Image
Kostymesyer klipper i rosa mønstret stoff
Lenke
Kniel Synnatzschke/Plainpicture

Yrkesbeskrivelse

Kostymesyer

En kostymesyer lager kostymer til scene, film og tv.

En kostymesyer syr spesialtilpassede kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.

Kostymene skal passe til handlingen og scenen der kostymene skal brukes.

En kostymesyer kan arbeide på både små og store oppsetninger.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lage arbeidstegninger, ta mål og utarbeide mønstre
  • bruke ulike sømteknikker på maskin og for hånd
  • reparasjoner og omsøm
  • innprøving og tilpasning av kostymer

Kostymesyeren samarbeider ofte med en kostymedesigner. Det er vanlig at det lages et ferdig kostyme etter tegninger. Det er viktig at kostymene har god funksjonalitet slik at de tåler bruk og raske skift.

En kostymesyer samarbeider også med regissør, inspisient, dramaturg, scenograf og sminkør for å skape det beste scenebildet til å ivareta handlingen i et manus eller program.

Hvor jobber kostymesyere ?

En kostymesyer arbeider ved kulturinstitusjoner som teater, opera, TV- og filmselskaper. De kan også jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som kostymesyer må du ha god farge- og formsans, være nøyaktig og kreativ og kunne samarbeide med andre. Du bør ha god kunnskap om ulike stilperioder, tekstiler og andre materialer. Kostymesyeren må overholde tidsfrister og i perioder kunne jobbe under tidspress.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Det er flere muligheter for å ta etter- og videreutdanning innenfor estetiske og kulturelle fag. Med pedagogisk etterutdanning er du kvalifisert til å undervise i faget. Du kan øke din kompetanse ved å ta mer utdanning innenfor faget, eller bli klesdesigner.

Hva jobber kostymesyerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416608 - Kostymesyerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for kostymesyere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Kostymesyer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7432116 - KOSTYMEASSISTENT
  • 7432115 - KOSTYMEFORMANN
  • 7432104 - KOSTYMEMAKER
  • 7432112 - KOSTYMESJEF
  • 7432108 - KOSTYMESYER

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling