Gjennomgått i samarbeid med Bane NOR 28. februar 2024

Togekspeditør

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken inne på stasjonen, og på ikke fjernstyrte strekninger fram til neste stasjon. I tillegg gir du trafikkinformasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger togekspeditøren for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for togekspeditøren:

  • styre og kontrollere togtrafikken på stasjoner og på ikke fjernstyrte strekninger mellom stasjonene
  • informere og veilede de reisende
  • følge retningslinjer for løsninger ved avvik

Mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er døgnåpne. Jobben går i all hovedsak ut på å bidra til en sikker og effektiv trafikkavvikling.

Yrkestittelen togekspeditør forkortes til TXP og kan også kalles trafikkstyrer. Togekspeditør er ikke det samme som konduktør.

Hvor jobber togekspeditører?

En togekspeditør kan jobbe på betjente togstasjoner over hele landet. Det finnes betjente stasjoner på nesten alle banestrekninger, i tillegg til de store stasjonene som Alnabru, Drammen og Trondheim.

Intervjuer

Eirin Haugen har på seg togekspeditørhatten med rødt bånd rundt bremmen.

Togekspeditør

Eirin Haugen

Alle tror jeg er konduktør når jeg sier jeg er togekspeditør. Å være trafikkstyrer for tog er antagelig en mer oppklarende yrkestittel, sier Eirin.

Viktige egenskaper

Togekspeditør er en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold. Du bør være god til å kommunisere og samarbeide. Gode språkkunnskaper er viktig og det er positivt hvis du jobber strukturert. 

Lønn

En togekspeditør i Bane NOR med mindre enn 10 års erfaring skal ha en garantilønn på 430 000,- og en togekspeditør med mer enn 10 års erfaring skal ha en garantilønn på 500 000,-. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid på kveld, natt og helg. Kilde: overenskomst mellom Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund 2022-2024.

Utdanning

For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR, for så å motta et jobbtilbud. Da starter du på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder og er lønnet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del. Etter endt og bestått opplæring blir du ansatt som trafikkstyrer

Opptakskrav
Fullført videregående skole. Bestått helsekontroll etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog. I tillegg benyttes en del evne- og ferdighetstester som må tas før man inviteres til ett eventuelt intervju.

Etter- og videreutdanning
Med erfaring som trafikkstyrer kan du videreutdanne deg til togleder. Etter cirka ett års opplæringstid og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

Bedrifter som ansetter togekspeditører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med togekspeditører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 4133125 - TRAFIKKEKSPEDITØR (JERNBANE)
  • 4211103 - JERNBANEEKSPEDITØR
  • 4133126 - TRAFIKKSTYRER
  • 8312106 - STILLVERKSBETJENT

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.