Petroleumsingeniør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Petroleums­ingeniør

favoritt ikon

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, og har ofte spesialiserert seg innenfor ett eller flere områder.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt:

  • Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, der målet er å få mest mulig ut av reservene
  • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene
  • Reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå, og hvordan man skal gjennomføre produksjonen

Hvilken retning du ønsker å gå som petroleumsingeniør avhenger av flere faktorer, deriblant dine egne valg til fordypning i utdanningen, men også hva arbeidsgiver har behov for. Den stadige utviklingen av teknologi fører også de ulike arbeidsområdene nærmere hverandre. Mer og mer av driften flyttes til land, og behovet for samarbeid mellom ulike disipliner øker.

Arbeidet foregår i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper, deriblant geologer, geofysikere, matematikere og andre ingeniører.

Hvor jobber petroleumsingeniører?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Norge eller utlandet, eller arbeide på en installasjon med oljevirksomhet, for eksempel i Nordsjøen.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er fordypning i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil. Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse.

Utdanning

Ingeniørutdanninger tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler. Spesialisert utdanning innen petroleum tilbys både på bachelor- og masternivå på universitet og høgskoler og fagskoler. 

Hva jobber petroleumsingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Alle sektorer
518 personer
271 personer
247 personer
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 438 kr
68 340 kr
66 670 kr
70 880 kr
820 080 kr
800 040 kr
850 560 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 060 kr
67 430 kr
73 470 kr
840 720 kr
809 160 kr
881 640 kr
Ca 432 kr
Ca 416 kr
Ca 454 kr
70 900 kr
67 870 kr
74 830 kr
850 800 kr
814 440 kr
897 960 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Alle sektorer
11 217 personer
2 875 personer
8 342 personer
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 466 kr
Ca 431 kr
Ca 477 kr
75 560 kr
69 860 kr
77 340 kr
906 720 kr
838 320 kr
928 080 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
77 130 kr
70 100 kr
79 550 kr
925 560 kr
841 200 kr
954 600 kr
Ca 476 kr
Ca 433 kr
Ca 491 kr
79 480 kr
71 570 kr
82 200 kr
953 760 kr
858 840 kr
986 400 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Deltid
Privat
498 personer
263 personer
235 personer
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 430 kr
Ca 415 kr
Ca 453 kr
69 740 kr
67 280 kr
73 340 kr
836 880 kr
807 360 kr
880 080 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
70 630 kr
67 820 kr
74 390 kr
847 560 kr
813 840 kr
892 680 kr
Ca 436 kr
Ca 419 kr
Ca 459 kr
71 480 kr
68 270 kr
75 780 kr
857 760 kr
819 240 kr
909 360 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Privat
10 598 personer
2 712 personer
7 886 personer
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 471 kr
Ca 437 kr
Ca 483 kr
76 330 kr
70 830 kr
78 260 kr
915 960 kr
849 960 kr
939 120 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
78 030 kr
70 690 kr
80 550 kr
936 360 kr
848 280 kr
966 600 kr
Ca 482 kr
Ca 436 kr
Ca 497 kr
80 400 kr
72 180 kr
83 230 kr
964 800 kr
866 160 kr
998 760 kr
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Heltid
Statlig
589 personer
150 personer
439 personer
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
58 510 kr
59 010 kr
58 450 kr
702 120 kr
708 120 kr
701 400 kr
Ca 361 kr
Ca 364 kr
Ca 361 kr
59 010 kr
59 100 kr
59 040 kr
708 120 kr
709 200 kr
708 480 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
62 500 kr
61 690 kr
62 780 kr
750 000 kr
740 280 kr
753 360 kr
Ca 386 kr
Ca 381 kr
Ca 388 kr
64 480 kr
62 890 kr
65 020 kr
773 760 kr
754 680 kr
780 240 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Deltid
Alle sektorer
916 personer
176 personer
740 personer
Ca 357 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
57 910 kr
53 290 kr
58 820 kr
694 920 kr
639 480 kr
705 840 kr
Ca 357 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
59 710 kr
53 290 kr
61 950 kr
716 520 kr
639 480 kr
743 400 kr
Ca 389 kr
Ca 353 kr
Ca 397 kr
62 980 kr
57 150 kr
64 330 kr
755 760 kr
685 800 kr
771 960 kr
Ca 389 kr
Ca 353 kr
Ca 397 kr
68 330 kr
59 050 kr
70 490 kr
819 960 kr
708 600 kr
845 880 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Heltid
Alle sektorer
10 878 personer
1 474 personer
9 404 personer
Ca 381 kr
Ca 350 kr
Ca 386 kr
61 760 kr
56 670 kr
62 530 kr
741 120 kr
680 040 kr
750 360 kr
Ca 381 kr
Ca 350 kr
Ca 386 kr
62 060 kr
56 670 kr
63 120 kr
744 720 kr
680 040 kr
757 440 kr
Ca 416 kr
Ca 392 kr
Ca 420 kr
67 440 kr
63 450 kr
68 060 kr
809 280 kr
761 400 kr
816 720 kr
Ca 416 kr
Ca 392 kr
Ca 420 kr
71 750 kr
65 150 kr
72 780 kr
861 000 kr
781 800 kr
873 360 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Deltid
Privat
908 personer
173 personer
735 personer
Ca 358 kr
Ca 330 kr
Ca 363 kr
57 920 kr
53 400 kr
58 820 kr
695 040 kr
640 800 kr
705 840 kr
Ca 358 kr
Ca 330 kr
Ca 363 kr
59 730 kr
53 400 kr
62 090 kr
716 760 kr
640 800 kr
745 080 kr
Ca 390 kr
Ca 355 kr
Ca 398 kr
63 140 kr
57 450 kr
64 450 kr
757 680 kr
689 400 kr
773 400 kr
Ca 390 kr
Ca 355 kr
Ca 398 kr
68 520 kr
59 370 kr
70 630 kr
822 240 kr
712 440 kr
847 560 kr
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Heltid
Privat
10 813 personer
1 454 personer
9 359 personer
Ca 382 kr
Ca 351 kr
Ca 387 kr
61 880 kr
56 870 kr
62 640 kr
742 560 kr
682 440 kr
751 680 kr
Ca 382 kr
Ca 351 kr
Ca 387 kr
62 190 kr
56 870 kr
63 250 kr
746 280 kr
682 440 kr
759 000 kr
Ca 417 kr
Ca 393 kr
Ca 421 kr
67 570 kr
63 720 kr
68 170 kr
810 840 kr
764 640 kr
818 040 kr
Ca 417 kr
Ca 393 kr
Ca 421 kr
71 900 kr
65 450 kr
72 910 kr
862 800 kr
785 400 kr
874 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold