Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Kostymesyer

En kostymesyer lager kostymer til scene, film og tv.

Arbeidsoppgaver

En kostymesyer syr spesialtilpassede kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.

Kostymene skal passe til handlingen og scenen der kostymene skal brukes.

En kostymesyer kan arbeide på både små og store oppsetninger.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • lage arbeidstegninger, ta mål og utarbeide mønstre
 • bruke ulike sømteknikker på maskin og for hånd
 • reparasjoner og omsøm
 • innprøving og tilpasning av kostymer

Kostymesyeren samarbeider ofte med en kostymedesigner. Det er vanlig at det lages et ferdig kostyme etter tegninger. Det er viktig at kostymene har god funksjonalitet slik at de tåler bruk og raske skift.

 

Hvor jobber kostymesyere?

En kostymesyer arbeider ved kulturinstitusjoner som teater, opera, TV- og filmselskaper. De kan også jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende.

Bli med en kostymesyer på jobb

Hvordan er det å jobbe som kostymesyer?

Intervjuer

Ei dame i hvit bluse. Hun står mellom teaterkostymer som henger på kleshengere. Hun er i et teater.

Kostymesyer

Ragnhild Anda Tengesdal

Når en skuespiller kommer inn på scenen, skal den spille en helt annen karakter, og kostymet sier enormt mye om det. Allerede før de har åpnet munnen, skal du få et inntrykk av hvem denne karakteren er, forteller kostymesyer Ragnhild Anda Tengesdal

Passer jeg til å bli kostymesyer?

Som kostymesyer må du ha god farge- og formsans, være nøyaktig og kreativ og opptatt av godt håndverk. I tillegg er det en fordel med god farge- og formsans, og man må kunne samarbeide med andre. Du bør ha god kunnskap om ulike stilperioder, tekstiler og andre materialer. Kostymesyeren må overholde tidsfrister og i perioder kunne jobbe under tidspress.

Hva tjener kostymesyere?

Hvordan utdanner du deg til kostymesyer?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Det er flere muligheter for å ta etter- og videreutdanning innenfor estetiske og kulturelle fag. Med pedagogisk etterutdanning er du kvalifisert til å undervise i faget. Du kan øke din kompetanse ved å ta mer utdanning innenfor faget, eller bli klesdesigner.

Hvilke utdanninger er vanligst for kostymesyere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber kostymesyerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 416617 - Kostymesyerfaget, Vg3
 • 416608 - Kostymesyerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber kostymesyere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kostymesyere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7432108 - KOSTYMESYER
 • 7432104 - KOSTYMEMAKER
 • 7432116 - KOSTYMEASSISTENT
 • 7432115 - KOSTYMEFORMANN
 • 7432112 - KOSTYMESJEF

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.