Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Mur-og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Arbeidsoppgaver

Som mur- og flislegger jobber du både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. 

Muring av fasader i teglstein og flislegging er hovedområdet innenfor faget. Mur- og flisleggeren jobber også med våtrom og monterer peis og pipe.

Som mur- og flislegger vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteinarbeider.

Du vil også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med mer.

Vanlige arbeidsoppgaver for mur- og flisleggeren:

 • teglsteins- og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss- og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst et håndverksyrke. Det har lange tradisjoner og du finner en stor grad av yrkesstolthet blant murerne.

Hvor jobber mur- og flisleggere?

Mur- og flisleggere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

 

Hvordan er det å jobbe som mur-og flislegger?

Intervjuer

Mur og flislegger Murergutta i Færder kommune Steinar Midtun Løkkemyr smiler pent inn i kamera.

Mur- og flislegger

Steinar Midtun Løkkemyr

– Bestemoren min sa alltid; «så heldig du er som har fått jobb Steinar». – Jeg har ikke vært heldig bestemor, men har gjort meg fortjent til jobben, svarte jeg.

Viktige egenskaper for en mur-og flislegger

Som mur- og flislegger må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Du må derfor være ansvarsbevisst.

 

Hva tjener mur- og flisleggere?

Hvordan utdanner du deg til mur-og flislegger?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for mur- og flisleggere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber mur- og flisleggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457119 - Murerfaget, Vg3
 • 457138 - Murer- og flisleggerfaget, Vg3
 • 357110 - Utdanning i murer- og jernbinderfaget og betong- og grunnarbeidsfaget, videregående, grunnutdanning
 • 541140 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, murer, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber mur- og flisleggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mur- og flisleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7121101 - MURER
 • 7121102 - MURERMESTER
 • 7121112 - MURARBEIDER
 • 7121116 - SKORSTEINSBYGGER
 • 7121115 - FUGEARBEIDER
 • 7121113 - SPESIALARBEIDER (MURER)
 • 7121111 - FORMANN (MURER)
 • 7121109 - FAGARBEIDER(MURER)
 • 7121108 - FASADEREPARATØR (MURER)
 • 7121106 - MURMESTER
 • 7121103 - FLISLEGGER
 • 7421101 - GULVLEGGER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.