Image
Flymotormekaniker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Flymotormekaniker

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og utfører service på luftfartøyets motorer.

Flymotormekanikeren vedlikeholder, reparerer og tester motorer i fly, helikoptre og andre luftfartøy. 

Vanlige arbeidsoppgaver for flymotormekanikeren:

 • vedlikeholde, inspisere og feilsøke på motorer og tilhørende systemer
 • utføre service og reparasjon av  motor
 • teste motor og motorkomponenter
 • modifikasjoner av motorsystemer
 • montering og utmontering av motorer og motordeler.  

 

Hvor jobber flymotormekanikere ?

Som flymotormekaniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos sivile fly-/helikopterselskap eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser. 

 

 

 

Personlige egenskaper

Som flymotormekaniker må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Videre må du kunne samarbeide, kommunisere og yte service. Bransjen har strenge sikkerhetskrav. Gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer er også viktig. Engelsk er fagspråket i luftfart, så du bør beherske muntlig og skriftlig engelsk.

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest). Forsvaret krever sikkerhetsklarering og plettfri vandel for å tegne lærekontrakt i flyfagene.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. En kan også bli flytekniker uten fagbrev

Med fagbrev i flymotormekanikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber flymotormekanikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 455113 - Flymotormekanikerfaget, Vg4

Bedrifter

Flymotormekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232114 - VERKSTEDARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232107 - FLYMEKANIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi