Industridesigner
Yrkesbeskrivelse

Industri­designer

favoritt ikon

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

En industridesigner jobber tverrfaglig og vurderer både form, estetikk og bruksvennlighet i utviklingen av produkter og tjenester. 

Industridesigneren finner løsninger som ivaretar produktets design, funksjonalitet, kvalitet og trygghet i bruk. Produktet, eller tjenesten, kan være lagd for industrien eller for det offentlige.

Det er viktig for en industridesigner å ha kunnskap om trender og kulturer i det markedet produktene er tiltenkt. Du må også ha kjennskap til ulike aktører som er relatert til produktet du jobber med, og ha kunnskap om dem som skal bruke produktet. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner der de følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. 

Vanlige arbeidsoppgaver for industridesigneren kan være:

  • observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
  • tegne og visualisere produkter
  • lage modeller og prototyper
  • presentere ulike løsninger for sine kunder
  • selge inn løsninger og produkter

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, kommunikasjon og trender.

Du har også kunnskap om forholdet mellom materialvalg, produksjonsmetoder og miljø, og har evne til å sette deg inn i ulike menneskers forutsetninger (brukerorientering). Grunnleggende kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er en fordel. Formgivning og visuell kommunikasjon kombineres med teknologi for å møte folks behov effektivt og attraktivt.

Som industridesigner kan du spesialisere deg innenfor mange retninger. Eksempler på dette er produktdesign (biler, båter, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (apper og websider) og tjenestedesign. Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste årene, for eksempel i helse- og velferdssektoren hvor industridesigneren bidrar med å forbedre opplevelser for både pasienter, leger, sykepleiere og pårørende. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, markedsføringskonsulenter og økonomikonsulenter.

Hvor jobber industridesignere?

Industridesigneren kan jobbe innen en rekke retninger innen industridesign. Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Industridesigneren er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideer. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designere jobber stort sett alltid i team. Gode evner innen visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheter er også viktig

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber industridesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
640 personer
348 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 080 kr
48 170 kr
52 340 kr
600 960 kr
578 040 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 340 kr
48 300 kr
52 750 kr
604 080 kr
579 600 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Privat
714 personer
391 personer
323 personer
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 970 kr
48 110 kr
52 220 kr
599 640 kr
577 320 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
48 230 kr
52 610 kr
602 520 kr
578 760 kr
631 320 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
637 personer
345 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 120 kr
48 230 kr
52 340 kr
601 440 kr
578 760 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 380 kr
48 360 kr
52 750 kr
604 560 kr
580 320 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Alle sektorer
717 personer
394 personer
323 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
48 050 kr
52 220 kr
599 280 kr
576 600 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
48 170 kr
52 610 kr
602 160 kr
578 040 kr
631 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker