Image
Industridesigner
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Industridesigner

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Industridesignere utformer produkter, tjenester og systemer for næringslivet og offentlig sektor. I utviklingen av produkter og tjenester jobber industridesignere tverrfaglig med form, estetikk, funksjon og bruksvennlighet, og har evne til innlevelse i brukerens situasjon og behov.   

Industridesigneren finner løsninger som har god design og funksjonalitet, møter kravene for produksjon, har god kvalitet og er trygg i bruk. I tillegg må industridesigneren tenke på miljømessige konsekvenser og møte kravene om resirkulering. 

De jobber systematisk og benytter designmetodikk som verktøy for å skape de beste løsningene. Designmetodikk og designtenking er tatt i bruk av mange ulike profesjoner, som metoder for å løse komplekse oppgaver. Dette gir industridesigneren et godt grunnlag for samarbeid, og for å lede teamarbeid på tvers av profesjoner.   

Industridesigneren jobber ofte på oppdrag fra firmaer og organisasjoner der hun følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. Han jobber ofte i team med andre designere, ingeniører og de som er ansvarlige for markedsføring.

Vanlige arbeidsoppgaver for industridesigneren kan være:

 • Observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
 • Kartlegge og tenke gjennom de resursmessige og miljømessige sidene ved en problemstilling
 • Benytte designmetodikk for å avdekke de egentlige problemene og finne de beste løsningene
 • Tegne og visualisere idéer og forslag til løsninger
 • Lage enkle modeller og prototyper i plast, skum, metall, tekstil eller tre
 • Lage 3D modeller av produktet i et 3D tegneprogram   
 • Overføre 3D modellen til en 3D printer for å skrive ut deler til en prototyp i plast eller metall.
 • Presentere ulike løsninger for sine kunder
 • Argumentere for gode og bærekraftige løsninger

Industridesignere kan spesialisere seg innenfor mange retninger, enten i løpet av studiet eller på et senere tidspunkt. Eksempler på spesialisering er produktdesign, transportdesign (biler, båter) emballasjedesign, møbeldesign, interiør- og lysdesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører og markedsføringskonsulenter.

Hvor jobber industridesignere ?

Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.    

Personlige egenskaper

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, ressursbruk og miljø. Du er gjerne nysgjerrig på industrielle nyvinninger som 3D printing, robotisering og digitaliserte fremstillingsmetoder.

Utdanning

Hva jobber industridesignutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 716105 - Master of Arts, industrial design, 1½-årig
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 716103 - Sivilindustridesigner
 • 755214 - Master, teknologi, industriell design, femårig
 • 755210 - Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 616107 - Produktutvikling, ettårig påbygging
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig

Bedrifter

Industridesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552109 - INDUSTRIDESIGNER
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 29. januar 2021, av Grafill