Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.

Arbeidsoppgaver

Som forlagsmedarbeider jobber du for å få publisert bøker. Det er mange forskjellige roller involvert i den prosessen, både de som jobber med forfatterne og selve teksten, de som jobber med markedsføringen, og de som jobber administrativt med de praktiske oppgavene som inngår i forlagsarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for forlagsmedarbeidere kan være:

 • vurdere kvaliteten på innsendte manuskript, eller bøker på andre språk
 • redigering av tekster, korrekturlesning og faktasjekking
 • hjelpe forfatteren med språk, struktur og andre mulige forbedringer til manuskriptet
 • lage markedsføringskampanjer, skrive pressemeldinger, oppdatere nettsider og planlegge og gjennomføre fysiske eventer, som presskonferanser og boksigneringer
 • kommunisere med forfattere, bokhandlere, bokanmeldere og journalister
 • administrative oppgaver som pakking av bøker, søknadsskriving, sekretæroppgaver, logistiikk, økonomi og salg

Arbeidsoppgavene vil variere etter størrelsen på forlaget du jobber hos, og hvilke typer bøker de publiserer.

 

Hvor jobber Forlagsmedarbeidere?

Forlagsmedarbeidere jobber i hovedsak i bokforlag. Dette kan være forlag som spesialiserer seg på skjønnlitteratur, sakprosa, eller akademiske bøker. 

Hvordan er det å jobbe som forlagsmedarbeider?

Viktige egenskaper for en forlagsmedarbeider

Som forlagsmedarbeider bør du være nøyaktig, grundig og ha øye for detaljer. Du bør være interessert i litteratur og litteraturhistorie, samt kunne bedømme teksters svake og sterke sider.

Hva tjener Forlagsmedarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til forlagsmedarbeider?

Forlagsmedarbeider er ikke en beskyttet tittel og krever dermed ikke noe utdanning. Men det kan allikevel være lurt å studere noe innen språk, kultur eller litteratur.

Fagskolen for bokbransjen tilbyr et eget fagskolestudium på dette fagfeltet.

Hvilke utdanninger er vanligst for Forlagsmedarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber Forlagsmedarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Forlagsmedarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 2551119 - FORLAGSMEDARBEIDER
 • 3491144 - REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 2551118 - KONSULENT (FORLAG)
 • 2551102 - FORLAGSKONSULENT
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 4114107 - KORREKTURLESER
 • 3491142 - BILDEKONSULENT (FORLAG)
 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 3431126 - DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3471130 - PRODUKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3471131 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (FORLAG)
 • 3471132 - PRODUKSJONSLEDER (FORLAG)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 2551110 - PRODUKSJONSSKRIBENT (FORLAG)
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 2551105 - FORLEGGER
 • 2551123 - MANUSKONSULENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.