Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 11. september 2023

Rektor/skoleleder

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

Arbeidsoppgaver

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. 

Rektor er en del av skoleledelsen som har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

På store skoler kan skoleledelsen bestå av assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere. På mindre skoler kan skoleledelsen bare være rektor, eventuelt en inspektør på deltid. 

Alle i skoleledelsen har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rektorer kan være:

 • pedagogisk ledelse, tilrettelegge for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt læringsmiljø for elevene
 • utvikle et godt skolemiljø og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen
 • lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid 
 • personalledelse
 • administrative oppgaver, for eksempel lage budsjetter og rapporter 
 • sørge for å følge relevant lovgivning, læreplaner og oppfylle elevers rettigheter 
 • foreldresamarbeid

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående skoler har også rektor på åremål.

Hvor jobber rektorer/skoleledere?

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Intervjuer

Kvinne står foran en fargerik vegg utendørs. Hun smiler til kameraet, og står med den ene hånden i lommen og den andre ned langs siden. Hun har lyst hår til like under ørene, og noen tatoveringer på armene. Hun har på seg en hvit T-skjorte og svart bukse med belte.

Rektor

Lena Hågensen

- Jeg har verdens beste yrke, og gleder meg til å gå på jobb hver dag! sier Lena.

Viktige egenskaper

Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå dem. Du må ha evne til å motivere og lede andre. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

Flere høgskoler og universiteter tilbyr også utdanningsledelse som fag.

 

Bedrifter som ansetter rektorer/skoleledere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rektorer/skoleledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1228131 - SKOLELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1319111 - REKTOR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228127 - SKOLESTYRER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228102 - REKTOR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228196 - REKTOR (FAGSKOLE)
 • 1227287 - ENHETSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1228194 - ASSISTERENDE REKTOR (OVER 9 ANSATTE)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.