Image
Personlig assistent hjelper med å sette på plass oppvasken
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Personlig assistent

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål. Du legger til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. 

Personer som trenger personlig assistent kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en personlig assistent:

  • følge brukeren på forskjellige aktiviteter, som kino, kafébesøk, turer og liknende
  • kjøre brukeren til og fra skole eller aktiviteter
  • hjelp med rullestol eller andre hjelpemidler
  • hjelpe til med praktiske oppgaver hjemme hos brukeren, for eksempel klesvask, oppvask og støvsuging
  • tilberedning av mat og hjelp ved måltider

Noen brukere trenger hjelp med av- og påkledning og personlig hygiene.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder.

Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. 

Mange personlige assistenter er ansatt i det offentlige helsevesenet, og da er det kommunen som er arbeidsleder og ikke brukerne du assisterer. 

Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet 

Personlige assistenter kan også jobbe som funksjonsassistenter i arbeidslivet. Da skal du bidra med praktisk hjelp på arbeidsplassen, slik at personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn kan være aktiv i arbeidslivet. Da kan du hjelpe til med gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer.

Hvor jobber personlige assistenter ?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Personlige egenskaper

Du må være omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Du må også være stabil, pålitelig, trygg på deg selv og ha gode samarbeidsevner.

Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Bedrifter

Personlig assistent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5133108 - PERSONLIG ASSISTENT (PRIVATHJEM)
  • 5139112 - PERSONLIG ASSISTENT (SYKE- OG HELSEVERNSINSTITUSJON)
  • 5136107 - STØTTEKONTAKT
  • 5149103 - FRITIDSASSISTENT
  • 5149109 - LEDSAGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 30. april 2021, av Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial