Gjennomgått i samarbeid med Brannvernforeningen 01. februar 2017

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Arbeidsoppgaver

En branningeniør (branninspektør) er en ingeniør som har ansvar for bygnings- og brannsikkerhet, samt kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter.

Branningeniører har kunnskap om prosessene som styrer en brann, og kan vurdere omfanget av brannen og skadene. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale temaer for branningeniøren. 

Vanlige arbeidsoppgaver for branningeniøren:

 • delta i brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • føre tilsyn i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • delta i brannteknisk byggesaksbehandling

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstabelen. Branningeniøren jobber både ute på anlegg med praktiske prosjekter, og inne på kontor med administrative oppgaver. Mange branningeniører blir konsulenter, og jobber med å designe bygg slik at de blir mer brannsikre.

Hvor jobber branningeniører?

Som branningeniør kan du arbeide i en forebyggende avdeling i brannvesenet eller du kan være ansatt som konsulent i private branntekniske konsulentfirmaer, byggtekniske firmaer, forsikringsselskaper og i offshorebransjen.

En del brannsjefer har bakgrunn som branningeniører.

Hvordan er det å jobbe som branningeniør?

Intervjuer

Portrettbilde av en mann med brunt hår og blå skjorte. I bakgrunnen er en lys vegg.

Branningeniør

Christopher W. Hoff

– Ofte følger du mange prosjekter samtidig og det krever at du kan ha mange baller i luften på samme tid, forteller Christopher.
Portrettbilde av Sandra Winge med halvlangt hår og blå jakke

Branningeniør

Sandra Winge

For branningeniør Sandra Winge kom interessen for yrket da hun hadde sommerjobb som skademarkør på svenske øvelsesfelt og fikk se hvordan brannvesenet jobbet.

Viktige egenskaper for en branningeniør

Som branningeniør må du ha interesse for realfag og være interessert i tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringen av disse.

Hva tjener branningeniører?

Hvordan utdanner du deg til branningeniør?

Branningeniører har ofte en treårig bachelorutdanning fra en høgskole i fagene brann- eller bygningsingeniør. Noen tar en ingeniørutdanning med et påbyggingsår i brannvern og sikkerhet.

Hva jobber branningeniørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig

Bedrifter: Hvor jobber branningeniører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med branningeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 3151107 - BRANNTEKNISK RÅDGIVER
 • 3151106 - SERVICELEDER (BRANNSIKRING)
 • 3151105 - BRANNISOLATØR
 • 3151104 - BYGNINGSKONTROLLØR
 • 3151103 - BYGNINGSINSPEKTØR
 • 3151102 - BRANNINSPEKTØR
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 2149134 - OVERINGENIØR (BRANNVESEN)

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.