Image
En mur- og flislegger arbeider med store fliser

Yrkesbeskrivelse

Mur-og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Som mur- og flislegger jobber du både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. 

Muring av fasader i teglstein og flislegging er hovedområdet innenfor faget. Mur- og flisleggeren jobber også med våtrom og monterer peis og pipe.

Som mur- og flislegger vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteinarbeider.

Du vil også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med mer.

Vanlige arbeidsoppgaver for mur- og flisleggeren:

 • teglsteins- og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss- og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst et håndverksyrke. Det har lange tradisjoner og du finner en stor grad av yrkesstolthet blant murerne.

Hvor jobber mur- og flisleggere ?

Mur- og flisleggere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

 

Personlige egenskaper

Som mur- og flislegger må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Du må derfor være ansvarsbevisst.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber mur- og flisleggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 457119 - Murerfaget, Vg3
 • 457138 - Murer- og flisleggerfaget, Vg3
 • 357110 - Utdanning i murer- og jernbinderfaget og betong- og grunnarbeidsfaget, videregående, grunnutdanning

Hva er de vanligste utdanningene for mur- og flisleggere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Mur-og flislegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7121109 - FAGARBEIDER(MURER)
 • 7121108 - FASADEREPARATØR (MURER)
 • 7121111 - FORMANN (MURER)
 • 7121101 - MURER
 • 7121102 - MURERMESTER
 • 7121113 - SPESIALARBEIDER (MURER)
 • 7121103 - FLISLEGGER
 • 7121116 - SKORSTEINSBYGGER
 • 7121112 - MURARBEIDER
 • 7121115 - FUGEARBEIDER
 • 7121106 - MURMESTER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk