Image
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker
Lenke
Adobe stock / Davit 85

Yrkesbeskrivelse

Hovmester

Hovmesteren passer på at gjestene blir tatt godt imot, og at de får den servicen de skal ha.

De fleste hovmestere er arbeidsleder (skiftleder) for servitørene i en restaurant eller på et hotell. Andre hovmestere har ansvar for den daglige driften av en restaurant, eller et delt ansvar med en restaurantsjef.

Hovmesteren har et overordnet ansvar for at gjestene får det de har bestilt, og at det de får er av den kvaliteten de forventer. Som hovmester har du også ansvar for at restauranten er ren og ryddig.

Vanlige arbeidsoppgaver for hovmestere:

  • ta imot gjester og vise dem til plassene sine
  • sørge for at gjestene hele tiden oppnår kontakt med noen av servitørene
  • se til at gjestene får maten de har bestilt til rett tid
  • sette opp vaktlister og gjøre oppgjørs- og regnskapsarbeid
  • hjelpe kjøkkensjefen med å planlegge menyen
  • hjelpe til med servering

Hvor jobber hovmestere ?

Hovmestere jobber for eksempel i restauranter, på hotell eller på cruisebåter. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som hovmester må du være glad i å omgås mennesker og tåle stress som kan oppstå i et hektisk restaurantmiljø. Du må ha evnen til å yte god service og ha lederegenskaper. Du må også være interessert i mat og vin. 

Utdanning

De fleste hovmestere er utdannet servitør eller kokk. Det er vanlig å ha noen års erfaring før en søker jobb som hovmester.

Etter- og videreutdanning
Se utdanningstilbud innen kjøkken- og restaurantledelse på fagskole

Hva jobber servitørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 483201 - Servitørfaget, Vg3
  • 483203 - Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for hovmestere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Hovmester i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5123102 - HOVMESTER

Sist kvalitetssikret den 19. august 2021, av NHO reiseliv