Salgsmedarbeider i jernvarebutikk.
Yrkesbeskrivelse

Salgs­med­arbeider

favoritt ikon

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

En salgsmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, foto eller data.

Vanlige arbeidsoppgaver for en salgsmedarbeider:

  • salg, service og kundebehandling
  • lager- og kassearbeid
  • varepåfylling og -plassering
  • håndtere bestillinger og forsendelser
  • markedsføring av butikken
  • bidra til at butikken fremstår ryddig

Som salgsmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger. Du må også ha kunnskap om kundene og bransjen du jobber i. Du skal gi råd og veiledning og yte service, slik at bedriften får fornøyde kunder som ønsker å komme igjen og igjen.

Yrket har mange mulige stillingstitler og kan blant annet kalles selger. 

Hvor jobber salgsmedarbeidere?

Salgsmedarbeidere jobber i alle slags bransjer, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. For eksempel kan du jobbe i butikk, hos grossister, agenturer, varehandelsindustrien, nettbutikk, faghandel eller salgskontor.

Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må like å ha kontakt med mennesker. Du må like å prate, utstråle tillit og være glad i høyt tempo og aktivitet. 

Utdanning

Du kan jobbe med salg uten formell utdanning, men det er også mulig å ta fagbrev. Da blir du faglært salgsmedarbeider.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. I tillegg er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
660 personer
216 personer
444 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 720 kr
57 960 kr
68 470 kr
776 640 kr
695 520 kr
821 640 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 780 kr
58 010 kr
68 540 kr
777 360 kr
696 120 kr
822 480 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 798 personer
3 730 personer
11 068 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 310 kr
66 140 kr
75 730 kr
879 720 kr
793 680 kr
908 760 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 410 kr
66 210 kr
75 840 kr
880 920 kr
794 520 kr
910 080 kr
Salgs- eller markedssjef
Privat
15 402 personer
3 907 personer
11 495 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 130 kr
65 900 kr
75 580 kr
877 560 kr
790 800 kr
906 960 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 230 kr
65 970 kr
75 690 kr
878 760 kr
791 640 kr
908 280 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Privat
655 personer
212 personer
443 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 810 kr
58 060 kr
68 460 kr
777 720 kr
696 720 kr
821 520 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 870 kr
58 110 kr
68 530 kr
778 440 kr
697 320 kr
822 360 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Privat
14 747 personer
3 695 personer
11 052 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 340 kr
66 180 kr
75 740 kr
880 080 kr
794 160 kr
908 880 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 440 kr
66 250 kr
75 850 kr
881 280 kr
795 000 kr
910 200 kr
Salgs- eller markedssjef
Alle sektorer
15 458 personer
3 946 personer
11 512 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 100 kr
65 860 kr
75 570 kr
877 200 kr
790 320 kr
906 840 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 200 kr
65 930 kr
75 680 kr
878 400 kr
791 160 kr
908 160 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 619 personer
267 personer
2 352 personer
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 420 kr
60 130 kr
61 570 kr
737 040 kr
721 560 kr
738 840 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 860 kr
60 350 kr
62 030 kr
742 320 kr
724 200 kr
744 360 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Privat
2 707 personer
290 personer
2 417 personer
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 340 kr
59 610 kr
61 550 kr
736 080 kr
715 320 kr
738 600 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 770 kr
59 830 kr
62 010 kr
741 240 kr
717 960 kr
744 120 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Privat
2 619 personer
267 personer
2 352 personer
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 360 kr
Ca 355 kr
Ca 361 kr
58 380 kr
57 580 kr
58 450 kr
700 560 kr
690 960 kr
701 400 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 420 kr
60 130 kr
61 570 kr
737 040 kr
721 560 kr
738 840 kr
Ca 379 kr
Ca 371 kr
Ca 380 kr
61 860 kr
60 350 kr
62 030 kr
742 320 kr
724 200 kr
744 360 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Alle sektorer
2 707 personer
290 personer
2 417 personer
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 360 kr
Ca 352 kr
Ca 361 kr
58 330 kr
57 060 kr
58 430 kr
699 960 kr
684 720 kr
701 160 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 340 kr
59 610 kr
61 550 kr
736 080 kr
715 320 kr
738 600 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 380 kr
61 770 kr
59 830 kr
62 010 kr
741 240 kr
717 960 kr
744 120 kr
Salgskonsulenter for IKT-produkt
Heltid
Alle sektorer
363 personer
295 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 370 kr
58 330 kr
60 000 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 370 kr
58 330 kr
60 000 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 389 kr
61 990 kr
63 000 kr
743 880 kr
756 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 389 kr
62 070 kr
63 090 kr
744 840 kr
757 080 kr
Salgskonsulenter for IKT-produkt
Privat
378 personer
307 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 368 kr
58 330 kr
59 580 kr
699 960 kr
714 960 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 368 kr
58 330 kr
59 580 kr
699 960 kr
714 960 kr
Ca 381 kr
Ca
Ca 387 kr
61 760 kr
62 740 kr
741 120 kr
752 880 kr
Ca 381 kr
Ca
Ca 387 kr
61 830 kr
62 830 kr
741 960 kr
753 960 kr
Salgskonsulenter for IKT-produkt
Heltid
Privat
363 personer
295 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 370 kr
58 330 kr
60 000 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 370 kr
58 330 kr
60 000 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 389 kr
61 990 kr
63 000 kr
743 880 kr
756 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 389 kr
62 070 kr
63 090 kr
744 840 kr
757 080 kr
Salgskonsulenter for IKT-produkt
Alle sektorer
378 personer
307 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 368 kr
58 330 kr
59 580 kr
699 960 kr
714 960 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 368 kr
58 330 kr
59 580 kr
699 960 kr
714 960 kr
Ca 381 kr
Ca
Ca 387 kr
61 760 kr
62 740 kr
741 120 kr
752 880 kr
Ca 381 kr
Ca
Ca 387 kr
61 830 kr
62 830 kr
741 960 kr
753 960 kr
Selger (engros)
Deltid
Alle sektorer
4 835 personer
2 218 personer
2 617 personer
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 250 kr
33 780 kr
34 910 kr
411 000 kr
405 360 kr
418 920 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 250 kr
33 780 kr
34 910 kr
411 000 kr
405 360 kr
418 920 kr
Ca 241 kr
Ca 226 kr
Ca 255 kr
39 110 kr
36 670 kr
41 280 kr
469 320 kr
440 040 kr
495 360 kr
Ca 241 kr
Ca 226 kr
Ca 255 kr
39 320 kr
36 820 kr
41 540 kr
471 840 kr
441 840 kr
498 480 kr
Selger (engros)
Heltid
Alle sektorer
39 749 personer
10 658 personer
29 091 personer
Ca 296 kr
Ca 271 kr
Ca 306 kr
47 880 kr
43 930 kr
49 600 kr
574 560 kr
527 160 kr
595 200 kr
Ca 296 kr
Ca 271 kr
Ca 306 kr
47 880 kr
43 930 kr
49 600 kr
574 560 kr
527 160 kr
595 200 kr
Ca 322 kr
Ca 294 kr
Ca 332 kr
52 100 kr
47 630 kr
53 740 kr
625 200 kr
571 560 kr
644 880 kr
Ca 322 kr
Ca 294 kr
Ca 332 kr
52 380 kr
47 840 kr
54 050 kr
628 560 kr
574 080 kr
648 600 kr
Selger (engros)
Privat
44 489 personer
12 811 personer
31 678 personer
Ca 291 kr
Ca 266 kr
Ca 303 kr
47 210 kr
43 070 kr
49 020 kr
566 520 kr
516 840 kr
588 240 kr
Ca 291 kr
Ca 266 kr
Ca 303 kr
47 210 kr
43 070 kr
49 020 kr
566 520 kr
516 840 kr
588 240 kr
Ca 317 kr
Ca 287 kr
Ca 328 kr
51 350 kr
46 560 kr
53 200 kr
616 200 kr
558 720 kr
638 400 kr
Ca 317 kr
Ca 287 kr
Ca 328 kr
51 630 kr
46 760 kr
53 510 kr
619 560 kr
561 120 kr
642 120 kr
Selger (engros)
Deltid
Privat
4 800 personer
2 196 personer
2 604 personer
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 215 kr
34 180 kr
33 760 kr
34 880 kr
410 160 kr
405 120 kr
418 560 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 215 kr
34 180 kr
33 760 kr
34 880 kr
410 160 kr
405 120 kr
418 560 kr
Ca 241 kr
Ca 226 kr
Ca 255 kr
39 120 kr
36 680 kr
41 290 kr
469 440 kr
440 160 kr
495 480 kr
Ca 241 kr
Ca 226 kr
Ca 255 kr
39 330 kr
36 830 kr
41 540 kr
471 960 kr
441 960 kr
498 480 kr
Selger (engros)
Heltid
Privat
39 689 personer
10 615 personer
29 074 personer
Ca 296 kr
Ca 271 kr
Ca 306 kr
47 900 kr
43 950 kr
49 610 kr
574 800 kr
527 400 kr
595 320 kr
Ca 296 kr
Ca 271 kr
Ca 306 kr
47 900 kr
43 950 kr
49 610 kr
574 800 kr
527 400 kr
595 320 kr
Ca 322 kr
Ca 294 kr
Ca 332 kr
52 110 kr
47 650 kr
53 740 kr
625 320 kr
571 800 kr
644 880 kr
Ca 322 kr
Ca 294 kr
Ca 332 kr
52 390 kr
47 850 kr
54 050 kr
628 680 kr
574 200 kr
648 600 kr
Selger (engros)
Alle sektorer
44 584 personer
12 876 personer
31 708 personer
Ca 291 kr
Ca 266 kr
Ca 303 kr
47 190 kr
43 050 kr
49 020 kr
566 280 kr
516 600 kr
588 240 kr
Ca 291 kr
Ca 266 kr
Ca 303 kr
47 190 kr
43 050 kr
49 020 kr
566 280 kr
516 600 kr
588 240 kr
Ca 317 kr
Ca 287 kr
Ca 328 kr
51 330 kr
46 540 kr
53 190 kr
615 960 kr
558 480 kr
638 280 kr
Ca 317 kr
Ca 287 kr
Ca 328 kr
51 610 kr
46 740 kr
53 500 kr
619 320 kr
560 880 kr
642 000 kr
Reisebyråmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 989 personer
1 322 personer
667 personer
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 080 kr
29 970 kr
396 720 kr
408 960 kr
359 640 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 080 kr
30 030 kr
396 720 kr
408 960 kr
360 360 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
33 580 kr
34 450 kr
31 340 kr
402 960 kr
413 400 kr
376 080 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
34 160 kr
34 970 kr
32 060 kr
409 920 kr
419 640 kr
384 720 kr
Reisebyråmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 939 personer
2 025 personer
914 personer
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 420 kr
39 430 kr
42 600 kr
485 040 kr
473 160 kr
511 200 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
41 130 kr
39 990 kr
43 640 kr
493 560 kr
479 880 kr
523 680 kr
Reisebyråmedarbeider
Privat
4 898 personer
3 325 personer
1 573 personer
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 420 kr
36 250 kr
36 870 kr
437 040 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 420 kr
36 250 kr
36 870 kr
437 040 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 690 kr
38 120 kr
40 000 kr
464 280 kr
457 440 kr
480 000 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 360 kr
38 670 kr
40 960 kr
472 320 kr
464 040 kr
491 520 kr
Reisebyråmedarbeider
Deltid
Privat
1 980 personer
1 314 personer
666 personer
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 040 kr
29 990 kr
396 720 kr
408 480 kr
359 880 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 040 kr
30 050 kr
396 720 kr
408 480 kr
360 600 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 194 kr
33 560 kr
34 430 kr
31 350 kr
402 720 kr
413 160 kr
376 200 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 194 kr
34 140 kr
34 960 kr
32 070 kr
409 680 kr
419 520 kr
384 840 kr
Reisebyråmedarbeider
Heltid
Privat
2 918 personer
2 011 personer
907 personer
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 420 kr
39 420 kr
42 640 kr
485 040 kr
473 040 kr
511 680 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
41 130 kr
39 980 kr
43 680 kr
493 560 kr
479 760 kr
524 160 kr
Reisebyråmedarbeider
Alle sektorer
4 928 personer
3 347 personer
1 581 personer
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 440 kr
36 270 kr
36 870 kr
437 280 kr
435 240 kr
442 440 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 440 kr
36 270 kr
36 870 kr
437 280 kr
435 240 kr
442 440 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 690 kr
38 130 kr
39 980 kr
464 280 kr
457 560 kr
479 760 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 370 kr
38 680 kr
40 950 kr
472 440 kr
464 160 kr
491 400 kr
Torghandler
Deltid
Alle sektorer
125 personer
Ca 160 kr
Ca
Ca
25 890 kr
310 680 kr
Ca 160 kr
Ca
Ca
25 890 kr
310 680 kr
Ca 181 kr
Ca
Ca
29 400 kr
352 800 kr
Ca 181 kr
Ca
Ca
29 600 kr
355 200 kr
Torghandler
Heltid
Alle sektorer
380 personer
106 personer
274 personer
Ca 259 kr
Ca 221 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
35 760 kr
44 700 kr
503 760 kr
429 120 kr
536 400 kr
Ca 259 kr
Ca 221 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
35 760 kr
44 700 kr
503 760 kr
429 120 kr
536 400 kr
Ca 264 kr
Ca 238 kr
Ca 274 kr
42 720 kr
38 580 kr
44 320 kr
512 640 kr
462 960 kr
531 840 kr
Ca 264 kr
Ca 238 kr
Ca 274 kr
43 240 kr
39 310 kr
44 760 kr
518 880 kr
471 720 kr
537 120 kr
Torghandler
Privat
505 personer
169 personer
336 personer
Ca 237 kr
Ca 195 kr
Ca 265 kr
38 430 kr
31 670 kr
42 980 kr
461 160 kr
380 040 kr
515 760 kr
Ca 237 kr
Ca 195 kr
Ca 265 kr
38 430 kr
31 670 kr
42 980 kr
461 160 kr
380 040 kr
515 760 kr
Ca 250 kr
Ca 222 kr
Ca 263 kr
40 570 kr
35 940 kr
42 660 kr
486 840 kr
431 280 kr
511 920 kr
Ca 250 kr
Ca 222 kr
Ca 263 kr
41 040 kr
36 520 kr
43 080 kr
492 480 kr
438 240 kr
516 960 kr
Torghandler
Deltid
Privat
125 personer
Ca 160 kr
Ca
Ca
25 890 kr
310 680 kr
Ca 160 kr
Ca
Ca
25 890 kr
310 680 kr
Ca 181 kr
Ca
Ca
29 400 kr
352 800 kr
Ca 181 kr
Ca
Ca
29 600 kr
355 200 kr
Torghandler
Heltid
Privat
380 personer
106 personer
274 personer
Ca 259 kr
Ca 221 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
35 760 kr
44 700 kr
503 760 kr
429 120 kr
536 400 kr
Ca 259 kr
Ca 221 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
35 760 kr
44 700 kr
503 760 kr
429 120 kr
536 400 kr
Ca 264 kr
Ca 238 kr
Ca 274 kr
42 720 kr
38 580 kr
44 320 kr
512 640 kr
462 960 kr
531 840 kr
Ca 264 kr
Ca 238 kr
Ca 274 kr
43 240 kr
39 310 kr
44 760 kr
518 880 kr
471 720 kr
537 120 kr
Torghandler
Alle sektorer
505 personer
169 personer
336 personer
Ca 237 kr
Ca 195 kr
Ca 265 kr
38 430 kr
31 670 kr
42 980 kr
461 160 kr
380 040 kr
515 760 kr
Ca 237 kr
Ca 195 kr
Ca 265 kr
38 430 kr
31 670 kr
42 980 kr
461 160 kr
380 040 kr
515 760 kr
Ca 250 kr
Ca 222 kr
Ca 263 kr
40 570 kr
35 940 kr
42 660 kr
486 840 kr
431 280 kr
511 920 kr
Ca 250 kr
Ca 222 kr
Ca 263 kr
41 040 kr
36 520 kr
43 080 kr
492 480 kr
438 240 kr
516 960 kr
Butikkavdelingssjef
Deltid
Alle sektorer
1 192 personer
1 001 personer
191 personer
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 360 kr
35 420 kr
34 930 kr
424 320 kr
425 040 kr
419 160 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 510 kr
34 950 kr
425 280 kr
426 120 kr
419 400 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
35 860 kr
35 710 kr
36 790 kr
430 320 kr
428 520 kr
441 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
36 120 kr
35 970 kr
37 010 kr
433 440 kr
431 640 kr
444 120 kr
Butikkavdelingssjef
Heltid
Alle sektorer
4 175 personer
2 287 personer
1 888 personer
Ca 228 kr
Ca 223 kr
Ca 240 kr
37 010 kr
36 170 kr
38 880 kr
444 120 kr
434 040 kr
466 560 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
Ca 240 kr
37 010 kr
36 170 kr
38 880 kr
444 120 kr
434 040 kr
466 560 kr
Ca 243 kr
Ca 232 kr
Ca 255 kr
39 300 kr
37 600 kr
41 390 kr
471 600 kr
451 200 kr
496 680 kr
Ca 243 kr
Ca 232 kr
Ca 255 kr
39 720 kr
37 950 kr
41 890 kr
476 640 kr
455 400 kr
502 680 kr
Butikkavdelingssjef
Privat
5 361 personer
3 282 personer
2 079 personer
Ca 226 kr
Ca 222 kr
Ca 239 kr
36 620 kr
35 990 kr
38 650 kr
439 440 kr
431 880 kr
463 800 kr
Ca 226 kr
Ca 222 kr
Ca 239 kr
36 620 kr
35 990 kr
38 650 kr
439 440 kr
431 880 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 710 kr
37 120 kr
41 110 kr
464 520 kr
445 440 kr
493 320 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
39 100 kr
37 450 kr
41 600 kr
469 200 kr
449 400 kr
499 200 kr
Butikkavdelingssjef
Deltid
Privat
1 191 personer
1 000 personer
191 personer
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 360 kr
35 420 kr
34 930 kr
424 320 kr
425 040 kr
419 160 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 510 kr
34 950 kr
425 280 kr
426 120 kr
419 400 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
35 830 kr
35 680 kr
36 790 kr
429 960 kr
428 160 kr
441 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
36 090 kr
35 940 kr
37 010 kr
433 080 kr
431 280 kr
444 120 kr
Butikkavdelingssjef
Heltid
Privat
4 170 personer
2 282 personer
1 888 personer
Ca 228 kr
Ca 223 kr
Ca 240 kr
37 010 kr
36 160 kr
38 880 kr
444 120 kr
433 920 kr
466 560 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
Ca 240 kr
37 010 kr
36 160 kr
38 880 kr
444 120 kr
433 920 kr
466 560 kr
Ca 243 kr
Ca 232 kr
Ca 255 kr
39 300 kr
37 590 kr
41 390 kr
471 600 kr
451 080 kr
496 680 kr
Ca 243 kr
Ca 232 kr
Ca 255 kr
39 720 kr
37 940 kr
41 890 kr
476 640 kr
455 280 kr
502 680 kr
Butikkavdelingssjef
Alle sektorer
5 367 personer
3 288 personer
2 079 personer
Ca 226 kr
Ca 222 kr
Ca 239 kr
36 630 kr
35 990 kr
38 650 kr
439 560 kr
431 880 kr
463 800 kr
Ca 226 kr
Ca 222 kr
Ca 239 kr
36 630 kr
35 990 kr
38 650 kr
439 560 kr
431 880 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 710 kr
37 130 kr
41 110 kr
464 520 kr
445 560 kr
493 320 kr
Ca 239 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
39 100 kr
37 460 kr
41 600 kr
469 200 kr
449 520 kr
499 200 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
134 089 personer
93 864 personer
40 225 personer
Ca 176 kr
Ca 179 kr
Ca 173 kr
28 530 kr
28 950 kr
27 950 kr
342 360 kr
347 400 kr
335 400 kr
Ca 176 kr
Ca 179 kr
Ca 173 kr
28 530 kr
28 950 kr
27 950 kr
342 360 kr
347 400 kr
335 400 kr
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 178 kr
29 470 kr
29 710 kr
28 900 kr
353 640 kr
356 520 kr
346 800 kr
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 178 kr
29 640 kr
29 870 kr
29 120 kr
355 680 kr
358 440 kr
349 440 kr
Butikkmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
43 233 personer
20 465 personer
22 768 personer
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 620 kr
33 090 kr
34 410 kr
403 440 kr
397 080 kr
412 920 kr
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 620 kr
33 090 kr
34 410 kr
403 440 kr
397 080 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 224 kr
34 590 kr
32 750 kr
36 250 kr
415 080 kr
393 000 kr
435 000 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 224 kr
35 050 kr
33 110 kr
36 800 kr
420 600 kr
397 320 kr
441 600 kr
Butikkmedarbeider
Kommunal
216 personer
153 personer
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 710 kr
31 520 kr
368 520 kr
378 240 kr
Ca 190 kr
Ca 195 kr
Ca
30 710 kr
31 520 kr
368 520 kr
378 240 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca
30 710 kr
30 940 kr
368 520 kr
371 280 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca
31 030 kr
31 270 kr
372 360 kr
375 240 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Kommunal
194 personer
133 personer
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca
28 740 kr
28 740 kr
344 880 kr
344 880 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca
28 740 kr
28 740 kr
344 880 kr
344 880 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca
29 250 kr
29 120 kr
351 000 kr
349 440 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca
29 430 kr
29 290 kr
353 160 kr
351 480 kr
Butikkmedarbeider
Privat
177 060 personer
114 142 personer
62 918 personer
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 070 kr
30 700 kr
31 980 kr
372 840 kr
368 400 kr
383 760 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 070 kr
30 700 kr
31 980 kr
372 840 kr
368 400 kr
383 760 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 204 kr
31 590 kr
30 690 kr
32 990 kr
379 080 kr
368 280 kr
395 880 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 204 kr
31 880 kr
30 910 kr
33 390 kr
382 560 kr
370 920 kr
400 680 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Privat
133 861 personer
93 703 personer
40 158 personer
Ca 176 kr
Ca 179 kr
Ca 173 kr
28 520 kr
28 950 kr
27 950 kr
342 240 kr
347 400 kr
335 400 kr
Ca 176 kr
Ca 179 kr
Ca 173 kr
28 520 kr
28 950 kr
27 950 kr
342 240 kr
347 400 kr
335 400 kr
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 178 kr
29 470 kr
29 710 kr
28 900 kr
353 640 kr
356 520 kr
346 800 kr
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 178 kr
29 640 kr
29 870 kr
29 120 kr
355 680 kr
358 440 kr
349 440 kr
Butikkmedarbeider
Heltid
Privat
43 199 personer
20 439 personer
22 760 personer
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 620 kr
33 080 kr
34 410 kr
403 440 kr
396 960 kr
412 920 kr
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 620 kr
33 080 kr
34 410 kr
403 440 kr
396 960 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 224 kr
34 590 kr
32 740 kr
36 250 kr
415 080 kr
392 880 kr
435 000 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 224 kr
35 050 kr
33 100 kr
36 800 kr
420 600 kr
397 200 kr
441 600 kr
Butikkmedarbeider
Alle sektorer
177 322 personer
114 329 personer
62 993 personer
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 070 kr
30 700 kr
31 980 kr
372 840 kr
368 400 kr
383 760 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 070 kr
30 700 kr
31 980 kr
372 840 kr
368 400 kr
383 760 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 204 kr
31 590 kr
30 690 kr
32 980 kr
379 080 kr
368 280 kr
395 760 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 204 kr
31 880 kr
30 910 kr
33 380 kr
382 560 kr
370 920 kr
400 560 kr
Billettselger
Deltid
Alle sektorer
405 personer
267 personer
138 personer
Ca 209 kr
Ca 216 kr
Ca 196 kr
33 880 kr
35 000 kr
31 800 kr
406 560 kr
420 000 kr
381 600 kr
Ca 209 kr
Ca 216 kr
Ca 196 kr
33 880 kr
35 000 kr
31 800 kr
406 560 kr
420 000 kr
381 600 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
32 900 kr
33 370 kr
31 850 kr
394 800 kr
400 440 kr
382 200 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
33 040 kr
33 540 kr
31 940 kr
396 480 kr
402 480 kr
383 280 kr
Billettselger
Heltid
Alle sektorer
196 personer
116 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 210 kr
39 310 kr
470 520 kr
471 720 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 210 kr
39 310 kr
470 520 kr
471 720 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca
38 950 kr
38 210 kr
467 400 kr
458 520 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca
39 490 kr
38 740 kr
473 880 kr
464 880 kr
Billettselger
Kommunal
119 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 570 kr
438 840 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 600 kr
439 200 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca
37 070 kr
444 840 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca
37 850 kr
454 200 kr
Billettselger
Privat
430 personer
253 personer
177 personer
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 224 kr
36 810 kr
36 950 kr
36 300 kr
441 720 kr
443 400 kr
435 600 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 224 kr
36 810 kr
36 950 kr
36 300 kr
441 720 kr
443 400 kr
435 600 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
35 960 kr
35 020 kr
37 300 kr
431 520 kr
420 240 kr
447 600 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
36 250 kr
35 290 kr
37 630 kr
435 000 kr
423 480 kr
451 560 kr
Billettselger
Deltid
Privat
268 personer
162 personer
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca
29 220 kr
29 070 kr
350 640 kr
348 840 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca
29 220 kr
29 070 kr
350 640 kr
348 840 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
Ca
30 740 kr
30 690 kr
368 880 kr
368 280 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
Ca
30 800 kr
30 760 kr
369 600 kr
369 120 kr
Billettselger
Heltid
Privat
162 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 530 kr
474 360 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 530 kr
474 360 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 000 kr
468 000 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 430 kr
473 160 kr
Billettselger
Alle sektorer
601 personer
383 personer
218 personer
Ca 229 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
37 090 kr
37 750 kr
36 260 kr
445 080 kr
453 000 kr
435 120 kr
Ca 229 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
37 090 kr
37 750 kr
36 260 kr
445 080 kr
453 000 kr
435 120 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
36 350 kr
35 940 kr
37 050 kr
436 200 kr
431 280 kr
444 600 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 229 kr
36 720 kr
36 300 kr
37 430 kr
440 640 kr
435 600 kr
449 160 kr
Demonstrasjonsselger
Deltid
Alle sektorer
247 personer
188 personer
Ca 182 kr
Ca 186 kr
Ca
29 450 kr
30 200 kr
353 400 kr
362 400 kr
Ca 182 kr
Ca 186 kr
Ca
29 450 kr
30 200 kr
353 400 kr
362 400 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca
29 900 kr
30 200 kr
358 800 kr
362 400 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca
30 260 kr
30 610 kr
363 120 kr
367 320 kr
Demonstrasjonsselger
Privat
304 personer
215 personer
Ca 195 kr
Ca 191 kr
Ca
31 660 kr
30 990 kr
379 920 kr
371 880 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
Ca
31 660 kr
30 990 kr
379 920 kr
371 880 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
Ca
33 440 kr
31 890 kr
401 280 kr
382 680 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
Ca
33 770 kr
32 240 kr
405 240 kr
386 880 kr
Demonstrasjonsselger
Deltid
Privat
246 personer
188 personer
Ca 181 kr
Ca 186 kr
Ca
29 290 kr
30 200 kr
351 480 kr
362 400 kr
Ca 181 kr
Ca 186 kr
Ca
29 290 kr
30 200 kr
351 480 kr
362 400 kr
Ca 184 kr
Ca 186 kr
Ca
29 850 kr
30 200 kr
358 200 kr
362 400 kr
Ca 184 kr
Ca 186 kr
Ca
30 220 kr
30 610 kr
362 640 kr
367 320 kr
Demonstrasjonsselger
Alle sektorer
305 personer
215 personer
Ca 197 kr
Ca 191 kr
Ca
31 860 kr
30 990 kr
382 320 kr
371 880 kr
Ca 197 kr
Ca 191 kr
Ca
31 860 kr
30 990 kr
382 320 kr
371 880 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
Ca
33 450 kr
31 890 kr
401 400 kr
382 680 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
Ca
33 780 kr
32 240 kr
405 360 kr
386 880 kr
Telefon- eller nettselger
Deltid
Alle sektorer
2 157 personer
1 051 personer
1 106 personer
Ca 172 kr
Ca 176 kr
Ca 169 kr
27 870 kr
28 580 kr
27 420 kr
334 440 kr
342 960 kr
329 040 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
Ca 169 kr
27 870 kr
28 580 kr
27 420 kr
334 440 kr
342 960 kr
329 040 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
Ca 191 kr
30 710 kr
30 410 kr
30 980 kr
368 520 kr
364 920 kr
371 760 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
Ca 191 kr
30 860 kr
30 530 kr
31 150 kr
370 320 kr
366 360 kr
373 800 kr
Telefon- eller nettselger
Heltid
Alle sektorer
2 764 personer
1 211 personer
1 553 personer
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca 229 kr
37 310 kr
37 520 kr
37 050 kr
447 720 kr
450 240 kr
444 600 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca 229 kr
37 310 kr
37 520 kr
37 050 kr
447 720 kr
450 240 kr
444 600 kr
Ca 242 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 280 kr
38 290 kr
40 060 kr
471 360 kr
459 480 kr
480 720 kr
Ca 242 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 690 kr
38 730 kr
40 440 kr
476 280 kr
464 760 kr
485 280 kr
Telefon- eller nettselger
Privat
4 916 personer
2 259 personer
2 657 personer
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
34 640 kr
35 000 kr
34 150 kr
415 680 kr
420 000 kr
409 800 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
34 640 kr
35 000 kr
34 150 kr
415 680 kr
420 000 kr
409 800 kr
Ca 227 kr
Ca 221 kr
Ca 231 kr
36 750 kr
35 840 kr
37 500 kr
441 000 kr
430 080 kr
450 000 kr
Ca 227 kr
Ca 221 kr
Ca 231 kr
37 080 kr
36 180 kr
37 820 kr
444 960 kr
434 160 kr
453 840 kr
Telefon- eller nettselger
Deltid
Privat
2 154 personer
1 049 personer
1 105 personer
Ca 172 kr
Ca 176 kr
Ca 169 kr
27 870 kr
28 580 kr
27 390 kr
334 440 kr
342 960 kr
328 680 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
Ca 169 kr
27 870 kr
28 580 kr
27 390 kr
334 440 kr
342 960 kr
328 680 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
Ca 191 kr
30 700 kr
30 410 kr
30 960 kr
368 400 kr
364 920 kr
371 520 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
Ca 191 kr
30 850 kr
30 530 kr
31 130 kr
370 200 kr
366 360 kr
373 560 kr
Telefon- eller nettselger
Heltid
Privat
2 762 personer
1 210 personer
1 552 personer
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
37 310 kr
37 500 kr
37 050 kr
447 720 kr
450 000 kr
444 600 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
37 310 kr
37 500 kr
37 050 kr
447 720 kr
450 000 kr
444 600 kr
Ca 242 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 280 kr
38 280 kr
40 060 kr
471 360 kr
459 360 kr
480 720 kr
Ca 242 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 690 kr
38 720 kr
40 440 kr
476 280 kr
464 640 kr
485 280 kr
Telefon- eller nettselger
Alle sektorer
4 921 personer
2 262 personer
2 659 personer
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
34 640 kr
35 000 kr
34 150 kr
415 680 kr
420 000 kr
409 800 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
34 640 kr
35 000 kr
34 150 kr
415 680 kr
420 000 kr
409 800 kr
Ca 227 kr
Ca 221 kr
Ca 231 kr
36 760 kr
35 840 kr
37 500 kr
441 120 kr
430 080 kr
450 000 kr
Ca 227 kr
Ca 221 kr
Ca 231 kr
37 090 kr
36 180 kr
37 820 kr
445 080 kr
434 160 kr
453 840 kr
Selger
Deltid
Alle sektorer
817 personer
432 personer
385 personer
Ca 178 kr
Ca 190 kr
Ca 172 kr
28 880 kr
30 850 kr
27 860 kr
346 560 kr
370 200 kr
334 320 kr
Ca 178 kr
Ca 190 kr
Ca 172 kr
28 880 kr
30 850 kr
27 860 kr
346 560 kr
370 200 kr
334 320 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 184 kr
30 670 kr
31 440 kr
29 770 kr
368 040 kr
377 280 kr
357 240 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 184 kr
30 980 kr
31 700 kr
30 140 kr
371 760 kr
380 400 kr
361 680 kr
Selger
Heltid
Alle sektorer
1 596 personer
722 personer
874 personer
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 230 kr
36 500 kr
35 800 kr
37 180 kr
438 000 kr
429 600 kr
446 160 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 230 kr
36 500 kr
35 800 kr
37 180 kr
438 000 kr
429 600 kr
446 160 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
37 510 kr
36 620 kr
38 240 kr
450 120 kr
439 440 kr
458 880 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
38 280 kr
37 070 kr
39 280 kr
459 360 kr
444 840 kr
471 360 kr
Selger
Privat
2 360 personer
1 113 personer
1 247 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 090 kr
34 980 kr
35 650 kr
421 080 kr
419 760 kr
427 800 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 090 kr
34 980 kr
35 650 kr
421 080 kr
419 760 kr
427 800 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 140 kr
35 430 kr
36 770 kr
433 680 kr
425 160 kr
441 240 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 820 kr
35 840 kr
37 690 kr
441 840 kr
430 080 kr
452 280 kr
Selger
Deltid
Privat
775 personer
400 personer
375 personer
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 171 kr
28 730 kr
30 850 kr
27 710 kr
344 760 kr
370 200 kr
332 520 kr
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 171 kr
28 730 kr
30 850 kr
27 710 kr
344 760 kr
370 200 kr
332 520 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 184 kr
30 620 kr
31 360 kr
29 760 kr
367 440 kr
376 320 kr
357 120 kr
Ca 189 kr
Ca 194 kr
Ca 184 kr
30 920 kr
31 620 kr
30 110 kr
371 040 kr
379 440 kr
361 320 kr
Selger
Heltid
Privat
1 585 personer
713 personer
872 personer
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 230 kr
36 500 kr
35 800 kr
37 180 kr
438 000 kr
429 600 kr
446 160 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
Ca 230 kr
36 500 kr
35 800 kr
37 180 kr
438 000 kr
429 600 kr
446 160 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
37 520 kr
36 640 kr
38 240 kr
450 240 kr
439 680 kr
458 880 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
38 300 kr
37 100 kr
39 280 kr
459 600 kr
445 200 kr
471 360 kr
Selger
Alle sektorer
2 413 personer
1 154 personer
1 259 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 090 kr
34 980 kr
35 540 kr
421 080 kr
419 760 kr
426 480 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 090 kr
34 980 kr
35 540 kr
421 080 kr
419 760 kr
426 480 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 110 kr
35 410 kr
36 740 kr
433 320 kr
424 920 kr
440 880 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 790 kr
35 820 kr
37 660 kr
441 480 kr
429 840 kr
451 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold