Skoleleder står foran elever
Yrkesbeskrivelse

Rektor/skoleleder

favoritt ikon

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skoleledelsen. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

Som rektor jobber du med:

  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • personalledelse
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • lovgivning og elevers rettigheter 
  • foreldresamarbeid

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående har også rektor på åremål.

Assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere er en del av skoleledelsen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

Hvor jobber rektorer/skoleledere?

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Personlige egenskaper

Du må ha klare målsettinger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Skolelederen tilrettelegger strategier for å nå de målene som er satt, og evne til motivasjon og ledelse er nødvendig. Du må være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives. Arbeid som skoleleder innebærer stor grad av samarbeid og evne til å fungere i team er derfor også en forutsetning.

Utdanning

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Alle sektorer
1 414 personer
786 personer
628 personer
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 326 kr
52 280 kr
51 920 kr
52 860 kr
627 360 kr
623 040 kr
634 320 kr
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 326 kr
52 280 kr
51 920 kr
52 860 kr
627 360 kr
623 040 kr
634 320 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 337 kr
52 960 kr
51 710 kr
54 570 kr
635 520 kr
620 520 kr
654 840 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 337 kr
53 050 kr
51 750 kr
54 720 kr
636 600 kr
621 000 kr
656 640 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Alle sektorer
10 514 personer
5 586 personer
4 928 personer
Ca 342 kr
Ca 337 kr
Ca 349 kr
55 420 kr
54 670 kr
56 560 kr
665 040 kr
656 040 kr
678 720 kr
Ca 342 kr
Ca 337 kr
Ca 349 kr
55 420 kr
54 670 kr
56 560 kr
665 040 kr
656 040 kr
678 720 kr
Ca 348 kr
Ca 342 kr
Ca 355 kr
56 410 kr
55 410 kr
57 530 kr
676 920 kr
664 920 kr
690 360 kr
Ca 348 kr
Ca 342 kr
Ca 355 kr
56 570 kr
55 550 kr
57 720 kr
678 840 kr
666 600 kr
692 640 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Kommunal
898 personer
577 personer
321 personer
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca 330 kr
52 670 kr
52 580 kr
53 500 kr
632 040 kr
630 960 kr
642 000 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca 330 kr
52 670 kr
52 580 kr
53 500 kr
632 040 kr
630 960 kr
642 000 kr
Ca 328 kr
Ca 326 kr
Ca 333 kr
53 190 kr
52 820 kr
53 870 kr
638 280 kr
633 840 kr
646 440 kr
Ca 328 kr
Ca 326 kr
Ca 333 kr
53 300 kr
52 860 kr
54 110 kr
639 600 kr
634 320 kr
649 320 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Kommunal
6 933 personer
4 199 personer
2 734 personer
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
55 830 kr
54 840 kr
57 080 kr
669 960 kr
658 080 kr
684 960 kr
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
55 830 kr
54 840 kr
57 080 kr
669 960 kr
658 080 kr
684 960 kr
Ca 347 kr
Ca 342 kr
Ca 356 kr
56 260 kr
55 380 kr
57 620 kr
675 120 kr
664 560 kr
691 440 kr
Ca 347 kr
Ca 342 kr
Ca 356 kr
56 410 kr
55 510 kr
57 810 kr
676 920 kr
666 120 kr
693 720 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Privat
504 personer
204 personer
300 personer
Ca 299 kr
Ca 286 kr
Ca 309 kr
48 450 kr
46 290 kr
50 000 kr
581 400 kr
555 480 kr
600 000 kr
Ca 299 kr
Ca 286 kr
Ca 309 kr
48 450 kr
46 290 kr
50 000 kr
581 400 kr
555 480 kr
600 000 kr
Ca 322 kr
Ca 298 kr
Ca 339 kr
52 130 kr
48 300 kr
54 890 kr
625 560 kr
579 600 kr
658 680 kr
Ca 322 kr
Ca 298 kr
Ca 339 kr
52 180 kr
48 350 kr
54 940 kr
626 160 kr
580 200 kr
659 280 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Privat
2 682 personer
877 personer
1 805 personer
Ca 317 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 360 kr
50 420 kr
51 960 kr
616 320 kr
605 040 kr
623 520 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 360 kr
50 420 kr
51 960 kr
616 320 kr
605 040 kr
623 520 kr
Ca 334 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
54 170 kr
51 650 kr
55 390 kr
650 040 kr
619 800 kr
664 680 kr
Ca 334 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
54 290 kr
51 720 kr
55 530 kr
651 480 kr
620 640 kr
666 360 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Statlig
899 personer
510 personer
389 personer
Ca 368 kr
Ca 361 kr
Ca 384 kr
59 640 kr
58 540 kr
62 210 kr
715 680 kr
702 480 kr
746 520 kr
Ca 368 kr
Ca 361 kr
Ca 384 kr
59 640 kr
58 540 kr
62 210 kr
715 680 kr
702 480 kr
746 520 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 413 kr
64 190 kr
62 160 kr
66 850 kr
770 280 kr
745 920 kr
802 200 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 413 kr
64 580 kr
62 570 kr
67 220 kr
774 960 kr
750 840 kr
806 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold