Flymotormekaniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Flymotor­mekaniker

favoritt ikon

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer. Som flymotormekaniker jobber du i tett samarbeid med flysystemmekanikere, strukturmekanikere og avionikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for flymotormekanikeren:

  • inspisere og feilsøke motor
  • reparere og gi service på motor
  • teste motorens deler
  • dokumentere utført arbeid

Hvor jobber flymotormekanikere?

Som motormekaniker arbeider du på motorverkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, hos flymotorprodusenter, eller ved et av Luftforsvarets flymotorverksteder.

Personlige egenskaper

For at arbeidet på et luftfartøy skal utføres så sikkert og riktig som mulig, er det viktig at du er nøyaktig og utfører arbeidet systematisk og samvittighetsfullt. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må tenke sikkerhet i alle situasjoner. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så god beherskelse i både muntlig og skriftlig engelsk er nødvendig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyving. En kan også bli flytekniker uten fagbrev

Hva jobber flymotormekanikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Alle sektorer
146 personer
12 personer
134 personer
268 kr
270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
268 kr
270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
277 kr
269 kr
278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
277 kr
269 kr
278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Alle sektorer
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
307 kr
311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
307 kr
311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
334 kr
266 kr
337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
334 kr
266 kr
337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Privat
146 personer
12 personer
134 personer
268 kr
270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
268 kr
270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
277 kr
269 kr
278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
277 kr
269 kr
278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Privat
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
307 kr
311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
307 kr
311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
334 kr
266 kr
337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
334 kr
266 kr
337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold