Image
Salgsmedarbeider i jernvarebutikk.
Lenke
Shutterstock

Yrkesbeskrivelse

Salgsmedarbeider

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

En salgsmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, foto eller optikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en salgsmedarbeider:

 • salg, service og kundebehandling
 • salgsfremmende arbeid
 • lager- og kassearbeid
 • varepåfylling og -plassering
 • håndtere bestillinger og forsendelser
 • bidra til at butikken fremstår ryddig

Som salgsmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger. Du må også ha kunnskap om kundene og bransjen du jobber i. Du skal gi råd og veiledning og yte service, slik at bedriften får fornøyde kunder som ønsker å komme igjen og igjen.

Dette yrket har mange mulige stillingstitler. For eksempel selger, telefonselger, bilselger, bokhandler, butikkmedarbeider og kundeansvarlig. 

Hvor jobber salgsmedarbeidere ?

Salgsmedarbeidere jobber i alle slags bransjer, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. For eksempel kan du jobbe i butikk, hos grossister, agenturer, varehandelsindustrien, nettbutikk, faghandel eller salgskontor.

Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må like å ha kontakt med mennesker. Du må like å prate, utstråle tillit og være glad i høyt tempo og aktivitet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. I tillegg er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 442102 - Salgsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Salgsmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5223101 - ANNONSEAKKVISITØR (TELEFONSALG)
 • 5221156 - BUTIKKMEDARBEIDER (SALG AV SELSKAPSTØY)
 • 5223123 - COACH (TELEFONSALG)
 • 4211105 - KASSEMEDARBEIDER (BILLETTSALG)
 • 3415110 - KEY ACCOUNT MANAGER (SALG)
 • 5223115 - KOMMUNIKATØR (TELEFONSALG)
 • 5223117 - KONSULENT (ANNONSESALG)
 • 5223110 - KUNDEKONSULENT (TELEFONSALG)
 • 5223119 - KUNDESERVICEMEDARBEIDER (SALG)
 • 5224101 - SALGSAGENT (ENGROS)
 • 5223121 - SALGSASSISTENT
 • 5221118 - SALGSFREMMER
 • 3415120 - SALGSKONSULENT
 • 3415116 - SALGSMEDARBEIDER
 • 4221107 - SALGSMEDARBEIDER (TUROPERATØR)
 • 3415108 - SALGSREISENDE (AGENT)
 • 3415124 - SALGSREPRESENTANT
 • 3415140 - SALGSREPRESENTANT (DATAMASKINER)
 • 3415139 - SALGSREPRESENTANT (TEKNISKE PRODUKTER)
 • 3415132 - SALGSRÅDGIVER
 • 3419128 - SALGSSEKRETÆR
 • 3415130 - SALGSSPESIALIST
 • 3415134 - SPESIALKONSULENT (SALG)
 • 3415137 - STORKUNDEANSVARLIG (ENGROSALG)
 • 5223106 - TELEFONKONSULENT(SALG)
 • 5223102 - ABONNEMENTSELGER
 • 5223107 - ANNONSEBEHANDLER
 • 5223116 - ANNONSEKONSULENT (AVIS)
 • 5223114 - ANNONSEKONSULENT (SELGER)
 • 5223103 - ANNONSESELGER
 • 5223111 - DØRSELGER
 • 5223122 - PRODUKTSPESIALIST (SALG)
 • 5223109 - PROVISJONSSELGER (DETALJ)
 • 5223120 - SELGER (UTSTILLINGSPLASSER)
 • 5223112 - TELEFONAKKVISITØR
 • 5223113 - TELEFONSELGER
 • 5221140 - APOTEKMEDARBEIDER
 • 5221103 - BILSELGER
 • 5221117 - BOKHANDLER
 • 5221123 - BOKHANDLERMEDARBEIDER
 • 5221105 - BOKHANDLERMEDHJELPER
 • 5221106 - BOKSELGER
 • 5221107 - BUTIKKEKSPEDITØR
 • 5221145 - BUTIKKHJELP
 • 5221152 - BUTIKKINNEHAVER (LITEN BUTIKK)
 • 5221130 - BUTIKK-KASSERER
 • 5221155 - BUTIKKMEDARABEIDER (BENSINSTASJON)
 • 5221126 - BUTIKKMEDARBEIDER
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 5221138 - BUTIKKSELGER
 • 5221122 - DELEEKSPEDITØR
 • 5221128 - EKSPEDENT
 • 5221110 - EKSPEDITØR
 • 5221111 - EKSPONERINGSHJELP (BUTIKK)
 • 5221131 - FØRSTEKASSERER (BUTIKK)
 • 5221124 - KASSEMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221132 - KASSERER (BUTIKK)
 • 5221142 - KJØKKENINTENIØRSELGER
 • 5221149 - KUNDEVEILEDER (BUTIKK)
 • 5221113 - MARKEDSSELGER
 • 5221119 - MØBELSELGER
 • 5221157 - NETTSELGER
 • 5221147 - OMRÅDEANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221143 - OPTIKERMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221114 - PROVISJONSSELGER
 • 5221125 - SELGER (DETALJ)
 • 5221108 - DEMONSTRASJONSDAME (SALG)
 • 5221109 - DEMONSTRASJONSMANN (SALG)
 • 5221121 - DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER
 • 5224102 - SELGER (ENGROS)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 3415135 - SALGSLEDER
 • 3415102 - SALGSINGENIØR
 • 3415111 - ACCOUNT MANAGER
 • 3415114 - SELGER (AGENTUR)
 • 3415118 - SELGER (AGENT)
 • 3415125 - SALGSKOORDINATOR
 • 3415123 - SALGSTEKNIKER
 • 1233104 - SALGSDIREKTØR
 • 5224105 - INNESELGER (ENGROS)
 • 3415128 - SERVICE MANAGER
 • 5224103 - SALGSSJÅFØR (ENGROS)
 • 4211102 - BILLETTSELGER
 • 5224108 - KUNDEKONSULENT (ENGROS)
 • 5223108 - FELTSELGER
 • 3415131 - AREA SALES MANAGER
 • 3423103 - SALGSKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3415115 - SALGSTRAINEE
 • 3415133 - AREA MANAGER
 • 5224106 - AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 3415117 - AGENT (SELGER)
 • 4211107 - INNSJEKKER MV. (FLYPLASS)
 • 3415112 - TEKNISK SALGSREPRESENTANT
 • 3431116 - BOLIGKONSULENT

Sist kvalitetssikret den 14. februar 2022, av NHO Service og Handel, Faglig råd for salg, service og reiseliv