Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.

Arbeidsoppgaver

Som forlagsmedarbeider jobber du for å få publisert bøker. Det er mange forskjellige roller involvert i den prosessen, både de som jobber med forfatterne og selve teksten, de som jobber med markedsføringen, og de som jobber administrativt med de praktiske oppgavene som inngår i forlagsarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for forlagsmedarbeidere kan være:

 • vurdere kvaliteten på innsendte manuskript, eller bøker på andre språk
 • redigering av tekster, korrekturlesning og faktasjekking
 • hjelpe forfatteren med språk, struktur og andre mulige forbedringer til manuskriptet
 • lage markedsføringskampanjer, skrive pressemeldinger, oppdatere nettsider og planlegge og gjennomføre fysiske eventer, som presskonferanser og boksigneringer
 • kommunisere med forfattere, bokhandlere, bokanmeldere og journalister
 • administrative oppgaver som pakking av bøker, søknadsskriving, sekretæroppgaver, logistiikk, økonomi og salg

Arbeidsoppgavene vil variere etter størrelsen på forlaget du jobber hos, og hvilke typer bøker de publiserer.

 

Hvor jobber Forlagsmedarbeidere?

Forlagsmedarbeidere jobber i hovedsak i bokforlag. Dette kan være forlag som spesialiserer seg på skjønnlitteratur, sakprosa, eller akademiske bøker. 

Viktige egenskaper

Som forlagsmedarbeider bør du være nøyaktig, grundig og ha øye for detaljer. Du bør være interessert i litteratur og litteraturhistorie, samt kunne bedømme teksters svake og sterke sider.

Lønn

Utdanning

Forlagsmedarbeider er ikke en beskyttet tittel og krever dermed ikke noe utdanning. Men det kan allikevel være lurt å studere noe innen språk, kultur eller litteratur.

Fagskolen for bokbransjen tilbyr et eget fagskolestudium på dette fagfeltet.

De som jobber som Forlagsmedarbeidere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Bedrifter med Forlagsmedarbeidere

 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 2551119 - FORLAGSMEDARBEIDER
 • 3491144 - REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 2551118 - KONSULENT (FORLAG)
 • 2551102 - FORLAGSKONSULENT
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 4114107 - KORREKTURLESER
 • 3491142 - BILDEKONSULENT (FORLAG)
 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 3431126 - DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3471130 - PRODUKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3471131 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (FORLAG)
 • 3471132 - PRODUKSJONSLEDER (FORLAG)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 2551110 - PRODUKSJONSSKRIBENT (FORLAG)
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 2551105 - FORLEGGER
 • 2551123 - MANUSKONSULENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg arbeider med den innholdsmessige oppbyggingen av en film- eller teaterproduksjon.