Idrettskonsulent i snølek.
Yrkesbeskrivelse

Idretts­konsulent

favoritt ikon

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgiver om idrett i offentlig eller privat sektor. En idrettskonsulent jobber med idrett på et administrativt og samfunnsvitenskapelig nivå.

Idrettskonsulenter gir veiledning innen alle områder som har med idrett å gjøre.

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive en idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoriteter
  • drive kursvirksomhet
  • administrative oppgaver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulenter har ofte bakgrunn som idrettstrenere.

Hvor jobber idrettskonsulenter?

En idrettskonsulent jobber ofte i en kommune, en fylkeskommune eller i andre deler av det offentlige. Idrettskonsulenten kan også jobbe i en idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med mennesker og være god til å samarbeide. Du bør være flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag fra videregående skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og ledelsesutdanning innen idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og videreutdanning
Norges idrettshøgskole tilbyr videreutdanning og kurs av forskjellig slag.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 659 personer
4 013 personer
1 646 personer
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 000 kr
41 820 kr
45 860 kr
516 000 kr
501 840 kr
550 320 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 360 kr
42 130 kr
46 330 kr
520 320 kr
505 560 kr
555 960 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 412 personer
1 866 personer
546 personer
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 010 kr
39 380 kr
42 650 kr
480 120 kr
472 560 kr
511 800 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 090 kr
39 440 kr
42 790 kr
481 080 kr
473 280 kr
513 480 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 789 personer
2 994 personer
795 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
41 920 kr
41 520 kr
43 400 kr
503 040 kr
498 240 kr
520 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
41 800 kr
43 740 kr
506 520 kr
501 600 kr
524 880 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 737 personer
1 488 personer
249 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 790 kr
39 560 kr
41 520 kr
477 480 kr
474 720 kr
498 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 860 kr
39 620 kr
41 700 kr
478 320 kr
475 440 kr
500 400 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Privat
906 personer
373 personer
533 personer
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 310 kr
42 850 kr
48 730 kr
555 720 kr
514 200 kr
584 760 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 590 kr
43 160 kr
48 980 kr
559 080 kr
517 920 kr
587 760 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Privat
424 personer
202 personer
222 personer
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 270 kr
40 030 kr
46 570 kr
519 240 kr
480 360 kr
558 840 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 400 kr
40 150 kr
46 710 kr
520 800 kr
481 800 kr
560 520 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
964 personer
646 personer
318 personer
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 580 kr
491 160 kr
479 640 kr
522 960 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 800 kr
491 160 kr
479 640 kr
525 600 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 120 kr
42 590 kr
47 210 kr
529 440 kr
511 080 kr
566 520 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 810 kr
43 050 kr
48 380 kr
537 720 kr
516 600 kr
580 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
251 personer
176 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 070 kr
37 310 kr
444 840 kr
447 720 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 110 kr
37 360 kr
445 320 kr
448 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Friidrettsutøver løper på bane

Idretts­utøver

Som profesjonell idretts­utøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Politijurist i rettsak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Fotballspillere på banen

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

To personer diskuterer over en bok

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.