Industridesignaren i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Industri­designer

favoritt ikon

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

En industridesigner jobber tverrfaglig og vurderer både form, estetikk og bruksvennlighet i utviklingen av produkter og tjenester. 

Industridesigneren finner løsninger som ivaretar produktets design, funksjonalitet, kvalitet og trygghet i bruk. Produktet, eller tjenesten, kan være lagd for industrien eller for det offentlige.

Det er viktig for en industridesigner å ha kunnskap om trender og kulturer i det markedet produktene er tiltenkt. Du må også ha kjennskap til ulike aktører som er relatert til produktet du jobber med, og ha kunnskap om dem som skal bruke produktet. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner der de følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. 

Vanlige arbeidsoppgaver for industridesigneren kan være:

  • observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
  • tegne og visualisere produkter
  • lage modeller og prototyper
  • presentere ulike løsninger for sine kunder
  • selge inn løsninger og produkter

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, kommunikasjon og trender.

Du har også kunnskap om forholdet mellom materialvalg, produksjonsmetoder og miljø, og har evne til å sette deg inn i ulike menneskers forutsetninger (brukerorientering). Grunnleggende kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er en fordel. Formgivning og visuell kommunikasjon kombineres med teknologi for å møte folks behov effektivt og attraktivt.

Som industridesigner kan du spesialisere deg innenfor mange retninger. Eksempler på dette er produktdesign (biler, båter, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (apper og websider) og tjenestedesign. Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste årene, for eksempel i helse- og velferdssektoren hvor industridesigneren bidrar med å forbedre opplevelser for både pasienter, leger, sykepleiere og pårørende. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, markedsføringskonsulenter og økonomikonsulenter.

Hvor jobber industridesignere?

Industridesigneren kan jobbe innen en rekke retninger innen industridesign. Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Industridesigneren er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideer. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designere jobber stort sett alltid i team. Gode evner innen visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheter er også viktig

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber industridesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- og klesdesignere
Heltid
Alle sektorer
572 personer
316 personer
256 personer
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 410 kr
43 480 kr
47 860 kr
544 920 kr
521 760 kr
574 320 kr
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 410 kr
43 480 kr
47 860 kr
544 920 kr
521 760 kr
574 320 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 760 kr
45 890 kr
50 080 kr
573 120 kr
550 680 kr
600 960 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
46 040 kr
50 440 kr
576 120 kr
552 480 kr
605 280 kr
Produkt- og klesdesignere
Heltid
Privat
571 personer
315 personer
256 personer
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 370 kr
43 400 kr
47 860 kr
544 440 kr
520 800 kr
574 320 kr
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 370 kr
43 400 kr
47 860 kr
544 440 kr
520 800 kr
574 320 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 710 kr
45 800 kr
50 080 kr
572 520 kr
549 600 kr
600 960 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 960 kr
45 950 kr
50 440 kr
575 520 kr
551 400 kr
605 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker