Image
Vei- og anleggsarbeidere ved Bislett i Oslo

Yrkesbeskrivelse

Vei- og anleggsarbeider

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Vei- og anleggsfagarbeideren bygger, vedlikeholder og sikrer veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr.

Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. Det benyttes avansert utstyr, og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 

Vei- og anleggsfagarbeideren utfører vei- og anleggsarbeid som kan medføre store inngrep i natur og miljø. De har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulige. 

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren:

 • arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling
 • stikking og oppmåling
 • anleggs- og grunnarbeid
 • bygging, drift og vedlikehold av veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann

Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Som vei- og anleggsarbeider må du følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer.

Hvor jobber vei- og anleggsarbeidere ?

Som vei- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og kommuner.

Personlige egenskaper

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må også være ansvarsbevisst og ha evnen til å samarbeide med andre. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i vei- og anleggsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber vei- og anleggsarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 5571 - Bygg og anlegg
 • 557108 - Fagskoleutdanning, anlegg
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for vei- og anleggsarbeidere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Vei- og anleggsarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126107 - BESTYRER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126117 - FORMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126102 - GRUNNARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER
 • 7126104 - ANLEGGSARBEIDER
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 7126105 - OPPSYNSMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126109 - FORMANN (BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk