Gjennomgått i samarbeid med BPA-leverandøren AssisterMeg 21. august 2023

Personlig assistent

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Arbeidsoppgaver

Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål. Du legger til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. 

Personer som trenger personlig assistent kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en personlig assistent:

  • følge brukeren på forskjellige aktiviteter, som kino, kafébesøk, turer og liknende
  • kjøre brukeren til og fra skole eller aktiviteter
  • hjelp med rullestol eller andre hjelpemidler
  • hjelpe til med praktiske oppgaver hjemme hos brukeren, for eksempel klesvask, oppvask og støvsuging
  • tilberedning av mat og hjelp ved måltider

Noen brukere trenger hjelp med av- og påkledning og personlig hygiene.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder.

Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet 

Personlige assistenter kan også jobbe som funksjonsassistenter i arbeidslivet. Da skal du bidra med praktisk hjelp på arbeidsplassen, slik at personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn kan være aktiv i arbeidslivet. Da kan du hjelpe til med gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer.

Hvor jobber personlige assistenter?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Hvordan er det å jobbe som personlig assistent?

Intervjuer

En mann i svart genser. Han står inne foran et vindu. Utenfor er det trær..

Personlig assistent

Knut Olav Berglid

– Jeg får mestringsfølelse når jeg ser at jeg klarer å hjelpe brukeren til å leve det livet han fortjener og ønsker, sier Knut Olav.
Portrett av Susanna Pokolo

Personlig assistent

Susannah Pokolo

– Som personlig assistent skal du fungere som brukeren din sine hender og bein, sier Susannah Pokolo.

Viktige egenskaper for en personlig assistent

Du må være omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Du må også være stabil, pålitelig, trygg på deg selv og ha gode samarbeidsevner.

Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre. Det stilles også krav til plettfri vandel, som betyr at du må levere politiattest til arbeidsgiver. 

Hva tjener personlige assistenter?

Bedrifter: Hvor jobber personlige assistenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med personlige assistenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 5139112 - PERSONLIG ASSISTENT (SYKE- OG HELSEVERNSINSTITUSJON)
  • 5133108 - PERSONLIG ASSISTENT (PRIVATHJEM)
  • 5149109 - LEDSAGER
  • 5149103 - FRITIDSASSISTENT
  • 5136107 - STØTTEKONTAKT

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.