Geograf foretar landmåling
Yrkesbeskrivelse

Geograf

favoritt ikon

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, som for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.

Som geograf har du mye kunnskap om både naturen og samfunnet. Det vil si at geografer kan jobbe med vanskelige problemstillinger som går på tvers av natur- og samfunnsfag. Innsamling av data og informasjon i forskningsfeltet, også kalt feltarbeid, er en viktig arbeidsmetode for geografer. 

Vi skiller mellom to typer geografer:

  • Naturgeografer jobber hovedsakelig med innsamling og bearbeiding/fortolkning av geografiske data, ved landmålinger eller ved kartproduksjon. Ofte jobber naturgeografer med vegetasjon og klima i ulike deler av verden. Som naturgeograf kan oppgaven din være å se på hvordan vann, vind og is endrer landskapet. 
  • Samfunnsgeografer har fokus på hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd. Som samfunnsgeografer ser du også på hvordan mennesket påvirker sine omgivelser.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en geograf:

  • studere miljøproblemer og klimaendringer
  • jobbe med byutvikling og landskapsendring
  • knytte det som skjer på lokalt plan, til endringer på nasjonalt og globalt plan
  • se på sammenhenger mellom bosted, yrke og inntekt
  • studere migrasjons- og flyttemønstre
  • se på sammenhenger og forskjeller mellom ulike steder i verden
  • kartlegge jordforholdene ved større utbygginger
  • framstille kart basert på for eksempel satellitt- eller flyfoto

Arbeidshverdagen kan variere mye avhengig av hvilken fordypning innenfor geografi du har.

Hvor jobber geografer?

Geografer kan arbeide både innen det offentlige og det private næringsliv. Geografer jobber i kommuner, fylkeskommuner og departementer. Geografer kan også jobbe i for eksempel Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA eller andre statlige etater. Mange geografer jobber også i skoleverket eller som forskere.

Personlige egenskaper

Som geograf må du være nysgjerrig og ha et helhetsperspektiv. Du bør være god til å sammenligne, og være analytisk anlagt. 

Utdanning

Du må ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber geografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Geologer og geofysikere
Deltid
Alle sektorer
218 personer
92 personer
126 personer
Ca 363 kr
Ca
Ca 354 kr
58 850 kr
57 310 kr
706 200 kr
687 720 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca 354 kr
58 850 kr
57 310 kr
706 200 kr
687 720 kr
Ca 439 kr
Ca 427 kr
Ca 448 kr
71 130 kr
69 120 kr
72 600 kr
853 560 kr
829 440 kr
871 200 kr
Ca 439 kr
Ca 427 kr
Ca 448 kr
72 230 kr
69 120 kr
74 300 kr
866 760 kr
829 440 kr
891 600 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Alle sektorer
2 363 personer
713 personer
1 650 personer
Ca 442 kr
Ca 404 kr
Ca 462 kr
71 590 kr
65 520 kr
74 830 kr
859 080 kr
786 240 kr
897 960 kr
Ca 442 kr
Ca 404 kr
Ca 462 kr
71 590 kr
65 520 kr
74 830 kr
859 080 kr
786 240 kr
897 960 kr
Ca 503 kr
Ca 465 kr
Ca 520 kr
81 560 kr
75 390 kr
84 220 kr
978 720 kr
904 680 kr
1 010 640 kr
Ca 503 kr
Ca 465 kr
Ca 520 kr
82 280 kr
75 950 kr
85 010 kr
987 360 kr
911 400 kr
1 020 120 kr
Geologer og geofysikere
Deltid
Privat
208 personer
90 personer
118 personer
Ca 368 kr
Ca
Ca 359 kr
59 610 kr
58 170 kr
715 320 kr
698 040 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca 359 kr
59 610 kr
58 170 kr
715 320 kr
698 040 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 454 kr
71 670 kr
69 260 kr
73 510 kr
860 040 kr
831 120 kr
882 120 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 454 kr
72 790 kr
69 260 kr
75 270 kr
873 480 kr
831 120 kr
903 240 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Privat
2 189 personer
650 personer
1 539 personer
Ca 463 kr
Ca 420 kr
Ca 482 kr
75 000 kr
68 000 kr
78 040 kr
900 000 kr
816 000 kr
936 480 kr
Ca 463 kr
Ca 420 kr
Ca 482 kr
75 000 kr
68 000 kr
78 040 kr
900 000 kr
816 000 kr
936 480 kr
Ca 516 kr
Ca 477 kr
Ca 532 kr
83 540 kr
77 350 kr
86 160 kr
1 002 480 kr
928 200 kr
1 033 920 kr
Ca 516 kr
Ca 477 kr
Ca 532 kr
84 300 kr
77 950 kr
86 980 kr
1 011 600 kr
935 400 kr
1 043 760 kr
Geologer og geofysikere
Heltid
Statlig
163 personer
60 personer
103 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 339 kr
53 630 kr
54 860 kr
643 560 kr
658 320 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 339 kr
53 630 kr
54 860 kr
643 560 kr
658 320 kr
Ca 353 kr
Ca 343 kr
Ca 358 kr
57 120 kr
55 540 kr
58 040 kr
685 440 kr
666 480 kr
696 480 kr
Ca 353 kr
Ca 343 kr
Ca 358 kr
57 350 kr
55 540 kr
58 340 kr
688 200 kr
666 480 kr
700 080 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Deltid
Alle sektorer
180 personer
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 680 kr
656 160 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 680 kr
656 160 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 230 kr
650 760 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 240 kr
650 880 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Heltid
Alle sektorer
699 personer
390 personer
309 personer
Ca 327 kr
Ca 314 kr
Ca 342 kr
52 940 kr
50 800 kr
55 380 kr
635 280 kr
609 600 kr
664 560 kr
Ca 327 kr
Ca 314 kr
Ca 342 kr
52 940 kr
50 800 kr
55 380 kr
635 280 kr
609 600 kr
664 560 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
Ca 360 kr
55 280 kr
52 850 kr
58 350 kr
663 360 kr
634 200 kr
700 200 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
Ca 360 kr
55 440 kr
52 940 kr
58 600 kr
665 280 kr
635 280 kr
703 200 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Deltid
Privat
148 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 520 kr
678 240 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 530 kr
678 360 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Heltid
Privat
607 personer
342 personer
265 personer
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
53 230 kr
50 790 kr
56 390 kr
638 760 kr
609 480 kr
676 680 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
53 230 kr
50 790 kr
56 390 kr
638 760 kr
609 480 kr
676 680 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 361 kr
55 440 kr
53 120 kr
58 430 kr
665 280 kr
637 440 kr
701 160 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 361 kr
55 530 kr
53 170 kr
58 560 kr
666 360 kr
638 040 kr
702 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold