Postbud leverer post
Yrkesbeskrivelse

Postbud

favoritt ikon

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Som postbud består arbeidet i å sortere og levere post til private husstander og bedrifter. Postbud distribuerer all type post – alt av brev, pakker, blader, aviser, reklame og annet. 

Utdelingen foregår utendørs, i hovedsak i tidsrommet fra klokka 09.00 til 17.00. Stort sett foregår utdelingen med sykkel, moped eller bil, avhengig av arbeidssted.

Sorteringen av post skjer ved omdelingsenheter og utføres på gjerne på morgenen, i tillegg til noe på ettermiddagen. I dag skjer stort sett sorteringen maskinelt helt ned på gateadresse. I større byer skjer dette på natten og postbudene har nattarbeid. Mange postbud arbeider derfor skift.

Hvor jobber postbud?

Postbud er vanligvis ansatt i Posten eller Bring. Du kan også arbeide som bud for private selskaper.

Personlige egenskaper

Som postbud må du være ansvarsbevisst, ærlig og opptatt av kundetilfredshet. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og å samarbeide. Postbudet er i likhet med kundebehandlere Postens ansikt utad til privatkunder og bedrifter. Du må arbeide raskt, være serviceinnstilt og nøyaktig. God fysisk form er også nødvendig. Det er ofte en forutsetning at du har førerkort.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli postbud. Kursing og opplæring foregår internt i bedriften du er ansatt i.

Etter- og videreutdanning
Arbeidsgivere tilbyr gjerne kurs for etter- og videreutdanning. Det er mulig å ta kurs for å få lederansvar.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Postbud eller postsorterer
Heltid
Alle sektorer
2 498 personer
950 personer
1 548 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 280 kr
36 460 kr
36 280 kr
435 360 kr
437 520 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 940 kr
37 040 kr
37 010 kr
443 280 kr
444 480 kr
444 120 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
36 610 kr
36 710 kr
36 550 kr
439 320 kr
440 520 kr
438 600 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
37 700 kr
37 690 kr
37 700 kr
452 400 kr
452 280 kr
452 400 kr
Postbud eller postsorterer
Deltid
Alle sektorer
1 945 personer
962 personer
983 personer
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
36 000 kr
33 690 kr
421 800 kr
432 000 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 380 kr
36 210 kr
33 930 kr
424 560 kr
434 520 kr
407 160 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 180 kr
35 610 kr
34 750 kr
422 160 kr
427 320 kr
417 000 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 680 kr
36 070 kr
35 300 kr
428 160 kr
432 840 kr
423 600 kr
Postbud eller postsorterer
Heltid
Privat
2 492 personer
948 personer
1 544 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 280 kr
36 460 kr
36 270 kr
435 360 kr
437 520 kr
435 240 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 940 kr
37 040 kr
37 010 kr
443 280 kr
444 480 kr
444 120 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 600 kr
36 710 kr
36 530 kr
439 200 kr
440 520 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
37 690 kr
37 690 kr
37 680 kr
452 280 kr
452 280 kr
452 160 kr
Postbud eller postsorterer
Deltid
Privat
1 941 personer
961 personer
980 personer
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
36 000 kr
33 690 kr
421 800 kr
432 000 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 380 kr
36 210 kr
33 930 kr
424 560 kr
434 520 kr
407 160 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 180 kr
35 610 kr
34 760 kr
422 160 kr
427 320 kr
417 120 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 680 kr
36 070 kr
35 310 kr
428 160 kr
432 840 kr
423 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken