Yrkesbeskrivelse

Personlig assistent

favoritt ikon

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Som personlig assistent hjelper du utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemming og andre med dagligdagse gjøremål. Som personlig assistent legger du til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har.

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder. Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. At personer med funksjonsulikheter kan bidra og delta i yrkes- og samfunnsliv eller som foreldre, gir økt frihet og livskvalitet.

Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

En støttekontakt hjelper enkeltpersoner eller familier med å få en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på på sosiale aktiviteter, for eksempel kino, turer eller besøk. Som støttekontakt gir du andre assistanse, støtte og oppfølging etter avtale med kommunen. Oppdrag som støttekontakt utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier.

Personlige egenskaper

Du er omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Videre er du stabil, pålitelig, trygg på deg selv og har gode samarbeidsevner. Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Hvor jobber personlige assistenter?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt.

Opptakskrav
For å bli støttekontakt må du ha fylt 16 år, men det avhenger av alderen på den du skal være kontakt for.

Lønn

Lønnen varierer etter arbeidssted, utdanning og ansiennitet.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 935 personer

1 672 personer
263 personer

Ca 230 kr

Ca 230 kr
Ca 230 kr

36 700 kr

36 600 kr
37 100 kr

436 800 kr

435 600 kr
439 200 kr

Hjemmehjelpere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

578 personer

474 personer
104 personer

Ca 200 kr

Ca 200 kr

33 100 kr

33 000 kr

384 000 kr

381 600 kr
393 600 kr

Arbeidsliv

Velg fylke

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Det finnes informasjon om læreplasser for fylker markert med *

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Helsefagarbeider gir kvinnelig pasient noe å drikke.

Helse­fag­arbeider

Som helse­fag­arbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Pleiemedarbeider går sammen med eldre mann.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger kreative aktiviteter for ulike brukere.

Kiropraktor behandler kvinne som ligger på benk.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeut gir massasje

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Person får fotmassasje

Fot­terapeut

Fot­terapeutens behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Sykepleier gir intravenøs behandling til syk kvinne.

Sykepleier

Som sykepleier hjelper du mennesker med å holde seg friske, gir pleie, omsorg og stell til de som er syke, og gir råd om helse.

Barnesykepleier skjærer av gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

En radiograf sender en mann inn i en CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Kvinnelig farmasøyt i arbeid på et apotek i Bergen.

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.