Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Image
Petroleumsingeniør i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innenfor ett eller flere områder.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt:

  • Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, der målet er å få mest mulig ut av reservene
  • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene
  • Reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå, og hvordan man skal gjennomføre produksjonen

Den stadige utviklingen av teknologi fører de ulike arbeidsområdene nærmere hverandre. Mer og mer av driften flyttes til land, og behovet for samarbeid mellom ulike fag øker. Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Som petroleumsingeniør er det derfor viktig å holde seg oppdatert,

Arbeidet foregår i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper, deriblant geologer, geofysikere, matematikere og andre ingeniører.

Hvor jobber petroleumsingeniører ?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Norge eller utlandet. Du kan også arbeide på en installasjon med oljevirksomhet, for eksempel i Nordsjøen.

Personlige egenskaper

Du må være opptatt av utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Du må være flink til å samarbeide og jobbe for god tverrfaglig forståelse.

Utdanning

Ingeniørutdanninger tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler. Spesialisert utdanning innen petroleum tilbys både på bachelor- og masternivå på universitet, høgskoler og fagskoler. 

Hva jobber petroleumsingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
  • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig
  • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig

Sist kvalitetsikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass