Image
Rullepresse på vaskeri
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Vaskerioperatør

Vaskerioperatøren jobber med industriell vask av tekstiler.

Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder. Kundene kan være industribedrifter, offshorevirksomheter, hoteller, restauranter, verksteder, sykehus og institusjoner.

Som vaskerioperatør jobber du i industrivaskeri med automasjon og stor bredde i produksjonsutstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for en vaskerioperatør:

 • sortere tekstilene
 • utføre maskinvask og etterbehandling
 • håndtere og bruke kjemikalier i tråd med regler og prosedyrer
 • vedlikehold av maskiner og utstyr
 • økonomisk og annet administrativt arbeid

Vaskerioperatører skal også bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte gjennom personlig hygiene og behandling av urene og rene tekstiler. Faget må ikke forveksles med tekstilrenser som har kompetanse på kjemisk rens av tekstiler.

Hvor jobber vaskerioperatører ?

Vaskerioperatøren jobber i industrivaskeri.

Personlige egenskaper

En vaskerioperatør bør være effektiv og selvstendig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Hva jobber tekstilrensutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 483301 - Tekstilrensfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)
 • 483303 - Vaskerifaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for vaskerioperatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vaskerioperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1229101 - AVDELINGSSJEF (VASKERI)
 • 1229102 - DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 8266120 - FORMANN (VASKERI)
 • 1318107 - LEDER (VASKERI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 8266104 - VASKERIARBEIDER
 • 1318106 - VASKERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 8266121 - VASKERIBETJENT
 • 8266119 - VASKERIMEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag