Gjennomgått i samarbeid med Norsk gartnerforbund 21. desember 2023

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver

Gartneren er en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Det kan være vekstklima og planteformering, med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling.

Som gartner må du også ha kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Gartnere kan jobbe som

 • frilandsgartnere som arbeider med frilandsgrønnsaker, poteter, frukt og bær
 • veksthusgartnere som arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et regulert klima
 • hagegartnere som arbeider med grøntanlegg og private hager
 • planteskolegartnere som arbeider med produksjon av grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • produksjon av planter og planteprodukter
 • vedlikehold av planter i grøntanlegg
 • planlegging
 • logistikk
 • markedsføring og salg

Anleggsgartner er en annen retning i faget. Anleggsgartnere arbeider med uteområder som idrettsanlegg, parker og offentlige friområder. De kan for eksempel jobbe som kommunegartnere som forvalter parker, friområder og badeplasser til det beste for kommunens brukere

 

Hvor jobber gartnere?

De fleste gartnere jobber i privat sektor med produksjon av blomster eller matvarer. Mange gartnere har sesongbaserte jobber. Noen velger å jobbe innenfor forskningsarbeid. Gartnere finnes også i offentlig sektor, hvor de ofte jobber som en anleggsgartner med ansvar for vedlikehold av parker og offentlige uterom.

Intervjuer

Ei kvinne i mørkeblå singlet og svart caps. Hun holder små planter. Hun er utendørs.

Gartner

Idun Tjemsland

– Som gartner jobber jeg mye ute med planter og jord. Jeg liker veldig godt å se at noe fysisk skjer, forteller Idun.

Viktige egenskaper

En gartner må være interessert i planteliv, spesielt botanikk, økologi og kjemi. Du må være nevenyttig, og ha evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det. Hvis du skal jobbe som selvstendig næringsdrivende er det i tillegg er det viktig å ha en interesse for administrasjon og økonomi. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til gartner er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

På videregående kan du gå gartnerfaget, som er to år på skole (Vg2 Landbruk og gartnernæring) og to år i bedrift. Dette gir deg fagbrev. Dersom du ombestemmer deg kan du ta studiekompetanse etter Vg2, dersom skolen tilbyr det. 

Du kan også gå Vg2 Landbruk og gartnernæring eller Vg3 Gartnernæring. Dette løpet gir deg kompetansebrev, men ikke fagbrev.

Det er også mulig å studere gartneri og hagebruk på fagskole og få kompetansebrev eller fagbrev

De vanligste jobbene blant gartnerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 673901 - Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, toårig
 • 579920 - Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig
 • 579919 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig
 • 579912 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig
 • 573902 - Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig
 • 573113 - Fagskoleutdanning, historiske gartnerfag, ettårig
 • 573110 - Fagskoleutdanning, arboristfag, ettårig
 • 573101 - Fagskoleutdanning, arborist
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 473105 - Gartnernæring, Vg3 (forsøk)
 • 473103 - Gartnerteknikere, ettårig
 • 473102 - Gartnernæring, Vg3
 • 373105 - Gartnere, ettårig produksjonslinje

Bedrifter som ansetter gartnere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gartnere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6112102 - GARTNER
 • 6112110 - GARTNERMEDARBEIDER
 • 9210106 - GARTNERIASSISTENT
 • 6112109 - GARTNERIMEDARBEIDER
 • 6112108 - GARTNERARBEIDER
 • 6112107 - OVERGARTNER
 • 6112106 - BYGARTNER
 • 6112105 - GARTNERFORMANN
 • 6112104 - GARTNERIARBEIDER
 • 6112101 - KOMMUNEGARTNER
 • 6112103 - ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER
 • 3212108 - GARTNERASSISTENT(FYLKE)
 • 1311110 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311103 - GARTNERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311101 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210112 - GARTNERILEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 6111120 - BESKJÆRER (FRUKTTRÆR)
 • 6111104 - FRUKTDYRKER
 • 6111106 - FRUKTPRODUSENT
 • 9210115 - FRUKTPLUKKER
 • 7129102 - AVDELINGSGARTNER
 • 3212104 - DISTRIKTSGARTNER
 • 9210123 - HJELPEARBEIDER (GARTNERI)
 • 6111107 - BÆRPRODUSENT
 • 2212127 - RÅDGIVER FRUKT OG BÆRPRODUKSJON

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.