Rektor i aulaen på skole.
Yrkesbeskrivelse

Rektor/skoleleder

favoritt ikon

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skoleledelsen. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

Som rektor jobber du med:

  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • personalledelse
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • lovgivning og elevers rettigheter 
  • foreldresamarbeid

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående skoler har også rektor på åremål.

Assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere er en del av skoleledelsen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

Hvor jobber rektorer/skoleledere?

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Personlige egenskaper

Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå dem. Du må ha evne til å motivere og lede andre. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skoleleder
Heltid
Alle sektorer
10 377 personer
5 717 personer
4 660 personer
Ca 364 kr
Ca 360 kr
Ca 370 kr
58 980 kr
58 330 kr
60 000 kr
707 760 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 364 kr
Ca 360 kr
Ca 370 kr
58 980 kr
58 330 kr
60 000 kr
707 760 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 378 kr
59 980 kr
58 910 kr
61 300 kr
719 760 kr
706 920 kr
735 600 kr
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 378 kr
60 170 kr
59 080 kr
61 510 kr
722 040 kr
708 960 kr
738 120 kr
Skoleleder
Deltid
Alle sektorer
1 262 personer
739 personer
523 personer
Ca 342 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
55 340 kr
55 000 kr
56 460 kr
664 080 kr
660 000 kr
677 520 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
55 340 kr
55 000 kr
56 460 kr
664 080 kr
660 000 kr
677 520 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 361 kr
56 960 kr
55 890 kr
58 550 kr
683 520 kr
670 680 kr
702 600 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 361 kr
57 010 kr
55 920 kr
58 640 kr
684 120 kr
671 040 kr
703 680 kr
Skoleleder
Heltid
Kommunal
7 045 personer
4 378 personer
2 667 personer
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
59 080 kr
58 330 kr
60 420 kr
708 960 kr
699 960 kr
725 040 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
59 080 kr
58 330 kr
60 420 kr
708 960 kr
699 960 kr
725 040 kr
Ca 368 kr
Ca 362 kr
Ca 377 kr
59 580 kr
58 690 kr
61 040 kr
714 960 kr
704 280 kr
732 480 kr
Ca 368 kr
Ca 362 kr
Ca 377 kr
59 750 kr
58 830 kr
61 260 kr
717 000 kr
705 960 kr
735 120 kr
Skoleleder
Deltid
Kommunal
849 personer
563 personer
286 personer
Ca 346 kr
Ca 343 kr
Ca 351 kr
56 000 kr
55 640 kr
56 800 kr
672 000 kr
667 680 kr
681 600 kr
Ca 346 kr
Ca 343 kr
Ca 351 kr
56 000 kr
55 640 kr
56 800 kr
672 000 kr
667 680 kr
681 600 kr
Ca 348 kr
Ca 345 kr
Ca 353 kr
56 320 kr
55 910 kr
57 140 kr
675 840 kr
670 920 kr
685 680 kr
Ca 348 kr
Ca 345 kr
Ca 353 kr
56 390 kr
55 950 kr
57 270 kr
676 680 kr
671 400 kr
687 240 kr
Skoleleder
Heltid
Privat
2 457 personer
830 personer
1 627 personer
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca 352 kr
55 900 kr
55 000 kr
57 000 kr
670 800 kr
660 000 kr
684 000 kr
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca 352 kr
55 900 kr
55 000 kr
57 000 kr
670 800 kr
660 000 kr
684 000 kr
Ca 358 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
58 010 kr
55 290 kr
59 390 kr
696 120 kr
663 480 kr
712 680 kr
Ca 358 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
58 130 kr
55 350 kr
59 540 kr
697 560 kr
664 200 kr
714 480 kr
Skoleleder
Deltid
Privat
404 personer
170 personer
234 personer
Ca 319 kr
Ca 313 kr
Ca 329 kr
51 670 kr
50 680 kr
53 330 kr
620 040 kr
608 160 kr
639 960 kr
Ca 319 kr
Ca 313 kr
Ca 329 kr
51 670 kr
50 680 kr
53 330 kr
620 040 kr
608 160 kr
639 960 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 372 kr
58 290 kr
55 870 kr
60 230 kr
699 480 kr
670 440 kr
722 760 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 372 kr
58 310 kr
55 870 kr
60 270 kr
699 720 kr
670 440 kr
723 240 kr
Skoleleder
Heltid
Statlig
875 personer
509 personer
366 personer
Ca 397 kr
Ca 393 kr
Ca 418 kr
64 250 kr
63 730 kr
67 750 kr
771 000 kr
764 760 kr
813 000 kr
Ca 397 kr
Ca 393 kr
Ca 418 kr
64 250 kr
63 730 kr
67 750 kr
771 000 kr
764 760 kr
813 000 kr
Ca 425 kr
Ca 412 kr
Ca 442 kr
68 810 kr
66 760 kr
71 650 kr
825 720 kr
801 120 kr
859 800 kr
Ca 425 kr
Ca 412 kr
Ca 442 kr
69 320 kr
67 300 kr
72 120 kr
831 840 kr
807 600 kr
865 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.