Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Vei- og anleggsarbeider

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

Arbeidsoppgaver

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Vei- og anleggsfagarbeideren bygger, vedlikeholder og sikrer veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr.

Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. Det benyttes avansert utstyr, og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 

Vei- og anleggsfagarbeideren utfører vei- og anleggsarbeid som kan medføre store inngrep i natur og miljø. De har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulige. 

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren:

 • arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling
 • stikking og oppmåling
 • anleggs- og grunnarbeid
 • bygging, drift og vedlikehold av veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann

Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Som vei- og anleggsarbeider må du følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer.

Hvor jobber vei- og anleggsarbeidere?

Som vei- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og kommuner.

Hvordan er det å jobbe som vei- og anleggsarbeider?

Intervjuer

Portrettbilde av vei- og anleggsarbeider Tobias Vilhelmsen med hørselsvern, svart genser og gul arbeidsjakke.

Vei- og anleggsarbeider

Tobias Vilhelmsen

I fjor sommer ble Tobias Vilhelmsen ferdig utdannet vei- og anleggsarbeider. – Jeg liker veldig godt variasjonen. Du vet aldri hva slags prosjekt du skal gjøre når du kommer på jobb, sier han.

Passer jeg til å bli vei- og anleggsarbeider?

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må også være ansvarsbevisst og ha evnen til å samarbeide med andre. 

Hva tjener vei- og anleggsarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til vei- og anleggsarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i vei- og anleggsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for vei- og anleggsarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber vei- og anleggsarbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 557108 - Fagskoleutdanning, anlegg
 • 5571 - Bygg og anlegg
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber vei- og anleggsarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med vei- og anleggsarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126104 - ANLEGGSARBEIDER
 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 7126103 - VEIARBEIDER
 • 7127113 - TUNNELARBEIDER
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7127109 - FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7126117 - FORMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126107 - BESTYRER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126105 - OPPSYNSMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126102 - GRUNNARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 8331126 - VEGMERKER
 • 7126120 - LAGBAS (ANLEGG)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.