Image
Slakter skjærer et kjøttstykke
Lenke
Stevenmayatt

Yrkesbeskrivelse

Slakter

Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding.

Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Avlivningen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.

Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en slakter:

 • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
 • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
 • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
 • uttak og behandling av biprodukter
 • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr

Moderne slaktere er underlagt strenge etiske og hygieniske krav, som du må ha kunnskap om. Du må også ha kunnskap om dyrenes naturlige instinkter og bevegelsesmønster, gode kunnskaper innen anatomi, samt ha godt håndlag. 

Siden slakteren benytter ulike håndverktøy og maskiner, er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS.

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Hvor jobber slaktere ?

Som slakter finnes jobbene i moderne, industrielle slakterier, men også i mobile slakterier eller gårdsslakterier knyttet til oppdrett og produksjon av for eksempel kjøttfe, rein og hjortedyr. Din kjøttfaglige kompetanse kan også brukes i andre deler av kjøtt- og matbransjen.

Personlige egenskaper

Som slakter må du være ansvarsbevisst og kunne arbeide raskt og nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i slakterfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber slakterutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 458114 - Slakterfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for slaktere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Slakter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7411111 - FAGARBEIDER (SLAKTER)
 • 7411113 - FORMANN (SLAKTER)
 • 7411105 - SLAKTER
 • 7411107 - SLAKTERIMEDARBEIDER
 • 7411109 - SLAKTERMESTER

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag