kunde
 • utarbeide tilbud
 • gjennomføring av arrangementet etter bestilling fra kunde
 • markedsføre arrangementet og sende ut invitasjoner
 • bestille foredragsholdere, underholdning og lignende
 • forhandle frem avtaler, for eksempel med sponsorer
 • administrativt arbeid, som eksempelvis å sette opp budsjett, sende faktura og gjennomføre utbetalinger

Hvor jobber arrangementsplanleggere ?

Arrangementsplanleggere kan eksempelvis være ansatt innen reiseliv (herunder større hoteller), i eventbyråer, kultur og idrett. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Intervjuer

Arrangementsplanlegger

Hanna Von Bergen

Det er en mektig følelse å ha skapt et event, og det er gulroten min til å fortsette, sier arrangementplanlegger Hanna Von Bergen.

Viktige egenskaper

Som arrangementsplanlegger bør du være kreativ, og ha stor gjennomføringskraft. Du må være god til å planlegge, organisere og ha kontroll på mange ting samtidig. Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og yte god service.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arrangementsplanleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4113130 - MESSEPLANLEGGER
 • 4113129 - KONFERANSEPLANLEGGER
 • 4113128 - ARRANGEMENTSPLANLEGGER
 • 4113121 - KURSARRANGØR
 • 4113120 - KONFERANSEKONSULENT
 • 4113119 - KONFERANSEMEDARBEIDER
 • 4113118 - KONFERANSEARRANGØR
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 3349126 - KONFERANSESJEF (KURS, FAGKONFERANSER OL.)
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)

Andre yrker

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.

Relaterte lenker