En vei blir asfaltert
Yrkesbeskrivelse

Vei- og anleggs­arbeider

favoritt ikon

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Fagarbeiderens oppgaver innebærer bygging, drift og vedlikehold av veier, vann og avløp. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid med legging av vann- og avløpsledninger og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Enkelt betongarbeid er også vanlig at vei- og anleggsarbeideren må utføre.

Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 

Vei- og anleggsfagarbeideren utfører vei- og anleggsarbeid som kan medføre store inngrep i natur og miljø. De har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulige. 

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren:

  • arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling
  • stikking og oppmåling
  • legging og sikring av vann- og avløpsnett
  • anleggs- og grunnarbeid
  • bygging, drift og vedlikehold av veier

Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygg- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Hvor jobber vei- og anleggsarbeidere?

Som vei- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og kommuner.

Personlige egenskaper

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer. Vei- og anleggsarbeideren har et særlig ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber vei- og anleggsarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for vei- og anleggsarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskinførere
Deltid
Alle sektorer
4 405 personer
382 personer
4 023 personer
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 620 kr
33 610 kr
37 000 kr
439 440 kr
403 320 kr
444 000 kr
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 850 kr
33 610 kr
37 300 kr
442 200 kr
403 320 kr
447 600 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
37 020 kr
33 680 kr
37 260 kr
444 240 kr
404 160 kr
447 120 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
38 910 kr
34 170 kr
39 250 kr
466 920 kr
410 040 kr
471 000 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Alle sektorer
16 049 personer
396 personer
15 653 personer
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
37 850 kr
34 540 kr
37 950 kr
454 200 kr
414 480 kr
455 400 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
38 660 kr
34 690 kr
38 800 kr
463 920 kr
416 280 kr
465 600 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 410 kr
35 000 kr
38 500 kr
460 920 kr
420 000 kr
462 000 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
40 700 kr
36 020 kr
40 820 kr
488 400 kr
432 240 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Kommunal
734 personer
283 personer
451 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 810 kr
410 520 kr
401 160 kr
417 720 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 930 kr
410 520 kr
401 160 kr
419 160 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 080 kr
33 470 kr
36 170 kr
420 960 kr
401 640 kr
434 040 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 750 kr
33 620 kr
37 180 kr
429 000 kr
403 440 kr
446 160 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Kommunal
2 550 personer
227 personer
2 323 personer
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 100 kr
34 450 kr
36 390 kr
433 200 kr
413 400 kr
436 680 kr
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
37 510 kr
34 530 kr
38 010 kr
450 120 kr
414 360 kr
456 120 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
36 640 kr
34 060 kr
36 890 kr
439 680 kr
408 720 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
39 030 kr
34 590 kr
39 460 kr
468 360 kr
415 080 kr
473 520 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Privat
3 661 personer
95 personer
3 566 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 180 kr
37 260 kr
446 160 kr
447 120 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 490 kr
37 580 kr
449 880 kr
450 960 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
37 270 kr
34 640 kr
37 340 kr
447 240 kr
415 680 kr
448 080 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
39 320 kr
34 640 kr
39 410 kr
471 840 kr
415 680 kr
472 920 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Privat
12 987 personer
156 personer
12 831 personer
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
36 140 kr
38 160 kr
457 920 kr
433 680 kr
457 920 kr
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 780 kr
36 580 kr
38 780 kr
465 360 kr
438 960 kr
465 360 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
38 570 kr
35 990 kr
38 600 kr
462 840 kr
431 880 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
40 780 kr
37 630 kr
40 820 kr
489 360 kr
451 560 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Statlig
512 personer
13 personer
499 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
42 970 kr
43 060 kr
515 640 kr
516 720 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
45 490 kr
45 580 kr
545 880 kr
546 960 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
43 330 kr
39 490 kr
43 430 kr
519 960 kr
473 880 kr
521 160 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
47 070 kr
39 490 kr
47 220 kr
564 840 kr
473 880 kr
566 640 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 220 personer
467 personer
5 753 personer
Ca 201 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
32 550 kr
30 040 kr
32 750 kr
390 600 kr
360 480 kr
393 000 kr
Ca 201 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
32 660 kr
30 040 kr
32 880 kr
391 920 kr
360 480 kr
394 560 kr
Ca 205 kr
Ca 185 kr
Ca 206 kr
33 200 kr
29 910 kr
33 400 kr
398 400 kr
358 920 kr
400 800 kr
Ca 205 kr
Ca 185 kr
Ca 206 kr
35 170 kr
31 180 kr
35 410 kr
422 040 kr
374 160 kr
424 920 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Alle sektorer
10 764 personer
240 personer
10 524 personer
Ca 219 kr
Ca 199 kr
Ca 219 kr
35 410 kr
32 300 kr
35 520 kr
424 920 kr
387 600 kr
426 240 kr
Ca 219 kr
Ca 199 kr
Ca 219 kr
35 890 kr
32 300 kr
36 020 kr
430 680 kr
387 600 kr
432 240 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
31 790 kr
35 820 kr
428 640 kr
381 480 kr
429 840 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 221 kr
37 970 kr
32 960 kr
38 100 kr
455 640 kr
395 520 kr
457 200 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Kommunal
302 personer
90 personer
212 personer
Ca 154 kr
Ca
Ca 155 kr
24 870 kr
25 170 kr
298 440 kr
302 040 kr
Ca 154 kr
Ca
Ca 155 kr
24 870 kr
25 170 kr
298 440 kr
302 040 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 830 kr
26 770 kr
28 280 kr
333 960 kr
321 240 kr
339 360 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
28 030 kr
26 770 kr
28 510 kr
336 360 kr
321 240 kr
342 120 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Kommunal
303 personer
38 personer
265 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 360 kr
33 600 kr
400 320 kr
403 200 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
34 170 kr
34 630 kr
410 040 kr
415 560 kr
Ca 198 kr
Ca 177 kr
Ca 201 kr
32 060 kr
28 710 kr
32 540 kr
384 720 kr
344 520 kr
390 480 kr
Ca 198 kr
Ca 177 kr
Ca 201 kr
33 690 kr
28 710 kr
34 350 kr
404 280 kr
344 520 kr
412 200 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Privat
5 912 personer
375 personer
5 537 personer
Ca 202 kr
Ca 190 kr
Ca 203 kr
32 750 kr
30 850 kr
32 910 kr
393 000 kr
370 200 kr
394 920 kr
Ca 202 kr
Ca 190 kr
Ca 203 kr
32 900 kr
30 850 kr
33 060 kr
394 800 kr
370 200 kr
396 720 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
Ca 207 kr
33 420 kr
30 690 kr
33 550 kr
401 040 kr
368 280 kr
402 600 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
32 250 kr
35 620 kr
425 520 kr
387 000 kr
427 440 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Privat
10 313 personer
196 personer
10 117 personer
Ca 220 kr
Ca 201 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
32 500 kr
35 720 kr
428 640 kr
390 000 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 201 kr
Ca 220 kr
36 180 kr
32 500 kr
36 190 kr
434 160 kr
390 000 kr
434 280 kr
Ca 223 kr
Ca 202 kr
Ca 223 kr
36 070 kr
32 710 kr
36 130 kr
432 840 kr
392 520 kr
433 560 kr
Ca 223 kr
Ca 202 kr
Ca 223 kr
38 350 kr
34 020 kr
38 430 kr
460 200 kr
408 240 kr
461 160 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Statlig
148 personer
6 personer
142 personer
Ca 102 kr
Ca
Ca 102 kr
16 480 kr
16 480 kr
197 760 kr
197 760 kr
Ca 102 kr
Ca
Ca 102 kr
17 640 kr
17 640 kr
211 680 kr
211 680 kr
Ca 119 kr
Ca 128 kr
Ca 119 kr
19 340 kr
20 760 kr
19 280 kr
232 080 kr
249 120 kr
231 360 kr
Ca 119 kr
Ca 128 kr
Ca 119 kr
20 820 kr
20 760 kr
20 750 kr
249 840 kr
249 120 kr
249 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kranfører i action

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Feier står på at tak og renser en pipe.

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.