Image
Treskjærer i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Treskjærer

En treskjærer former og utsmykker gjenstander i tre.

Treskjærere lager treprodukter med utskjæringer. De bruker hovedsakelig treskjærerjern til å lage alt fra små bruksgjenstander til møbler, kirkeutsmykninger og utskårne portaler. I tillegg brukes vanlige trearbeidsmaskiner til å lage gjenstanden som skal utsmykkes.

Utøvere skjærer oftest i tradisjonelle stilarter som barokk, rokokko, dragestil eller dyreornamentikk, men skaper også egne uttrykk.

Treskjærerfaget er et håndverksfag i utdanningssystemet, men regnes av mange som et kunsthåndverk. Ofte er treskjæreren ansvarlig fra skisse til ferdig utskåret og overflatebehandlet produkt.

Yrkesutøvere må ha god kjennskap til stilhistorie og omfattende kunnskap om ulike treslags egenskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lage skisser og arbeidstegninger
  • slipe og vedlikeholde håndverktøy
  • velge materialer tilpasset produkt
  • skjære ornamenter i tre for hånd
  • reparere, restaurere eller kopiere utskårede gjenstander

Det er i dag få profesjonelle treskjærere, men mange amatører som har treskjæring som hobby. En del treskjærere tilbyr kurs i treskjæring ved siden av sin produksjon i verkstedet. Mange treskjærere har også kompetanse som møbelsnekkere og kan dermed være mer allsidige i forhold til type oppdrag de kan ta på seg.

Hvor jobber treskjærere ?

Treskjærere kan være ansatt i mindre verksteder eller museer. De kan også være selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Personlige egenskaper

Som treskjærer må du være nøyaktig og ha godt håndlag. God forståelse for form, estetisk sans og kreative evner er ønskelige egenskaper. Tegneferdigheter er også viktig i treskjærerfaget.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i treskjærerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber treskjærerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458319 - Treskjærerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Treskjærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7331103 - TRESKJÆRER
  • 7331102 - TRESKJÆRERMESTER
  • 7331101 - BILLEDSKJÆRER (TRE)

Sist kvalitetssikret den 01. november 2021, av Norsk Håndverksinstiutt