Idrettskonsulenten legger til rette for fysisk aktivitet
Yrkesbeskrivelse

Idretts­konsulent

favoritt ikon

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgiver om idrett i offentlig eller privat sektor. En idrettskonsulent jobber med idrett på et administrativt og samfunnsvitenskapelig nivå.

Idrettskonsulenter gir veiledning innen alle områder som har med idrett å gjøre.

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive en idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoriteter
  • drive kursvirksomhet
  • administrative oppgaver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulenter har ofte bakgrunn som idrettstrenere.

Hvor jobber idrettskonsulenter?

En idrettskonsulent jobber ofte i en kommune, en fylkeskommune eller i andre deler av det offentlige. Idrettskonsulenten kan også jobbe i en idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med mennesker og være god til å samarbeide. Du bør være flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag fra videregående skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og ledelsesutdanning innen idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og videreutdanning
Norges idrettshøgskole tilbyr videreutdanning og kurs av forskjellig slag.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 575 personer
2 056 personer
519 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 234 kr
36 340 kr
36 240 kr
37 860 kr
436 080 kr
434 880 kr
454 320 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 234 kr
36 340 kr
36 240 kr
37 860 kr
436 080 kr
434 880 kr
454 320 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
37 390 kr
37 020 kr
39 140 kr
448 680 kr
444 240 kr
469 680 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
37 480 kr
37 100 kr
39 300 kr
449 760 kr
445 200 kr
471 600 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 819 personer
4 207 personer
1 612 personer
Ca 239 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
38 670 kr
38 230 kr
40 640 kr
464 040 kr
458 760 kr
487 680 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
38 670 kr
38 230 kr
40 640 kr
464 040 kr
458 760 kr
487 680 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
Ca 263 kr
39 940 kr
38 920 kr
42 580 kr
479 280 kr
467 040 kr
510 960 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
Ca 263 kr
40 290 kr
39 210 kr
43 110 kr
483 480 kr
470 520 kr
517 320 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 955 personer
1 674 personer
281 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 234 kr
36 340 kr
36 310 kr
37 920 kr
436 080 kr
435 720 kr
455 040 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 234 kr
36 340 kr
36 310 kr
37 920 kr
436 080 kr
435 720 kr
455 040 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 237 kr
37 200 kr
37 030 kr
38 360 kr
446 400 kr
444 360 kr
460 320 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 237 kr
37 280 kr
37 100 kr
38 530 kr
447 360 kr
445 200 kr
462 360 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 903 personer
3 115 personer
788 personer
Ca 238 kr
Ca 236 kr
Ca 246 kr
38 560 kr
38 180 kr
39 930 kr
462 720 kr
458 160 kr
479 160 kr
Ca 238 kr
Ca 236 kr
Ca 246 kr
38 560 kr
38 180 kr
39 930 kr
462 720 kr
458 160 kr
479 160 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 010 kr
38 600 kr
40 640 kr
468 120 kr
463 200 kr
487 680 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 260 kr
38 830 kr
40 990 kr
471 120 kr
465 960 kr
491 880 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Deltid
Privat
344 personer
167 personer
177 personer
Ca 235 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
38 120 kr
36 960 kr
39 080 kr
457 440 kr
443 520 kr
468 960 kr
Ca 235 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
38 120 kr
36 960 kr
39 080 kr
457 440 kr
443 520 kr
468 960 kr
Ca 249 kr
Ca 237 kr
Ca 262 kr
40 280 kr
38 320 kr
42 400 kr
483 360 kr
459 840 kr
508 800 kr
Ca 249 kr
Ca 237 kr
Ca 262 kr
40 380 kr
38 370 kr
42 550 kr
484 560 kr
460 440 kr
510 600 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Heltid
Privat
809 personer
335 personer
474 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 262 kr
40 660 kr
39 130 kr
42 450 kr
487 920 kr
469 560 kr
509 400 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 262 kr
40 660 kr
39 130 kr
42 450 kr
487 920 kr
469 560 kr
509 400 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 279 kr
43 020 kr
39 900 kr
45 210 kr
516 240 kr
478 800 kr
542 520 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 279 kr
43 350 kr
40 300 kr
45 490 kr
520 200 kr
483 600 kr
545 880 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
276 personer
215 personer
61 personer
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 880 kr
35 230 kr
418 560 kr
422 760 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 880 kr
35 230 kr
418 560 kr
422 760 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
35 670 kr
36 060 kr
34 300 kr
428 040 kr
432 720 kr
411 600 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
35 850 kr
36 250 kr
34 300 kr
430 200 kr
435 000 kr
411 600 kr
Andre yrker innen offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
1 107 personer
757 personer
350 personer
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 252 kr
38 340 kr
37 580 kr
40 880 kr
460 080 kr
450 960 kr
490 560 kr
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 252 kr
38 340 kr
37 580 kr
41 100 kr
460 080 kr
450 960 kr
493 200 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 268 kr
40 960 kr
39 830 kr
43 410 kr
491 520 kr
477 960 kr
520 920 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 268 kr
41 690 kr
40 310 kr
44 670 kr
500 280 kr
483 720 kr
536 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Fotballspillere på banen

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid foran en datamaskin.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokat jobber ved skrivebordet.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg med bevegelse. En danser må ha sterk fysikk, være utholdende og ha god rytmesans og musikalitet.

Kvinnelig redaktør i moteblad inspiserer klær som to assistenter viser fram. I bakgrunnen en tredje assistent i diskusjon med en fotograf.

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.