Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Service- og administrasjonsmedarbeider

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

 • besvare epost og telefoner
 • håndtere post
 • service, kundebehandling og brukerstøtte
 • enkel saksbehandling
 • økonomi- og regnskapsarbeid
 • prosjektarbeid
 • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
 • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er fagarbeidet, kontorarbeider, kontormedarbeider, administrasjonsmedarbeider, sekretær, advokatsekretær, administrasjonssekretær med mer. 

Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Bli med en service- og administrasjonsmedarbeider på jobb

Hvordan er det å jobbe som service- og administrasjonsmedarbeider?

Intervjuer

Portrett av Tale Renate Gundersen.

Kontor og administrasjonsmedarbeider

Tale Renate Gundersen

– Kollegaene mine kaller meg en kontorpotet og for meg er det en hederstittel, smiler Tale Renate Gundersen

Passer jeg til å bli service- og administrasjonsmedarbeider?

Som service- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Service- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig, og kunne arbeide selvstendig og systematisk. 

Hva tjener service- og administrasjonsmedarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til service- og administrasjonsmedarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i kontor- og resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for service- og administrasjonsmedarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig
 • 449902 - Service- og administrasjonsfaget, Vg3
 • 443201 - Kontor- og administrasjonsfaget, Vg3
 • 441106 - Økonomiske og administrative fag, VK II
 • 543105 - Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, halvårig
 • 543109 - Fagskoleutdanning, skoleadministrasjonssekretær, halvårig
 • 541118 - Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, halvårig
 • 549914 - Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig

Bedrifter: Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med service- og administrasjonsmedarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4212103 - KUNDEBEHANDLER (POST)
 • 4114139 - PERSONALASSISTENT (PERSONALKONTOR)
 • 4114138 - HR-ASSISTENT
 • 4114137 - FAGARBEIDER (KONTORFAG)
 • 4114136 - SPESIALARBEIDER (KONTORFAG)
 • 4114134 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (KONTORARBEID)
 • 4114133 - KONTRAKTBEHANDLER (KONTORARBEID)
 • 4114132 - GRUPPELEDER (KUNDESENTER)
 • 4114131 - KUNDEBEHANDLER (KUNDESENTER)
 • 4114130 - AKTIVITETSKOORDINATOR (KONTOR)
 • 4114129 - KUNDESERVICEMEDARBEIDER (KONTORARBEID)
 • 4114128 - ORDRESTILLER
 • 4114124 - FULLMEKTIG
 • 4114123 - ORDREASSISTENT
 • 4114122 - ORDREMEDARBEIDER
 • 4114121 - KONTORMANN
 • 4114120 - KONTORDAME
 • 4114119 - KONTORIST
 • 4114115 - ORDREMOTTAKER
 • 4114114 - KONTORASSISTENT
 • 4114113 - KONTORFULLMEKTIG
 • 4114110 - SENIORSEKRETÆR
 • 4114105 - KONTORMEDARBEIDER
 • 4114104 - ORDREFORDELER
 • 4114103 - ORDREBEHANDLER
 • 4114101 - KONTORMEDARBEIDER (TEKSTBEHANDLING)
 • 4112101 - DATAREGISTRERER
 • 3431133 - KONSULENT (KONTORARBEID)
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431129 - ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 3431126 - DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3431123 - KONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 3431106 - ADMINISTRASJONSKONSULENT
 • 3431101 - ADMINISTRASJONSSEKRETÆR
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 1231119 - KONTORLEDER

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.
Kirketjener i Elverhøy kirke

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Illustrasjonsbilde av kvinne utenfor kirke.

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.