Image
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin
Lenke
Maskot/NTB

Yrkesbeskrivelse

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider jobber med å gi ut bøker.

Som forlagsmedarbeider jobber du for å få publisert bøker. Det er mange forskjellige roller involvert i den prosessen, både de som jobber primært med forfatterne og selve teksten, de som jobber med markedsføringen og de som jobber med administrativt med de praktiske oppgavene som inngår i forlagsarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for forlagsmedarbeidere

 • vurdere kvaliteten på innsendte manuskript, eller bøker på andre språk
 • redigering av tekster, korrekturlesning og faktasjekking
 • hjelpe forfatteren med språk, struktur og andre mulige forbedringer til manuskriptet
 • lage markedsføringskampanjer, skrive pressemeldinger, oppdatere nettsider og planlegge og ogjennomføre fysiske eventer som presskonferanser og boksigneringer
 • kommunisere med forfattere, bokhandlere, bokanmeldere og journalister
 • administrative oppgaver som pakking av bøker, søknadsskriving, sekretæroppgaver, logisitikk, økonomi og salg

Arbeidsoppgavene vil variere etter størrelsen på forlaget du jobber hos, og hvilke typer bøker de publiserer.

 

Hvor jobber Forlagsmedarbeidere ?

Forlagsmedarbeidere jobber primært i bokforlag. Dette kan være forlag som spesialiserer seg på skjønnliteratur, sakprosa, eller akademiske bøker. 

Personlige egenskaper

Som forlagsmedarbeider bør du være nøyaktig, grundig og ha øye for detaljer. Du bør være interessert i litteratur og litteraturhistorie, samt kunne bedømme teksters svake og sterke sider.

Utdanning

Forlagsmedarbeider er ikke en beskyttet tittel og krever dermed ikke noe utdanning. Men det kan allikevel være lurt å studere noe innen språk, kultur eller litteratur.

Fagskolen for bokbransjen tilbyr  et eget fagskolestudium på dette fagfeltet.

Hva er de vanligste utdanningene for Forlagsmedarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Forlagsmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 2551102 - FORLAGSKONSULENT
 • 2551119 - FORLAGSMEDARBEIDER
 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 2551118 - KONSULENT (FORLAG)
 • 3491144 - REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG)

Andre yrker