Kvalitetssikret av Bane NOR 19. august 2021

Togekspeditør

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken inne på stasjonen, og på ikke fjernstyrte strekninger fram til neste stasjon. I tillegg gir du trafikkinformasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger togekspeditøren for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for togekspeditøren:

  • styre og kontrollere togtrafikken på stasjoner og på ikke fjernstyrte strekninger mellom stasjonene
  • informere og veilede de reisende
  • følge retningslinjer for løsninger ved avvik

Mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er døgnåpne. Jobben går i all hovedsak ut på å bidra til en sikker og effektiv trafikkavvikling.

Yrkestittelen togekspeditør forkortes til TXP og kan også kalles trafikkstyrer. Togekspeditør er ikke det samme som konduktør.

Hvor jobber togekspeditører?

En togekspeditør kan jobbe på betjente togstasjoner over hele landet. Det finnes betjente stasjoner på nesten alle banestrekninger, i tillegg til de store stasjonene som Alnabru, Drammen og Trondheim.

Intervjuer

Eirin Haugen har på seg togekspeditørhatten med rødt bånd rundt bremmen.

Togekspeditør

Eirin Haugen

Alle tror jeg er konduktør når jeg sier jeg er togekspeditør. Å være trafikkstyrer for tog er antagelig en mer oppklarende yrkestittel, sier Eirin.

Viktige egenskaper

Togekspeditør er en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold. Du bør være god til å kommunisere og samarbeide. Gode språkkunnskaper er viktig og det er positivt hvis du jobber strukturert. 

Lønn

En togekspeditør i Bane NOR med mindre enn 10 års erfaring skal ha en garantilønn på 430 000,- og en togekspeditør med mer enn 10 års erfaring skal ha en garantilønn på 500 000,-. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid på kveld, natt og helg. Kilde: overenskomst mellom Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund 2022-2024.

Utdanning

For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR, for så å motta et jobbtilbud. Da starter du på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder og er lønnet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del. Etter endt og bestått opplæring blir du ansatt som trafikkstyrer

Opptakskrav
Fullført videregående skole. Bestått helsekontroll etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog. I tillegg benyttes en del evne- og ferdighetstester som må tas før man inviteres til ett eventuelt intervju.

Etter- og videreutdanning
Med erfaring som trafikkstyrer kan du videreutdanne deg til togleder. Etter cirka ett års opplæringstid og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

Arbeidsmarked

Bedrifter med togekspeditører

  • 4133125 - TRAFIKKEKSPEDITØR (JERNBANE)
  • 4211103 - JERNBANEEKSPEDITØR
  • 4133126 - TRAFIKKSTYRER
  • 8312106 - STILLVERKSBETJENT

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.