Personlig assistent hjelper med å sette på plass oppvasken
Yrkesbeskrivelse

Personlig assistent

favoritt ikon

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål. Du legger til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. 

Personer som trenger personlig assistent kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en personlig assistent:

  • følge brukeren på forskjellige aktiviteter, som kino, kafébesøk, turer og liknende
  • kjøre brukeren til og fra skole eller aktiviteter
  • hjelp med rullestol eller andre hjelpemidler
  • hjelpe til med praktiske oppgaver hjemme hos brukeren, for eksempel klesvask, oppvask og støvsuging
  • tilberedning av mat og hjelp ved måltider

Noen brukere trenger hjelp med av- og påkledning og personlig hygiene.

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder.

Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. 

Mange personlige assistenter er ansatt i det offentlige helsevesenet, og da er det kommunen som er arbeidsleder og ikke brukerne du assisterer. 

Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

 

 

 

Hvor jobber personlige assistenter?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Personlige egenskaper

Du må være omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Du må også være stabil, pålitelig, trygg på deg selv og ha gode samarbeidsevner.

Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personlig assistent
Heltid
Alle sektorer
337 personer
210 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 690 kr
526 080 kr
536 280 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 870 kr
45 430 kr
526 440 kr
545 160 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 272 kr
42 690 kr
44 050 kr
512 280 kr
528 600 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 272 kr
44 200 kr
46 010 kr
530 400 kr
552 120 kr
Personlig assistent
Deltid
Alle sektorer
571 personer
299 personer
272 personer
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 830 kr
29 910 kr
29 600 kr
357 960 kr
358 920 kr
355 200 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 830 kr
29 910 kr
29 600 kr
357 960 kr
358 920 kr
355 200 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 202 kr
32 310 kr
31 880 kr
32 710 kr
387 720 kr
382 560 kr
392 520 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 202 kr
32 390 kr
31 950 kr
32 800 kr
388 680 kr
383 400 kr
393 600 kr
Personlig assistent
Deltid
Kommunal
136 personer
Ca 182 kr
Ca
Ca
29 520 kr
354 240 kr
Ca 182 kr
Ca
Ca
29 520 kr
354 240 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca
30 870 kr
370 440 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca
30 940 kr
371 280 kr
Personlig assistent
Deltid
Privat
423 personer
216 personer
207 personer
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
29 830 kr
29 830 kr
29 840 kr
357 960 kr
357 960 kr
358 080 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
29 830 kr
29 830 kr
29 840 kr
357 960 kr
357 960 kr
358 080 kr
Ca 200 kr
Ca 194 kr
Ca 205 kr
32 400 kr
31 410 kr
33 260 kr
388 800 kr
376 920 kr
399 120 kr
Ca 200 kr
Ca 194 kr
Ca 205 kr
32 470 kr
31 460 kr
33 350 kr
389 640 kr
377 520 kr
400 200 kr
Personlig assistent
Heltid
Statlig
176 personer
138 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 285 kr
46 340 kr
46 170 kr
556 080 kr
554 040 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 285 kr
48 350 kr
48 430 kr
580 200 kr
581 160 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
46 520 kr
46 430 kr
558 240 kr
557 160 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
49 350 kr
49 390 kr
592 200 kr
592 680 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Alle sektorer
1 636 personer
1 230 personer
406 personer
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
34 890 kr
34 630 kr
35 840 kr
418 680 kr
415 560 kr
430 080 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
34 890 kr
34 630 kr
35 840 kr
418 680 kr
415 560 kr
430 080 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 340 kr
35 110 kr
36 000 kr
424 080 kr
421 320 kr
432 000 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 810 kr
35 540 kr
36 590 kr
429 720 kr
426 480 kr
439 080 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Alle sektorer
15 376 personer
12 268 personer
3 108 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 210 kr
33 810 kr
33 780 kr
33 960 kr
405 720 kr
405 360 kr
407 520 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 210 kr
33 810 kr
33 780 kr
33 960 kr
405 720 kr
405 360 kr
407 520 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 330 kr
34 260 kr
34 610 kr
411 960 kr
411 120 kr
415 320 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 560 kr
34 470 kr
34 900 kr
414 720 kr
413 640 kr
418 800 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Kommunal
955 personer
760 personer
195 personer
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 380 kr
34 180 kr
35 430 kr
412 560 kr
410 160 kr
425 160 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 380 kr
34 180 kr
35 430 kr
412 560 kr
410 160 kr
425 160 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 040 kr
34 990 kr
35 230 kr
420 480 kr
419 880 kr
422 760 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 560 kr
35 450 kr
35 970 kr
426 720 kr
425 400 kr
431 640 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Kommunal
9 064 personer
7 523 personer
1 541 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 201 kr
33 760 kr
33 760 kr
32 620 kr
405 120 kr
405 120 kr
391 440 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 201 kr
33 760 kr
33 760 kr
32 620 kr
405 120 kr
405 120 kr
391 440 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
33 970 kr
34 050 kr
33 580 kr
407 640 kr
408 600 kr
402 960 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
34 270 kr
34 320 kr
34 020 kr
411 240 kr
411 840 kr
408 240 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Privat
681 personer
470 personer
211 personer
Ca 219 kr
Ca 217 kr
Ca 224 kr
35 510 kr
35 200 kr
36 210 kr
426 120 kr
422 400 kr
434 520 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
Ca 224 kr
35 550 kr
35 240 kr
36 230 kr
426 600 kr
422 880 kr
434 760 kr
Ca 221 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
35 730 kr
35 300 kr
36 680 kr
428 760 kr
423 600 kr
440 160 kr
Ca 221 kr
Ca 218 kr
Ca 226 kr
36 140 kr
35 700 kr
37 130 kr
433 680 kr
428 400 kr
445 560 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Privat
6 312 personer
4 745 personer
1 567 personer
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
34 260 kr
34 040 kr
35 070 kr
411 120 kr
408 480 kr
420 840 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
34 260 kr
34 040 kr
35 070 kr
411 120 kr
408 480 kr
420 840 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 220 kr
34 870 kr
34 610 kr
35 670 kr
418 440 kr
415 320 kr
428 040 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 220 kr
34 990 kr
34 710 kr
35 820 kr
419 880 kr
416 520 kr
429 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Kirurger

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Illustrasjonsbilde av en sosionom.

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.