Gartner klipper hekk
Yrkesbeskrivelse

Gartner

favoritt ikon

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaksproduksjon.

Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

  • Frilandsgartneren arbeider med frilandsgrønnsaker, poteter, frukt og bær
  • Veksthusgartneren arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et regulert klima
  • Hagegartneren arbeider med grøntanlegg og private hager
  • Kommunegartneren arbeider i kommunen med å forvalte parker, friområder og badeplasser til det beste for kommunens brukere
  • Planteskolegartneren arbeider med produksjon av grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima
  • Anleggsgartneren arbeider med uteområder som idrettsanlegg, parker og offentlige friområder

Gartneren har blant annet god kunnskap om vekstklima og planteformering med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er produksjon av planter og planteprodukter, vedlikehold av planter i grøntanlegg, samt planlegging, logistikk, markedsføring og salg.

Hvor jobber gartnere?

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv, som oftest innen veksthusproduksjon. Det er mange gartnere som arbeider sesongbasert. Du finner også gartnere i offentlig sektor. Disse arbeider med skjøtsel av parker og offentlige uterom. Flere gartnere arbeider innen forskning.

Personlige egenskaper

Som gartner er du interessert i planteliv, du er nevedyktig, og du har evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det. Du har også god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Det er også mulig å studere gartneri og hagebruk på fagskole. 

Hva jobber gartnerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Gartnere
Deltid
Alle sektorer
2 929 personer
1 337 personer
1 592 personer
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 600 kr
321 480 kr
311 760 kr
331 200 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 600 kr
321 480 kr
311 760 kr
331 200 kr
Ca 173 kr
Ca 166 kr
Ca 178 kr
28 030 kr
26 860 kr
28 910 kr
336 360 kr
322 320 kr
346 920 kr
Ca 173 kr
Ca 166 kr
Ca 178 kr
28 600 kr
27 260 kr
29 610 kr
343 200 kr
327 120 kr
355 320 kr
Gartnere
Heltid
Alle sektorer
4 311 personer
1 051 personer
3 260 personer
Ca 200 kr
Ca 180 kr
Ca 205 kr
32 480 kr
29 200 kr
33 210 kr
389 760 kr
350 400 kr
398 520 kr
Ca 200 kr
Ca 180 kr
Ca 205 kr
32 480 kr
29 200 kr
33 210 kr
389 760 kr
350 400 kr
398 520 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 205 kr
32 370 kr
29 870 kr
33 180 kr
388 440 kr
358 440 kr
398 160 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 205 kr
33 250 kr
30 540 kr
34 120 kr
399 000 kr
366 480 kr
409 440 kr
Gartnere
Deltid
Kommunal
337 personer
147 personer
190 personer
Ca 170 kr
Ca 189 kr
Ca 153 kr
27 570 kr
30 600 kr
24 780 kr
330 840 kr
367 200 kr
297 360 kr
Ca 170 kr
Ca 189 kr
Ca 153 kr
27 570 kr
30 600 kr
24 780 kr
330 840 kr
367 200 kr
297 360 kr
Ca 181 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 280 kr
30 300 kr
28 470 kr
351 360 kr
363 600 kr
341 640 kr
Ca 181 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 540 kr
30 390 kr
28 860 kr
354 480 kr
364 680 kr
346 320 kr
Gartnere
Heltid
Kommunal
642 personer
171 personer
471 personer
Ca 212 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
34 270 kr
33 770 kr
34 350 kr
411 240 kr
405 240 kr
412 200 kr
Ca 212 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
33 840 kr
34 430 kr
412 080 kr
406 080 kr
413 160 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 380 kr
32 940 kr
33 540 kr
400 560 kr
395 280 kr
402 480 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
34 250 kr
33 550 kr
34 500 kr
411 000 kr
402 600 kr
414 000 kr
Gartnere
Deltid
Privat
2 562 personer
1 166 personer
1 396 personer
Ca 165 kr
Ca 155 kr
Ca 172 kr
26 670 kr
25 170 kr
27 930 kr
320 040 kr
302 040 kr
335 160 kr
Ca 165 kr
Ca 155 kr
Ca 172 kr
26 670 kr
25 170 kr
27 930 kr
320 040 kr
302 040 kr
335 160 kr
Ca 171 kr
Ca 162 kr
Ca 179 kr
27 780 kr
26 180 kr
28 960 kr
333 360 kr
314 160 kr
347 520 kr
Ca 171 kr
Ca 162 kr
Ca 179 kr
28 390 kr
26 620 kr
29 700 kr
340 680 kr
319 440 kr
356 400 kr
Gartnere
Heltid
Privat
3 589 personer
836 personer
2 753 personer
Ca 192 kr
Ca 169 kr
Ca 200 kr
31 180 kr
27 410 kr
32 480 kr
374 160 kr
328 920 kr
389 760 kr
Ca 192 kr
Ca 169 kr
Ca 200 kr
31 180 kr
27 410 kr
32 480 kr
374 160 kr
328 920 kr
389 760 kr
Ca 198 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
32 120 kr
29 040 kr
33 060 kr
385 440 kr
348 480 kr
396 720 kr
Ca 198 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
33 000 kr
29 710 kr
34 000 kr
396 000 kr
356 520 kr
408 000 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Alle sektorer
1 066 personer
269 personer
797 personer
Ca 178 kr
Ca 155 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
25 170 kr
29 330 kr
346 440 kr
302 040 kr
351 960 kr
Ca 178 kr
Ca 155 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
25 170 kr
29 330 kr
346 440 kr
302 040 kr
351 960 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 177 kr
28 430 kr
27 430 kr
28 730 kr
341 160 kr
329 160 kr
344 760 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 177 kr
29 050 kr
27 590 kr
29 480 kr
348 600 kr
331 080 kr
353 760 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Alle sektorer
1 182 personer
159 personer
1 023 personer
Ca 194 kr
Ca 175 kr
Ca 195 kr
31 360 kr
28 420 kr
31 660 kr
376 320 kr
341 040 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 175 kr
Ca 195 kr
31 360 kr
28 420 kr
31 660 kr
376 320 kr
341 040 kr
379 920 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 192 kr
30 770 kr
28 900 kr
31 070 kr
369 240 kr
346 800 kr
372 840 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 192 kr
31 550 kr
29 230 kr
31 920 kr
378 600 kr
350 760 kr
383 040 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Kommunal
417 personer
110 personer
307 personer
Ca 152 kr
Ca 151 kr
Ca 152 kr
24 550 kr
24 400 kr
24 550 kr
294 600 kr
292 800 kr
294 600 kr
Ca 152 kr
Ca 151 kr
Ca 152 kr
24 550 kr
24 400 kr
24 550 kr
294 600 kr
292 800 kr
294 600 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 410 kr
27 130 kr
27 510 kr
328 920 kr
325 560 kr
330 120 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 440 kr
27 150 kr
27 540 kr
329 280 kr
325 800 kr
330 480 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Kommunal
317 personer
56 personer
261 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 600 kr
33 710 kr
403 200 kr
404 520 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 600 kr
33 710 kr
403 200 kr
404 520 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
32 470 kr
31 260 kr
32 730 kr
389 640 kr
375 120 kr
392 760 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
32 630 kr
31 260 kr
32 920 kr
391 560 kr
375 120 kr
395 040 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Privat
642 personer
155 personer
487 personer
Ca 185 kr
Ca 162 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
26 210 kr
30 780 kr
360 480 kr
314 520 kr
369 360 kr
Ca 185 kr
Ca 162 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
26 210 kr
30 780 kr
360 480 kr
314 520 kr
369 360 kr
Ca 179 kr
Ca 171 kr
Ca 181 kr
29 020 kr
27 690 kr
29 370 kr
348 240 kr
332 280 kr
352 440 kr
Ca 179 kr
Ca 171 kr
Ca 181 kr
29 970 kr
27 940 kr
30 500 kr
359 640 kr
335 280 kr
366 000 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Privat
865 personer
103 personer
762 personer
Ca 185 kr
Ca
Ca 189 kr
30 040 kr
30 660 kr
360 480 kr
367 920 kr
Ca 185 kr
Ca
Ca 189 kr
30 040 kr
30 660 kr
360 480 kr
367 920 kr
Ca 186 kr
Ca 171 kr
Ca 188 kr
30 150 kr
27 630 kr
30 490 kr
361 800 kr
331 560 kr
365 880 kr
Ca 186 kr
Ca 171 kr
Ca 188 kr
31 160 kr
27 630 kr
31 570 kr
373 920 kr
331 560 kr
378 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold