Kvalitetssikret av Grafill 29. januar 2021

Industridesigner

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver

Industridesignere lager produkter, tjenester og systemer for brukere i næringslivet og offentlig sektor. Produktet eller tjenesten skal dekke et behov, eller løse et problem hos brukeren. En industridesigner må derfor ha kunnskap om brukerens situasjon og behov.

Industridesignerens jobb er å finne løsninger som har god funksjon, møter eventuelle lovkrav, har god kvalitet og er trygg i bruk. I tillegg må industridesigneren tenke på miljømessige konsekvenser og møte kravene om resirkulering.

En industridesigner jobber ofte på oppdrag fra firmaer og organisasjoner der de må følge prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. Det er vanlig å jobbe i team med andre designere, ingeniører og markedsførere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industridesigner kan være:

 • Observere brukere og analysere brukeratferd
 • Kartlegge de ressursmessige og miljømessige påvirkningene ved et design
 • Benytte designmetodikk for å avdekke problemer og finne løsninger
 • Tegne og visualisere idéer
 • Lage enkle modeller og prototyper i plast, skum, metall, tekstil eller tre
 • Lage 3D modeller av produktet i et 3D tegneprogram   
 • Overføre 3D modellen til en 3D printer for å skrive ut deler til en prototyp i plast eller metall.
 • Presentere løsninger for kunder

Industridesignere kan spesialisere seg innenfor mange retninger, enten i løpet av studiet eller på et senere tidspunkt. Eksempler på spesialisering er produktdesign, transportdesign (biler, båter) emballasjedesign, møbeldesign, interiør- og lysdesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører og markedsføringskonsulenter.

Hvor jobber industridesignere?

Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.    

Intervjuer

Portrett av industridesigner Katrine Svela

Industridesigner

Katrine Svela

Katrine tenkte det måtte finnes en «drømmejobb» et sted. Senere studerte hun industridesign og fikk en jobb der hun kombinerer realfag og formgivningsfag

Viktige egenskaper

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, ressursbruk og miljø. Du er gjerne nysgjerrig på industrielle nyvinninger som 3D printing, robotisering og digitaliserte fremstillingsmetoder.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant industridesignutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 755214 - Master, teknologi, industriell design, femårig
 • 755210 - Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 716105 - Master of Arts, industrial design, 1½-årig
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 716103 - Sivilindustridesigner
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 616107 - Produktutvikling, ettårig påbygging

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industridesignere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2552109 - INDUSTRIDESIGNER
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å lede og koordinere produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Relaterte lenker