Hovmester som viser gjester til bordet
Yrkesbeskrivelse

Hov­mester

favoritt ikon

Hovmesteren passer på at gjestene blir tatt imot på en skikkelig måte, og at de får den servicen de skal ha.

De fleste hovmesterne er ofte arbeidslederen (skiftleder) for servitørene i en restaurant eller på et hotell. Andre hovmestere har ansvar for den daglige driften av en restaurant, eller et delt ansvar med en restaurantsjef.

Hovmesteren har et overordnet ansvar for at gjestene får det de har bestilt, og at det de får er av den kvaliteten de forventer. Hovmesteren har også ansvar for at restauranten er ren og ryddig.

Vanlige arbeidsoppgaver for hovmestere:

  • ta imot gjester og vise dem til plassene sine
  • sørge for at gjestene hele tiden oppnår kontakt med noen av servitørene
  • se til at gjestene får maten de har bestilt til rett tid
  • sette opp vaktlister og gjøre oppgjørs- og regnskapsarbeid
  • hjelpe til med å planlegge menyen med kjøkkensjefen
  • hjelpe til med servering

Hvor jobber hovmestere?

Hovmestere jobber for eksempel på cruisebåter, restauranter eller på hotell. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som hovmester må du trives i et hektisk restaurantmiljø, og du må kunne yte god service til gjestene selv om du har mange du skal hjelpe. Ettersom du skal ha kontakt med mange gjester er det en fordel om du er utadvendt. Du må være interessert i mat og vin. Du må også kunne utføre administrative oppgaver og styre en personalgruppe.

Utdanning

De fleste hovmestere er utdannet servitør eller kokk. Det er vanlig å ha noen års erfaring, før en søker på jobber som hovmester.

Etter- og videreutdanning
Som utdannet servitør kan du ta allmennfaglig påbygging for å få generell studiekompetanse. Med studiekompetanse kan du søke seg inn på høgskole for å lære mer om ledelse eller reiseliv. Du kan også søke deg inn på Restaurantledelse på Universitetet i Stavanger, avd. Norsk Hotellhøgskole. 

Hva jobber servitørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for hovmestere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Servitører
Deltid
Alle sektorer
18 483 personer
12 260 personer
6 223 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 430 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 430 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 160 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 164 kr
26 050 kr
25 810 kr
26 500 kr
312 600 kr
309 720 kr
318 000 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 164 kr
26 200 kr
25 950 kr
26 680 kr
314 400 kr
311 400 kr
320 160 kr
Servitører
Heltid
Alle sektorer
6 182 personer
3 126 personer
3 056 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 100 kr
27 860 kr
28 420 kr
337 200 kr
334 320 kr
341 040 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 100 kr
27 860 kr
28 420 kr
337 200 kr
334 320 kr
341 040 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
Ca 181 kr
28 890 kr
28 440 kr
29 350 kr
346 680 kr
341 280 kr
352 200 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
Ca 181 kr
29 170 kr
28 710 kr
29 640 kr
350 040 kr
344 520 kr
355 680 kr
Servitører
Deltid
Privat
18 439 personer
12 232 personer
6 207 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 420 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 040 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 420 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 040 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 163 kr
26 040 kr
25 800 kr
26 480 kr
312 480 kr
309 600 kr
317 760 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 163 kr
26 190 kr
25 940 kr
26 660 kr
314 280 kr
311 280 kr
319 920 kr
Servitører
Heltid
Privat
6 169 personer
3 120 personer
3 049 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 090 kr
27 840 kr
28 420 kr
337 080 kr
334 080 kr
341 040 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 090 kr
27 840 kr
28 420 kr
337 080 kr
334 080 kr
341 040 kr
Ca 178 kr
Ca 175 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
28 430 kr
29 330 kr
346 440 kr
341 160 kr
351 960 kr
Ca 178 kr
Ca 175 kr
Ca 181 kr
29 140 kr
28 690 kr
29 610 kr
349 680 kr
344 280 kr
355 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold