Tog møtes
Yrkesbeskrivelse

Tog­ekspeditør

favoritt ikon

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken inne på stasjonen og på strekningen fram til neste stasjon. I tillegg gir du trafikkinformasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger togekspeditøren for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for togekspeditøren:

  • styre og kontrollere togtrafikken på stasjoner og på strekninger mellom stasjonene
  • informere og veilede de reisende
  • følge retningslinjer for løsninger ved avvik
  • betjene toginformasjonsskjermer på stasjoner

Mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er døgnåpne. Jobben går i all hovedsak ut på å bidra til et sikkert og effektivt drevet trafikksystem, både for passasjertransport og godstrafikk.

Yrkestittelen togekspeditør forkortes til TXP og kan også kalles trafikkstyrer. Togekspeditør er ikke det samme som konduktør.

Hvor jobber togekspeditører?

En togekspeditør kan jobbe på betjente togstasjoner over hele landet. Det finnes betjente stasjoner på nesten alle banestrekninger, i tillegg til de store stasjonene som Oslo S, Drammen, Ski og Trondheim.

Personlige egenskaper

Togekspeditør er en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold. Du bør være god til å kommunisere og samarbeide. Gode språkkunnskaper er viktig og det er positivt hvis du jobber strukturert. 

Utdanning

For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR, for så å motta et jobbtilbud. Da starter du på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder og er lønnet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del. Etter utdanningen kan du søke stillinger som togekspeditør (trafikkstyrer) over hele landet. 

Opptakskrav
Fullført videregående opplæring, gode norsk- og engelskkunnskaper, god helse, godt syn og god hørsel. Aspiranter må i tillegg bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Med erfaring som trafikkstyrer kan du videreutdanne deg til togleder. Etter cirka ett års opplæringstid og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

Lønn

En togekspeditør/trafikkstyrer i Jernbaneverket tjener mellom 317 900 og 404 000 kroner i året (Kilde: Hovedtariffavtalen i Staten 2016-2018). I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid på kveld, natt og helg.

Andre yrker

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

En logistikk­operatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.