Flymotormekaniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Flymotor­mekaniker

favoritt ikon

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer. Som flymotormekaniker jobber du i tett samarbeid med flysystemmekanikere, strukturmekanikere og avionikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for flymotormekanikeren:

  • inspisere og feilsøke motor
  • reparere og gi service på motor
  • teste motorens deler
  • dokumentere utført arbeid

En flymotormekaniker arbeider etter et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe med de ulike systemene på et luftfartøy. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest. 

Hvor jobber flymotormekanikere?

Som motormekaniker arbeider du på motorverkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, hos flymotorprodusenter, eller ved et av Luftforsvarets flymotorverksteder.

Personlige egenskaper

En flymotormekaniker må være god til å samarbeide og flink til å kommunisere. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så god muntlig og skriftlig engelsk er nødvendig. Bransjen har strenge sikkerhetskrav, så etikk og gode holdninger er viktig. Du må kunne arbeide nøyaktig og planmessig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. En kan også bli flytekniker uten fagbrev

Hva jobber flymotormekanikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Alle sektorer
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Alle sektorer
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Privat
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Privat
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold