Idrettskonsulent i snølek.
Yrkesbeskrivelse

Idretts­konsulent

favoritt ikon

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgiver om idrett i offentlig eller privat sektor. En idrettskonsulent jobber med idrett på et administrativt og samfunnsvitenskapelig nivå.

Idrettskonsulenter gir veiledning innen alle områder som har med idrett å gjøre.

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive en idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoriteter
  • drive kursvirksomhet
  • administrative oppgaver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulenter har ofte bakgrunn som idrettstrenere.

Hvor jobber idrettskonsulenter?

En idrettskonsulent jobber ofte i en kommune, en fylkeskommune eller i andre deler av det offentlige. Idrettskonsulenten kan også jobbe i en idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med mennesker og være god til å samarbeide. Du bør være flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag fra videregående skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og ledelsesutdanning innen idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og videreutdanning
Norges idrettshøgskole tilbyr videreutdanning og kurs av forskjellig slag.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 430 personer
1 909 personer
521 personer
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
37 640 kr
37 520 kr
38 500 kr
451 680 kr
450 240 kr
462 000 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
37 640 kr
37 520 kr
38 500 kr
451 680 kr
450 240 kr
462 000 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
38 580 kr
38 070 kr
40 810 kr
462 960 kr
456 840 kr
489 720 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
38 650 kr
38 140 kr
40 920 kr
463 800 kr
457 680 kr
491 040 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 744 personer
4 105 personer
1 639 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
39 450 kr
41 980 kr
480 000 kr
473 400 kr
503 760 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
39 450 kr
41 980 kr
480 000 kr
473 400 kr
503 760 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
41 350 kr
40 290 kr
44 030 kr
496 200 kr
483 480 kr
528 360 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
41 710 kr
40 600 kr
44 510 kr
500 520 kr
487 200 kr
534 120 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Kommunal
5 703 personer
4 629 personer
1 074 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 252 kr
39 310 kr
39 030 kr
40 830 kr
471 720 kr
468 360 kr
489 960 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 252 kr
39 310 kr
39 030 kr
40 830 kr
471 720 kr
468 360 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 257 kr
39 930 kr
39 510 kr
41 700 kr
479 160 kr
474 120 kr
500 400 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 257 kr
40 180 kr
39 740 kr
42 050 kr
482 160 kr
476 880 kr
504 600 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 795 personer
1 541 personer
254 personer
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
37 700 kr
37 580 kr
39 200 kr
452 400 kr
450 960 kr
470 400 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
37 700 kr
37 580 kr
39 200 kr
452 400 kr
450 960 kr
470 400 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 249 kr
38 430 kr
38 180 kr
40 270 kr
461 160 kr
458 160 kr
483 240 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 249 kr
38 500 kr
38 240 kr
40 440 kr
462 000 kr
458 880 kr
485 280 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 908 personer
3 088 personer
820 personer
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
39 870 kr
39 500 kr
41 250 kr
478 440 kr
474 000 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
39 870 kr
39 500 kr
41 250 kr
478 440 kr
474 000 kr
495 000 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 259 kr
40 310 kr
39 880 kr
41 900 kr
483 720 kr
478 560 kr
502 800 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 259 kr
40 610 kr
40 150 kr
42 280 kr
487 320 kr
481 800 kr
507 360 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Privat
1 192 personer
515 personer
677 personer
Ca 257 kr
Ca 246 kr
Ca 265 kr
41 670 kr
39 880 kr
43 000 kr
500 040 kr
478 560 kr
516 000 kr
Ca 257 kr
Ca 246 kr
Ca 265 kr
41 670 kr
39 880 kr
43 000 kr
500 040 kr
478 560 kr
516 000 kr
Ca 272 kr
Ca 252 kr
Ca 286 kr
44 040 kr
40 880 kr
46 380 kr
528 480 kr
490 560 kr
556 560 kr
Ca 272 kr
Ca 252 kr
Ca 286 kr
44 380 kr
41 340 kr
46 630 kr
532 560 kr
496 080 kr
559 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Privat
364 personer
172 personer
192 personer
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 251 kr
38 570 kr
37 720 kr
40 590 kr
462 840 kr
452 640 kr
487 080 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 251 kr
38 570 kr
37 720 kr
40 590 kr
462 840 kr
452 640 kr
487 080 kr
Ca 256 kr
Ca 240 kr
Ca 271 kr
41 430 kr
38 870 kr
43 870 kr
497 160 kr
466 440 kr
526 440 kr
Ca 256 kr
Ca 240 kr
Ca 271 kr
41 560 kr
39 070 kr
43 930 kr
498 720 kr
468 840 kr
527 160 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Privat
828 personer
343 personer
485 personer
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
42 000 kr
40 410 kr
43 560 kr
504 000 kr
484 920 kr
522 720 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
42 000 kr
40 410 kr
43 560 kr
504 000 kr
484 920 kr
522 720 kr
Ca 275 kr
Ca 255 kr
Ca 289 kr
44 580 kr
41 380 kr
46 840 kr
534 960 kr
496 560 kr
562 080 kr
Ca 275 kr
Ca 255 kr
Ca 289 kr
44 970 kr
41 900 kr
47 130 kr
539 640 kr
502 800 kr
565 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Statlig
1 279 personer
870 personer
409 personer
Ca 241 kr
Ca 237 kr
Ca 254 kr
39 010 kr
38 340 kr
41 100 kr
468 120 kr
460 080 kr
493 200 kr
Ca 241 kr
Ca 237 kr
Ca 254 kr
39 010 kr
38 340 kr
41 100 kr
468 120 kr
460 080 kr
493 200 kr
Ca 259 kr
Ca 252 kr
Ca 273 kr
41 930 kr
40 870 kr
44 190 kr
503 160 kr
490 440 kr
530 280 kr
Ca 259 kr
Ca 252 kr
Ca 273 kr
42 450 kr
41 200 kr
45 130 kr
509 400 kr
494 400 kr
541 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
271 personer
196 personer
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca
35 680 kr
36 260 kr
428 160 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca
35 680 kr
36 260 kr
428 160 kr
435 120 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
Ca
36 340 kr
36 720 kr
436 080 kr
440 640 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
Ca
36 380 kr
36 750 kr
436 560 kr
441 000 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
1 008 personer
674 personer
334 personer
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 260 kr
39 710 kr
38 700 kr
42 080 kr
476 520 kr
464 400 kr
504 960 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 260 kr
39 710 kr
38 700 kr
42 190 kr
476 520 kr
464 400 kr
506 280 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
Ca 279 kr
42 770 kr
41 570 kr
45 170 kr
513 240 kr
498 840 kr
542 040 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
Ca 279 kr
43 360 kr
41 950 kr
46 200 kr
520 320 kr
503 400 kr
554 400 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Alle sektorer
8 174 personer
6 014 personer
2 160 personer
Ca 244 kr
Ca 241 kr
Ca 257 kr
39 480 kr
39 010 kr
41 590 kr
473 760 kr
468 120 kr
499 080 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
Ca 257 kr
39 480 kr
39 010 kr
41 590 kr
473 760 kr
468 120 kr
499 080 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 269 kr
40 840 kr
39 830 kr
43 620 kr
490 080 kr
477 960 kr
523 440 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 269 kr
41 150 kr
40 090 kr
44 060 kr
493 800 kr
481 080 kr
528 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.