Image
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Som arrangementsplanlegger har du ansvaret for ulike arrangementer av ulik størrelse. For eksempel kan du arrangere fester, konferanser, folkemøter, seminarer, opplevelser og reiser, møter, debatter, messer, bryllup eller konserter.

Som arrangementsplanlegger jobber du med å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangementet fra start til slutt. Du jobber som leder av arrangementet og må ha god dialog med alle involverte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arrangementsplanlegger:

 • finne egnet sted for arrangementet
 • markedsføring av arrangementet og sende ut invitasjoner
 • ansvar for innkjøp av mat, drikke, utstyr og materialer
 • bestille foredragsholdere, underholdning og lignende
 • forhandle frem avtaler, for eksempel med sponsorer
 • sette opp timeplanen for arrangementet
 • evaluering av gjennomførte arrangementer
 • profilering og utvikling av egne tjenester
 • kundepleie og kundekontakt
 • administrativt arbeid, som eksempelvis å sette opp budsjett, sende faktura og gjennomføre utbetalinger

Som arrangementsplanlegger må du være forberedt på å jobbe på kveldstid og i helger. Du kan også spesialisere deg på én type arrangement, som for eksempel som festplanlegger eller bryllupsplanlegger. 

Yrket kan også kalles eventkonsulent eller eventkoordinator.

Denne yrkesbeskrivelsen er foreløpig ikke kvalitetssikret av en ekstern samarbeidspartner.

Hvor jobber arrangementsplanleggere ?

Arrangementsplanleggere kan eksempelvis være ansatt i arrangementsbyråer eller på andre arbeidsplasser av en viss størrelse, som for eksempel hotell eller mediehus. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som arrangementsplanlegger bør du være kreativ, arbeidsom og ha stor gjennomføringskraft. Du må være god til å planlegge, organisere og ha kontroll på mange ting samtidig. Du bør også være fleksibel, være god til å skape tillit og være flink til å få kontakt med folk. 

Utdanning

Det er ingen spesielle krav til utdanning for å være arrangementsplanlegger. Det finnes utdanninger innen feltet, og andre relevante utdanninger kan for eksempel være markedsføring, kommunikasjon, reiseliv, salg eller organisasjon og ledelse. 

Bedrifter

Arrangementsplanlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4113128 - ARRANGEMENTSPLANLEGGER
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 4113129 - KONFERANSEPLANLEGGER
 • 4113130 - MESSEPLANLEGGER
 • 4113118 - KONFERANSEARRANGØR
 • 4113121 - KURSARRANGØR

Sist kvalitetsikret den 22. november 2017, av