Image
Petroleumsingeniør i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innenfor ett eller flere områder.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt:

 • Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, der målet er å få mest mulig ut av reservene
 • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene
 • Reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå, og hvordan man skal gjennomføre produksjonen

Den stadige utviklingen av teknologi fører de ulike arbeidsområdene nærmere hverandre. Mer og mer av driften flyttes til land, og behovet for samarbeid mellom ulike fag øker. Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Som petroleumsingeniør er det derfor viktig å holde seg oppdatert,

Arbeidet foregår i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper, deriblant geologer, geofysikere, matematikere og andre ingeniører.

Hvor jobber petroleumsingeniører ?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Norge eller utlandet. Du kan også arbeide på en installasjon med oljevirksomhet, for eksempel i Nordsjøen.

Personlige egenskaper

Du må være opptatt av utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Du må være flink til å samarbeide og jobbe for god tverrfaglig forståelse.

Utdanning

Ingeniørutdanninger tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler. Spesialisert utdanning innen petroleum tilbys både på bachelor- og masternivå på universitet, høgskoler og fagskoler. 

Hva jobber petroleumsingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 652903 - Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig

Bedrifter

Petroleumsingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3116165 - SEISMISK PERSONELL (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116149 - TEKNIKER (OLJE)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass