Kvalitetssikret av Norges Bilbransjeforbund 25. januar 2023

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Arbeidsoppgaver

Billakkerere arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfeller vil dette dreie seg om biler som har fått bulker, oppskrapinger eller andre skader som må utbedres.

Noen billakkerere tar også oppdrag med å spesiallakkere biler etter kunders ønsker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billakkerer:

  • sparkling, sliping og pussing av karosserier
  • reparasjonslakkering (smart repair)
  • vedlikeholdslakkering
  • spesiallakkering

Billakkereren har mye kunnskap om de materialene som blir brukt i bilkarosserier, og utfører blanding av grunninger, farger og topplakker. I arbeidet benyttes forskjellige typer utstyr og verktøy, for eksempel lakkblandeutstyr, sprøyter og sprøytekabin. I arbeidet benyttes også datautstyr for å tilpasse farger og blande lakk.

Billakkerere beregner kostnadene til hvert enkelt lakkeringsoppdrag.

For billakkerere er det viktig å ivareta miljøkrav, og fremme bruk av miljøvennlige materialer og lakkprodukter som reduserer utslipp av skadelige stoffer. Ny teknologi, moderne verneutstyr og lakkmateriell har redusert faren for helseskader til det minimale. 

Ettersom du vil arbeide med en del farlige kjemiske stoffer, i tillegg til at støy og støv er en del av jobben, er det også viktig at du er opptatt av sikkerhet. Dagens verneutstyr er svært velutviklet og ivaretar din helse ved riktig bruk.

Billakkereren jobber ofte sammen med bilskadereparatører.

Hvor jobber billakkerere ?

De aller fleste billakkerere jobber på bilverksteder eller billakkeringsverksteder. 

Intervjuer

Billakkerer

Lars Øyvind Fagerli

– Det jeg liker best med jobben er å kunne være kreativ og skape et godt resultat, sier billakkerer Lars Øyvind Fagerli.

Viktige egenskaper

Som billakkerer må du være kreativ og nøyaktig. Det er viktig med estetisk sans og at du har praktisk og teknisk innsikt. Du må kunne kommunisere effektivt med både kunder og medarbeidere.

 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i billakkererfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant billakkererutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455206 - Billakkererfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med billakkerere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7142103 - LAKKERER
  • 7142101 - BILLAKKERER

Andre yrker

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.