Image
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Som arrangementsplanlegger har du ansvaret for arrangementer av ulik størrelse. Du kan for eksempel arrangere  konferanser, messer, bryllup eller konserter.

Du jobber som leder av arrangementet og må planlegge, koordinere og gjennomføre arrangementet fra start til slutt. Det er også viktig å ha god dialog med alle involverte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arrangementsplanlegger:

 • planlegge arrangementet etter forespørsel fra kunde
 • utarbeide tilbud
 • gjennomføring av arrangementet etter bestilling fra kunde
 • markedsføre arrangementet og sende ut invitasjoner
 • bestille foredragsholdere, underholdning og lignende
 • forhandle frem avtaler, for eksempel med sponsorer
 • administrativt arbeid, som eksempelvis å sette opp budsjett, sende faktura og gjennomføre utbetalinger

Hvor jobber arrangementsplanleggere ?

Arrangementsplanleggere kan eksempelvis være ansatt innen reiseliv (herunder større hoteller), i eventbyråer, kultur og idrett. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som arrangementsplanlegger bør du være kreativ, og ha stor gjennomføringskraft. Du må være god til å planlegge, organisere og ha kontroll på mange ting samtidig. Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og yte god service.

Utdanning

Det er ingen spesielle krav til utdanning for å være arrangementsplanlegger. Det finnes utdanninger innen feltet, og andre relevante utdanninger kan for eksempel være markedsføring, kommunikasjon, reiseliv, salg eller organisasjon og ledelse. 

Bedrifter

Arrangementsplanlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4113128 - ARRANGEMENTSPLANLEGGER
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 4113129 - KONFERANSEPLANLEGGER
 • 4113130 - MESSEPLANLEGGER
 • 4113118 - KONFERANSEARRANGØR
 • 4113121 - KURSARRANGØR
 • 4113120 - KONFERANSEKONSULENT
 • 4113119 - KONFERANSEMEDARBEIDER
 • 3349126 - KONFERANSESJEF (KURS, FAGKONFERANSER OL.)

Sist kvalitetssikret den 14. februar 2022, av Faglig råd for salg, service og reiseliv