Image
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall
Lenke
DC Studio / Adobe Stock

Yrkesbeskrivelse

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.

Gartneren er en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Det kan være vekstklima og planteformering, med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling.

Som gartner må du også ha god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Gartnere kan jobbe som

 • frilandsgartnere som arbeider med frilandsgrønnsaker, poteter, frukt og bær
 • veksthusgartnere som arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et regulert klima
 • hagegartnere som arbeider med grøntanlegg og private hager
 • planteskolegartnere som arbeider med produksjon av grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • produksjon av planter og planteprodukter
 • vedlikehold av planter i grøntanlegg
 • planlegging
 • logistikk
 • markedsføring og salg

Anleggsgartner er en annen retning i faget. Anleggsgartnere arbeider med uteområder som idrettsanlegg, parker og offentlige friområder. De kan for eksempel jobbe som kommunegartnere som forvalter parker, friområder og badeplasser til det beste for kommunens brukere

 

Hvor jobber gartnere ?

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv med produksjon blomster eller mat. Det er mange gartnere som arbeider sesongbasert. Noen gartnere arbeider innen forskning. Du finner også gartnere i offentlig sektor. De jobber ofte som anleggsgartnere og har ansvar for skjøtsel av parker og offentlige uterom

Personlige egenskaper

En gartner må være interessert i planteliv, spesielt botanikk, økologi og kjemi. Du må være nevenyttig, og ha evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det. Hvis du skal jobbe som selvstendig næringsdrivende er det i tillegg er det viktig å ha en interesse for administrasjon og økonomi. 

Utdanning

Utdanning til gartner er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

På videregående kan du gå gartnerfaget, som er to år på skole (Vg2 Landbruk og gartnernæring) og to år i bedrift. Dette gir deg fagbrev. Dersom du ombestemmer deg kan du ta studiekompetanse etter Vg2, dersom skolen tilbyr det. 

Du kan også gå Vg2 Landbruk og gartnernæring eller Vg3 Gartnernæring. Dette løpet gir deg kompetansebrev, men ikke fagbrev.

Det er også mulig å studere gartneri og hagebruk på fagskole og få kompetansebrev eller fagbrev

Hva jobber gartnerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 473102 - Gartnernæring, Vg3
 • 473103 - Gartnerteknikere, ettårig
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig

Bedrifter

Gartner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6112103 - ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER
 • 6112106 - BYGARTNER
 • 6112102 - GARTNER
 • 6112108 - GARTNERARBEIDER
 • 3212108 - GARTNERASSISTENT(FYLKE)
 • 6112105 - GARTNERFORMANN
 • 6112104 - GARTNERIARBEIDER
 • 9210106 - GARTNERIASSISTENT
 • 1311103 - GARTNERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311110 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311101 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210112 - GARTNERILEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 6112109 - GARTNERIMEDARBEIDER
 • 6112110 - GARTNERMEDARBEIDER
 • 6112101 - KOMMUNEGARTNER
 • 6112107 - OVERGARTNER

Sist kvalitetssikret den 13. oktober 2021, av Norsk gartnerforbund