Salgsmedarbeider i sportsbutikk hjelper en kunde med skokjøp.
Yrkesbeskrivelse

Salgs­med­arbeider

favoritt ikon

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

En salgsmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, foto eller data.

Du kan jobbe med salg uten formell utdanning, men det er også mulig å ta fagbrev. Da blir du faglært salgsmedarbeider.

Vanlige arbeidsoppgaver for en salgsmedarbeider:

  • salg, service og kundebehandling
  • lagerarbeid og varepåfylling
  • håndtere bestillinger og forsendelser
  • markedsføring av butikken

Som salgsmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger. Du må også ha kunnskap om kundene og bransjen du jobber i. Du skal gi råd og veiledning og yte service, slik at bedriften får fornøyde kunder som ønsker å komme igjen og igjen.

Yrket har mange mulige stillingstitler og kan blant annet kalles selger. 

Hvor jobber salgsmedarbeidere?

Produkter og tjenester selges i alle bransjer, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er detaljhandel (butikk) den store sektoren, men salgsmedarbeidere jobber også hos grossister, agenturer og varehandelsindustrien. Salgsmedarbeidere kan jobbe i eksempelvis butikk, nettbutikk, faghandel eller salgskontor.

Personlige egenskaper

Som lærling innen salgsfaget, og senere som aktiv selger, må du like å ha kontakt med mennesker. Du må like å prate, utstråle tillit og være glad i høyt tempo og aktivitet. For å lykkes med salg må du ha god kunnskap om produktene og kundene.

Utdanning

Du kan jobbe med salg både med og uten fagbrev. Som ufaglært salgsmedarbeider kreves ingen formell utdanning. Som faglært salgsmedarbeider kreves fagbrev i salgsfaget.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Alle sektorer
653 personer
221 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 560 kr
57 230 kr
68 860 kr
774 720 kr
686 760 kr
826 320 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 640 kr
57 260 kr
68 960 kr
775 680 kr
687 120 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Alle sektorer
14 582 personer
3 598 personer
10 984 personer
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 530 kr
64 730 kr
73 760 kr
858 360 kr
776 760 kr
885 120 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 630 kr
64 800 kr
73 880 kr
859 560 kr
777 600 kr
886 560 kr
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Privat
650 personer
218 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 470 kr
56 880 kr
68 860 kr
773 640 kr
682 560 kr
826 320 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 550 kr
56 910 kr
68 960 kr
774 600 kr
682 920 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Privat
14 543 personer
3 571 personer
10 972 personer
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 570 kr
64 810 kr
73 770 kr
858 840 kr
777 720 kr
885 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 670 kr
64 880 kr
73 890 kr
860 040 kr
778 560 kr
886 680 kr
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
Heltid
Alle sektorer
2 689 personer
264 personer
2 425 personer
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
58 980 kr
56 690 kr
59 230 kr
707 760 kr
680 280 kr
710 760 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
59 370 kr
56 890 kr
59 640 kr
712 440 kr
682 680 kr
715 680 kr
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
Heltid
Privat
2 689 personer
264 personer
2 425 personer
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 349 kr
Ca 333 kr
Ca 351 kr
56 600 kr
53 980 kr
56 810 kr
679 200 kr
647 760 kr
681 720 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
58 980 kr
56 690 kr
59 230 kr
707 760 kr
680 280 kr
710 760 kr
Ca 364 kr
Ca 350 kr
Ca 366 kr
59 370 kr
56 890 kr
59 640 kr
712 440 kr
682 680 kr
715 680 kr
Salgskonsulenter innen IKT-produkter
Heltid
Alle sektorer
355 personer
78 personer
277 personer
Ca 337 kr
Ca
Ca 360 kr
54 620 kr
58 330 kr
655 440 kr
699 960 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 360 kr
54 620 kr
58 330 kr
655 440 kr
699 960 kr
Ca 369 kr
Ca 322 kr
Ca 382 kr
59 810 kr
52 210 kr
61 950 kr
717 720 kr
626 520 kr
743 400 kr
Ca 369 kr
Ca 322 kr
Ca 382 kr
59 860 kr
52 210 kr
62 010 kr
718 320 kr
626 520 kr
744 120 kr
Salgskonsulenter innen IKT-produkter
Heltid
Privat
355 personer
78 personer
277 personer
Ca 337 kr
Ca
Ca 360 kr
54 620 kr
58 330 kr
655 440 kr
699 960 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 360 kr
54 620 kr
58 330 kr
655 440 kr
699 960 kr
Ca 369 kr
Ca 322 kr
Ca 382 kr
59 810 kr
52 210 kr
61 950 kr
717 720 kr
626 520 kr
743 400 kr
Ca 369 kr
Ca 322 kr
Ca 382 kr
59 860 kr
52 210 kr
62 010 kr
718 320 kr
626 520 kr
744 120 kr
Selgere (engros)
Deltid
Alle sektorer
4 859 personer
2 389 personer
2 470 personer
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 216 kr
34 100 kr
33 450 kr
34 990 kr
409 200 kr
401 400 kr
419 880 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 216 kr
34 100 kr
33 450 kr
34 990 kr
409 200 kr
401 400 kr
419 880 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 251 kr
38 380 kr
36 060 kr
40 700 kr
460 560 kr
432 720 kr
488 400 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 251 kr
38 610 kr
36 250 kr
40 970 kr
463 320 kr
435 000 kr
491 640 kr
Selgere (engros)
Heltid
Alle sektorer
38 718 personer
10 282 personer
28 436 personer
Ca 286 kr
Ca 264 kr
Ca 295 kr
46 310 kr
42 800 kr
47 780 kr
555 720 kr
513 600 kr
573 360 kr
Ca 286 kr
Ca 264 kr
Ca 295 kr
46 310 kr
42 800 kr
47 780 kr
555 720 kr
513 600 kr
573 360 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 322 kr
50 630 kr
46 480 kr
52 130 kr
607 560 kr
557 760 kr
625 560 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 322 kr
50 920 kr
46 690 kr
52 440 kr
611 040 kr
560 280 kr
629 280 kr
Selgere (engros)
Deltid
Privat
4 827 personer
2 371 personer
2 456 personer
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 216 kr
34 090 kr
33 420 kr
34 970 kr
409 080 kr
401 040 kr
419 640 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 216 kr
34 090 kr
33 420 kr
34 970 kr
409 080 kr
401 040 kr
419 640 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 251 kr
38 380 kr
36 060 kr
40 710 kr
460 560 kr
432 720 kr
488 520 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 251 kr
38 610 kr
36 250 kr
40 980 kr
463 320 kr
435 000 kr
491 760 kr
Selgere (engros)
Heltid
Privat
38 668 personer
10 247 personer
28 421 personer
Ca 286 kr
Ca 264 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
42 820 kr
47 780 kr
555 960 kr
513 840 kr
573 360 kr
Ca 286 kr
Ca 264 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
42 820 kr
47 780 kr
555 960 kr
513 840 kr
573 360 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 322 kr
50 640 kr
46 510 kr
52 130 kr
607 680 kr
558 120 kr
625 560 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 322 kr
50 930 kr
46 720 kr
52 440 kr
611 160 kr
560 640 kr
629 280 kr
Reisebyråmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 803 personer
1 245 personer
558 personer
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 290 kr
34 100 kr
29 900 kr
399 480 kr
409 200 kr
358 800 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 290 kr
34 100 kr
29 920 kr
399 480 kr
409 200 kr
359 040 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
33 700 kr
34 360 kr
31 880 kr
404 400 kr
412 320 kr
382 560 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
34 250 kr
34 830 kr
32 670 kr
411 000 kr
417 960 kr
392 040 kr
Reisebyråmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
2 853 personer
1 974 personer
879 personer
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 234 kr
36 480 kr
35 910 kr
37 890 kr
437 760 kr
430 920 kr
454 680 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 234 kr
36 480 kr
35 910 kr
37 890 kr
437 760 kr
430 920 kr
454 680 kr
Ca 239 kr
Ca 233 kr
Ca 254 kr
38 740 kr
37 690 kr
41 100 kr
464 880 kr
452 280 kr
493 200 kr
Ca 239 kr
Ca 233 kr
Ca 254 kr
39 340 kr
38 180 kr
41 930 kr
472 080 kr
458 160 kr
503 160 kr
Reisebyråmedarbeidere
Deltid
Privat
1 794 personer
1 238 personer
556 personer
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 290 kr
34 100 kr
29 900 kr
399 480 kr
409 200 kr
358 800 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 290 kr
34 100 kr
29 920 kr
399 480 kr
409 200 kr
359 040 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
33 700 kr
34 350 kr
31 890 kr
404 400 kr
412 200 kr
382 680 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
34 250 kr
34 820 kr
32 680 kr
411 000 kr
417 840 kr
392 160 kr
Reisebyråmedarbeidere
Heltid
Privat
2 840 personer
1 963 personer
877 personer
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 234 kr
36 460 kr
35 870 kr
37 890 kr
437 520 kr
430 440 kr
454 680 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 234 kr
36 460 kr
35 870 kr
37 890 kr
437 520 kr
430 440 kr
454 680 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 254 kr
38 730 kr
37 660 kr
41 110 kr
464 760 kr
451 920 kr
493 320 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 254 kr
39 330 kr
38 160 kr
41 940 kr
471 960 kr
457 920 kr
503 280 kr
Torghandlere
Deltid
Alle sektorer
115 personer
Ca 154 kr
Ca
Ca
25 000 kr
300 000 kr
Ca 154 kr
Ca
Ca
25 000 kr
300 000 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 520 kr
342 240 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 970 kr
347 640 kr
Torghandlere
Heltid
Alle sektorer
368 personer
100 personer
268 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 252 kr
39 950 kr
40 800 kr
479 400 kr
489 600 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 252 kr
39 950 kr
40 800 kr
479 400 kr
489 600 kr
Ca 249 kr
Ca 233 kr
Ca 255 kr
40 340 kr
37 770 kr
41 300 kr
484 080 kr
453 240 kr
495 600 kr
Ca 249 kr
Ca 233 kr
Ca 255 kr
41 310 kr
37 770 kr
42 320 kr
495 720 kr
453 240 kr
507 840 kr
Torghandlere
Deltid
Privat
115 personer
Ca 154 kr
Ca
Ca
25 000 kr
300 000 kr
Ca 154 kr
Ca
Ca
25 000 kr
300 000 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 520 kr
342 240 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 970 kr
347 640 kr
Torghandlere
Heltid
Privat
368 personer
100 personer
268 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 252 kr
39 950 kr
40 800 kr
479 400 kr
489 600 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 252 kr
39 950 kr
40 800 kr
479 400 kr
489 600 kr
Ca 249 kr
Ca 233 kr
Ca 255 kr
40 340 kr
37 770 kr
41 300 kr
484 080 kr
453 240 kr
495 600 kr
Ca 249 kr
Ca 233 kr
Ca 255 kr
41 310 kr
37 770 kr
42 320 kr
495 720 kr
453 240 kr
507 840 kr
Butikkavdelingssjefer
Deltid
Alle sektorer
1 314 personer
1 100 personer
214 personer
Ca 212 kr
Ca 213 kr
Ca 203 kr
34 340 kr
34 540 kr
32 910 kr
412 080 kr
414 480 kr
394 920 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
Ca 203 kr
34 430 kr
34 640 kr
32 910 kr
413 160 kr
415 680 kr
394 920 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 213 kr
34 770 kr
34 820 kr
34 510 kr
417 240 kr
417 840 kr
414 120 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 213 kr
35 060 kr
35 070 kr
35 020 kr
420 720 kr
420 840 kr
420 240 kr
Butikkavdelingssjefer
Heltid
Alle sektorer
4 299 personer
2 357 personer
1 942 personer
Ca 223 kr
Ca 217 kr
Ca 235 kr
36 100 kr
35 210 kr
38 130 kr
433 200 kr
422 520 kr
457 560 kr
Ca 223 kr
Ca 217 kr
Ca 235 kr
36 100 kr
35 210 kr
38 130 kr
433 200 kr
422 520 kr
457 560 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
Ca 247 kr
38 140 kr
36 550 kr
40 070 kr
457 680 kr
438 600 kr
480 840 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
Ca 247 kr
38 530 kr
36 860 kr
40 560 kr
462 360 kr
442 320 kr
486 720 kr
Butikkavdelingssjefer
Deltid
Privat
1 313 personer
1 099 personer
214 personer
Ca 212 kr
Ca 213 kr
Ca 203 kr
34 340 kr
34 540 kr
32 910 kr
412 080 kr
414 480 kr
394 920 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
Ca 203 kr
34 430 kr
34 640 kr
32 910 kr
413 160 kr
415 680 kr
394 920 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 213 kr
34 760 kr
34 800 kr
34 510 kr
417 120 kr
417 600 kr
414 120 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 213 kr
35 050 kr
35 050 kr
35 020 kr
420 600 kr
420 600 kr
420 240 kr
Butikkavdelingssjefer
Heltid
Privat
4 294 personer
2 352 personer
1 942 personer
Ca 223 kr
Ca 217 kr
Ca 235 kr
36 100 kr
35 200 kr
38 130 kr
433 200 kr
422 400 kr
457 560 kr
Ca 223 kr
Ca 217 kr
Ca 235 kr
36 100 kr
35 200 kr
38 130 kr
433 200 kr
422 400 kr
457 560 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
Ca 247 kr
38 140 kr
36 550 kr
40 070 kr
457 680 kr
438 600 kr
480 840 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
Ca 247 kr
38 530 kr
36 860 kr
40 560 kr
462 360 kr
442 320 kr
486 720 kr
Butikkmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
133 835 personer
94 239 personer
39 596 personer
Ca 174 kr
Ca 176 kr
Ca 170 kr
28 150 kr
28 530 kr
27 580 kr
337 800 kr
342 360 kr
330 960 kr
Ca 174 kr
Ca 176 kr
Ca 170 kr
28 150 kr
28 530 kr
27 590 kr
337 800 kr
342 360 kr
331 080 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 174 kr
28 780 kr
29 010 kr
28 220 kr
345 360 kr
348 120 kr
338 640 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 174 kr
28 960 kr
29 180 kr
28 440 kr
347 520 kr
350 160 kr
341 280 kr
Butikkmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
42 536 personer
20 203 personer
22 333 personer
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
32 510 kr
32 000 kr
33 320 kr
390 120 kr
384 000 kr
399 840 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
32 510 kr
32 000 kr
33 320 kr
390 120 kr
384 000 kr
399 840 kr
Ca 207 kr
Ca 196 kr
Ca 217 kr
33 550 kr
31 820 kr
35 130 kr
402 600 kr
381 840 kr
421 560 kr
Ca 207 kr
Ca 196 kr
Ca 217 kr
34 000 kr
32 190 kr
35 660 kr
408 000 kr
386 280 kr
427 920 kr
Butikkmedarbeidere
Deltid
Kommunal
170 personer
116 personer
54 personer
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 910 kr
28 870 kr
346 920 kr
346 440 kr
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 910 kr
28 870 kr
346 920 kr
346 440 kr
Ca 185 kr
Ca 185 kr
Ca 185 kr
29 950 kr
29 910 kr
30 040 kr
359 400 kr
358 920 kr
360 480 kr
Ca 185 kr
Ca 185 kr
Ca 185 kr
30 190 kr
30 130 kr
30 040 kr
362 280 kr
361 560 kr
360 480 kr
Butikkmedarbeidere
Deltid
Privat
133 627 personer
94 091 personer
39 536 personer
Ca 174 kr
Ca 176 kr
Ca 170 kr
28 150 kr
28 530 kr
27 580 kr
337 800 kr
342 360 kr
330 960 kr
Ca 174 kr
Ca 176 kr
Ca 170 kr
28 150 kr
28 530 kr
27 590 kr
337 800 kr
342 360 kr
331 080 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 174 kr
28 780 kr
29 010 kr
28 220 kr
345 360 kr
348 120 kr
338 640 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 174 kr
28 960 kr
29 180 kr
28 440 kr
347 520 kr
350 160 kr
341 280 kr
Butikkmedarbeidere
Heltid
Privat
42 509 personer
20 182 personer
22 327 personer
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
32 510 kr
32 000 kr
33 310 kr
390 120 kr
384 000 kr
399 720 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
32 510 kr
32 000 kr
33 310 kr
390 120 kr
384 000 kr
399 720 kr
Ca 207 kr
Ca 196 kr
Ca 217 kr
33 550 kr
31 820 kr
35 130 kr
402 600 kr
381 840 kr
421 560 kr
Ca 207 kr
Ca 196 kr
Ca 217 kr
34 000 kr
32 190 kr
35 650 kr
408 000 kr
386 280 kr
427 800 kr
Billettselgere
Deltid
Alle sektorer
389 personer
268 personer
121 personer
Ca 210 kr
Ca 213 kr
Ca 200 kr
34 020 kr
34 540 kr
32 430 kr
408 240 kr
414 480 kr
389 160 kr
Ca 210 kr
Ca 213 kr
Ca 200 kr
34 020 kr
34 540 kr
32 430 kr
408 240 kr
414 480 kr
389 160 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 550 kr
33 620 kr
33 390 kr
402 600 kr
403 440 kr
400 680 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 660 kr
33 730 kr
33 480 kr
403 920 kr
404 760 kr
401 760 kr
Billettselgere
Heltid
Alle sektorer
230 personer
123 personer
107 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 320 kr
38 320 kr
459 840 kr
459 840 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 320 kr
38 320 kr
459 840 kr
459 840 kr
Ca 234 kr
Ca 229 kr
Ca 240 kr
37 930 kr
37 090 kr
38 900 kr
455 160 kr
445 080 kr
466 800 kr
Ca 234 kr
Ca 229 kr
Ca 240 kr
38 440 kr
37 620 kr
38 900 kr
461 280 kr
451 440 kr
466 800 kr
Billettselgere
Deltid
Kommunal
107 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca
36 030 kr
432 360 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca
36 040 kr
432 480 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 200 kr
434 400 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 390 kr
436 680 kr
Billettselgere
Deltid
Privat
242 personer
157 personer
85 personer
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca
30 850 kr
31 240 kr
370 200 kr
374 880 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca
30 850 kr
31 240 kr
370 200 kr
374 880 kr
Ca 197 kr
Ca 194 kr
Ca 202 kr
31 950 kr
31 490 kr
32 800 kr
383 400 kr
377 880 kr
393 600 kr
Ca 197 kr
Ca 194 kr
Ca 202 kr
32 030 kr
31 560 kr
32 800 kr
384 360 kr
378 720 kr
393 600 kr
Billettselgere
Heltid
Privat
202 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 500 kr
462 000 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 500 kr
462 000 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca
37 990 kr
455 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca
38 470 kr
461 640 kr
Demonstrasjonsselgere
Deltid
Alle sektorer
260 personer
185 personer
75 personer
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 830 kr
31 650 kr
369 960 kr
379 800 kr
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 830 kr
31 650 kr
369 960 kr
379 800 kr
Ca 185 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
29 930 kr
30 340 kr
28 920 kr
359 160 kr
364 080 kr
347 040 kr
Ca 185 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
30 330 kr
30 840 kr
28 920 kr
363 960 kr
370 080 kr
347 040 kr
Demonstrasjonsselgere
Deltid
Privat
260 personer
185 personer
75 personer
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 830 kr
31 650 kr
369 960 kr
379 800 kr
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 830 kr
31 650 kr
369 960 kr
379 800 kr
Ca 185 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
29 930 kr
30 340 kr
28 920 kr
359 160 kr
364 080 kr
347 040 kr
Ca 185 kr
Ca 187 kr
Ca 179 kr
30 330 kr
30 840 kr
28 920 kr
363 960 kr
370 080 kr
347 040 kr
Telefon- og nettselgere
Deltid
Alle sektorer
2 294 personer
1 075 personer
1 219 personer
Ca 175 kr
Ca 177 kr
Ca 173 kr
28 400 kr
28 670 kr
27 970 kr
340 800 kr
344 040 kr
335 640 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
Ca 173 kr
28 400 kr
28 670 kr
27 970 kr
340 800 kr
344 040 kr
335 640 kr
Ca 187 kr
Ca 185 kr
Ca 189 kr
30 300 kr
29 920 kr
30 630 kr
363 600 kr
359 040 kr
367 560 kr
Ca 187 kr
Ca 185 kr
Ca 189 kr
30 400 kr
30 010 kr
30 730 kr
364 800 kr
360 120 kr
368 760 kr
Telefon- og nettselgere
Heltid
Alle sektorer
3 028 personer
1 316 personer
1 712 personer
Ca 222 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
36 090 kr
35 970 kr
432 120 kr
433 080 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
36 090 kr
35 970 kr
432 120 kr
433 080 kr
431 640 kr
Ca 233 kr
Ca 227 kr
Ca 238 kr
37 790 kr
36 770 kr
38 570 kr
453 480 kr
441 240 kr
462 840 kr
Ca 233 kr
Ca 227 kr
Ca 238 kr
38 130 kr
37 100 kr
38 910 kr
457 560 kr
445 200 kr
466 920 kr
Telefon- og nettselgere
Deltid
Privat
2 292 personer
1 074 personer
1 218 personer
Ca 175 kr
Ca 177 kr
Ca 173 kr
28 400 kr
28 670 kr
27 970 kr
340 800 kr
344 040 kr
335 640 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
Ca 173 kr
28 400 kr
28 670 kr
27 970 kr
340 800 kr
344 040 kr
335 640 kr
Ca 187 kr
Ca 185 kr
Ca 189 kr
30 290 kr
29 920 kr
30 620 kr
363 480 kr
359 040 kr
367 440 kr
Ca 187 kr
Ca 185 kr
Ca 189 kr
30 390 kr
30 010 kr
30 730 kr
364 680 kr
360 120 kr
368 760 kr
Telefon- og nettselgere
Heltid
Privat
3 027 personer
1 316 personer
1 711 personer
Ca 222 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
36 090 kr
35 960 kr
432 120 kr
433 080 kr
431 520 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
36 090 kr
35 960 kr
432 120 kr
433 080 kr
431 520 kr
Ca 233 kr
Ca 227 kr
Ca 238 kr
37 790 kr
36 770 kr
38 570 kr
453 480 kr
441 240 kr
462 840 kr
Ca 233 kr
Ca 227 kr
Ca 238 kr
38 130 kr
37 100 kr
38 910 kr
457 560 kr
445 200 kr
466 920 kr
Andre salgsmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
813 personer
413 personer
400 personer
Ca 175 kr
Ca 183 kr
Ca 170 kr
28 420 kr
29 580 kr
27 600 kr
341 040 kr
354 960 kr
331 200 kr
Ca 175 kr
Ca 183 kr
Ca 170 kr
28 420 kr
29 580 kr
27 600 kr
341 040 kr
354 960 kr
331 200 kr
Ca 184 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
29 880 kr
30 350 kr
29 390 kr
358 560 kr
364 200 kr
352 680 kr
Ca 184 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
30 210 kr
30 590 kr
29 810 kr
362 520 kr
367 080 kr
357 720 kr
Andre salgsmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 525 personer
719 personer
806 personer
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 224 kr
35 630 kr
35 100 kr
36 230 kr
427 560 kr
421 200 kr
434 760 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 224 kr
35 630 kr
35 100 kr
36 230 kr
427 560 kr
421 200 kr
434 760 kr
Ca 225 kr
Ca 220 kr
Ca 230 kr
36 450 kr
35 620 kr
37 200 kr
437 400 kr
427 440 kr
446 400 kr
Ca 225 kr
Ca 220 kr
Ca 230 kr
37 160 kr
36 050 kr
38 160 kr
445 920 kr
432 600 kr
457 920 kr
Andre salgsmedarbeidere
Deltid
Privat
784 personer
395 personer
389 personer
Ca 175 kr
Ca 183 kr
Ca 170 kr
28 420 kr
29 580 kr
27 530 kr
341 040 kr
354 960 kr
330 360 kr
Ca 175 kr
Ca 183 kr
Ca 170 kr
28 420 kr
29 580 kr
27 530 kr
341 040 kr
354 960 kr
330 360 kr
Ca 184 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
29 850 kr
30 310 kr
29 390 kr
358 200 kr
363 720 kr
352 680 kr
Ca 184 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
30 190 kr
30 550 kr
29 820 kr
362 280 kr
366 600 kr
357 840 kr
Andre salgsmedarbeidere
Heltid
Privat
1 518 personer
713 personer
805 personer
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 590 kr
35 000 kr
36 200 kr
427 080 kr
420 000 kr
434 400 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 590 kr
35 000 kr
36 200 kr
427 080 kr
420 000 kr
434 400 kr
Ca 225 kr
Ca 220 kr
Ca 230 kr
36 450 kr
35 600 kr
37 200 kr
437 400 kr
427 200 kr
446 400 kr
Ca 225 kr
Ca 220 kr
Ca 230 kr
37 160 kr
36 040 kr
38 160 kr
445 920 kr
432 480 kr
457 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold