Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin
Yrkesbeskrivelse

Arrangements­planlegger

favoritt ikon

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Som arrangementsplanlegger har du ansvaret for ulike arrangementer av ulik størrelse. For eksempel kan du arrangere fester, konferanser, folkemøter, seminarer, opplevelser og reiser, møter, debatter, messer, bryllup eller konserter.

Som arrangementsplanlegger jobber du med å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangementet fra start til slutt. Du jobber som leder av arrangementet og må ha god dialog med alle involverte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arrangementsplanlegger:

  • finne egnet sted for arrangementet
  • markedsføring av arrangementet og sende ut invitasjoner
  • ansvar for innkjøp av mat, drikke, utstyr og materialer
  • bestille foredragsholdere, underholdning og lignende
  • forhandle frem avtaler, for eksempel med sponsorer
  • sette opp timeplanen for arrangementet
  • evaluering av gjennomførte arrangementer
  • profilering og utvikling av egne tjenester
  • kundepleie og kundekontakt
  • administrativt arbeid, som eksempelvis å sette opp budsjett, sende faktura og gjennomføre utbetalinger

Som arrangementsplanlegger må du være forberedt på å jobbe på kveldstid og i helger. Du kan også spesialisere deg på én type arrangement, som for eksempel som festplanlegger eller bryllupsplanlegger. 

Yrket kan også kalles eventkonsulent eller eventkoordinator.

Denne yrkesbeskrivelsen er foreløpig ikke kvalitetssikret av en ekstern samarbeidspartner.

Hvor jobber arrangementsplanleggere?

Arrangementsplanleggere kan eksempelvis være ansatt i arrangementsbyråer eller på andre arbeidsplasser av en viss størrelse, som for eksempel hotell eller mediehus. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som arrangementsplanlegger bør du være kreativ, arbeidsom og ha stor gjennomføringskraft. Du må være god til å planlegge, organisere og ha kontroll på mange ting samtidig. Du bør også være fleksibel, være god til å skape tillit og være flink til å få kontakt med folk. 

Utdanning

Det er ingen spesielle krav til utdanning for å være arrangementsplanlegger. Det finnes utdanninger innen feltet, og andre relevante utdanninger kan for eksempel være markedsføring, kommunikasjon, reiseliv, salg eller organisasjon og ledelse. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Alle sektorer
637 personer
309 personer
328 personer
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 410 kr
47 250 kr
57 290 kr
628 920 kr
567 000 kr
687 480 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 700 kr
47 460 kr
57 650 kr
632 400 kr
569 520 kr
691 800 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Alle sektorer
263 personer
160 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
41 950 kr
41 410 kr
503 400 kr
496 920 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
42 330 kr
41 560 kr
507 960 kr
498 720 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Privat
575 personer
277 personer
298 personer
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 130 kr
47 570 kr
58 320 kr
637 560 kr
570 840 kr
699 840 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 380 kr
47 750 kr
58 640 kr
640 560 kr
573 000 kr
703 680 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Privat
245 personer
148 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 920 kr
41 330 kr
503 040 kr
495 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 500 kr
507 960 kr
498 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken