Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  01. november 2021

Treskjærer

En treskjærer former og utsmykker gjenstander i tre.

Arbeidsoppgaver

Treskjærere lager treprodukter med utskjæringer. De bruker hovedsakelig treskjærerjern til å lage alt fra små bruksgjenstander til møbler, kirkeutsmykninger og utskårne portaler. I tillegg brukes vanlige trearbeidsmaskiner til å lage gjenstanden som skal utsmykkes.

Utøvere skjærer oftest i tradisjonelle stilarter som barokk, rokokko, dragestil eller dyreornamentikk, men skaper også egne uttrykk.

Treskjærerfaget er et håndverksfag i utdanningssystemet, men regnes av mange som et kunsthåndverk. Ofte er treskjæreren ansvarlig fra skisse til ferdig utskåret og overflatebehandlet produkt.

Yrkesutøvere må ha god kjennskap til stilhistorie og omfattende kunnskap om ulike treslags egenskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • lage skisser og arbeidstegninger
 • slipe og vedlikeholde håndverktøy
 • velge materialer tilpasset produkt
 • skjære ornamenter i tre for hånd
 • reparere, restaurere eller kopiere utskårede gjenstander

Det er i dag få profesjonelle treskjærere, men mange amatører som har treskjæring som hobby. En del treskjærere tilbyr kurs i treskjæring ved siden av sin produksjon i verkstedet. Mange treskjærere har også kompetanse som møbelsnekkere og kan dermed være mer allsidige i forhold til type oppdrag de kan ta på seg.

Hvor jobber treskjærere?

Treskjærere kan være ansatt i mindre verksteder eller museer. De kan også være selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Hvordan er det å jobbe som treskjærer?

Intervjuer

Portrettbilde av Karl Jermstad. Han har på seg sort t-shirt og en rutete åpen skjorte. Han smiler i kamera.

Treskjærer

Karl Jermstad

Treskjæring er en ferdighet som kan ta tid å mestre, men etter hvert som man får taket på det føler man en stor følelse av mestring og stolthet over arbeidet man gjør, forteller treskjærer Karl Jermstad.

Viktige egenskaper for en treskjærer

Som treskjærer må du være nøyaktig og ha godt håndlag. God forståelse for form, estetisk sans og kreative evner er ønskelige egenskaper. Tegneferdigheter er også viktig i treskjærerfaget.

Hva tjener treskjærere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til treskjærer?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i treskjærerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber treskjærerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458342 - Treskjærerfaget, Vg3
 • 458319 - Treskjærerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 358312 - Treskjærerfag, VK I

Bedrifter: Hvor jobber treskjærere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med treskjærere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7331103 - TRESKJÆRER
 • 7331102 - TRESKJÆRERMESTER
 • 7331101 - BILLEDSKJÆRER (TRE)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.