Industridesigner
Yrkesbeskrivelse

Industri­designer

favoritt ikon

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

En industridesigner jobber tverrfaglig og vurderer både form, estetikk og bruksvennlighet i utviklingen av produkter og tjenester. 

Industridesigneren finner løsninger som ivaretar produktets design, funksjonalitet, kvalitet og trygghet i bruk. Produktet, eller tjenesten, kan være lagd for industrien eller for det offentlige.

Det er viktig for en industridesigner å ha kunnskap om trender og kulturer i det markedet produktene er tiltenkt. Du må også ha kjennskap til ulike aktører som er relatert til produktet du jobber med, og ha kunnskap om dem som skal bruke produktet. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner der de følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. 

Vanlige arbeidsoppgaver for industridesigneren kan være:

  • observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
  • tegne og visualisere produkter
  • lage modeller og prototyper
  • presentere ulike løsninger for sine kunder
  • selge inn løsninger og produkter

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, kommunikasjon og trender.

Du har også kunnskap om forholdet mellom materialvalg, produksjonsmetoder og miljø, og har evne til å sette deg inn i ulike menneskers forutsetninger (brukerorientering). Grunnleggende kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er en fordel. Formgivning og visuell kommunikasjon kombineres med teknologi for å møte folks behov effektivt og attraktivt.

Som industridesigner kan du spesialisere deg innenfor mange retninger. Eksempler på dette er produktdesign (biler, båter, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (apper og websider) og tjenestedesign. Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste årene, for eksempel i helse- og velferdssektoren hvor industridesigneren bidrar med å forbedre opplevelser for både pasienter, leger, sykepleiere og pårørende. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, markedsføringskonsulenter og økonomikonsulenter.

Hvor jobber industridesignere?

Industridesigneren kan jobbe innen en rekke retninger innen industridesign. Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Industridesigneren er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideer. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designere jobber stort sett alltid i team. Gode evner innen visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheter er også viktig

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber industridesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
708 personer
397 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 980 kr
49 280 kr
55 430 kr
623 760 kr
591 360 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 260 kr
49 420 kr
55 890 kr
627 120 kr
593 040 kr
670 680 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
706 personer
395 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 990 kr
49 290 kr
55 430 kr
623 880 kr
591 480 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 270 kr
49 430 kr
55 890 kr
627 240 kr
593 160 kr
670 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbel­designer

Møbel­designeren designer møbler og interiør.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Kjole- og draktsyer

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.