Image
Rektor i aulaen på skole.

Yrkesbeskrivelse

Rektor/skoleleder

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. 

Rektor er en del av skoleledelsen som har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

På store skoler kan skoleledelsen bestå av assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere. På mindre skoler kan skoleledelsen bare være rektor, eventuelt en inspektør på deltid. 

Alle i skoleledelsen har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rektorer kan være:

 • pedagogisk ledelse, tilrettelegge for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid med å skape godt læringsmiljø for elevene
 • utvikle et godt skolemiljø og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen
 • lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid 
 • personalledelse
 • administrative oppgaver, for eksempel lage budsjetter og rapporter 
 • sørge for å følge relevant lovgivning, læreplaner og oppfylle elevers rettigheter 
 • foreldresamarbeid

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående skoler har også rektor på åremål.

Hvor jobber rektorer/skoleledere ?

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Personlige egenskaper

Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå dem. Du må ha evne til å motivere og lede andre. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

Flere høgskoler og universiteter tilbyr også utdanningsledelse som fag.

 

Bedrifter

Rektor/skoleleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1228102 - REKTOR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228131 - SKOLELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228127 - SKOLESTYRER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1319111 - REKTOR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228190 - DEKAN

Sist kvalitetssikret den 22. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning