Personlig assistent hjelper med å sette på plass oppvasken
Yrkesbeskrivelse

Personlig assistent

favoritt ikon

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål. Du legger til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. 

Personer som trenger personlig assistent kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en personlig assistent:

  • følge brukeren på forskjellige aktiviteter, som kino, kafébesøk, turer og liknende
  • kjøre brukeren til og fra skole eller aktiviteter
  • hjelp med rullestol eller andre hjelpemidler
  • hjelpe til med praktiske oppgaver hjemme hos brukeren, for eksempel klesvask, oppvask og støvsuging
  • tilberedning av mat og hjelp ved måltider

Noen brukere trenger hjelp med av- og påkledning og personlig hygiene.

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder.

Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. 

Mange personlige assistenter er ansatt i det offentlige helsevesenet, og da er det kommunen som er arbeidsleder og ikke brukerne du assisterer. 

Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

 

 

 

Hvor jobber personlige assistenter?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Personlige egenskaper

Du må være omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Du må også være stabil, pålitelig, trygg på deg selv og ha gode samarbeidsevner.

Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personlig assistent
Deltid
Alle sektorer
631 personer
330 personer
301 personer
Ca 180 kr
Ca 181 kr
Ca 178 kr
29 150 kr
29 310 kr
28 760 kr
349 800 kr
351 720 kr
345 120 kr
Ca 180 kr
Ca 181 kr
Ca 178 kr
29 150 kr
29 310 kr
28 760 kr
349 800 kr
351 720 kr
345 120 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
31 780 kr
31 710 kr
31 850 kr
381 360 kr
380 520 kr
382 200 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
31 860 kr
31 810 kr
31 910 kr
382 320 kr
381 720 kr
382 920 kr
Personlig assistent
Heltid
Alle sektorer
505 personer
316 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 267 kr
42 050 kr
43 240 kr
504 600 kr
518 880 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 267 kr
42 050 kr
43 560 kr
504 600 kr
522 720 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 260 kr
40 260 kr
42 100 kr
483 120 kr
505 200 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 260 kr
41 510 kr
43 670 kr
498 120 kr
524 040 kr
Personlig assistent
Kommunal
183 personer
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 930 kr
335 160 kr
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 930 kr
335 160 kr
Ca 182 kr
Ca
Ca
29 500 kr
354 000 kr
Ca 182 kr
Ca
Ca
29 580 kr
354 960 kr
Personlig assistent
Deltid
Kommunal
175 personer
Ca 174 kr
Ca
Ca
28 220 kr
338 640 kr
Ca 174 kr
Ca
Ca
28 220 kr
338 640 kr
Ca 187 kr
Ca
Ca
30 350 kr
364 200 kr
Ca 187 kr
Ca
Ca
30 450 kr
365 400 kr
Personlig assistent
Privat
705 personer
359 personer
346 personer
Ca 188 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
30 530 kr
29 930 kr
31 960 kr
366 360 kr
359 160 kr
383 520 kr
Ca 188 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
30 530 kr
29 930 kr
31 960 kr
366 360 kr
359 160 kr
383 520 kr
Ca 214 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
34 630 kr
33 320 kr
35 940 kr
415 560 kr
399 840 kr
431 280 kr
Ca 214 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
34 700 kr
33 380 kr
36 020 kr
416 400 kr
400 560 kr
432 240 kr
Personlig assistent
Deltid
Privat
447 personer
231 personer
216 personer
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
29 270 kr
29 310 kr
29 220 kr
351 240 kr
351 720 kr
350 640 kr
Ca 181 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
29 270 kr
29 310 kr
29 220 kr
351 240 kr
351 720 kr
350 640 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 140 kr
31 900 kr
32 390 kr
385 680 kr
382 800 kr
388 680 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 210 kr
31 980 kr
32 450 kr
386 520 kr
383 760 kr
389 400 kr
Personlig assistent
Statlig
248 personer
187 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca 274 kr
44 700 kr
44 410 kr
536 400 kr
532 920 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca 274 kr
46 260 kr
46 330 kr
555 120 kr
555 960 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 277 kr
45 030 kr
44 940 kr
540 360 kr
539 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 277 kr
47 590 kr
47 570 kr
571 080 kr
570 840 kr
Personlig assistent
Heltid
Statlig
239 personer
184 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca 274 kr
44 700 kr
44 420 kr
536 400 kr
533 040 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca 274 kr
46 270 kr
46 350 kr
555 240 kr
556 200 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 277 kr
45 050 kr
44 950 kr
540 600 kr
539 400 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 277 kr
47 620 kr
47 580 kr
571 440 kr
570 960 kr
Personlig assistent
Alle sektorer
1 136 personer
519 personer
617 personer
Ca 231 kr
Ca 197 kr
Ca 255 kr
37 350 kr
31 900 kr
41 290 kr
448 200 kr
382 800 kr
495 480 kr
Ca 231 kr
Ca 197 kr
Ca 255 kr
37 350 kr
31 900 kr
41 290 kr
448 200 kr
382 800 kr
495 480 kr
Ca 232 kr
Ca 216 kr
Ca 243 kr
37 590 kr
35 070 kr
39 410 kr
451 080 kr
420 840 kr
472 920 kr
Ca 232 kr
Ca 216 kr
Ca 243 kr
38 470 kr
35 550 kr
40 580 kr
461 640 kr
426 600 kr
486 960 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Alle sektorer
14 451 personer
11 709 personer
2 742 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 450 kr
33 390 kr
33 720 kr
401 400 kr
400 680 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 690 kr
33 620 kr
34 000 kr
404 280 kr
403 440 kr
408 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Alle sektorer
1 556 personer
1 199 personer
357 personer
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 170 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 040 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 190 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 280 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 300 kr
34 010 kr
35 260 kr
411 600 kr
408 120 kr
423 120 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 770 kr
34 430 kr
35 870 kr
417 240 kr
413 160 kr
430 440 kr
Hjemmehjelper
Kommunal
9 681 personer
8 156 personer
1 525 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 590 kr
33 570 kr
33 710 kr
403 080 kr
402 840 kr
404 520 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 930 kr
33 880 kr
34 200 kr
407 160 kr
406 560 kr
410 400 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Kommunal
8 755 personer
7 403 personer
1 352 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 450 kr
33 460 kr
33 350 kr
401 400 kr
401 520 kr
400 200 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 750 kr
33 750 kr
33 750 kr
405 000 kr
405 000 kr
405 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Kommunal
926 personer
753 personer
173 personer
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 180 kr
34 020 kr
34 890 kr
410 160 kr
408 240 kr
418 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 660 kr
34 430 kr
35 660 kr
415 920 kr
413 160 kr
427 920 kr
Hjemmehjelper
Privat
6 326 personer
4 752 personer
1 574 personer
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 670 kr
33 400 kr
34 490 kr
404 040 kr
400 800 kr
413 880 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 880 kr
33 600 kr
34 730 kr
406 560 kr
403 200 kr
416 760 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Privat
5 696 personer
4 306 personer
1 390 personer
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 450 kr
33 240 kr
34 100 kr
401 400 kr
398 880 kr
409 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 590 kr
33 370 kr
34 260 kr
403 080 kr
400 440 kr
411 120 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Privat
630 personer
446 personer
184 personer
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 310 kr
34 000 kr
35 270 kr
411 720 kr
408 000 kr
423 240 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 370 kr
34 060 kr
35 320 kr
412 440 kr
408 720 kr
423 840 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 460 kr
34 000 kr
35 590 kr
413 520 kr
408 000 kr
427 080 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 910 kr
34 440 kr
36 050 kr
418 920 kr
413 280 kr
432 600 kr
Hjemmehjelper
Alle sektorer
16 007 personer
12 908 personer
3 099 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 620 kr
33 510 kr
34 100 kr
403 440 kr
402 120 kr
409 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 910 kr
33 780 kr
34 460 kr
406 920 kr
405 360 kr
413 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.